C

politizmus

iba úvahy, poradie podľa váhy

                            -->mix (podľa váhy)

                            -->mix (podľa času) 


Stránky