semitika

semitský region - islam, židia, ich ideologickí pokračovatelia a spojenci.