Jedna z alternatív

Jestvuje ten termín "alternatíva",  ktorý z nedostatku lepšieho slova označuje akúsi protisystémovú opozíciu. Opozícia nie je nič neobvyklé, každý systém ju úplne zákonite má, ale na rozdiel od bežnej formálnej politickej opozície, ktorá spochybňuje len konkrétne dianie, strany a ľudí,  je "alternatíva" pomenovanie pre vážnejšiu rozdielnosť v hodnotách a svetonázore.

Ale ani alternatíva nie je nič neobvyklé, žiaden výnimočný spolok  veď motívov pre ňu je dosť.

Za prvé by som spomenul  napríklad všeobecne známy problém - panujúcu sociálnu nerovnosť až zvrátenosť. Toto je problematika dlhodobá a zrejme tu aj dlho ešte bude. Ľudí motivuje všeobecná ekonomická nespravodlivosť až krutosť, často okorenená ich osobným nedostatkom a pocitom krivdy. Toto je typ alternatívy, o ktorej hovoria  takmer všetci, vrátane slniečkarov a iných utopistov (utopizmus je vážna mentálna vada). Existenciu sociálneho problému vlastne popiera len málokto - naozaj len niektorí ťažkí prosystémoví fanatici ho zľahčujú či odmietajú.

 

Do druhej kategórie alternatívy by som vyčlenil  tých, ktorí nie sú motivovaní praxou, ale odmietaním ideológie, nie sú motivovaní aktuálnym stavom, ale nebezpečným smerom vývoja. Tých, ktorých znepokojuje a uráža tuposť a krátkozrakosť aktuálnej oficiálnej doktríny, ktorí majú problém  znášať oficiálne dogmy. Pritom nemusí ísť ani tak o vedomé a intelektuálske uvedomenie si zla a už vôbec nie príčin - nemusia presne vedieť, čo im vadí a už vôbec nie, prečo to je tak - len podvedome cítia problém. Týchto ľudí je oveľa viac, ako sa zdá, je to naozaj tá mlčiaca väčšina.

 

Problém alternatívy teda nie je množstvo a motivácia ľudí, ale nástroje, ktoré majú k dispozícii. Tu začína divoká zábava, lebo keď sa v stredoveku dedinčania ozbrojili a išli do boja s cepami, kosami, vidlami, lopatami či inými pochybnými nástrojmi, boli bohužiaľ menej komickí a slabí, ako dnešná alternatíva.  Spoločnosť - to je boj, v ktorom sú zbrane ideológie a svetonázory. Kde ich teda alternatíva môže nájsť?

 

V prvom rade je k dispozícii minulosť. Bývalé potlačené či porazené ideológie ležia ako opustená výstroj na poli. Súčasná anglosionistická totalita sama označuje ako svoj najopozičnejší protiklad nacionálny socializmus, a jeho varianty,  tzv. fašizmus, dnes nazývané aj extrémizmus a podobne.  Potom je tu v minulosti rozšírený komunizmus, tiež s mnohými odrodami tzv. sociálnych demokratov, až po rôznych postmoderných anarchistov. Medzi porazené ideológie možno zaradiť aj rozbitý katolicizmus, a jeho brata, protestantstvo - i keď jednoduchšie bude hovoriť priamo  o celom kresťanstve. Logicky sem patrí aj islám, ktorý sa do Európy tlačí - ten je tiež alternatíva, dokonca aj pre niektorých naivných Európanov. A azda možno výpočet ukončiť ideológiami tradičných mytologických svetonázorov, napríklad severských, keltských, slovanských a podobných, až exotických, ktoré sú síce dnes zahmlené až mystické, ale aj dobre zakorenené a životaschopné.

 

Toto sú hotové ideológie, ktoré sú v opozícii voči súčasnej západnej totalite. Takmer všetky utrpeli rany, sú poškodené a do nejakej miery zhrdzavené, ale sú stále tu. Mnohí si nimi poslúžia ako najjednoduchším spôsobom. Iní ich oživujú z nostalgických dôvodov, teda zo zvyku, z tradície. Ďalší ich používajú, lebo nič iné nemajú, alebo nič iné ani nepoznajú.

 

Podľa mňa ale žiadna z nich naozaj nefunguje. Niektoré majú vadný základný koncept a samé osebe sú nebezpečné, jedovaté, zničujúce. Niektoré majú nejaký konštrukčný problém a sú nevýkonné. Niektoré sú už príliš rozbité a poškodené. Ďalšie z nich sú dnes ukradnuté, upravené a jazdia na nich ich bývalí nepriatelia. Na niektoré sa systém zameral, snažil sa  ich preštudovať, objaviť ich slabosti a je na ne chorobne alergický, ako býk na červenú farbu - čo síce možno výborne použiť, ale s len opatrným odstupom.

 

Do starého zhrdzaveného brnenia proste nemá zmysel liezť.  Mnohé z tých brnení budú ešte vyhrabané, zreštaurované  a dané s úctou do múzea, ako pripomenutie ich dobrých úmyslov a mnohých skvelých činov. Ale staré železo sa nepoužíva priamo, šrot sa pretavuje novým ohňom. To, čo je nepodstatné, stará forma, sa v ohni roztopí a prežije len to, čo je priam nemožné zničiť - kvalitný ušľachtilý materiál.

Nepoužívajú sa nejasné dogmy minulosti, ale stále sa používa reálna sila národa, ktorá nehrdzavie a je znova a znova k dispozícii. Nepoužívajú sa obrady minulosti, ale stále sa používa rozhodnosť, nemilosrdnosť a tvrdosť. Nepoužívajú sa prístroje minulosti, ale stále sa používa čistota a integrita. Nepoužívajú sa zákony minulosti, ale stále sa používajú  prírodné zákony, tie sú overiteľné, platia a vždy budú platiť. Nepoužíva sa jazyk minulosti, ale stále sa používa tá istá jasná a prenikavá inteligencia, ktorá ho v minulosti vytvorila.

 

Toto očividne nie je nejaký presný návod ani presná definícia. Ale je to možno určité naznačenie, na čom je založená tunajšia alternatíva a prečo. Nie preto, aby sme sa obetovali, ale práve naopak preto, lebo  to je budúcnosť.

 

 

 
 
0
Grigoriy-Ilmoran

Zo všetkých odborov filozofie, jediný, ktorý už vo svojej podstate a definícii, na rozdiel od kozmológie, etiky alebo estetiky, nikdy nemôže byť predmetom diskusie, perspektívy alebo dohadov, je logika.

Preto len ten, kto je obdarený nadmierou logického myslenia v kombinácii s potrebnou dávkou intuície, osobnej integrity a originálneho myslenia, môže byť naozajstným filozofom.

Málokedy sa Vám stane, že stretnete v bežnom živote niekoho, kto sám seba, bez potrebných kvalít, prehlási za astrofyzika alebo kardiochirurga. Príliš veľa ľudí dohliada na to, aby sa také veci nestavali, spoločenský záujem kontrolovať takú vec je privysoký, lebo, hlavne u samozvaných kardiochirurgov by taká vec určite mala fatálne následky.

Filozofovia sa v tomto smere posudzujú oveľa zhovievavejšie. Až do tej miery, že za filozofa sa v zasade sám seba môže prehlásiť ktokoľvek: žena z domácnosti, potulný lunatik, hokejista alebo herečka na dôchodku.

A nakoniec, prečo nie?

Len v snahe prispieť do dlhodobého procesu vývoja tu prítomného snaživého ašpiranta na pozíciu filozofa, upozorňujem, že táto veta (a mnoho iných v texte):

"Neexistenciu sociálneho problému vlastne popiera len málokto - naozaj len niektorí ťažkí prosystémoví fanatici ho zľahčujú či odmietajú", postráda akúkoľvek logiku.
Negácia negácie snáď?

Už tento príklad je dokonalou ukážkou toho, že insitní filozofi by sa zásadne mali pohybovať, len v kruhoch žien z domácnosti, potulných lunatikov s exotickými menami, samozvaných umelcov a občianskych aktivistov, lebo tam je nebezpečenstvo odhalenia naozaj minimálne.

Výchova a tútorstvo pre ašpirujúceho filozofa je jedna z aktivít, ktorú ja z lásky k ľudstvu úplne bez odmeny vykonávam.
Ide mi aj o to, že skôr, ako sa táto esej ponúkne iným alternatívnym médiám (ako sa to už stalo zvykom), môže sa text korigovať a autor sa vyhne ďalšej zbytočnej blamáži.
My, tu v pitvore, sme tu už zvyknutí aj zhovievavejší jeden voči druhému, ale tam vonku nám nikto nič neodpustí, tam vládne neúprosný zákon džungle.

Norman

Nájdi aj gramatické chyby. Ak ti to robí radosť.

 

Ale nemáš pravdu ohľadne "filozofie". Už si sa tu hádal ohladne termínov ako "disident" a podobne, ale zdá sa mi, že si doteraz nepochopil, že tieto vecí vidí každý po svojom. S filozofiou má do činenia každý rozmýšlajúci človek a nejestvuje pravdepodobne žiadne iné vhodnejšie slovo pre danú problematiku. Ľudia sa musia zaoberať filozofiu, aby chápali. To nie je kardiochirurgia, to je rozmýšlanie, to je dýchanie.

Ja osobne síce nikde to slovo "filozofia" nespomínam, ale nikdy sa nevzdám nádeje, že aj teba možno niečo naučiť. Ani nádeje, že ťa Buhehe prestane považovaž za rozumného.

Aman Againsttime

Norman, Buheh raz označil dokonca i príspevky svargu za rozumné, takže by som z toho veľkú vedu nerobil. Myslím, že sa snaží byť iba zdvorilým a nájsť silou mocou nejaké pozitíva aj tam, kde ich je ako šafránu (popravde, ja mám k tomu tiež tendenciu).

Každopádne pripomeňme si ešte raz, čo presne napísal:

"Nie že by ten človek nebol svojím spôsobom múdry a nemal v mnohom pravdu. Napokon, vždy majú v podstate pravdu tí, ktorí tvrdia, že všetci zomrieme, všetko sa skončí zle, nič nemá cenu, ľudia sú hlúpi a ničomu nerozumejú... lebo z hľadiska vesmíru to tak naozaj je. Jeho problém nie je v logike. Jeho problém je v poškodenom egu. Zatrpknutý frfľoš plný krivdy a nenávisti. Taký človek darmo hľadá pravdu a múdrosť, nenájde ju, hoci by stokrát bolo pravdivé a múdre to, čo hovorí."

 V podstate nemám čo také jeho príspevku vytknúť. Hej, Grigoriy je "svojim spôsobom múdry" a "má v mnohom pravdu". Akurát toto platí v podstate pre každého diskutéra na Nadhľade. Dokonca i svarga je "svojim spôsobom múdry" a "má v mnohom pravdu". Nemám dôvod nesúhlasiť. :-)

Norman

veď to bol len taký vtip z Buheheho:)
Ale ak mám povedať svoj názor, Grigo nie je ani múdry, a hlavne ani frfloš plný nenávisti. To je totiž urážka frflošov plných nenávisti - tí majú veľmi dobré šance nájsť pravdu.

balu

"Výchova a tútorstvo pre ašpirujúceho filozofa je jedna z aktivít, ktorú ja z lásky k ľudstvu úplne bez odmeny vykonávam" :-D
V mene ludstva mi nic ine nezostava ako vyjadrit uprimnu vdaku.

Inac aky je problem s tu vetuu? Ja som pochopiou, resp. si myslim ze hej.

Grigoriy-Ilmoran

a na tom je založený celý fenomén existencie insitnej filozofie, šarlatánstva, con artistov a hoštaplerov. Vedia rozprávať tak, aby ich 99 percent ľudí aj napriek očividnému bullshitovaniu prehliadlo. Ľudia si neuvedomujú, nevenujú pozornosť celému obrazu. Nevedia, že môžeš nahádzať do jedného textu desať tisíc najkrajších slov a fráz, ale výsledok ešte stále môže nyť len hatlanina, ktorá nic neznamená, a nikomu nic nedá.
Hoštapler pozná všetky triky: cudzie slová, anglické nicky, akože náhodná zmienka o postavení, úspechoch, známostiach. Prosťáčikom to stačí, a ešte aj chvália: "nerozumiem, ale pochválim, aby som nevyzeral ako blbec".

Tú vetu ti vysvetľovať nebudem. Ak si to nechopil, aj tak ti to aj tak nepomôže.

Ak sa raz rozhodneš stať sa filozofom, začni tým, že sa uskromníš, pokorne požiadaj o radu, a možno z teba niečo bude. Vidíš, ako dopadli tí, čo išli na vlastnú päsť; do záhuby, frustrácie a žobrania o uznanie.

Trickster

Predviedol si to ukážkovo malichernou kritikou normanovho článku ...

Grigoriy-Ilmoran

Bez zvyčajného sarkazmu, naozaj úprimne Ťa prosím, vysvetlili mi, o čom je ten článok. Vykresli mi v ľudskej reči celú pointu, celý obraz.

balu

asi najskor o tom, ze existuje nejaky ten prakoren, ktory je zdrojom vsetkych nabozenstiev, filozofii a pod., ktore sa casom stratili, dokurvili (...ich, resp. sa), zneuzili, presmerovali atd. Ale stale JE a vzdy aj bude. My mame najst k tomu adekvatnu, nepeknym slovom modernu formu a nie opakovat zastarale formy, z kontextu vytrhnute slova a prazdne obrady. A ten koren je v takych jednoduchych veciach, ako cest, chrbtica, sudrznost a tak, nic zlozite. Takto je to OK, Sensei?

Grigoriy-Ilmoran

Tak existuje "prakoreň".
Nevieme síce, kde je, čo robí, ako sa má, ale keby sme aj vedeli, čo s tým urobíme zajtra ráno?
Nielen to, ale, ako sa dohodneme o tom, kto rozhoduje, čo to ten "prakoreň" je?
Kto v dnešnom svete má takú autoritu? Farári, básnici, filozofi, politici alebo "ľud"?

Začneme azda tým, že sa najskôr dohodneme, čo je vlastne človek , či existuje len jeden ľudský druh, aký život stojí za žitie, potom následne definujeme, o čo by takému človeku ako druhu malo ísť, každému jednotlivému druhu osobitne? Koľko utrpenia, sklamaní, násilia a márneho nádejania sa už spôsobilo to, že sa klameme, že všetci sme rovnakí, že neexistujú rasy, že máme jediný prakoreň, že šťastie a budúcnosť je pre všetkých len v technickej civilizácii? Videl si niekedy milióny ľudských bytostí, ktoré žijú v slumoch Afriky? Vieš o tom, že ich šťastie a osud boli miliónkrát lepšie predtým, ako ich biely človek osprostil klamstvom o tom, že aj oni môžu mať civilizáciu - našu civilizáciu. Tam, kde si oni žili svoj, im primeraný život, prišiel biely človek, a namiesto toho, aby ich nechal na pokoji, začal ich učiť tzv. judo-kresťanskej civilizácii. Rovnako aj inde na svete. Prišiel a povedal: toto nie je dobrý život, my vás naučíme, čo povedal Ježiš farizejom, ako postavil Šalamún chrám v Jeruzaleme.
Ale oni im celkom správne povedali: - Wot a faka is da farisey and da Jerusalem?
Keby im boli bývali dali pokoj, mohli dnes mať svoje šťastie tam, kde sa narodili, v prostredí a s hodnotami, ktoré im boli primerané. Nemuseli žiť v slumoch, nemuseli sa nikdy dozvedieť, že existuje Európa, prísť k nám.

Načo je černochovi alebo Eskimakovi farizej aj s Jeruzalemom? Načo je nám Slovákom?
Nemcom. Vidíš, čo narobili Arabi so svetom len preto, že im nejaký pomýlenec nahovoril nezmysly o Abrahamovi a Jeruzaleme? Ešte aj Perziu zničili. Aj Indiu.
Teraz zničia Európu. Pre nejakého Abraháma a nejaký Jeruzalem.

Nikdy sme im nemali uveriť tú ich "lásku k blížnemu", ani Jeruzalem, ani "bratstvo", "rovnosť" a "slobodu".
Môj prakoreň mi hovorí, že najväčším prikázaním je nechať každého na pokoji, to by malo byť naše najväčšie prikázanie. Vždy sme mali každého nechať na pokoji, a starať sa len o to, aby každý nechal na pokoji nás. To obzvlášť!! Žili by sme si tu v Európe našu árijskú civilizáciu, niič by sme nevedeli o Jeruzaleme, a v Afrike by si černoškovia žili v malých dedinkách, bolo by ich najviac asi tak sto miliónov. A nás rovnako.
Milujem černochov. Eskimakovi, Arabov, Indov, Krovákov, každého.

Norman

takti to hovorí tvoj prakoreň.
A teraz čo - kvôli tomu sa tak rozčuluješ?

baloo

"Nevieme síce, kde je, čo robí"
?!?!? Očividne neprešlo čo som chcel písať. Prakoreň - aby som sa držal svojej vlastnej improvizovanej terminológie - iba JE. Nekoná. Ty fakt nevieš kde ho hľadať?

"ako sa dohodneme o tom, kto rozhoduje, čo to ten "prakoreň" je? Kto v dnešnom svete má takú autoritu? Farári, básnici, filozofi, politici alebo "ľud"?"
?!?! No mistře, ja sa o tom dohadovať s nikým nebudem. Pre mňa autoritu má iba ten, z koho tú autoritu osobne cítim. Všetko sú iba slová, "obyčajné slová" :-) dovtedy kým vnútri neprežiješ. Isto poznáš pocit, keď niečo dlho študuješ, čítaš o tom, a naraz len "satori" - a pochopíš. Nebe a dudy. Takže ja nieže neočakávam od niekoho iného aby mi všetko vysvetlil, ale každý nový input prejde mojimi vlastnými filtrami, lebo prakoreň je vo mne. Ale sa nechám inšpirovať ostatnými, môžno slôvko predavačky v Tescu bude to zrniečko kvásku, čo vo mne vyvolá satori, a možno to bude Hegel, kto vie. A verím tomu, že v princípe ten prakoreň je v každom rovnaký, aj v černochovi.

Tú tvoju historickú retrospektívu chápem ako kritiku hlavne judeokresťanstva a s prakoreňom má málo spoločného, takže - prepáč - je trochu aj offtopic, judeokresťanstvo a kolonizáciu môžeme cepovať do nekonečna ale skúsme sa vymotať z tohoto jalového kruhu. Posolstvo Nového zákona je veľmi blízko k prakoreňu - počiny cirkevných predákov v histórii zas naopak hoooodne ďaleko, zvláštny paradox. Ovšem pričom sa ja osobne v mnohom stotožňujem s posolstvom Nového zákona, nie som ani cirkevný predák, ani križiak, dokonca sa ani jeden kolonizátor v rodine nevyskytol nakoľko viem. A dosť ma dokáže znervózňovať aj táto generalizácia, že "prišiel biely človek" ... KTO? Slováci či maďari? A poľské, srbské kolónie boli presne kde? Nie biely človek, ale pionýri finančných elít zo západnej časti Jevrópy, judeošpanielskych, judeoholandských či judeoanglických, nepatrný zlomok celkovej bielej civilizácie. Ktorí, podotýkam, takmer rovnako strpčovali život aj domácim obyvateľom po celý čas, a strpčujú dodnes. S tým môžem samozrejme súhlasiť, že každý by mal pekne zostať tam, kde ho Matička Zem porodila a pestovať si svoju civilizáciu, ale na tomto blogu to snáď nie je ani otázka.

Aby som sa vrátil: ten prakoreň je v nejakej univerzálnej morálke a postoji k životu a svetu, k svojim bližným, pretože svojim, viac či menej cibreným spôsobom každá civilizácia došla na to, že ak sa stratí harmónia a rovnováha vo svete, tak všetko ide do prdele. Budú vojny, hladomory, choroby a tak. Došli na to v Indii, v Číne, Japonsku, na Blízkom Východe, v Európe, na šírych stepiach Eurázie, a áno, aj černoškovia v Afrike a sformulovali to do tradície, učenia, náboženstva - bez tejto harmónie nie je možné dlhodobo fungovať. Samozrejme že boli vojny, lebo človek - resp. všadeprítomné isté percento ľudstva - sa vždy vybodne na písané či nepísané zákony harmónie a aj cez krky ohňom a mečom musí zobrať od druhého čo sa mu zapáči. Ale všimni si, že takéto hovadá sú vždy označení nakoniec ako záporné postavy, ba sami mávajú výčitky už počas svojho vyčínania. Lebo sami vedia, že porušili "zákon". A občas sa vyskytli aj takí borci, ktorí sa narodili uprostred hnilej doby v neporiadku a síce museli viesť vojny, ale ich cieľom bolo vytvoriť znovu poriadok. V určitej trochu inej rovine len sleduj "fluktuáciu" kresťanskej cirkve: keď to už fest začalo hniť, vyskytol sa vždy nejaký František z Assisi, Robert z Molesme a pod. aby vykolajené kresťanstvo navrátili do správnej stopy. A ten prakoreň napr. môžeš vidieť v tom, že keď sa objavili, ľud pospolitý hneď začal ICH sledovať, pretože vedel, že ONI sú to správne učenie a oni sú pravé autority, spoznali ich podľa vlastnej intuície, prakoreňa v sebe. A cirkev vždy cúvla aspoň naoko. A bohužiaľ v každom nás je aj toto hovado, akurát že to praktizujeme v malom, podvádzame, sme občas agresívni, beohľadní a pod. Ale naďalej je našou úlohou, aby sme sa pokúsili tieto chyby až hriechy nerobiť, to je leitmotiv geniálneho "O myšiach a ľudoch" - diabol čaká pred dverami ale ty nemôžeš či nesmieš vpustiť. Nie je jedno totiž, či nemôžeš alebo nesmieš, lebo prostriedky na to, aby si nechal sa realizovať toho diabla máš, je na tebe, či ho aj vpustíš. Aj keď sme hovadá a občas sa nejakým hriechom nevyhneme... ale keď ich robíme, zvyčajne súčasne aj vieme, že ich robíme, nedá sa vyhovoriť. Bohužiaľ často ani odčiniť - len úprimne ľutovať.

Ten istý prakoreň ovšem okrem lásky k bližnému jednoznačne diktuje napr. sebaobranu a ochranu bližných, ochranu toho, "čo je naše" nech sú to ženy, deti, domy, zem, ľudovky, motívy. Kto hovorí proti buď nechápe alebo to robí naschvál - a tým pádom je nepriateľ, ktorý nám chce vziať to naše, búrať naše štruktúry, vyvrátiť náš poriadok a teda kolaboruje s diablom ktorého aj za nás a v našom mene vpustil. Nie, nemyslím teraz až tak migrantov (tí sú skôr iba prostriedok, ten kyjak), myslím to vykolajenie z pravej stopy, tú nabúranú morálku, keď v hĺbke duše presne vieme čo je zlé, ale sa necháme učičíkať, že je to OK. Nie, nie je. Napr. sú to dnes dobrosráči, slniečkari, politici, hlavne tí bruselskí, všelijakí psychopatickí generáli, platení klamári v médiach, veľkofinančníci a pod. Dúfam, že s touto miniesejou - čo som samozrejme na takú dĺžku neplánoval - som už zhruba osvetlil asi čo som myslel pod "prakoreňom". Ja viem o čom hovorím, max. to neviem dobre napísať a lepšie nebudem vedieť ani zajtra, ergo v tejto téme diskusiu z mojej strany ukončím.

1488

všetci poznáme univerzálnu esenciu bytia, aj každá bunka v tele si pamätá vesmír, veď sme z neho uplácaní. Hmotne a aj tak ináč.. Vlastne myšlienkami a slovami, ako aj na tomto blogu, tomu popisu dávame fazónu. Tak len vďaka za tvoju odpoveď sensejovi, len to som chcel..

Grigoriy-Ilmoran

dvaja bieli pudlíci izboví na gauči v klimatizovanej izbe, oblečení v pyžame, popíjali energy drink a hrali pokemon. Jeden mal na krku červenú mašľu, a ten druhý modrú. Oboch ich dal majiteľ vykastrovať ešte keď boli veľmi mladí, aby mu nerobili neplechu so všakovakými sučinami v okolí. V ušiach boli tetovaní, aby ich v prípade náhodného zatúlania bolo ľahšie nájsť a identifikovať, lebo bez tetovania ich pre takú alternatívu nechcela poisťovňa poistiť.

Nad gaučom visel jeden naozaj veľký obraz, na ktorom bola namaľovaná svorka štyroch vlkov brodiaca sa hlbokým snehom v polotme zúriacej snehovej búrky. Boli takmer zaviati snehom, takže len ich blčiace oči a veľké tesáky odrážali svetlo zapadajúceho slnka polárneho súmraku.

Ten s modrou mašľou nachvíľu položil ten pokemon, zadíval sa na obraz, a povedal:

- Keď dohráme, lepšie sa oblečieme aj obujeme, ujdeme od majiteľa, a pôjdeme na Aljašku za našimi bratmi. Tam sa znovu prihlásime k svojim koreňom, a vrátime sa k svojmu dedičstvu, znovu sa staneme tým, čo naozaj sme.

Grigoriy-Ilmoran

To "v poriadku", to bolo len tak, cez štrbavé zuby chorobne ješitného ega.

Bol som naozaj aj ja zhrozený tým, čo buheh napísal. Obával som sa, že ťa z toho namieste porazí. Svet by prišiel o veľkého mysliteľa. To ti nemal robiť.
Nauč sa však niečo odomňa: bojuj sám za seba a nežobroň u iných, aby sa s tebou spájali do koalícií. Ak máš pravdu, nevyplakávaj pri dverách iných, aby ťa ľutovali, aby k tebe boli znovievaví, aby ti presviedčali, aby ťa chválili.. Daj ľudom slobodu mat svoj názor, ty latentný terorista, ty akože vodca sekty a filozof.
Aký si ty árijský bojovník?
Nepochyboval som tom, že takú vec nikdy nepredýchaš, že sa k tomu skôr, či neskôr vrátiš.
To bola jedna z najväčších ukážok straty subordinácie v histórii pitvora, a ty si len čakal na vhodnú príležitosť. Ale, ako som už nedávno povedal, máš genetickú predispozíciou k absolútnej neschopnosti rozoznávať v sociálnych vzťahoch to, čo sa hodí, a čo nie.
Ty absolútne nemáš ani poňatia o tom, čo je to hrdosť. Napríklad.

Stratil si nervy, a vybral si si tu najnevhodnejšiu chvíľu.

Do frasa, a ešte aj Amán ti neprišiel na pomoc. Síce, akože prišiel, ale nie "explicitne".
Zvolaj schôdzu insiderov sekty, a popros, aby ťa podporili. Trucuj, a vyhrážaj sa, že rezignuješ.

Trickster

- úplne bežný preklep, čo sa môže stať každému. Každý normálny človek pochopil, čo chcel norman napísať! Popierať neexistenciu nie je nelogické, problém je v kontexte celého článku, teda v tom čo chcel norman napísať.

V mene malého preklepu zhovadiť autora a celý článok je typická zhovadilosť egomaniaka. Ešte naozaj treba doplniť paravopisné chyby a zaúťočiť na nick! Hrdina, víťaz, hovado!

"Do starého zhrdzaveného brnenia proste nemá zmysel liezť. Mnohé z tých brnení budú ešte vyhrabané, zreštaurované a dané s úctou do múzea, ako pripomenutie ich dobrých úmyslov a mnohých skvelých činov. Ale staré železo sa nepoužíva priamo, šrot sa pretavuje novým ohňom. To, čo je nepodstatné, stará forma, sa v ohni roztopí a prežije len to, čo je priam nemožné zničiť - kvalitný ušľachtilý materiál."

Asi táto veta niekoho vydráždila, ale je pravdivá a otvára priestor na konštruktívny dialóg. Zabiť ho hneď v zárodku, aké typické pre našu "extrémistickú" scénu!

"Nepoužívajú sa nejasné dogmy minulosti, ale stále sa používa reálna sila národa, ktorá nehrdzavie a je znova a znova k dispozícii. Nepoužívajú sa obrady minulosti, ale stále sa používa rozhodnosť, nemilosrdnosť a tvrdosť. Nepoužívajú sa prístroje minulosti, ale stále sa používa čistota a integrita. Nepoužívajú sa zákony minulosti, ale stále sa používajú prírodné zákony, tie sú overiteľné, platia a vždy budú platiť. Nepoužíva sa jazyk minulosti, ale stále sa používa tá istá jasná a prenikavá inteligencia, ktorá ho v minulosti vytvorila."

Potlesk norman, trafil si! A nenechaj sa znechutiť!

Norman

Dík za podporu. Prirodzene, tie texty sú skromné a rýchlo nahodené, ale ako sa to hovorí, kto nehľadá nenájde. V podstate sú to skôr otázky.

Griga si nevšímaj, je to starý známy exot a máva tieto záchvaty len nepravideľne, takže tentoraz skúsime počkať a uvidíme, ako to dopadne. V podstate naozaj, aspoň nejaká kritika, kým je tu :)

balu

ze to tu je jeden BLOG na internete, so stalou "klientelou" a co sa tu opublikuje su aktualne myslienky autora a nie kurz absolutnej pravdy. Blog je velmi interaktivna vec stale v pohybe, funguje tak, ze niekto nieco napise, to v ostatnych zacne generovat nejake dalsie myslienky, co bud napisu alebo nie. A preto chodime vsetci sem a nie inde, lebo tento blog rozpytvava tu tematiku, ktoru mame radi a o ktorej chceme debatit, vratane Grigoriya.

Norman

zopár príkladov zaťaženia starými pojmami a v enormného snaženia sa dať ich do stavu schopného použitia v súčasnom svete:

http://deliandiver.org/2016/08/nacionalni-socialismus-jako-levicove-hnut...

http://deliandiver.org/2015/09/intelektualni-prazdnota-stare-pravice.html

Trickster

Prakorene pekne popísal psychológ C. G. Jung a niet k nim čo dodať, treba naštudovať. To čo sa popísalo na túto tému neskôr, to sú skôr komentáre a jazykové/terminologické modernizácie.

Sociálna psychológia pokračovala v skúmaní ich pôsobenia v skupinách rôznej veľkosti až po úroveň civilizácií. Treba naštudovať, na troch riadkoch sa to nedá zhrnúť.

Jestvuje ale intuícia, vhľad do kolektívneho nevedomia (tak by to napísal Jung). Posaď sa napríklad v http://www.vysoketatry.com/ciele/jdolina/jdolina.html
a pri nezdeformovanej čistej duši pri pochopíš kam patríš a čo je to národ. Cestuj po celom svete a pri každom návrate na Slovensko pochopíš, že táto krajina a ľudia tu žijúci majú pri všetkých nedostatkoch svoju veľkú hodnotu.

Norman napísal text, ktorý mi pripomenul http://www.wissensnavigator.com/documents/zarathustra.pdf

Nemusel filozofovať, ale aj tak uchopil podstatu problému.

Problém vidím v tom, že Slováci sú kŕmení mediálnymi sračkami a strácajú svoju čistotu. A o tom sa snaží norman písať!

Občas tiež zamáva Thorovým kladivom
https://www.bhmpics.com/walls/thor_lighting_strike-normal.jpg
niekedy mláti hlava nehlava, ale určite mi je sympatickejší ako
http://cms.parlamentnelisty.sk/edition_files/uploaded-images/komplex%20b...
a ten trápny cirkus v pozadí ...

Ľubov

Tá nezničitelná substancia je aj v každej lepšej rozprávke (rozumej pravej,nie v nejakej umeline napr.od pani Feldekovej).Myslím teraz na známy motív hľadania pravdy,bohatstva,kráľovstva ,čiže šťastia .
Nájdu ho,väčšinou nie tí najmúdrejší,hlúpi Janovia,starí psy Bodríci,Jankovia Hraškovia,proste popolvári.Tie hlavné informácie,na tie inteligencia nestačí,veru nie.Musí prísť mládenec s čistým srdcom,to je prakoreň.

Trickster
Ľubov

vedela som o I tingu,že aj tarot,to nie.

Vedomosti ,ako vieme,sa delia na zjavné a skryté.A ešte aj zjavné sa delia na tie,čo vidíme a tie,ktoré nevidíme.Takže toto všetko je oblasť pre intelekt,pre racio. Môžem si ako laik čítať o neurónoch,najdlších bunkách nášho tela (Grigoriy,vydrž) a môžem tomu veriť,aj keď ich nevidím.Stále sa to "dá". Pravdaže,najlepšie vidím tento pohár pred sebou.

Oblasť skrytého sa tiež delí,na zjavne skryté a skryté skryté.Tá posledná oblasť to už je dokonca aj mimo intuície,ktorú si spomínal. Tak tam sa dostane zrejme len niekto veľmi špeciálny.No a práve tu sa dostávame k pojmu,ktorému sa odjakživa hovorilo,záblesk,osvietenie.
Práve to je to územie "bláznov." Stačí,aj tak som to nenapísala tak,ako som chcela,presnejšie.
Ani som nechcela,to ten článok ma inšpiroval. A striedavý prúd ,ktorý uvaril vodu. Nikola,ďakujem.

Trickster

Interesoval by ma pohľad ženy - nezdá sa Ti že skutoční MUŽI vymierajú a rodia sa stále viac genderhybridy, ktoré v extrémnych prípadoch sa dajú aj preoperovať?

Philip Zimbardo napísal o tom úžasnú knihu Man (Dis)connected. V USA to začína nadobúdať obludné rozmery, podchytil to aj štatisticky.

Zarahustra bol prototyp muža, nie náhodou z hôr. Ale divoké morské pobrežie je tiež vhodné prostredie. https://en.wikipedia.org/wiki/Oceanic_feeling ...

Ženy sa naopak stávajú agresívnymi mužatkami, krásny príklad je https://beo.sk/sloboda-prejavu/1879-lgbt-aktivistka-romana-schlesinger-p...

Táto degenderizácia propagovaná za peniaze EÚ a veľvyslanectvom USA ma aký cieľ?

Ľubov

Z čoho mám strach, je predstava,že budeme potrebovať armádu,vojakov.Takže ak to chceš vedieť z nadhľadu tej jednej generácie,ide to strašne rýchlo,tie zmeny.
A to my sme tu ešte v istom závetrí,naši bratia, synovia ,naši priatelia ešte stále muži sú.
Tu pomôže len jedno,získať čas.Ustrážiť to aspoň ďalších 30 rokov,to západ už bude zrejme genderovo natolko zmenený, takže potom ,s tými hybridmi budeme mať viac šancí bojovať.Na život a na smrť. Nie je to optimistické,ale máš iné riešenie proti tomuto ,priam diabolskému plánu,ktorý vidíme?

V kontexte s článkom nesmieme zabudnúť,že naša sila musí ostať spojená so svedomím.
Skutočný biely muž je čestný a odvážny a taký dúfam ostane.

Trickster

Generácia diskutujúcich na tomto fóre nie je pre budúcnosť Slovenska podstatná!

Vychovávame na Slovensku skutočne MUŽOV a ŽENY? To nie je problém školstva, ale celej spoločnosti! A nie je to problém iba na Slovensku.

Naši „liberáli“ tárajú o trhu, slobode voľby, samostatnosti, pracovitosti, smelosti“ ... fakticky o vlastnostiach MUŽA.

Pozri sa na týchto „mužov“, čo sa ponúkajú ako vzory :
http://img.cas.sk/img/4/article/807709_richard-sulik-maska-superman-rozk...
http://img.mediacentrum.sk/gallery/nwo/maxwidth/990/1498923.jpg
https://dev.cohladas.sk/images/nespracovane_clanky/1544615060.jpg
http://t1.aimg.sk/magaziny/nh825XFISVKioIfDP6m-VQ~Matovi-m-dobrej-n-lady...

Potom sa nečuduj nasledujúcej správe:
http://hnonline.sk/svet/807374-sestnastrocny-cech-sa-chce-stat-predcasne...
Sopliak, ktorý by mal tvrdo pracovať na sebe, študovať, športovať, nájsť si frajerku, túži behať po úradoch a robiť kariéru ako „aktivista“ ...

V jeho veku som cez leto chodil po stavbách na brigády, učil som sa, športoval, behal za jednou blonďatou modrookou krásavicou. Ani vo sne by ma napadlo sa „spoločensky“ angažovať. Prizri sa mu lepšie do tváre, vyzerá maximálne na 12 rokov, ani stopa nejakej mužnosti!

Toto je prototyp 60% našej nastupujúcej „mužskej“ populácie. Môžeš od týchto degenderovaných úbožiakov očakávať to, o čom písal norman? Mohol by som sa dlho rozpisovať o problémoch s týmto javom v USA, mám na stole na túto tému výbornú knihu.

Fakt je, že klesá na Slovensku ale aj v USA záujem študovať na školách technického zamerania. Chce to tvrdú prácu, odriekanie. Matematika a fyzika sú disciplíny, kde aj skutočný talent si musí svoje oddrieť. Kvalita absolventov stredných škôl zúfalo klesá, v USA to riešia imigráciou a vycucávaním mladých talentov z Európy a Indie.

My vychovávame politológov, pracovníkov sociálnych služieb, ekonómov, mediálnych komunikátorov, ... Na to sa míňajú peniaze, pričom vyučujúci sú ešte sprostejší ako ich študenti.

„Nepoužívajú sa obrady minulosti, ale stále sa používa rozhodnosť, nemilosrdnosť a tvrdosť. Nepoužívajú sa prístroje minulosti, ale stále sa používa čistota a integrita.“

Môžeš toto očakávať od masturbujúcich degenderovaných chudáčikov, ktorý sa držia mamičkinej sukne?

Aman Againsttime

Veľký problém je i so ženami. Teraz práve čítam toto:http://www.extra.cz/uprchlici-vitejte-v-nemecku-pivo-prsa-a-parek-to-je-...

Nič proti nahote, ak sa s ňou pracuje vkusne, ale čoho je veľa toho je príliš. Keď vidím takýto opičí exhibicionizmus, tak sa naozaj nedivím tomu, že moslimovia pohŕdajú našou kultúrou. Vskutku, aký je rozdiel medzi touto silikónom natlakovanou štetkou a uvreštenými kravami z Femenu a Pussy Riot? Ak je tu niekto, kto by si fakt zaslúžil to povestné orientálne skupinové znásilnenie, tak sú to práve takéto primitívne čubky.

A úplne najsmiešnejšie mi vždy príde, ako sa dnes kdejaké pornohviezdy a obscénne cundry typu Miley Cyrus velice idú hlásiť k feminizmu a tvrdia o sebe, že sú "silné a emancipované". Mám dosť.

Norman

to by som ani tak neoznačil za problém ženského postoja, ale problém kšeftu. To je ukážka predávania žien a doslovne ich zotročenia - podobne ako pri prostitúcii, aj takéto vystrčovanie sa je proces verejného znásilnenia. Ale tie baby to v princípe nerobia dobrovoľne.
Toto vôbec nie je o nahote, ale o zostudení tých žien, ktoré chodia prakticky nahé a robia niečomu reklamu. Je to zostudenie, podobne ako keby ich namočili do dechtu a peria, dali im na hlavu vrtulky alebo niečo podobné.
Pri peniazoch a zotročení je jadro aj tohto problému.

Aman Againsttime

Ja nespochybňujem, že tieto sliepky sú v podstate tiež obete - že ich sionisti a obdobná veržeb nechutne vykorisťuje. Lenže faktom je, že ak by v sebe nemali kurvu, tak toto jednoducho robiť nebudú.

Znova opakujem, nahota a erotika mi nevadí, ak je podaná vkusne. Každý normálny, zdravý človek sa predsa rád pozrie na krásne telo. Mám však za to, že nahota má svoje miesto, a preto rozhodne nie som zvedavý na to, ako nejaká silikónová opica predvádza svoje cecky na námestí. Ide len o vulgárnu amerikanizovanú porno-kultúru - nič viac. A práve takáto porno-kultúra -ako uvádzaš - ženy zotročuje, robí z nich tovar a trosky. Je to podobné ako pri homosexuáloch a transgenderoch - ani tí by sa toľko nepredvádzali, ak by bola naša kultúra zdravšia.

Najhoršie je, že keď sem prichádzajú musulmani a vidia tu tento bordel, tak si ešte budú myslieť, že všetky naše dievčatá sú takéto. Táto vulgarizácia skutočne poškodzuje nás všetkých.

Náhodný okoloidúci

"Najhoršie je, že keď sem prichádzajú musulmani a vidia tu tento bordel, tak si ešte budú myslieť, že všetky naše dievčatá sú takéto." Musulmani si toto zovšeobecnili, lebo im to tak vyhovuje a zneužívajú to ako zámienku na obťažovanie našich bielych žien a dievčat. A pritom sa to týka len menšiny žien. Pred pár rokmi som cestou do Džrmny videl v Dubí v česko-nemeckom pohraničí výklady, v ktorých sa vykrúcali polonahé ženštiny a lákali zákazníkov. Ale toho rozhodne nie je reprezentatívna vzorka!

Na druhej strane ak sa my dočítame o radikálnych aj umiernených musulmanoch, tak si to môžeme zovšeobecniť tak, že takmer každý umiernený musulman je budúci radikálny musulman. Tvrdá realita v krajinách západnej a severnej Európy je toho najlepším dôkazom.
Tých musulmanov, ktorí by sa chceli oslobodiť od islamu a mať od neho navždy pokoj, je len zanedbateľná menšina, ktorá sa navyše bojí ozvať zo strachu o život.

Náhodný okoloidúci

Súhlasím, je to urážka ľudskej dôstojnosti, a to som nikdy nebol puritán a na peknú babu sa vždy rád pozriem. Ale aj postoj mo-slimákov pokladám za extrémny. Ak sa im niečo nepáči, nech zalezú do svojej ulity a nevystrkujú rožky.
Na druhej strane dobre vieme, z ktorej krajiny je zrejme najviac "turistov", ktorí v Thajsku vyhľadávajú "mladé mäsko". Nemčúri sa skrátka nevedia udržať zdravo a triezvo v strede, robiť veci s mierou, vždy lietajú od mantinelu k mantinelu.

Norman

nie je isté, či Nemcov je naozaj viac sexuálnychturistov, ako z iných bohatých národov.
Ono Nemci "kolonizovali" na dovolenke aj Malorku, zrejme sa vybíjajú na dovolenkách viac, ako Briti či né národy (dovolenky sú taká konzumná pasca na nich). No ale dobre, povedzme že sú ich kolónie aj v Thajsku - ale je pochybujem, že by boli viac úchylní či posadnutí sexom. Proste si to nemyslím. Do Thajska chodia mnohí naozaj kvôli lacnote a mnohí tam majú letné domy, odchádzajú tam žiť na dôchodok, a podobne, v plnej počestnosti.

Náhodný okoloidúci

Ťažko povedať, kde je naozaj pravda, ale je fakt, že už Nemčúri z Dojče Demokgátiše Gepublik boli známi svojimi uvoľnenými mravmi, a to boli pod vplyvom dosť puritánskeho ZSSR a nie pod prehnitými Spojenými satanátmi americkými.

Ľubov

Pozrela som si tie fotky,chápem,čo chceš povedať. Podľa mňa to však u nás nezvratné ešte nie ,áno,sú zšenštilí,ale hybridi to ešte nie sú. Hybrid je konečná stanica,Juncker,H.C. atď.

Moja dcéra a jej priatelia (to aby som spomenula aj mladú generáciu)napríklad politikov z Bruselu volajú "jašteričiari".Celkom ma tým príjemne prekvapili,aj ešte keď sami išli na Slavín za Lavrovom.Tieto prúdy tu sú,napokon,Aman je tiež ich predstaviteľom. Preto ostávam optimista.

Na záver by som sa s Tebou chcela trocha porozprávať,čo si myslíš o mužoch Ty? :) Viem,je to trocha netypické,možno Ťa tým aj zaskočím,ale naozaj by som to chcela vedieť. Kedy je podľa muža muž "frajer"Tu je jedna ukážka /www.youtube.com/watch?v=c4BTX3aYhWk. Typický príkladmkeď žena uprednostní "zlého chlapca".Aj mne sa Jožko Majerčík páči oveľa viac,ako Mistrík s veľkými očami a taký dobručký,že ďakujem,nie.Do tejto témy sa však púšťam už len teoreticky,neviem,či to stále platí.Možno dnes naozaj sú rozhodujúce prachy,nie podvedomé inštinkty.Príroda nemužov zničí,odvrhne,o tom nepochybujme,podobne aj neženy.

Trickster

pre mladých mužov:

Spomeň si, akých komikov nám núka USA ako vzory...
Od krpatého bôžika blbosti
https://www.google.sk/search?q=sylvester+stallone&biw=1280&bih=602&sourc...
až k vyslovenému krpatému bláznovi
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Willis
ktorý začína pôsobiť až v starobe normálne.

Ale sú aj výnimky:
http://cdn0.sbnation.com/imported_assets/817590/SegalDarkness1-thumb-550...
https://www.youtube.com/watch?v=j-fWDrZSiZs
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Boreanaz

Muž môže počas života prechádzať pozoruhodnými premenami :-D
https://www.google.sk/search?q=david+boreanaz&biw=1280&bih=602&source=ln...
ale v žiadnom štádiu by nemali byť pochybnosti o jeho pohlaví ...

Jeden príklad, že to nemusí byť vždy úpadok
https://www.youtube.com/watch?v=koyquZc-m4M
Obaja prestavujú klasické „gender“ typy ...
Ale pozri ako to vyzerá, keď sa úlohy prehodia :-D
https://www.youtube.com/watch?v=HweU-Nc__HE&index=3&list=RDuJLgcGSTMtk
Celentano to zahral perfektne ...

Aman Againsttime

Sylvestra Stalloneho som nikdy veľmi nemusel (vždy som preferoval Arnieho :-)), ale s tým Willisom by som nesúhlasil. Podľa mňa je to viac-menej tradičný archetyp drsnej, šviháckej maskulinity. A krpatý rozhodne nie je (183 cm je predsa slušný nadpriemer).

Seagala ako herca nemám rád ani trochu. Je to obdobná paródia ako Hasselhoff a na rozdiel od Chucka nie je ani tak vtipný. :-)

David Boreanaz by bol skvelý Batman. Má pre túto postavu dokonalý vzhľad - v angličtine majú pre tento typ mužov popis "dark, tall and handsome", čiže rasovou rečou povedané, ide o taký ten atlanto-mediteránny typ (talianske a írske gény sa tu nezaprú, avšak treba si všimnúť, že má mať z časti i slovenský pôvod). Myslím, že by bol lepším výberom ako Ben Affleck, ktorý má síce tiež vhodný vzhľad pre túto rolu, ale ako herec mi príde dosť slabý a nepresvedčivý - skrátka lepšie vyzerá ako hrá (a to radšej pomlčím o jeho stupídnych názoroch na islam).

nové