SKekonomická moc

počet: 30

financie a iná prízemná chtonická moc