Invázia, ktorá (bola) sa začala

Zakázaný dokument Cirkvi bojujúcej o súvislostiach medzi demografickou krízou Slovenska a úpadkom hodnôt, utečencami a islamizáciou Európy, o hodnotovom rozvrate katolíckej Európy židovským revolučným duchom v minulosti a súčasnosti z pohľadu umlčiavanej Cirkvi bojujúcej.

Upozorňujeme, že citované slová kléru sú vytrhnuté z kontextu, bez autorizácie zdrojov. Divákom odporúčame sa pre správne pochopenie učenia Cirkvi na rozoberané témy zoznámiť s plným, neskráteným znením citovaných kázní.

 

 

 
Buheh

o tom ako sa demografia zle vyvíja. Ale ja hovorím: Pred sto rokmi nás tu bol cca milión. Nebude vôbec žiadnou tragédiou, ak nás tu o sto rokov bude zase len milión. Tragédiou pre nás bude, ak to nebudú naši potomkovia.

Norman

keď som to včera videl.

Nie je rozumné súperiť s nepriatelom jeho zbraňami.
Našou zbraňou je kvalita, ich zbraňou je kvantita.
Súťažiť v rodení by bolo to najhoršie, čo by sme na preľudnenej zemi mohli začať. A boli by sme v úplne zbytočnej nevýhode.

Treba dosiahnuť ich pokles pôrodnosti. Dokonca ani ich izolácia nestačí, lebo v takom prípade budú mať hladomory a zničia aj prírodu, všetko.

Ale ináč som rád, že to sem Afinabul dal. Ako podnet na (vnútornú) diskusiu je to výborné.

Cico_Ciciak

S tou "kvalitou" by som to až tak zase nepreháňal! :DD

Náhodný okoloidúci

Už som na to kedysi kdesi upozorňoval, dôležitá je nielen početnosť, ale aj veková štruktúra populácie. Aký je reprodukčný potenciál milióna ľudí vo veku 18 - 35 rokov a aký je reprodukčný potenciál milióna bezdetných dôchodcov?
Pomohlo by, keby sa podarilo pritiahnuť naspäť aj našich emigrantov, ale nie tých, čo príliš nasiakli cudzími zvykmi. Tí môžu predstavovať piatu kolónu, ako napríklad jeden nemenovaný hokejista, ktorý prisahal vernosť cudziemu štátu a potom sa nechal zvoliť za europoslanca za Slovensko. Navrátení čisto ekonomickí emigranti, ktorí si skrátka išli von len zarobiť, by mohli byť prínosom pre stav populácie, ale politickí emigranti predstavujú vážne bezpečnostné riziko.

Aman Againsttime

Kto už niekedy čítal niečo od Igora Cagáňa (autor videa), tak vie, že je to úplne pomätený sektársky fanatik, ktorého názory sú skôr kontraproduktívne a hodné výsmechu. Potenciál takýchto jedincov je nula nula nič. Ja už som sa k tejto problematike vyjadroval viackrát. Radikálne katolícke kruhy túto problematiku jednoducho mylne interpretujú (ako akýsi boj medzi katolicizmom a Satanom, pričom len víťazstvo katolicizmu zachráni Európu pred jej skazou) a miestami i veľmi zavádzajú.

Za prvé, neexistuje pozitívna korelácia medzi vierou v Boha a pôrodnosťou. Prikladám zdroj: http://cf.datawrapper.de/asiAa/1/static.html Zdroj údajov k viere: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Paradoxne, v katolíckych krajinách ako Poľsko, Slovensko, Taliansko, Španielsko, atď. je pôrodnosť nižšia ako v sekulárnej Škandinávii. A nie je pravdou, že sa na vyššej fertilite podpisujú iba farební prisťahovalci a ich potomkovia. Môžem spomenúť Island, kde 93% populácie má islandský pôvod (a zbytok pochádza väčšinou z Európy - najmä z Poľska), pričom počet obyvateľov sa dlhodobo zvyšuje a pôrodnosť sa udržiava na (európske pomery) veľmi slušnej úrovni. Pritom Island je veľmi liberálna a "gay friendly" krajina.

Neexistuje ani priama korelácia medzi počtom uzavretých manželstiev a pôrodnosťou v danej krajine. Napr. v počte uzavretých sobášov výrazne vedie Cyprus, za ním Poľsko, Litva a Malta, teda všetko krajiny s vysokým podielom katolíkov, na pôrodnosti sa to vôbec neodráža a tieto krajiny patria ku krajinám s nižšou ako priemernou pôrodnosťou v rámci Európy.

Čo tým chcem povedať? Nuž to, že katolicizmus nás rozhodne z tejto zúfalej situácie nevytiahne. Katolicizmus, či kresťanstvo obecne, je príliš hendikepovaný/é svojou iracionalitou a nikdy sa mu nepodarí pritiahnuť signifikantný počet ľudí tak, aby sa pôrodnosť dostala na úroveň zachovania. Čiže v prvom rade a predovšetkým sa musí začať robiť kvalitná rodinná a sociálna politika. Veď si stačí spomenúť na Husáka a jeho populačný boom v časoch normalizácie, pričom to sa bavíme o období ateistického komunizmu, kedy RKC nemala žiaden politický vplyv. V Škandinávii sa rodí viac bielych detí práve z tohto dôvodu: vďaka dobre robenej rodinnej politike, ktorá umožňuje ženám skombinovať kariéru s materstvom. Bohužiaľ, Škandinávcii to celé negujú svojim prístup k imigrácii z krajín tretieho sveta. Ale to už je iný príbeh...

Za druhé, Norman to už spomenul: prvoradá musí byť je kvalita, nie kvantita. To znamená, že treba klásť dôraz na to, aby mali deti čo možno najkvalitnejší jedinci a naopak regulovať pôrodnosť asociálov. Katolicizmus sa však k eugenike stavia negatívne (navyše je preukázané, že má skôr dysgenický vplyv - viď napr. celibát). Ďalej, katolicizmus nijak nerieši prítomnosť nebielych v belošských spoločnostiach a so svojim prístupom k antikoncepcii a sterilizácii v skutočnosti znemožňuje tento problém adekvátne riešiť. Nehovoriac o tom aký škodlivý vplyv má jeho globálne pôsobenie pokiaľ ide o populačný boom v krajinách tretieho sveta (viď zákazy antikoncepcie a potratov zo strany RKC v čiernej Afrike).

lecce

Jedna z najvacsich populacnych explozii bola v 2. pol. 19 st. v Rusku. Bola prekonana v 20 st. v niektorych africkych statoch.
V 2. pol. 19 st. bola populacna explozia aj na Slovensku.
Dalsi boom bol v 70. rokoch.

Nenasavaju slovaci od rusov zivotnu energiu?

Buheh

Len tak mimochodom, pre miestnych rusofilov, pekná kolekcia fotiek na tému Rusko:
http://tchaykovsky.ru/blog_a/russia.htm

lecce
afinabul

Teda som sám, čo to video chápe úplne inak ako o pôrodnosti? Dokonca aj tú pasáž vo videu chápem inak. Dokonca v ňom nevidím ani ten katolicizmus. Unicuique suum.
Je to o morálke, 1:20:00 https://www.youtube.com/watch?v=nBMiSsbvhac
A pridávam tiež zjm scénku v 31:00 min.

Náhodný okoloidúci

Prekopírované z http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

Vplyv religiozity na počet detí v rodine
Zdroj: Magazín Víkend, príloha SME
Dátum: 25.9.2015

Veľké rodiny so siedmimi až dvanástimi deťmi? Takáto predstava o pôvodnej slovenskej rodine nie je úplne pravdivá. Takmer sto rokov sa na južnom Slovensku dodržiavala tradícia jedného dieťaťa.

Model jednodetnej rodiny sa podľa slov Jána Aláča z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote začal uplatňovať v priebehu 19. storočia, kulminoval v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia a týkal sa juhu stredného Slovenska.

Cieľom bolo nedrobiť pozemky

Mať viac ako jedno dieťa bola spoločenská hanba, žena riskovala výsmech celej dediny, rodíš ako Cigaňa, zvyklo sa takejto nešťastnici nadávať. „V tomto type prostredia išlo o nepísanú, no o to pevnejšiu normu," vysvetľuje Ján Aláč. „Boli to najmä evanjelické regióny Hont, Novohrad, čiastočne Tekov a Gemer-Malohont, inde na Slovensku sa tento fenomén nevyskytoval," hovorí Ján Aláč.

Jednodetný systém bol rozšírený aj v kalvínskom prostredí Maďarska, či odtiaľ prišiel na naše územie, sa nedá s istotou povedať. Za jeho vznikom stojí pravdepodobne zmena uhorskej legislatívy a zákon z roku 1848. Zrušilo sa poddanstvo, preusporiadali sa vlastnícke vzťahy, došlo k sceľovaniu pôdy a možnosti získať ju do osobného vlastníctva. Výmera, ktorú bývalí poddaní dostali, bola však malá a veľký počet potomkov spôsoboval pomalé, ale isté schudobňovanie rodiny.

Zmenilo sa aj dedičské právo. Už nie prvorodený syn, ale všetky deti rovnakým dielom dedili majetok svojich rodičov. To ohrozovalo celistvosť a veľkosť gazdovstiev. „Cieľom jednodetného systému bolo nedrobiť majetok a zabezpečiť jednému, nanajvýš dvom deťom vysoký životný štandard," hovorí historička Jarmila Bátovská. Rozšírený bol však len medzi protestantmi, preto za jednu z príčin možno považovať aj pragmatizmus a racionalizmus protestantov.

Katolícke rodiny mávali bežne päť až šesť detí, mnohé dokonca desať alebo dvanásť. Grunt s rozlohou pätnásť hektárov ich nedokázal uživiť, aspoň šesť z nich muselo odísť do Ameriky. Tomu sa reformované a evanjelické rodiny chceli vyhnúť. Vnímali ako hanbu, keď dieťa muselo odísť do Ameriky alebo do Francúzska, záležalo im na tom, aby ostalo doma, bolo zabezpečené a nešlo na žobrácky groš. „Preto sú v našom regióne katolícke dediny, z ktorých polovica obyvateľov odišla do Ameriky, a dediny, napríklad Žemberovce, kde nájdete minimum ‚amerikánov'," dodáva Bátovská.

Priveľa mladých žien na cintorínoch

Spoločnosť postupne uznala jednodetstvo ako prijateľnú rodinnú formu, evanjelické rodiny ju dokonca považovali za formu morálnu. Viacdetné rodiny vnímali ako menejcenné. V niektorých starých ľuďoch je dodnes hlboko zakorenený pocit pohŕdania pri pohľade na ženu s troma a viac deťmi.

Viac detí bolo hanbou aj napriek tomu, že rodičia si uvedomovali riziká s tým spojené. Úroveň zdravotnej starostlivosti bola nízka, detská úmrtnosť vysoká a veľké nebezpečenstvo predstavovali aj neodborne vykonávané potraty.

Titulok NIFMV, krátené

Musím sa opýtať - ako evanjelici dosiahli, že ich rodiny mali iba jedno dieťa? Žeby používaním záhoráckeho antikoncepčného prostriedku NEONDZIT? (poznámka NO)

Cico_Ciciak

Dělohy muslimských žen jako zbraně? - Zaujímavé!
------------------------------------------------
http://outsidermedia.cz/delohy-muslimskych-zen-jako-zbrane/

Správny link na video!
----------------------
http://www.gapminder.org/videos/religions-and-babies/

Aman Againsttime

Náhodný okoloidúci, dík za článok. Predovšetkým nám pekne ilustruje jeden z dôvodov prečo majú protestanti v priemere vyššie IQ ako katolíci. Protestanti jednak kládli vyšší dôraz na vzdelanosť (chceli, aby každý mohol čítať Bibliu, a preto sa v protestantských krajinách pomerne rýchlo skoncovalo s negramotnosťou), nepraktikovali dysgenický celibát, no a ako vidíme, tak niektorí z nich plánovali deti (plánované deti majú v priemere vyššie IQ ako neplánované).

Veta z článku: Mať viac ako jedno dieťa bola spoločenská hanba, žena riskovala výsmech celej dediny, rodíš ako Cigaňa, zvyklo sa takejto nešťastnici nadávať.

Presne tak. Prečo by sme sa mali prispôsobovať úrovni zdivočelých, tmavých rás a etník? Svojim deťom predsa chceme zabezpečiť kvalitný život, v ktorom nebudú strádať.

Navyše väčšina našich žien chce mať 2 deti - nie byť nejakou katolíckou výrobnou fabrikou. 2 deti sú vnímané ako ideál. To čo treba urobiť je vytvoriť také podmienky, aby väčšina našich žien mala možnosť túto túžbu realizovať. Ak bude mať väčšina žien 2 deti a sem-tam niektorá viac ako dve (na nahradenie tých, ktorí deti mať nebudú), tak to bude úplne ok.

Každopádne prvoradé musí byť vyriešenie fertility nebielych a asociálnych bielych (tzv. white trash). To je absolútna priorita a tu kresťanstvo skôr škodí, než by pomáhalo.

1488

Koľko máš detí ?

Aman Againsttime

Načo to chceš vedieť? Moje postoje k danej téme predsa nijak nezávisia od toho, či mám alebo nemám deti.

Ale keď už to tak veľmi chceš vedieť, tak ok. Nie, nemám deti - som ešte dosť mladý (a jedným dychom dodávam, že by som nemal problém napr. so zdaňovaním bezdetných vysokoškolákov a maturantov po napr. dovŕšení ich tridsiatky). Každopádne i bezdetný jedinec môže byť predsa prínosom pre spoločnosť a môže obhajovať etnické genetické záujmy svojho spoločenstva.

Bezdetný jedinec, ktorý je ochotný nejak propagovať a kultivovať pro-belošské prístupy, agendy či politické hnutia je 10x hodnotnejší ako nejaký konzervatívny (rozumej protipotratový a protihomosexuálny) biely kresťan s 9 deckami, ktorým káže šovinistické bludy o "vyvolenom národe" a o tom, že ostatní nebieli, ktorí zdieľajú ich vieru, sú ich "bratmi v Kristu".

Ľubov

Aman,musím Ti povedať,že som to nejak "vedela".Som fakt dobrá:-).Hovorila som si,tento chlapec má veľký potenciál,len potrebuje trocha dospieť.Môj typ-27. Ale teraz vážne,je to relatívne.

Moje deti nechcú mať deti,konečne,konečne,neter v 35 sa odhodlala, A tak skoro desať dospelých ,všetci sme čumeli na malú zlatovlasú eN.ako na zázrak. Spomínala som ju,pre jednoznačne nadpriemernú inteligenciu. Prešli však dva roky na škole a žial,čo sa stalo. Z eN. je jedno rozmaznané protivné decko,ktoré po rodičoch vyžaduje súkromnú pláž,obrazne povedané. Ak nič hmotné nechýba,naopak,je prebytok,na inteligenciu to nemá vplyv,si začínam myslieť. Asi som jej inteligenciu precenila,neviem,kde sa stala chyba.Nechce sa so mnou baviť o matematike,literatúre,(primeranou formou)iba čučí na pc. A kreativita ,tento absolútny základ je kde ? Má len 9 rokov. A tak mám obavy,že ani nízky počet detí v rodine nie je ešte zárukou kvality.

Vlado

Aman Againsttime, na niektoré témy musí jednoducho ľudský jedinec "dozrieť" aby sa mohol k nim vyjadrovať.

Aman Againsttime

Skôr by som napísal, že ľudský jedinec by sa mal informovať a dovzdelať ohľadne tém, ku ktorým sa chce vyjadrovať. To robím i ja, a preto som vo svojom prvom príspevku ponúkol o.i. štatistiku na podporu svojho tvrdenia.

Vlado

Fajn, súhlas.
Tak ti dávam do pozornosti : Židovský rasizmus, moje prebudenie do židovskej otázky od Davida Dukeho.

Buheh

ale Vlado a aj 1488, diskutujme k veci. To, koľko má kto detí je osobná otázka. Aj bezdetný a mladý človek môže o deťoch písať múdro. Prosím, nefaulujme.

Norman

Už 20-ročný, maximálne 30-ročný človek je na vrchole svojho chápania sveta. Je na maxime svojej inteligencie a v podstate aj má najviac aktívnych znalostí.
Jediné, k čomu neskôr môže ešte dozrieť, určite nie je nejaká praktická múdrosť, ale len sentimentálnosť, lenivosť, nafrlanosť, zlomyselnosť, tendencia klamať, lahostajnosť, flegmatívnosť, negatívnosť, defétizmus a podobné ušlachtilosti :)

V princípe sú mladí aj starší na tom približne rovnako, teda sú rovnako hlúpi. Lenže mladí sú aktívnejší - a preto potom páchajú viac omylov a tak vzniká ten omyl, že nevedia, ako na to.
K tomu ešte treba pridať, že reči o nevyzretosti sú evolučná stratégia starých, ako držať mladých v pasivite. Nechutná kontraproduktívna evolučná stratégia. Nechutná hlavne preto, že funguje len na tých múdrejších mladých, tých brzdí, ale o to viac potom vyčínajú mladí kreténi. A tí, keď sami naberú roky, túto startégiu opakujú.

Norman

Určite nie je pravda, že protestanti majú vyššie iq ako katolíci. To je príliš nepresne povedané. Vyššie vzdelanie alebo také niečo, to možno, povedzme. Ale to je dané jednoducho orientáciou na vzdelanie, a potom teda aj tým, že rodina mala zdroje pretlačiť svoje dve decká tam, kde sa nedali pretlačiť štyri katolícke.
Je to analógia ako u židov, je to otázka stratégie menšiny. Menšina si môže dovoliť takú stratégiu, akú väčšinová spoločnosť nemôže mať ako štandard, lebo by skolabovala. Keď ovšem všetci budú chcieť byť doktori, právnici, ekonómovia a manažeri, spoločnosť skape. Ups ... to sa vlastne práve deje, no do pekla.

Je to naozaj ako u židov, akurát ma nik nemôže obviniť z antisemitizmu. A je to aj dôvod, prečo my, evanjelici, do rôznej židoviny lepšie vidíme a máme jej duplom plné zuby. Teda ... tí z nás, ktorí majú svedomie. Tí druhí s radosťou kolaborujú.

Aman Againsttime

Ale veď to čo si napísal nijako neodporuje mojim tvrdeniam o vyššom priemernom IQ - tá vyššia podpora vzdelanosti naprieč generáciami sa postupne musela nejak prejaviť. Židia, protestanti a ateisti majú v priemere vyššie IQ ako katolíci (vychádzam zo štúdií, ktoré sa urobili v USA). V Európe zase protestantské štáty skórujú lepšie, pokiaľ ide o IQ i úroveň vzdelanosti oproti katolíckym, avšak v tomto prípade tam svoju rolu zahráva predovšetkým etnický background (silnejšia prítomnosť nordického elementu na protestantskom severe).

Norman

Ty, ako eugenik, by si mal akceptovať pravidlo, že ani stáročia vzdelávania nezmenia dna dotyčných :) Priemerné IQ nejakej spoločnosti, to je ab definitio dedičná genetika, aspoň v mojom chápaní.
Samozrejme, funguje selekcia - neschopní či hlúpi boli určitým spôsobom vysánkovaní z komunity - zas rovnako ako u židov. Ono, inak to fungovať nemôže. Potom má komunita vyššie IQ, ako premer spoločnosti. To je podobné, ako pri IQ nejakého zamestnania - všetci farári majú vyššie IQ, ako komunita, všetci židia (v minulosti definovaní ako sekta káhinov, kňazov) má vyššie IQ, ako samotná väčšinová komunita. Taký jednoduchý a tupý je ten mechanizmus, žiadna mystika ani vyvolenosť ani rafinovanosť. Aj všetci inžinieri majú vyššie IQ, o informatikoch či matematikoch ani nehovoriac - čím to asi je?:-))

Presnejšie by bolo namiesto o IQ hovoriť o niečom inom - o nejakom intelektuálnom potencionáli daného etnika - teda hlavne o kultúrnom fenoméne. To sa časom akumuluje, vylepšuje. To sa dá zlepšovať.

Čo sa týka konkrétnych tebou uvedených faktov, a možno zakladu toho celého omylu:
ak budeme rozlišovať IQ vrámci (modernej) Európy, tak dajme tézu, že sever má túto úroveň vyššiu, ako skorodovaný juh, prípadne východ. V USA teda môžu mať katolíci nižšie IQ, pretože je tam špecifický typ katolíkov - Íri, Polaci, Mexikánci.
Ále, jednoducho, ako píšeš v poslednej vete - prvotná je dedičná úroveň IQ, a náboženstvo je druhotné.
Ale aj to neznamená, že protestantstvo je nejak zásadne stavané pre inteligentov - v prvom rade odpovedá hlavne inej mentalite tých národov.
Toto rozloženie iq či akýchkoľvek iných dedičných schopností by bolo podobné či rovnaké, aj ak by tu všade bolo katolíctvo, alebo pravoslávie alebo dokonca islám. To je biológia, to sú tvrdo zadrátované veci - to si ľudia musia uvedomiť, aj keď je im to nepríjemné.

Aman Againsttime

Inteligenciu predsa formuje do istej miery i prostredie. Samozrejme, že biológia je prvoradá, ale faktor prostredia tiež nemožno zanedbávať.
Pochopiteľne, že som mal na mysli selekciu. Tým že protestantizmus nútil svojich veriacich ku gramotnosti, k individuálnemu porozumeniu Biblie (rozvoj abstraktného myslenia) určite nejakú rolu zohrať musel. Ako vysvetlíš rozdiely v IQ medzi protestantskými Angličanmi a katolíckymi Írmi? Určite tam svoju rolu zohráva viacero faktorov (chudoba a utláčanie Írov, emigrácia inteligencie, atď.,väčší podiel nordickej krvi u Angličanov), ale protestantizmus a jeho etika tiež mohli prispieť k diferenciácii.

Norman

Tam hore si písal o IQ etnika či IQ kultúrnej skupiny - a tieto veci sú vecou dedičnosti. Tento kvocient je podľa definície u človeka (ak odrátame fyzický rast a úpadok) konštatntný a nie je ovplyvnený vzdelaním ani kultúrou.

Samozrejme, že intelektuálny úspech, "inteligencia", jeho schopnosti, sú dané aj prostredím, povedal by som kľudne pol na pol (respektíve mu to prostredie môže dokefovať celkom, he )
Nie že by som bazíroval na vyjadreniach, ale toto súvisí s podstatou eugenických vecí , tak som na to upozornil.
Pravda, okolo dedičnosti a schopností je ešte veľa vecí nejasných, ale toto je súčasná veda.

Okrem toho, znelo to tvoje vyjadrenie tak negatívne voči katilicizmu. Katolicizmus možno robí ľudí viac dogmatickým a menej flexibilnými, ale určite neznižuje ich IQ. Napríklad Taliani sú vraj inteligentní. Ale pravdupovediac si skôr myslím, že rozdiely medzi národmi sú v rámci Európy ... no, zanedbatelné a dané inou metodikou, podmienkami, motváciou a možno aj vyhodnocovaním testov.

No, ja by som skôr zdôraznil význam emočnej vyrovnanosti, ktorá sa zatiaľ nijako nemeria, nijak štandardizovane, a v nej by tí Taliani boli asi veľmi nízko :) A iné národy tiež.
Tá spôsobuje ovela väčšie rozdiely, ako technické IQ :)

Aman Againsttime

Mal som na mysli inteligenciu ako takú, ktorú som v skratke vyjadril ako IQ. Katolicizmus síce neznižuje IQ jednotlivca (hoci jeho myslenie nesporne ovplyvňuje), ale oproti protestantizmu má viac dysgenické tendencie (celibát, nevzdelanosť laikov, väčšia dogmatickosť, atď.), pričom ich dlhodobá aplikácia na tú-ktorú spoločnosť sa musí nejako na nej odraziť. Myslím, že medzi vierou a inteligenciou určitý inverzný vzťah existuje. Rovnako i islam mal dysgenický vplyv na populácie, ktoré mu podľahli (napr. svojou podporou incestu, prenasledovaním heretikov, a pod.)

Norman

ja ťa chápem. Ale tak to zhrňnme, taže výrok

Predovšetkým nám pekne ilustruje jeden z dôvodov prečo majú protestanti v priemere vyššie IQ ako katolíci.

ktorý sa dal vnímať rôzne, mal vlastne znieť:

Predovšetkým nám pekne ilustruje jeden z dôvodov prečo majú v severných (protestantských) krajináchi v priemere vyššiu vzdelanosť ako v južných európskych (katolíckych) krajinách.

:)

Tolko tunajšia politická korektnosť. Ja si kopnem aj do katolíkov či pápeža, ale práve preto by som nerád bol považovaný za podorovatela názorov, že keď sa stretne katolík s protestantom, tak má protestant (v priemere) vyššie iq.

Ja by som ani ten klasický dysgenický dlhodobý efekt katolicizmu (celibát kňazov a podobne) nepreháňal, napríklad v takom Nemecku majú katolici zrejme rovnaké iq ako protestanti. 

Ale nešlo mi len  o nejakú korektnosť či presnosť vyjadrenia, pripadalo mi to ako zaujímavá téma na vyjasnenie.

Aman Againsttime

Lenže netreba zabúdať na fakt, že úroveň vzdelania pozitívne koreluje s IQ. Čiže ak pripustíme, že protestanti majú vyššiu úroveň vzdelanosti a zároveň vzdelanosť pozitívne koreluje s IQ, potom sa moje konštatovanie, že protestanti majú v PRIEMERE vyššie IQ ako katolíci nejaví ako nezmyselné. Pochopiteľné, že je následne potrebné určiť, či je daný stav spôsobený protestantizmom ako takým alebo skôr protestantizmus viac konvenoval určitým osobnostným typom a špecifickej mentalita národov s vyšším priemerným IQ (v tomto prípade sa nakoniec prikláňam k tvojej téze - hoci tie selekčné tlaky/disgenika a eugenika mi stále nedajú spať :-) ).

Porovnanie nemeckých katolíkov a protestantov by bolo zaiste zaujímavé (a rovnako i slovenských katolíkov a luteránov - na slovenských luteránoch si treba všimnúť to, že ako menšina vyprodukovali disproporčne mimoriadne veľký počet osobností: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_slovensk%C3%BDch_evanjelikov) . Niečo som sa pokúsil ohľadne rozdielov v ich IQ nájsť, ale nebol som úspešný. Každopádne ani jedných, ani druhých v sekulárnom Nemecku veľmi veľa nie je.

Tým sa tiež dostávam k pomerne často sa vyskytujúcej téze, že ateisti/agnostici majú vyššie IQ ako veriaci. Napr.:

"The authors reported a correlation of 0.60 between atheism rates and level of intelligence, which was determined to be “highly statistically significant”(zdroj: Lynn, Richard; John Harvey; Helmuth Nyborg (2009). "Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations". Intelligence )

Hodím sem aj článok z The Telegraph, ktorý sa venuje Lynnovým tézam o vzťahu inteligencie a religiozity: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2111174/Intelligent-people-less-l...

Hneď som si položil otázku: z akých oblastí sa rekrutujú ateisti/agnostici v Európe? No predsa z tých, ktoré boli historicky protestantské. To platí jak pre Nemecko, tak i pre Slovensko. Ja pochádzam z oblasti, kde mala luteránska cirkev historicky silný vplyv a väčšina obyvateľov boli luteráni. Dnes je stav taký, že postoj k náboženstvu u miestnych je veľmi vlažný, ba nie sú tu ojedinelé ani silné anti-cirkevné, či anti-klerikálne postoje. I predkovia mojej mamy (ktorí pochádzajú z danej oblasti) konvertovali v 16.stor. k Lutherovej herézii, no a dnes je táto časť mojej rodiny takmer úplne ateistická/agnostistická. Dokonca ani moja babka z maminej strany nechodí do kostola (prestalo ju to časom baviť a prišlo jej to zbytočné - veď koniec koncov má svoj vlastný rozum i Bibliu v regáli :-) ). Vlastne väčšina babiek v jej luteránskej dedine na to dnes serie (o mladšej generácii ani nehovorím - hoci nájdu sa i nejaké tie aktívne výnimky, ktoré sú však často kvôli tomu terčom posmeškov). Skrátka viera sa v týchto oblastiach neudržala - a to ani len v luteránskych dedinách a u luteránskych babičiek :-)

Na druhej strane rodina môjho otca je katolícka (pochádzajú z okolia Trnavy) a u nich sa viera i prax udržala (hoci treba poznamenať, že z väčšej časti sa to týka ženskej línie - muži ten katolicizmus až tak vážne nebrali). Bola/je to taká typická tradičná katolícka slovenská rodina - obdivujúca 1.SR a Jožka Tisu, jednoducho klasika :-).

Ja sa zase v sebe snažím kombinovať pozitívne elementy oboch smerov: racionalizmus a pragmatizmus protestantizmu a tradicionalizmus katolicizmu. Neviem však nakoľko sa mi to darí :-)

A krivdíš mi, ak máš za to, že sa snažím podporovať názory "že keď sa stretne katolík s protestantom, tak má protestant (v priemere) vyššie iq". Myslím, že by si mohol vedieť, že rozumiem rozdielom medzi individuálnymi a skupinovými rozdielmi (mimochodom, najinteligentnejší človek, ktorého som mal možnosť osobne spoznať, bol praktikujúcim katolíkom).

Norman

To je smerovaná korelácia - vyššie IQ znamená štatisticky lepšiu vzdelanosť, ale vyššia vzdelanosť neznamená zákonite vyššie IQ.
Myslím, že sme to vyjasnili - ja nehovorím, že tvoj výrok je "nezmyselný", a ani ti nechcem "krivdiť" , že si to myslel hlúpo - ale ten výrok je určite minimálne viacznačný. Nechcem katolíkov ako ľudí ani ako náboženstvo urážať, nie v porovnaní s protestantizmom, ktorý v dnešných časoch (už?) nemožno považovať za niečo progresívne (teraz neviem, či pojem "progresívny" znamená pre teba, konzervatívca, "lepší" ? :)

Druhý aspekt je tá analógia so židmi, zvlášť na slovenských evanjelikoch a ich významnej role v slovenskej histórii 19. a 20. storočia. Tam sa možno poučiť, ako to funguje. Áno, evanjelici hrali bezpochyby nadpriemernú a nadúmernú rolu v pozitívnej činnosti. A čím to teda bolo?
Bolo to kvôli geneticky odlišnému IQ? No, až tak genetcky odlišní asi nie sú. Bolo to kvôli pozitívnym dogmám protestantizmu vedúcich ku študovanu a rozmýšlaniu? Ale, až také intelektuálne nie sú, v reále pre bežnú ovečku v tomto prostredí vedú k podobnej viere, ako v katolicizme.
Tak čo je tam veľký rozdiel? Veľký rozdiel medzi evanjelikmi a katolíkmi 19. storočia na Slovensku je nenápadný-nápadný obor nemeckého akademizmu, nacionalizmu aj nemeckých peňazí, ktorý je v pozadí. Ono sa ľahko vytvárajú osobnosti, keď ich vytrénuješ u profesionálov, v zabehanej a mocnej (mentálnej) ríši, a pravdupovediac aj neustále udržuješ na určitom peňazovode.
Je to večne ten istý prípad, kdekoľvek a kedykoľvek na svete, tá istá reálna logika (stojaca za kulisami ideológií a klamov). Vždy hladaj medveďa v pozadí:)
Samozrejme, aj katolíci majú svoj Rím a svojich jezuitov - ale to bolo v 19. storočí (na Slovensku) na akomsi pasíve - prečo tomu tak bolo, je už iná rozsiahla svetová téma. Čo sa ale týka Slovenska, tak lokálny "evanjelický zázrak" je daný jednoducho mocnosťou, ktorá za ním stála.
To je v podstate jediné naozaj racionálne vysvetlenie role evanjelikov na Slovensku.
Všimni si aj analógiu, koľko významných osobností na Slovensku po roku 1945 boli komunisti. A koľko významných osobností vo svete po roku 1945, keď doslovne vyhladili polovicu najlepších synov bielej rasy a ovládli ameriku, koľko osobností boli židia :)
No pravda, komunisti už nevládnu (dočasne, kým ta šialená utópia ľudí zas zo zúfalstva nechytí), teda komunisti už nie sú pri moci, tak nik nehovorí, že sú inteligentnejší. Sionisti ešte zatiaľ vládnu Wahingtonom, tak o sebe tí levantsko-chazarsko-belošskí kríženci tvrdia, že sú inteligentní, čo je rovnaká lož ako s komunistami. Akí sú naozaj inteligentní, to uvidíme, keď prídu o moc.

Aman Againsttime

Pripúšťam, že som sa vyjadril spôsobom, ktorý môže pôsobiť na katolíkov dosť ofenzívne, ale na webe sa naozaj nemienim babrať s akoukoľvek politickou korektnosťou a som úprimný a priamočiary. Protestantizmus bol naposledy progresívny v 16.storočí, potom ho pomerne rýchlo nahradil osvietenský liberalizmus (ktorý ovládol i katolícke krajiny), no a dnes je už len reliktom (navyše reliktom vymierajúcim ďaleko rýchlejšie ako katolicizmus - minimálne v Európe). Navyše ak sa na protestantizmus pozrieme z tradicionalistického uhľa pohľadu, v súlade so starobylou indoárijskou filozofiou o cyklickom charaktere dejín, podľa ktorej v súčasnosti žijeme v ére "kali yugi", potom nám neostáva nič iné, než ho označiť za úpadkový smer spoločne s ďalšími pokrokárskymi a rovnostárskymi ideológiami akými sú liberalizmus a marxizmus (avšak tento môj pohľad môžeme kľudne rozšíriť nielen na roky 1517, 1789, 1917 či 1945, ale i rok 313, čo znamená, že úpadkové je celé kresťanstvo ako také a protestantizmus tento úpadok len zrýchlil a prehĺbil).

Určite bude veľa pravdy na tom, čo si napísal o slovenských luteránoch, ale istá slobodomyseľnosť a progresivizmus ich ideológie museli v tomto tiež zohrať svoju úlohu. Analógia s komunizmom mi nepríde veľmi vhodná, pretože na rozdiel od komunizmu, luteránstvo na Slovensku (s výnimkou kratšieho obdobie od polovice 16.stor. do zač. 17.stor, keby bolo Slovensko väčšinovo luteránske a zmenila to až razantná rekatolizácia zo strany Habsburgovcov) nevládlo. Pochopiteľne, že v časoch keď tu vládol komunizmus bolo veľa významných osobností komunistami – ako inak tomu mohlo byť? Luteráni však boli na Slovensku (s výnimkou mnou spomenutého kratšieho obdobia) menšinou – navyše menšinou po značnú dobu zaznávanou a utlačovanou, pričom predsudky a šikana voči nim pretrvala i po Jozefovom Tolerančnom patente ( napr. dišpenzácia prístupu k niektorým verejným úradom a funkciám a znevýhodnenia v manželskom práve.)

Pokiaľ ide o vyššiu priemernú inteligenciu (aškenázskych) Židov tak to netvrdia len samotní Židia, ale potvrdzujú to i mnohé výskumy. Navyše rovnaké stanovisko môžeme nájsť i u ľudí, ktorých rozhodne nemôžeme obviňovať z lásky k židovstvu (viď Lynn alebo MacDonald).

Norman

No, ja myslím, že tvoje základné názory už relatívne dobre poznám, len preto som to chcel upresniť. Ono u teba je to zaujímavé - tým, že si konzervatívny, si v určitom zmysle slova mentálne bližší katolíkom.

Čo sa týka protestantizmu, že bol progresívny naposledy v 16. storočí, to už by som nepovedal. Budem sa opakovať, história poslednýcvh 2 tisícročí v kocke:
dogmatické semitské "náboženstvo", ako nová zákerná technológia spoločenskej totality (to nie je len kresťanstvo, ale mnoho podobných, ktoré však nemali také šťastie v ringu), sa začalo šíriť pred 2000 rokmi. Po 500 rokoch reálne dobylo zvyšky rímskych ríši, po 1000 rokoch dobylo formálne aj sever Európy, ale už rádovo za ďalších 500 rokov (teda okolo 1500 ) nastal explicitný opačný proces zbavovania sa tej južanskej choroby - a tento proces sa volá "reformácia", resp. reformácia je jeden z jeho hlavných prejavov.
Samozrejme, teologicko-kresťanská forma tohto reformného ozdravného procesu stratila svoj náboj a potrebujé iné, objektívnej realite a duchovnosti bližšie koncepty.

Je to zaujímavý názor, že (aktuálne) je celý progres regres, a veľmi odporúčam hlavne ten cyklický pohľad na svet, ale to už je naozaj vážna téma, ktorú by som tu takto ani neťahal.

Lebo akokoľvek, či už je nša doba len regres, reformácia v každom prípade znamenala oslobodenie sa od južanského panstva (Rím), a v podstate znamenala šancu oslobodiť sa aj od iných južanských infektov. No, ceľkom to nevyšlo... Zatiaľ.

Čo sa týka tých slovenských evanjeikov 19. storočia - myslím, že väčšina populácie uznáva ich pozitívny prínos, aj ja. Ja som len povedal, že ich prínos nie je nejaký náhly výron geniality, ale je to sprostredkovaná (nemecká) kultúra. Naši klasici až tak netvorili, len použili to, čo už vzniklo vo väčšom susednom kotli. Použili určité nástroje, určitú mentálnu technológiu v našom prostredí - a výsledky boli okamžité. To ich vôbec nedehonestuje, skôr naopak, len presnejšie ukazuje, že na svete nedochádza k zázrakom a nič nie je zadarmo len tak. Tie veci vznikali (tam za Šumavou) dlho a ťažko, za cenu mnoho pokusov a mnoho krvi celé storočia. Ale to, čo vzniklo, to poznane patrí celému ľudstvu, bolo by nezmyslom ho odmietať len preto, že sme ho nevymysleli my sami.

Čo sa týka prirovnania s komunistami, jasne že to bolo také volné prirovnanie.
Ale čo sa týka prirovnania so židmi, tam je analógia s evanjelickou menšinou na Slovensku dosť poučná. A čo sa týka merania iq u aškenázov - veď ti to hovorím stále - židovstvo je sekta a čosi ako profesná skupina. Kto nesedel, bol vylúčený. Kto nemal správne povolanie, v podstate nepatrí do komunity. A priamo meranie ich iq - rozmýšlam, ako to prebieha? :) Robí niekto nejakú priemernú vzorku aškenázov a tú skúša? V nejakých aškenázskych školách? Udávajú svoje náboženstvo pri všeobecných testoch? Dosť pochybujem :)
Toto ináč je efekt, o ktorom som nikde nečítal, ale ktorý bezpochyby tu je - tieto kontrolné merania robia v školách, inak nezoženú priemernú vzorku, - na dobrovolné verejné testy iq idú hlavne ľudia, ktorí majú šancu a sú dobrí. To musí výsledky, z ktorých možno tiež robia určité uzávery, riadne deformovať. A podobne je to pri akýchkoľvek merianiach "aškenázov" a podobne. Samozrejme, aj my by sme mohli zajtra vytvoriť spločenstvo-sektu, povedzme 20 miliónov len v Európe, ktorá by mala priemerné iq nad 110 :) Stačí si vybrať ľudí, odmietnuť iných a už sa to vezie. Takúto židovinu ale nik, okrem židov, nerobí :)

Lynn je v pohode, aj ja mám nejakú jeho knihu (iq and the wealth of nations), kopa tabuliek a grafov, no, nejaký filozof to nie je.

Aman Againsttime

Osobne by som sa za konzervatívca neoznačil. V mojom prípade hovorme skôr o archeofuturizme (ktorý som tu už spomínal). Konzervatívec alebo inak povedané reakcionár (akým bude napr. tradičný katolík) sa obracia naspäť do minulosti (ktorú glorifikuje častokrát so zavretými očami voči jej nedostatkom či chybám). Lenže takýto duchovný postoj uznáva presne tú istú lineárnu predstavu času ako modernita (resp. ako dnešné moderné utopistické a rovnostárske ideológie). V dôsledku toho tým odporuje sférickému, dynamickému chápaniu času a vývoja, ktoré bolo charakteristické pre starovekých indoeurópanov.

Archeofuturizmus sa teda snaží prekonať ako modernitu, tak i konzervativizmus. Chce spojiť rozum, vedu a techniku s archaickými ideálmi a hodnotami, ktoré vychádzajú zo žijúcej tvoriacej tradície, ktorú modernita odmieta, avšak bez toho, aby sme utekali do dávno stratenej minulosti (ktorá sa beztak už nevráti), opakovali jej chyby a ustrnuli v ďalšom vývoji. Čiže ako som spomenul vo svojom vyššom príspevku - kombinujem progresivizmus protestantizmu s tradicionalizmom katolicizmu :-)

Pokiaľ ide o reformáciu môžeme na ňu aplikovať rôzne pohľady. Svojským spôsobom bola tiež vyjadrením túžby našich ľudí po duchovnej "čistote" a spravodlivosti - niečo čo je veľmi charakteristické pre indoeurópsky étos. A i preto mala spočiatku mimoriadny úspech. Katolícka cirkev so zdesením tomu prizerala a nechápala, čo sa to vlastne deje. Odrazu prichádzala o jednu krajinu za druhou, jej moc sa neuveriteľnou rýchlosťou strácala. Nielen Slovensko, ale takmer celá Európa by dnes bola protestantská nebyť mimoriadne radikálnej a brutálnej (a samozrejme i účinnej) ofenzívy zo strany katolicizmu. Ľudí naozaj priťahovala prísnosť, čistota, individualizmus a svedomie, ktoré reformácia ponúkala, pretože bola v tomto smere de facto vyjadrením ich belošského povedomia. Čiže do istej miery súhlasím, že išlo o akúsi revoltu voči "dekadentnému" juhu, avšak jej tragédiou bolo to, že Luther a spol. zviazali svedomie a slobodnú voľbu človeka so židovským učením Biblie. A práve tam je čert zakopaný. Sola scriptura totiž spôsobilo, že židovský jed ukrytý v Starom a Novom zákone sa naplno dostal do žíl Západu.

Protestantizmus bol teda istým znovuzrodením judaizmu, a preto je pre mňa ťažké o ňom hovoriť ako o ozdravnom procese. Luther bol ešte celkom v pohode (tradičné nemecké luteránstvo je asi tou najzdravšou a najprijateľnejšou formou protestantizmu), keďže urobil kompromis s nemeckými kniežatami. To isté však už nemožno povedať o týpkoch ako boli Kalvín či Savanarola, ktorí sa pokúsili vytvoriť "Božie kráľovstvo" už tu na zemi (a dobre vieme ako také "Božie kráľovstvo" na zemi vyzeralo - v mene "lásky a pravdy" sa tam upaľovalo jedna radosť ). Práve tu vidím zárodky budúcich moderných totalitárnych rovnostárskych ideológií (krvavý liberalizmus VFR, boľševizmus, či dnešná pravdoláska).

Pokiaľ ide o meranie IQ tak sa zvyknú porovnávať rovnaké skupiny (tak je to totiž korektné). Napr. Rushton meral IQ vysokoškolských študentov psychológie v JAR (bielych a čiernych) a zistil, že bieli mali tuším IQ okolo 112 bodov a čierni 85 (je pochopiteľné, že vysokoškoláci budú mať v priemere vyššie IQ ako ostatný zvyšok populácie - v tomto prípade to zodpovedá belošskému priemeru 100 a černošskému priemeru 75).

Pokiaľ ide o meranie IQ detí tak je trochu zavádzajúce, pretože do puberty vo väčšej miere zohráva svoju rolu prostredie a až po puberte začína prevládať genetická inteligencia. Korektné je teda testovanie ľudí, ktorí už dovŕšili 25 rokov, keďže až po tomto veku u človeka prevládajú jeho vrodené vlastnosti.

Dusanbe

ide vlastne o take dozadu-doprednictvo - ten archeofuturizmus, ak to spravne chapem.

To sa mi pozdava, to znie dobre - rad sa pripojim, aj ked som mal doteraz pocit, ze
patrim skor k privrzencom "Strany mírneho pokroku v mezích zákona".

Norman

Správne, chápeme sa veľmi dobre ohľadom toho, že protestantizmus bola revolta voči dekadentnému juhu. O tom svedčí história, ako sa na severe prirodzene a rýchlo šíril (pokiaľ mám správne info, aj celé slovenské územie bolo protestantské).

Tu ďalšiu námietku poznám, ale nesúhlasím s ňou. Luter preložil bibliu do nemčiny, ale toto otvorenie latinských textov nespôsobilo príliv jedu, skôr naopak, umožnilo všeobecnejšie pochopenie triviálnosti a amorálnosti týchto tzv. náboženských textov.
Podľa mňa je to klasické katolícke ohováranie konkurenta, že spôsobil posilnenie judaizmu. Já na to nevidím jediný teoretický dôvod a je to len zneužívanie faktu, že dnes je sionizmus silný. Katolicizmus to v prvom priblížení priamo zneužíva na svoju propagandu, že za ten súčasný zlý stav môže protestantizmus, ktorý oslabil katolicizmus. V druhom, rafinovanejšom podaní, sa potom fabuluje takými scholastickými rečami o "zviazaní " protestantizmu s učením biblie - čo je nezmysel, pretože katolicizmus je s bibliou zviazaný odjakživa a ešte viac.
Samozrejme, že je povedzme škoda, že protestanti napríklad nezavrhli starý zákon - to by bol naozaj posuv a skutočná reforma. Holt, nebola tak zrelá doba, nepodarilo sa to tak pozitívne posunúť, ale neposunulo sa to ani negatívne.
Považujem všetky tieto spätné teoretizmy len za umelé ad hoc konštrukty snžiace sa falošne zneužiť ten blbý fakt, že v súčasnosti sa sionizmus rozťahuje práve vo (formálne) protestantskej Amerike a Anglicku. Lenže dnes sa rozťahuje aj v rečiach samého pápeža a samí katolíci vidia, ako je ich systém nim prelezený. A na druhej strane sionizmus dostal dosť na frak práve v protestantskom Nemecku.

Zhrnul by som to tak, že moderná doba, vláda financií, spôsobila vzostup sionizmu v jeho najhoršom prevedení a zmysle slova, ale to nie je vina protestantizmu.
Ja nepovažujem dnes protestantizmus ako ideológiu ani ako spoločenstvo za schopné nejakého prgresívnejo boja, ale ani ho neobviňujem, že ono je za modernú dekadenciu vinné. Protestantské myšienky čistoty a prostoty odrážajú severský charakter, ale žial, aj vplyvom explicitnej vojenskej a mocenskej protireformácie, boli hlavne v mocenských centrách ovládnuté konzumnou dekadenciou a fantazmagóríami kapitalistického či kumunistického konzumného "raja" (medzi tými dvoma nie je žiaden veľký rozdiel).
Prešlo 500 rokov, vtedajšie veci už nestačia a potrebujeme novú renesanciu či reformáciu - čo sa aj prirodzene deje a bude diať. Prírodné zákony platia aj na človeka a na spoločnosť, bez ohľadu na to, čo si jej prvky o tom myslia .

---
ps. archeofuturizmus - poviem ti otvorene svoj názor, nie je to dobrý termín. Tvoje myšlienky sú dobré, je to klasická dilema, ktorú majú všetci rozumní ľudia so svedomím - pozítava tradície versus nevyhnutnosť a riziká progresu - ale takáto slovná ekvilibristika v názve tomu moc nepomôže.
Futurizmus je odnož zapadnutého neúspešného talianskeho futurizmu, a to archeo ... no, to znie moc starobylo :) (okrem toho je to kombinácia slov grécko-latinská, to tiež nie je marketingovo dobrý základ ) Nič v zlom, veď vieš, že som dobrák, ale ako sa pod Tatrami hovorí: Amicus Plato sed magis amica veritas.

---
Čo sa týka IQ - zhodneme sa na tom, že jednoznačné a nespochybnitelné výsledky testov - rozdiely v rasách sú zdrcujúce a šokujúce ešte aj pre mňa, znova a znova, keď sa človek zamyslí nad tými hroznými číslami.
( i keď technickú poznámku: do puberty, do dospelosti, naozaj testy ťažšie abstrahujú od vpyvu prostredia ako aj od možných individuálnych urýchlení vývoja, ktoré sa neskôr občas menia... ale aj tak je podla mojich infromáciií testovanie iq v školách najbežnejší spôsob získavania základnej vzorky. Zrejme je v tom myslené aj testovanie na vysokých školách, s tým, že sa výsledok zredukuje podľa predpokladu, že je to vzorka najinteligentnejšej populácie. Dosť odvážny a nepresný predpoklad, zvlášť dnes :)

Ľubov

tento Váš dialóg,dík,toto mám rada,keď sa môžem nad niečím zamýšľať a nemyslím stále na migrantov a zánik . Ako,zánik EÚ to hej,aj nejakých tých západných hodnôt,to by som uvítala tiež,len ma až fyzicky bolí predstava malých hnedých rúk,ktoré sa tu všetkého dotýkajú.Aman,prepáč,že som to v prvom momente zľahčovala,nie,tieto témy sú potrebné.Aj pre nás,amatérov. Aj my totiž hľadáme cestu,ako ďalej.Svedomie a duša stále voľačo chce povedať. A ešte ,už sa teším,až sa tu začne preberať Sparta,lebo k tomu to tak nejak logicky smeruje.

Aman Againsttime

Som rád, že sa ti diskusia páčila. Nemusíš sa za nič ospravedlňovať. Rozumiem tomu, že sa na prvý pohľad môže zdať, že tu len pseudointelektuálsky tliacham :-) , ale to o čo mi v skutočnosti ide je prísť ku koreňu našich dnešných problémov a komplexne analyzovať dnešný smutný stav. Musíme najprv určiť diagnózu dnešného ochorenia a jeho príčiny, predtým než predpíšeme lieky.

Aman Againsttime

Názor na protestantizmus, ktorý som tu prezentoval nie je iba názorom tradičného katolicizmu, ale často sa vyskytuje i u neopohanských mysliteľov (ako napr. u Alaina de Benoista) uplatňujúcich dialektický prístup k chápaniu dejín (príde mi celkom milé ako sa tradičný katolicizmus - čiže inak povedané pohanské kresťanstvo - a neopaganizmus vedia zhodnúť :-) ).

Protestantizmus jednoznačne urýchlil sekularizáciu, vydláždil cestu k ateizmu a de facto urýchlil nástup modernity. Modernita síce odmieta biblické náboženstvo, ale zachováva jeho hodnoty a antropocentrický prístup (v opozícií voči organickému princípu, ktorý je charakteristický pre zdravé, hierarchické a holistické formy spoločnosti – viď starovek, stredovek, fašizmus, národný socializmus...).

Sekulárny humanizmus (podnietený práve protestantizmom) totiž znamenal triumf kresťanských hodnôt nad samotným kresťanstvom. Kresťanské hnutie, ktoré postupne ovládlo Rím bolo v podstate akýmsi proto-boľševickým hnutím. Bola to prvá židovská multi-kulti ideológia, ktorej sme podľahli. I Spengler (a neskôr i Hitler a mnohí iní myslitelia) ho správne nazýval boľševizmom antiky a poukázal na to, že zničilo starovekú pohanskú civilizáciu rovnako ako boľševizmus zničil 20.storočie. Lenže s kresťanstvom sa stalo niečo obdobné tomu, čo sa stalo boľševizmu za Stalina. Kresťanská cirkev z dôvodu aby si udržala a rozšírila svoj vplyv a moc robila pokrytecké kompromisy s pred-kresťanskými hodnotami a spoločenskými formami, čoho výsledkom bolo to, čo je nám dnes známe ako katolicizmus (i Evola píše, že rímska cirkev bola viac Rímom než cirkvou). Celé to nakoniec zašlo až do takej absurdnej situácie, že rímska cirkev prenasledovala ako heretikov tých, ktorí od nej požadovali, aby fungovala v súlade s evanjeliami.

Ty máš samozrejme pravdu v tom, že protestantská reformácia urýchlila porozumenie triviálnosti biblických textov, ale v žiadnom prípade sa nevzdala biblických hodnôt (hodnôt, ktoré ovládli Západ od roku 313, ale ktoré dlho neboli brané až tak vážne - práve kvôli kompromisu s paganizmom a nadprirodzenosti kresťanstva i jeho dôrazu na život na onom svete). I Nietzsche argumentuje, že kresťanský dôraz na pravdu, ako na niečo za čo je cenné zomrieť bol nakoniec nasmerovaný proti nadprirodzenému, na viere založenému učeniu. A len čo boli nadprirodzené elementy kresťanstva typu "bradatý pán na nebíčku s anjelikmi" odhalené ako podvod a zavrhnuté (už samotný protestantizmus zavrhol mnohé z mystických prvkov katolicizmu ako poveru), tak už nič nestálo v ceste progresívno-utopistickej realizácii kresťanských hodnôt na tomto svete. Reformácia umožnila, že ľudia začali čítať Bibliu a premýšľať o spôsoboch života v súlade s jej učením už na tomto svete.

Treba si uvedomiť, že hodnotovo je medzi katolíkmi a protestantmi asi rovnaký rozdiel ako medzi americkými republikánmi a demokratmi alebo medzi našou tzv. Pravicou a Ľavicou (Smer-SD), t.j. žiaden. Obe skupiny si rozbíjali kokosy kvôli doktrinálnym rozdielom, ale v reáli tu nie je fundamentálny rozdiel medzi ich systémom hodnôt.

To isté môžeme povedať o kresťanstve ako takom a jeho sekulárnych výhonkoch: liberalizme a komunizme. Všetky 3 učenia navzájom proti sebe bojovali (a bojujú), ale ich fundamentálne hodnoty sú rovnaké (hodnoty rovnosti a univerzalizmu).

K archeofuturizmu: neviem, ale podľa mňa je ten termín celkom ok. Pod futurizmom si tu netreba predstavovať spomínaný zapadnutý smer z Talianska, ale dôraz na budúcnosť – uvedomenie si toho, že tu nejde o tradicionalizmus obrátený do minulosti (ako je to napr. v prípade katolicizmu), ale do budúcnosti. A práve modernita je protikladom futurizmu, pretože sa opovažuje odcudzovať staré a opovrhuje ním, ale odmieta pochopiť, že práve toto staré predstavuje žijúcu tvoriacu tradíciu – a práve preto modernita vedie k zániku.
Pokiaľ ide o pojem archeo, tak správne poukazuješ na to, že znie až veľmi starobylo. Veď práve o to tu ide – aby sme sa vrátili až k samotnej podstate, takpovediac k našim biologickým koreňom (a neviem prečo by latinčina alebo gréčtina mali byť zlým nápadom – to mi musíš vysvetliť :-) ).

K IQ testovaniu: máš pravdu, že testovanie na školách je najbežnejší postup (aj mňa testovali na gympli v čase, keď som mal 18 rokov), ale urobilo sa i dosť testovania u dospelejšej populácie (spomínam si napr. ako sa v Bakalářovom Tabu porovnáva IQ bielych a čiernych dospelých väzňov). Problém skôr býva v druhu testu, ktorý sa vyberie. Konkrétne test, ktorý Rushton použil na čiernych a bielych vysokoškolákov má názov Ravenove progresívne matice. Tento test meria logickú a priestorovú zložku inteligencie a má nulovú kultúrnu predpojatosť (napr. Eskymáci riešia tento test rovnako dobre ako bieli, zatiaľ čo čierni vždy dosahujú veľmi nízke výsledky). Potom sú tu aj testy, ktoré merajú verbálnu inteligenciu, ale tie sú už celkom problematické, pretože rozdiely vo verbálnej inteligencii viac závisia od kultúrnych daností (preto nie sú napr. rozdiely vo verbálnej inteligencii medzi bielymi a čiernymi Američanmi až také výrazné ako v prípade testu zameraného na priestorovo-logickú inteligenciu).

Norman

Nuž, ako píšeš, príde ti to "milé" tá zhoda medzi katolíctvom a pohanstvom - ale vysvetlenie je ľahké - práve preto, že to "pohanstvo" je francúzskeho, katolíckeho pôvodu. Veď vieš, ľudia sa z pôvodu len tak ľahko nedostanú, aj keď sa deklarujú za "pohanov","ateistov", "liberálov" alebo čokoľvek. Preto tento romnanticky francúzsky fašizmus kritizuje protestantstvo :-))

Protestantizmus urýchlil mnoho vecí, veď to bol aj jeho účel, reforma :) Nuž, že nakoniec z mnohých možností prevládne nie tá najlepšia nie je chyba existencie samej reformy, ale podstaty samotného systému (a určitého množstva náhody). Kľudne sa mohla reforma skončiť nie rozmaznaným konzumom, ale pozitívnym pevným poriadkom - veď protestanti sú zobrazovaní ako asketíckí prísni puritáni, resp. takí naozaj boli. Niektorí sú takí doteraz. A týmto puritánom chceš vyčitať modernú slabosť, konzum, perverzitu a zbabelosť?
Nie, to je nezaslúžene. Porazených môžeš viniť za porážku, ale nie za to, že by chceli to, čo ich nepriateľ. Tak, ako bol v určitých krajinách - Francúzsko, Habsburgské ríše a čo ja viem kde - protestantizmus krvavo porazený , tak bol na iných územiach porazený vnútorne, bol zmenený. Doktor nemôže vždy za to, že jeho pacient je prislabý a odpadne :)

Čo sa týka kresťanstva ako bolševizmu antiky, tak také bolo od začiatku, už v antike, nie až po vzniku protestantských církvi. A nech už po roku 1500 ovládlo Rím a Vatikán čokoľvek, určite to nebolo kvôli protestantizmu - Vatikán ovládali rozkoly a sektárske smerovačky vždy aj predtým. :) Opakujem, toto sú romantické pokusy talianskych romantikov, ospravedlniť si vlastnú historickú slabosť - bacha na nich .)

---
Ja ti ten názov archeofuturizmus neberiem. Len ťažko si pod futurizmom nepredstavovať futurizmus, chápeš. Zas tam vidím Evolu a podobných :-) (Počúvaj, prečo knižky Evolu nie sú na indexe a vychádzajú aj u nás? Ja viem, vychádza vela veci, ae aj tak Lebo nie sú nebezpečné? :-)

To vysvetlenie k termínu - nie samotná gréčtina či samotná latinčina sú problémom, ale ich kombinácia do jedného spojeného termínu je často tak akosi esteticky zle prijímaná. Je to ako spojenie dvoch rozdielnych svetov. I keď - hlavný problém tohto termínu je skôr v protiklade tých dvoch významov ako takých.
Hm, ja viem, že to sa takto nedá akceptovať , hm, ale poradil by som bez akejkoľvek irónie namiesto archeo dať paleo (to bude znieť čoraz častejšie, aj sa lahšie vyslovuje a znamená viac tú biologickú predhistorickú minulosť, by som povedal) ... a "futurizmus" by som vynechal ceľkom. Keďže v gréčtine nie je dobrý výraz pre budúcnosť, navrhol by som použiť dvojtvar "paleodynamizmus". Prastará sila, ktorá celý čas je tu a drieme, len ju treba prebudiť, použiť. Ako hovoria Nemci: Urkraft. Breath of dragon. Paleodynamizmus je fakt dobrá filozofia, slogan, svetonázor, ideológia ... bez srandy a opakujem, bez irónie. No, vlastne neviem, či ti "paleodynamizmus" mám len tak darovať, radšej si ho nechám pre seba :-))
(nie, nepíšte mi, že som dobrý, načo nosiť drevo do lesa:)

Aman Againsttime

Kritika protestantizmu sa netýka iba francúzskych neopohanských mysliteľov. Kľudne som mohol uviesť aj iných neopohanských autorov z nekatolíckych krajín ako napr. Brita Jonathana Bowdena alebo Kerryho Boltona z Nového Zélandu, ktorí uprednostňujú katolicizmus pred protestantizmom, keďže protestantizmus vnímajú ako židovskejší – čo je mimochodom fakt. Rímsky katolicizmus sa len tak pre nič za nič nenazýva rímskym - veď pohanská antika presakuje cezeň skrz naskrz : esteticky, umelecky, v umení renesancie, v návrate ku grécko-rímskej citlivosti. Toto však protestantizmus odmietol ako pohanské modlárstvo. Raní protestanti sa stavali ku katolicizmu presne rovnako ako raní kresťania a židia k pohanstvu. Netreba dodávať k čomu to viedlo - k vandalizmu, ničeniu "pohanských modiel."

Navyše pokiaľ ide o protestantizmus som na pochybách v tom, či mohol dopadnúť inak než som popísal vyššie. Tých asketických puritánov by som naozaj veľmi nevyzdvihoval. Dnešní slniečkári sú ich sekulárne odnože. Veď pôvodne sa puritáni prejavovali neuveriteľne submisívne a dôverčivo voči Indiánom (na rozdiel od katolíckych Španielov).

Protestantizmus celkovo poslúžil perfektne Židom na podvracanie gójskych spoločností. Ťažko môžeš poprieť ako protestantizmus s obľubou zneužívali slobodomurári a Židia, aby zmanipulovali širokú verejnosť. Prečo v protestantských krajinách ako boli napr. VB, Holandsko, škandinávske krajiny neprebehli žiadne revolúcie a zachovala sa tam monarchia? Prečo žido-slobodomurárske revolúcie a iné prevraty prebiehali iba v katolíckych krajinách (Francúzsko, Taliansko, Rakúsko-Uhorsku), event. ešte v konzervatívnych pravoslávnych (viď Ruské cárstvo)? Aj dnes sú protestantské sekty tým najprirodzenejším spojencom židovstva (viď evanjelikálne skupiny v USA).

Áno, kresťanstvo bolo boľševizmom antiky, ale postupne sa viac a viac prispôsobovalo európskej mentalite. Predovšetkým v stredoveku do seba nasiaklo bojovný germánsky prvok a dalo by sa povedať, že sa "nacionalizovalo". Také záležitosti ako ľudové zvyky, tradície, etnicko-rasové povedomie, kolektívna česť, atď. to všetko katolicizmus nezničil, ale zakonzervoval, prirodzene vstrebal. Väčšina z týchto mnou spomenutých ideí tu predsa pretrvávala počas celého stredoveku, keď už bola väčšina Európy kresťanská (katolícka) - hoci možno vo viac implicitnej forme. Napr. taký Karol Veľký mal za to, že iba ripuarskí Frankovia (ktorí žili v Nemecku) sú jeho skutoční krajania. Obyvateľov z Akvitánie alebo Neustrie označoval iba ako francigenus, t.j. vnímal ich ako podmanené obyvateľstvo, ktoré len z časti predstavovalo potomkov jeho národa. Aj cárovná Katarína Veľká sa počas VFR vyjadrila, že Galovia vyháňajú Frankov, keďže francúzski králi a aristokracia vždy cítili akúsi rasovú spriaznenosť s nordickými Frankmi (Germánmi). Naproti tomu osvietenci sa stotožňovali s Galorimanmi, ktorí v Galii žili pred Frankami. Čítal som tiež o tom, ako sa počas VFR účelovo likvidovali ľudia so svetlými vlasmi, ktoré boli spájané s aristokraciou. Áno, bolo to celé trochu pseudovedecké, ale minimálne nám to poskytuje aký-taký obraz o vtedajšom uvažovaní.

K tomu Evolovi by som už len dodal, že slovenské vydavateľstvá vydávali aj knihy od Davida Dukea či Hitlerove prejavy od Guidemedie. Bolo to tým, že tieto knihy nie sú nebezpečné?

Norman

že tvoj konzervatívny postoj je bližšie ku katolicizmu, lebo si odchovaný na fašizujúcich romantikoch Talianska, Francúzska a podobne. Nič v zlom:)

Vysvetliť všetky tieto veci by si žiadalo dohodnúť sa na pozitívach "pohanstva" a aké to pozitívne pohanstvo vlastne bolo, alebo je. Boli bohovia lesov a lúk podobní uboleným uplakaným svatým? Pochybujem.
Áno, reálne kresťanstvo resp. katolicizmus cielen požieral predošlé pohanské mýty, aby rozšíril svoju moc, aby na nich parazitoval. Tento fakt si ale nemožno vysvetlovať ako jeho pozitívum, ako jeho nejaké tolerantné multikuti, vďaka čomu v ňom prežili bývalé ideály. Naopak, kresťanstvo ich zdeformovalo, zmrzačilo a zostudilo, urobilo z nich karikatúry.

Teologicky či svetonázorovo je to abstraktná téma, ale azda sa to lahšie vysvetlí na estetike. Pred kresťanstvom bol v antike na vysokej úrovni rozvinutý estetický ideál a umenie, o čom svedčia objavené kusy, ktoré čírou náhodou prečkali kresťanské a katolícke ničenie. O tomto úpadku sa nedá pochybovať. Keď po tisícke rokov nastala renesanca, došo pomaly k obrodeniu umeleckých schopnosti - to ale nebolo podla vôle katolíckej církve, ale práve v rozpore s ním. Bolo to v rozpore s tisícročím katolíckeho barbarizmu. Ty si predstavuješ katolícku estetiku ako to, čo poznáš z baroka a rokoka 18. storočia - ale uvedom si, že to nie je produkt pôvodného katolíctva, ale naopak, je to produkt renesancie, čiže prekonanie pôvodného "plochého" iconografického dogmatizmu katolíckeho stredoveku. Nebyť renesancie a v podstate aj reformácie, nedošlo by k tomuto "návratu ku grécko-rímskej citlivosti".
No, a nalogicky, ako je to s estetikou, je to aj s pozitívnymi ideálmi.
Nemyslím, že ťa presvedčím, ale bolo by dobre, aby si poznal tento spôsob pohľadu.

Zaijímavé je tvoje tvrdenie, že nejaké vnímanie "je proste fakt". Nuž, možno by to chcelo povedať, ako sa meria tá "židovkosť" u tých tvojich autorít. Vieš, ja vôbec na autority moc nedám, ani v argumentácii, nie sme na seminári, kde sa rátajú odkazy, ja dávam prednosť faktom a racionálnej logike pred tým, čo nejaký s prepáčením pisálek na druhom konci sveta povedal.

Musím ale zopakovať, že ja sa nezastávam "protestantizmu", takže je nezmyselná otázka, prečo. Ja sa snažim sledovať pozitívne a negatívne sily sveta, a ako faktická realita tam fungujú hlavne genetické linky, jednoducho povedané - s južansko-severským vektorom. A tak sledujem prejav severských rás a severských kultúr, v konfrontácii s južanskými rasami a južanskými kultúrami. A až na týchto faktoch sa prejavujú kultúrno memetické komplexy, zvané náboženstvo. A teda aj v tých sa pozerám a hodnotím podľa toho, ktoré su prejavom pozitívnych síl a ktoré sú úpadkové. Do podrobnosi už ísť nemusím, však?
Je to jednoduché a racionálne.

Neviem, či mám rozoberať všetky tvoje konkrétne otázky. Naríklad slobodomurári prekvitali aj vo Francúzsku či Taliansku,a veľmi dobre. Královstvá boli zvrhávané aj v Anglicku, tam vôboc vznikol koncept "revolúcie". To, že zvyšky královstiev (okrem Británie) jestvjú v Holandsku či Švédsku je podivný argument, podobné zvyšky sú aj v Španielsku, a do konca 2. vojny boli kdekoľvek (ale boli prísne odstránené v protestantskom Nemecku). Naozaj sa nedá súhlasiť, že revolúcie prebehli iba vo Franc., Taliansku, Rakúsku. Okrem toho je to obrátená logika - takže to, že v katolíckych rajinách si robili sionisti, čo chceli, je argumentom za katolicizmus? Je to ukážka jeh schopnosti a jeho čistoty? Skôr naopak, poda mňa.

V predposlednom odstavci opakuješ spomínanú tézu, že katolicizmus niečo zakonzervoval z pohanstva a tak zachránil. S tým, podľa mňa, nesúhlasí žiaden prívrženec prírodných a prirodzených kultúr, teda tzv. pohanstva. Naozaj, v kontexte ťažkého zničenia antiky sú podobné tvrdenia obhájcov katolíctva neakceptovateľné. To je tak na úrovni našeho známeho Svargu, fixovaného kresťana.

Nie je mi jasné, čo chceš povedať či argumentovať tým popisom o dvojzložení Francúzska a o výklade Francúzskej revolúcie ako o galskom zvrhnutí germánskych Frankov. Ano, tento výklad tej revolúcie je dnes menej známy ale v minulosti či počas nej bol všeobecnejšie rožšírený. Francúzska šlachta bola považovaná za germánsku a revolúcia bola propagovaná ako oslobodenie sa z pod ich nadvlády. Niečo na tom bezpochyby aj bolo, aj keď tá šlachta už bola zrejme naozaj "zdegenrovaná". Pravda, protestantkých šlachticov vyvraždili už 2 storočia predtým, takže v roku 1789 to mali lahšie.

Hitlerove prejavy boli objektom ťažkého útoku, vrátane žaloby na vydavatela. Aj Duke vychádza? - to som ani nevedel, hej, niektoré vecí vyjdu - ale mám ešte jedno meradlo - žiadna z nich nie je predávaná v Artfóre. Iba Evola. Buď ho nepozanjú, alebo sa ho neboja. Ale môžem sa mýliť :)

Aman Againsttime

Môj príspevok s názvom "Prečo sa zastávaš protestantizmu" bol mojim pokusom ponúknuť proti-argumenty katolíckej a tradicionalistickej strany. Niekedy mám tendenciu oponovať druhému v diskusii len preto, aby som oponoval :-). Ja s tým, čo si napísal na adresu katolicizmu súhlasím, akurát som chcel poukázať, že kresťanstvo je nielen boľševizmom antiky, ale po značnú dobu bolo i pilierom spoločenskej stability, poriadku a hierarchie.

Tým popisom o zvojzložení Francúzska som samozrejme chcel povedať, že katolicizmus v stredoveku nenarušil vnímanie etnickej identity –napr. tak ako ju narušil islam na Blízkom východe. Hoci bol Západ ovládaný univerzalistickou ideológiou, v praxi boli európske národy vždy vedené etnickými a rasovými pocitmi a boli si vedomí svojich etnických identít. Čiže u boľševizmu antiky vďaka germanizácii došlo k potlačeniu univerzalistických tendencií a postupne zmutoval do podoby, ktorá je nám známa ako historické kresťanstvo stredovej éry, ktoré ponúklo náboženstvo, etiku a systém, ktoré podporovali to, čo by sme dnes nazvali "konzervatívnymi" alebo "tradičnými" hodnotami – spoločenskú hierarchiu, lojalitu ku kmeňu a miestu (krv a pôda) a etiku, ktorá si cení heroizmus a sebaobetovanie (rytierstvo).

Protestantská reformácia mnohé z toho popierala (napr. autoritu, hierarchiu) a hlásala návrat k primitívnej, prvotnej cirkvi – čiže ku kresťanstvu pred jeho germanizáciou, t.j. k boľševizmu antiky. Hoci uznávam, že pokiaľ ide o nacionalizmus (krv a pôdu) tak si nemôžem dovoliť tvrdiť, že by reformácia v tomto smere znamenala negatívum - možno skôr i naopak, keďže v niektorých krajinách sa reformácia stotožňovala s národnou revolúciou (Nemecko, husitizmus v Čechách). Reformácia tiež umožnila severským krajinám oslobodiť sa spod nadvlády Ríma a vytvoriť vlastné, národné cirkvi, ktoré neslúžili cudzej južanskej mocnosti . Koniec koncov pre katolíka by mala byť prvá inštancia Vatikán, nie Berlín, Praha alebo Bratislava, zatiaľ čo protestanti a pravoslávni takouto schizofréniou netrpia. :-)

K tým revolúciám: ja som písal konkrétne o žido-slobodomurárskych revolúciách. V katolíckych krajinách si práveže sionisti (židomurári) nerobili to, čo chceli – štát totiž spolupracoval s cirkvou v ich prenasledovaní. Mali to omnoho ťažšie ako v protestantských krajinách, a preto si museli pomôcť násilnými revolúciami.

Ja viem, že Hitlerove prejavy boli predmetom útoku, ale pôvodne nemali slovenské vydavateľstvá problém s predajom tejto knihy. Zmenilo sa to vtedy, keď zaúradovali iniciatívni, bonzácki hľadači "náckov". Pokiaľ ide o Dukea, resp. jeho knihu Moje prebudenie, tak tú som svojho času bežne videl ponúkanú na predaj v kníhkupectvách. Knihu vydával i Martinus. Pokiaľ ide o Evolu tak treba si všimnúť, ktoré jeho knihy sa konkrétne predávajú - určite nemožno všetky charakterizovať ako nebezpečné. Ale dávam do pozornosti tento "skvostný" (a miestami i úsmevný) článok o novopohanoch na Slovensku, kde sa spomína i Evola: http://style.hnonline.sk/vikend-140/perun-oziva-slovaci-uctievaju-staryc...

Norman

Veď je jasné, že tu formulujeme to, čo každý chcel už kedysi povedať, ale sa k tomu nedostal - aktuálna debata a nálada len k tomu dáva príležitosť.

Vždy ide v prvom rade o moc, takže prvým motívom spoločenských pohybov (či to boli katari, husiti, kalvíni alebo luteráni a iní) bolo odtrhnutie sa od Ríma, od vlády cudzincov. To je také cynické či kýnicke a realistické hodnotenie.
Až potom nasledovali teologické zdôvodnenia. Nik nevymyslel "protestantizmus" a tak spôsobil zmenu histórie - ale historické sily sa prejavili a potom si (dodatočne) naformulovali novú paradigmu (podobne je to s každým podobným javom, s kresťanstvom samým, s budhizmom, s akýmkoľvek kultúrnym fenoménom)
Napríklad to, že protestanti boli puritáni, je dané aj severskosťou, ale hlavne je puritánstvo určitým znakom každej reformy či revolúcie. Snaha o očistu .. veď to poznáme (aj to, ako to vždy nakoniec dopadne).

A toto odtrhnutie od centra znamenal aj určitý návrat k starej duchovnosti - aby som to nejako vyjadril. Poznám samozrejme to tvrdenie, že teologicky je protestantizmus návrat k židovskému stavu, ale mne pripadá absurdné, neudržateľné, aj keby na tom nejako záležalo. To sú také porovnania na základe nejakých náhodných analógií, zavrhnutie p. Márie a podobné teologické nepodstatnosti). Čo tak protestantský mysticizmus ...?

Iná vec je skutočný fakt, že sa sionizmus výrazne rozšíril (v niektorých) protestantských štátoch. To je vážna sociálna otázka, ale nahrubo by sa dalo povedať - revolúcia sa málokedy podarí. Vznikla nová spoločnosť a tá trpela NEDOSTATKOM IMUNITY. A trpí ňou dodnes. Starého nepriatela poznala, aj toho iného ( Luter je predsa označovaný za antisemitu), ale toho iného asi nepoznala dostatočne. A veď aj katolíci dostali v kontrarevolúcii vela naspäť: Francúzsko, Bavorsko, Rakúsko, Polsko ...
Čiže - zastávam sa severských tendencíí a pokusu o prekonanie južanských semitských dogiem, ale uznávam, že to bovieako nedopadlo :) Stará duchovnosť už bola zrejme veľmi oslabená, nezdravá, nepodarilo sa ju (zatiaľ) naozaj oživiť.

...
Uznávam to s revolúciami, že v "katolíckych" centralizovaných ríšach to mali sionisti a iní rozvracači ťažšie - ale nakoniec sa tam tiež nainfikovali, takže ... takže je to jedno.

Aman Againsttime

Začal som teraz pracovať na jednom preklade o Alfredovi Rosenbergovi, čo bol neopohan, ktorý však (na rozdiel od romantických francúzskych fašistov) preferoval protestantizmus a iné heretické kresťanské smery pred katolicizmom a k tomu som si ešte pozrel film o kráľovnej Alžbete I. s mojou obľúbenou Cate Blanchett :-). Čiže som teraz dosť naladený na tvoju vlnu. :-) Vo filme sa v jednej scéne Alžbeta prihovára k svojim radcom a hovorí o tom, že španielska flotila kráľa Filipa II nesie vo svojich útrobách inkvizíciu a jej víťazstvo bude znamenať koniec slobody, svedomia a myšlienky. Nordický nezlomný duch však svojou vynaliezavosťou opäť dokázal poraziť dekadentný Juh i napriek niekoľkonásobnej presile: https://www.youtube.com/watch?v=e4TZOIeCfqE

Plne som si totiž uvedomil, že napádanie reformácie (ale i osvietenstva) z mojej strany i zo strany niektorých neopohanských intelektuálov je dvojsečné. Veď za to, že môžu títo filozofi vyznávať otvorene paganizmus (a nie skryto ako tomu bývalo v minulosti) môžu v konečnom dôsledku poďakovať práve reformácii a osvietenstvu, ktoré bolo ňou podmienené.

To, že tu išlo o snahu osamostatniť sa spod cudzej nadvlády (čiže de facto boj za národnú samostatnosť) je jasné. Veď pápež schvaľoval menovanie každej kráľovskej hlavy štátu, mohol vyberať dane z cudzích krajín na podporu cirkevnej správy a vlastnil tretinu pôdu v Európe. Koho by to nesralo? Nehovoriac o tom v akom príšernom stave bola v tom čase rímska sekta (zdegerenovanie len na organizáciu zaoberajúcu sa svetskými starosťami o cirkevný štát, morálny úpadok duchovenstva, zdieranie ľudí cirkevnými daňami, atď.).

Ja by som reformáciu prirovnal k Pražskej jari. Ľudia videli a pociťovali nespravodlivosť a túžili po zmene, ale v danej dobe si jednoducho nedokázali predstaviť inú alternatívu než kresťanskú, nedokázali sa dostať mimo tohto rámca, rovnako ako sa Dubček a spol. nedokázali vymaniť z pút komunizmu a v roku 1968 neboli schopní vidieť niečo iné než socializmus "s ľudskou tvárou". Ale rovnako ako v reformácii v skutočnosti nešlo o pravosť kresťanstva, ale o poctivosť vo viere, tak v roku 1968 nešlo o "lepší socializmus", ale o zúfalý pokus a túžbu po zmene. Ľudia jednoducho nedokázali prekonať dobové danosti, a preto veci dopadli tak ako dopadli.

Na druhej strane sa stále nemôžem ubrániť dojmu, že protestantizmus je v porovnaní s katolicizmom i pravoslávím zraniteľnejší voči židovstvu. Samozrejme, že nám história ukazuje nejaké tie silné odchýlky ako boli antisemitskí štúrovci, Ku Klux Klan alebo NS Nemecko, v ktorom Hitlera vo väčšej miere podporovali protestantské regióny než katolícke (btw, katolíci bývali v Nemecku vnímaní ako menej patriotickí, keďže ich 1.inštanciou musel byť predsa Vatikán, nie Berlín), ale inak ich sola scriptura a odklon od hierarchizovanej formy spôsobujú oslabenie imunity a väčšiu pravdepodobnosť podľahnutiu židovskej nákaze - čo však možno vidieť najmä na amerických smeroch vychádzajúcich z kalvinizmu.

Norman

myslím, že sme tu a na tomto mieste tému dosť vyčerpali, aj keď z iného uhla pohľadu sme sa dohodli len na základoch.
Protestantizmus je proste hlavne prejavom spoločenských aj etnických rozdielov medzi severom a juhom. Teologické detaily, vrátane aj spomínanej "sola scriptura" sú skôr formálnym, menej podstatným fenoménom.
Reformácia je prejavom rozdielov, čo neznamená, že zákonite a vždy nejako lepšie odráža severské charakteristiky. Odráža hlavne svoju opozíciu voči starej moci. Ak by katolícky juh bol modrý, bol by protestantský sever červený, ak by katolícky juh bol červeným, bol by protestantský sever modrý, vždy naopak.
Ešte pripomeniem, že kresťanstvo sa delilo prakticky neustále, viď západno-východné delenie okolo roku 1000, a aj katolíctvo aj po reformácii malo niekoľko svojich vlastných vnútorných reformácií, - tak sa to dá povedať - takže evanjelická reformácia nie je žiaden unikátny a prelomový počin, či už v dobrom alebo zlom. Nie je jedna reformácia.

Ergo - naša téma vlastne nie je charakter a výsledky "reformácie", ale charakter a prejavy severných (nadalpských) krajín. Iba jedna časť sa týka aj nboženstva, a aj keď je to dôležitá časť, je to iba jeden aspekt, len jeden odraz podstatných procesov..

Áno, základnou otázkou je to, čo spomínaš v poslednom odstavci - prečo nadalpská Európa, lepšie povedané anglosaská Európa(?) tak fatálne zlyhala v obrane svojej duchovnej a spoločenskej integrity. Treba ale tiež myslieť na to, že napríklad pravoslávie tiež nezabránilo kolapsu svojej spoločnosti, katolíctbo sme už spomínali, takže aj v tejto otázke treba byť opatrný. Zlyhala nadalpská Európa naozaj viac, ako iné? Nie je to jednoznačné. Pre pôvodom katolíckych teoretikov je samozrejme lákavé prisúdiť problémy severu reformácii, ale ja, aj keby som bol pôvodom taliansky katolík, by som si dal pozor na také zjednodušenia.
Ďalšia otázka, na ktorej by sme sa mali dohodnúť je, či vidíme možnosť ozdravenia skôr v tom severskom prístupe, alebo v tom katolíckom centralizovanom. Naozaj v tomto bode by som nikomu nevyčítal jeho prístup, v nejakom Španielsku by som určite neodporúčal prísť s nejakými "severskými" tradícami, pretože sú im cudzie. Ale u nás v tom nevidím probém. My sme sever.

Čiže, na tu základnú otázku mám ako odpoveď nahrubo dva faktory:
1. Každá reforma, o revolúcii ano nehovoriac, je nebezpečná, lebo nový systém je zranitelný, nezrelý, neskúsený. Preto má často nové detské choroby, ktoré starci nemajú. Ale napriek tomu má aj výhody :) V prírode je veľká detská úmrtnpsť a nariek tomu nie je iná cesta kontinuity a rozvoja, ako robenie a rodenie nových pokusov.
2. V Európe posledných 500 rokov sa odohralo mnoho unkátnych a výrazných veci, z ktorých teologická reformácia nebola to najpodstatnejšie. Európania dostali do rúk také zdroje bohatstva a moci, že to proste dosť nezvládli. Ako keď naleješ do niekoho 2 promile alkoholu, alebo dávku silnej drogy - nik sa potom nespráva normálne a nedokáže sa racionálne ovládať a brániť podvodníkom, bez ohľadu na to, aký ma svetonázor, kultúru či výchovu.

Norman

testy, aj iq testy, majú mnoho problémov a treba ich radšej brať relatívne (iq ab definitio je relatívny kvocient).
Ale jedno je isté - rozdiely v mentálnej sile medzi niektorými rasami sú také veľké a tak zdrcujúco jednoznačné, že ich ani náhodou nemožno vysvetliť akýmikoľvek nedostatkami testov.

K tomu ale dodám, že bohužial zatial nevynašli testy na "kvocient beštiality". Tam by tie rasy vynikali ešte viac. Pretože, samozrejme, ani psi či orangutani nie sú nejako inteligentní - napriek tomu ich máme radi - lebo nie sú ani náhodou také hnusné beštie.
V tom je ten podstatný problém.

Ľubov

Trochu s pobavením pozorujem ,čo riešiš Aman. My teraz ,ak zistíme čokolvek,predsa nemôžeme už byť iní. Drvivá väčšina našich starých rodičov a ešte starších rodičov boli katolíci.Česť ich pamiatke.

Tiež som to mala celý život na háku.Vždy som si myslela,že osobnosť,ktorú zo Slovákov najviac obdivujem,kňaz Andrej Kmeť bol evanjelik. A tu vďaka tvojmu zoznamu vidím,že katolík. Zo súčasníkov ma pri istej príležitosti prekvapil jeden nitriansky biskup,volá sa Viliam Judák.Bolo to na takej prednáške o C plus M.Necítiť z neho sliz,ako napr. z tých mediálnych hviezd ako Bezák,či ten Kuffa,Zvolenský a pod.Nie,je ok. Asi preto sa ešte neobjavil v tv .

Teraz,ako ubúda čas však som začala inak rozmýšlať. Neviem ,či je až taká výhra byť agnostikom.Katolíkom,ani evanjelikom,ani pravoslávnym kresťanom -tiež nie.Dúfam,že na niečo dobré prídem,aj s pomocou tých inšpiratívnych ľudí,čo sem chodia .

Norman

Opakujem, treba rozlišovať medzi potenciálom (IQ) a vzdelanosťou. Gramotnosťou sa zvyšuje vzdelanosť, možno bystrosť a schopnosť (verbálne) reagovať, ale nie IQ, a teda nie inteligencia v presnom sova zmysle).
Fakt je to zásadný rozdiel. Je to rozdiel medzi Lamarckom a Darwinom.

Tu treba spomenúť, že severské krajiny boli prísnejšie a selekčný tlak tam bol odpradávna väčší. Inteligencia sa oplatí aj v boji s medveďom.

Iri sú iná genetická skupina, ako Angličania. Ich rozdielne náboženstvo je len určtá nepodstatná náhoda, len mierne odráža ich rozdieny vývoj a vlastne aj pôvod (nordická krv u Angličanov, ako píšeš).
Neviem, ako by mal protestantizmus prispieť k diferenciácii, ako to myslíš. Jedine ak vyššou náročnosťou, vyššou prísnosťou - ale, veď na tom sa tiež zhodneme, že aj tieto veci sú viac dané mentalitou a tradíciou, ako nejakým formálnym náboženstvom. Keby sa zaviedol protestantizmus v Alžírsku, nič moc to na ich pohodovom pomalšom spôsobe konania a myslenia nezmení.

Trocha sa tieto úvahy už podobajú problému, čo bolo skôr, vajce alebo sliepka - ale myslím, že sa zhodneme, že najskôr bola mentalita, a potom bola na nu napasované akési náboženstvo. Nie naopak.

lecce

To sa mi ani moc verit nechce. V dobe kedy sa ludia riadili sedliackym rozumom by sa uchylovali iba k 1 dietatu? Vsak by sa vyludnovali statky, dediny. Ratali s tym, ze partner pre ich dieta sa na 50% pristahuje z inych krajov?

Norman

Možno keď mala viac ako 4 alebo 6 deti, tak sa mohlo porovnať s rodením cigáňov, určite nie, keď mala 2 deti. To je určite hlúposť.

V článku je ale dobrá poznámka o mnohodetných rodinách, že "ich pozemok neuživil". Taká drobnosť, zem sa nedá nafúknuť. Napriek tomu ale mnohí chcú aj dnes súťažiť rodením - veď nech si to fakani potom vyriešia, nie?
Smutný a bezcitný prístup.

Ema

Jedným z mála ľudí, ktorí za zaoberajú slovenskou demografiou v minulosti, je Pavol Tišliar. Zistil toto:
- Slovensko malo dokonca 19. storočia vysokú pôrodnosť, ale aj vysokú úmrtnosť
- na konci 19. storočia začala pôrodnosť mierne klesať a počas prvej svetovej vojny sa hlboko prepadla. Po vojne sa situácia trochu zlepšila, ale trend poklesu v kombinácii s emigráciou za prácou do USA pokračoval. A tak istý vtedajší demografický expert Alojz Chura v publikácii Slovensko bez dorastu? vyhlásil paniku. Nevedno, prečo rovno nepozval musulmanov, aby tu dotrt... prepáčte, dorobili počty jedincov (ktoré tu, tak ako dnes, nikomu nechýbali). Mohli sme to už mať za sebou.
- V 30. rokoch USA vyhlásili, že majú už robošov z východnej Európy dosť a v podstate zavreli hranice. Chudobné Slovensko bez pracovných príležitostí (nie nepodobné tomu dnešnému, z ktorého ľudia odchádzajú von za prácou, aby uživili tých doma) na to zareagovalo tak, že sa znížil počet detí. Hlavne na južnom Slovensku prevládli jednodetné (!) rodiny.
Treba to dať všetkým tým plodivým sarančiam, čo sa sem ženú, za vzor. Čím vás bude menej, tým sa budete mať lepšie.
Bodka.

Sinuhe

včera v USA hovoril "pamätajte, že aj my sme tu všetci imigranti" ... Veď práve. treba mať na pamäti, ako dopadli pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky - a urobiť všetko pre tom, aby sme tak nedopadli aj my tu v strednej a východnej Európe (západná Európa snáď s výnimkou Švajčiarska je už stratená ...)-

Ema

...jazdia takéto golfíky?

http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/unfall-an-schweizer-grenze-fuen...

Ak im tam každý "Švajčiar", ako bolo tých 6 v aute + "Srb", ktorý dopĺňal sedemčlennú posádku, spácha holokaust, možno je istá šanca.

Mimochodom, už by sa presstitúti - mediálni propagátori invázie a slniečkari mali ujednotiť v tom, či sa sem drzé hordy valia, pretože doma sa majú zle a my ich máme zachraňovať, alebo sa sem valia, lebo ich potrebujeme - prichádzajú nás zachraňovať, inak neprežijeme, juj.
Teraz je ich propaganda moslimskej invázie nápadne nekonzistentná.

Sinuhe

lebo slniečkári sa toho chytia a povedia: Vidíte, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí..." :-)
Kým si sem písala, ja som si prečítal jednu z najzaujímavejších sakerovych úvah o vzťahu Rusov (ortodoxie) a a islamu a tak to sem dávam:

http://thesaker.is/russias-civilizational-choice/

Na druhej strane ja, na rozdiel od Sakera, som k islamu skeptický a dovolím si vysloviť názor, za ktorý ma mienkotvorná menšina označí za nácka:
Náboženstvo a teda ideológia, ktorá označuje ženu za čosi menejcenné (iba o čosi viac ako ťavu alebo kravu) je podradnou ideológiou, a nositelia tejto ideológie sú podradní ľudia a takých tu nechceme!!!

Inými slovami: ak nejaká Európanka teraz cestuje do Saudskej Arábie, alebo trebárs aj do nami tu na nadhľade rešpektovaného Iránu, tak najneskôr pred pasovou kontrolou si na hlavu musí uviazať hidžáb (šatku), aby neumožňovala iným mužom pohľad na svoje vlasy, lebo by to bola jednak svätokrádež, urážka ich boha a jednak k okolitým mužom výzva na pohlavný styk a čojaviemčoešte. Ale tu v Európe máme iné obyčaje a mali by sme jednonačne trvať na tom, že ak sem dakto príde, tak ani burka, ani nidáb, ani hidžáb podobné voloviny sa tu pestovať nebudú a z hlavy sa majú odložiť, lebo zu sa teké nenosí!!! Toto by som ale mal povedať nie ja tu, ale nahlas a verejne unisono všetci politici Európy.

Ema

Idú sa ušťať od nadšenia z invázie neznášanlivého púštneho náboženstva do Európy.

Ak by sa sem valili rovnaké hordy Číňanov či Indov, nebolo by to také nebezpečné ako moslimská záplava.

Sinuhe

Minule som nakukol cez otvorené okno do kaviarne na Dobrovičovej a koho tam nevídím? No predsa typického kaviarenského inteleguána HVRN-a. Sedel v spoločnosti nejakej svojej obdivovateľky, vystretý, mlčky, v hlbokom zamyslení, čo dokladoval miernym záklonom hlavy a vytreštenými očami keď pozeral meravo ako kapor na modro ...

Buheh

kapor na modro... ktovie ako to majú s kaprami ľavičiari.

nové