Platí pre všetkých rovnaký meter? Nie, americká ambasáda má svoj vlastný

Ak si chcete v Starom Meste ako majiteľ kaviarne zriadiť terasu, musíte zaplatiť daň za zabratie verejného priestranstva. Keď si dáte pred svoj obchod jeden kochlík s kvetinami, takisto musíte podľa platného VZN o miestnej dani za to zaplatiť. Postavili ste si lešenie k domu, na ktorom potrebujete opraviť fasádu? Ide o zabratie verejného priestranstva a ak dodržujete zákony tejto krajiny, musíte zaň zaplatiť. Americká ambasáda zaberá na Hviezdoslavovom námestí plochu 1 300 m2 a neplatí za ňu ani korunu!

 

Len krátky rešerš do minulosti – americká ambasáda má už skoro rok neplatnú nájomnú zmluvu na pozemky pred svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí. Presne od 16. augusta 2016. Hoci sa odvtedy už trikrát pokúsila o jej znovupodpísanie, zastupiteľstvo mesta žiadosti nevyhovelo a zmluvu neschválilo. Ambasáda teda okupuje uvedené pozemky protiprávne. Na nich stojí aj inkriminovaný plot, ku ktorému, len tak mimochodom, nemá ambasáda právoplatné stavebné rozhodnutie

 

Toto zároveň znamená, žambasáda zaberá už 11 mesiacov verejné priestranstvo – bez akéhokoľvek právneho titulu a bez toho, aby zaň platila daň za zabratie verejného priestranstva. V mestskej časti Staré Mesto je platné a účinné VZN o miestnej dani a podľa neho musí každý občan či podnikateľský subjekt platiť daň za využívanie verejného priestoru. Hoci je to vec známa a úplne samozrejmá, nad ktorou by som sa za normálnych okolností vôbec nepozastavoval, uvádzam to tu, pretože, ako vidíme, nie na všetkých platí rovnaký meter. Zdá sa, že Američania majú na Slovensku svoj vlastný meter.

 

Pritom nejde vôbec o zanedbateľné peniaze. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je stanovená za jeden meter štvorcový a deň do 60 dní na 1 euro, od 61. dňa sú to 4 eurá. Ambasáda zaberá na námestí plochu s výmerou 1 318 m2 a od skončenia platnosti nájomnej zmluvy do polovice júla 2017 je to spolu 334 dní. Nevyrubená daň k tomuto dátumu predstavuje teda sumu 1 523 608 eur!

 

Nechápem, ako je možné, že starosta Starého Mesta a primátor doteraz daň ambasáde nevyrúbili a nevymáhali ju?! Obyčajní ľudia musia platiť a ambasáda najbohatšej krajiny na svete nemusí? Prečo pripravujú rozpočet mestskej časti a mesta o viac ako 1,5 milióna eur?

 

Preto som dnes napísal obidvom pánom list. Aby sa konečne zobudili a začali konať. Myslím, že tie peniaze sa celkom zídu – rozbitých ciest a chodníkov, zničených parkov a neporiadku je v meste dosť. Vyzval som starostu Starého Mesta, aby neodkladne vyrúbil americkej ambasáde daň a trval na jej zaplatení. A vyzývam aj primátora, ako najvyššieho predstaviteľa mesta, aby sa k starostovi pridal a túto záležitosť podporil. Americká ambasáda by mala dodržiavať zákony tohto štátu a v zmysle platných právnych predpisov uvedenú daň zaplatiť rovnako ako všetci ostatní.

 

Ján Borguľa

 
 
 
 
Norman

že Borgula má ako jeden z mála nejakého bojového ducha. Nejde o to, že sme si všetci zvykli a že už ten plot formálne nikoho nebolí - ide o to, že táto záležitosť so skurveným plotom je v našich slovenských rukách a môžeme ho obúchať Američanom o hlavu. A niet absolútne žiaden dôvod, aby sme to nespravili, aby sme nevyužili svoju moc.
Teda okrem jedného.
Že sme potomkovia zbabelých poddaných. Teda väčšina z nás.
To je ten hlavný dôvod súčasného stavu.

Rudo

Keď bude raz Dzurinda právoplatne odsúdený riadnym súdom na smrť obesením za spoluúčasť na masakre nevinných srbských civilistov v roku 1999, bude mať ruky zviazané za chrbtom, ale nohy bude mať voľné, aby si mohol posledný krát zakrepčiť. Vzhľadom na jeho cigánsky pôvod je o ňom známe, že rád tancuje, takže tento tanec by sa mu mal umožniť. Jeho posledný tanec, resp. trepotanie nohami vo vzduchu, keď sa bude dusiť za svoje odporné zločiny, bude nahraný na video a umiestnený na oficiálnom štátnom kanáli. Na výstrahu ďalším psychopatom, ktorí sa vo svojom análnom predklone veľmociam nedokážu zamyslieť nad dôsledkami svojich rozhodnutí. Ináč vedia bežní Srbi o tom, ako sa zachoval tento premiér slovanskej krajiny? Ktorý síce nie je Slovan ani omylom, ale žiaľ vládol tu. Treba im to povedať. Srbi vedia, ako naložiť s takýmito zbabelými vrahmi. A treba im povedať, ako veľmi sa nám hnusí ten spišský výkal, ktorého sem dosadili usa, aby zapredal a rozkradol našu krajinu.

Norman

Tvoj názor samozrejme nie je názorom tohto portálu. Také písania sú na kraji únosnosti, i keď to chápem len ako nereálny a teda nie nebezpečný prejav oprávnenej zlosti obyvatelstva - a tak to tu správca nechá.

Je to naozaj nereálna predstava, žiaden súd nestihne Dzurindu či jemu podobných obesiť. Maximálne sa môže stať to, že ho vyhodia z  okna alebo podobná vec. 

Tento tiež nevedel, čo s ním a len habkal a kecal hlúposti:

 

Náhodný okoloidúci

Ide si takto Peťko po ulici a zrazu koho to nestretne - pána ministerského predsedu Dzurindu. Peťko sa ho pýta:
- Ujo, prosím vás, koľko je hodín?
- Som nesmierne šťastný, že mi kladieš túto otázku. - odvetil mu premiér - Pristupujem k odpovedi na ňu s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou. Pristupujem k nej tak, ako mi to prikazuje zákon a ako to zodpovedá zodpovednej funkcii ministerského predsedu tohto štátu. Zároveň ťa chcem informovať, že na tvoju otázku odpoviem presne a včas pred kompetentnými orgánmi, ako by to mal urobiť každý zodpovedný občan Slovenska.
- Ujo, ale ja som chcel len vedieť, koľko je hodín...
- Chlapče, všetko čo som chcel a mohol na túto otázku povedať, som už povedal!

Ľubov

kde si to objavil? Na Dzurindu sa akoby trochu zabúdalo,je dobré si ho občas pripomenúť.
Kosovo je Srbija,preto hlavne. Aká hanba na naše hlavy pre tohto úbožiaka.Ale aj tak si myslím,že jeho osud sa uzavrie na Ukrajine.

Na budúci týždeň v novom čísle ZV bude uverejnená prvá časť rozhovoru s V.Mečiarom,bude mať tri časti,tak verím,že sa tam bude hovoriť aj o Srbskej vojne a konkrétnej Dzurindovej zodpovednosti.

Buheh

chvíľa pre reklamu. Z Ukrajiny:

https://www.youtube.com/watch?v=ugr8wc6w0EM

Truhlík

Buď je Nadežda Savčenková dvojná agentka alebo už je nepohodlná židovským oligarchom a je ju treba ubrať.
https://www.youtube.com/watch?v=vk_jETHNZSU