F

???

iba úvahy, poradie podľa váhy

                            -->mix (podľa váhy)

                            -->mix (podľa času)