staroveká história

počet: 29

história od najstarších čias po novovek-priemyselnú revolúciu