tema : zdroje

zdroje bohatstva, energie a celý "ekonomický" proces