Štyria jazdci apokalypsy a jedno vrece následkov

Je plne prirodzené sa opakovane zamýšľať, čo je dôležité a čo druhotné. O čom vlastne treba hovoriť a čo je nepodstatné. Čo je skutočná pravda a čo sú len klasické malomeštiacke surogátne pseudoproblémy. 

Netreba žiadne zložité špekulovania, žiadne kecanie. Po spracovaní toho, čo sa na nás hrnie každý deň z médií, webu a reality, sa dajú definovať štyri hlavné problémy, ktoré sú nalepené na ľudstve.
Hej, sú štyri, lebo je to dobré číslo. Mohli by sme to rozdeliť aj na tri, na osem, alebo dvanásť, na akýkoľvek počet. Ale zostaňme pri štyroch - štyria jazdci a ešte jedno piate vrece na celý ten húf konfliktov, ktorý z prvotných vyplýva.
 
 
Takže si to zhrňme, kde vlastne sme a kam smerujeme:
 
 
1. Preľudnenie
Jedným z nepopierateľných faktorov je ohromne rýchly nárast ľudstva za posledných pár storočí. Tento geometrický rast nie je udržateľný, už len z toho základného faktu, že Zem je konečná. Absurdná slepota ľudstva voči tomuto rozporu je nepochopiteľná.
S rastom ľudstva je zákonite spojené dysgenika. Masy ľudstva sa prepadajú do životnej biedy, žijú v neprirodzených podmienkach, a tým klesá ich ľudská kvalita, a to doslovne aj tá genetická - neprirodzenou selekciou stúpa počet poškodených rodov a genetických línií.
 
 
2. Kulty
Kým predošlý bod bol o biologickej podstate ľudstva, tento je o kultúre - teda o tom všetkom, čo je výsledkom vedomej aktivity človeka. V schopnosti generovať pozitívnu kultúru sa homo sapiens stále nachádza nie zrovna na dokonalej úrovni, ale čo je horšie, pod tlakom života vo veľkých aglomeráciách sa jeho kultúrny svet stále motá okolo kultového vnímania sveta. O živote ľudských spoločností rozhodjú primitívne memetické komplexy - kulty. Sú to často stále tie staré známe koľaje, do ktorých skĺzol v minulosti a nemôže sa z nich vyhrabať.
Kultov je mnoho, nemá zmysel rozoberať všetky nepodarky, ktoré človek na svoje ceste vytvoril. Treba sa zaoberať tými, ktorými je stále výrazne postihnutý. Takisto je reč hlavne o bielom rode, nie o nejakých cudzích exotických kultoch, ktoré sú povedzme ešte horšie a zvrátenejšie, ale ktoré na nás a svet aktuálne majú menší vplyv.
Kulty sú často spojené s náboženskými mýtmi, ale nie nevyhnutne - kult je proste každý iracionálny a dogmatický svetonázor, ktorý bráni svoju existenciu a rastie či žije na úkor ľudstva. Preto momentálne pod kulty zahrňujem aj konzumizmus, ktorý sa stal hlavnou ideológiou Západu. Kulty, ich forma a ich popis sa môžu meniť a byť rôzne - podstatné ale je, že je to stále a stále len o kultoch.
 
 
3. Plutokracia
Pod vplyvom nahustenia a vulgarizácie kultov skĺzol spoločenský poriadok do formy, v ktorej sa reálne hodnoty nedajú sledovať a preferovať. Zostalo len primitívne kvantitatívne hodnotenie, ktoré je najčastejšie vyjadrené pomocou peňazí. Peniaze a teda finančné siete, banky a podobné korporácie, sú hlavnými držiteľkami mocenskej autority, teda moci.
Táto pseudoautorita peňazí musí byť masívne podporovaná kultovou ideológiou, teda masmédiami. Oficiálna ideológia sa tak výrazne líši od faktických štruktúr moci. Tie sú skryté v rôznych kryptokratických formách (tzv. mimovládne, neziskové, humanitárne a podobné organizácie). Ak ani to nestačí, potom sa bez zaváhania a otáľania prechádza na otvorenú totalitu (zákazy  spochybovania klamstiev o minulosti, zákazy prejavu) a fyzické násilie.
 
  
4. Celoplanetárne problémy.
Zem ako planéta sa mení. Môžeme si tým byť istí viac, alebo menej, ale veci sa do nejakej miery určite menia. Fosílne a nerastné palivá nie su nekonečné a ich výťažnosť je, zdá sa, naozaj za zenitom. A to už teraz, po pár sto rokoch ich používania. Ako si to ľudstvo vlastne predstavovalo? Myslel si naozaj niekto, že to vydrží večne? V zlomku geologického času sme spálili to, čo sa tvorilo milióny rokov. 
Takzvaná obnoviteľná energia? Ten pojem sám o sebe je bohapustá tupá lož, lebo energia nie je "obnoviteľná" - vždy smeruje od stavu využiteľného do stavu entropickej smrti, kedy rozptýlenú tepelnú energiu nemožno použiť už na nič. Čo sa myslí pod obnoviteľnou energiou je v reále proste nová energia zo slnka, kozmu (aj v rôznych druhotných formách - vietor, príliv ...). A táto energia zo slnka je limitovaná a v použiteľnej forme jej prichádza menej, ako potrebujeme.
Samozrejme, nevynecháme znečistenie a zničenie planéty. Zem, voda vzduch - znečistené a kolabujú. Je čoraz istejšie, že dochádza ku globálnemu rastu teploty. Neviem, či to je pravda, neviem, či to je vyvolané človekom, ale ani neviem, či sa to dá zastaviť, či sa to zastaví alebo či vyhynie len ľudstvo, alebo aj všetko živé.
Apropo, život - jednoznačne na následky aktivity ľudstva dochádza ku genocíde, k masovému vymieraniu druhov. Zem je tak zničená, že populácie živočíchov aj rastlín nemajú priestor a podmienky na život.
 
 
 
 
To sú naši súčasní štyria jazdci apokalypsy. Piatym bodom je jedno veľké vrece následných konfliktov, ktoré z hore zmienených problémov vyplývajú. Ale ideologické strety, embargá či vojny možno považovať len za následky týchto základných kolapsov.
 
Nezhrnul som to preto, aby som nejako strašil - proste toto sú hlavné témy. Všetko ostatné je buď nepodstatané, alebo odvodené. 
 

Riešenia
 
V určitom zmysle sú tieto problémy navzájom spojené krížom-krážom. Ale pri odstupe sa dá predsa len vidieť určitá linearita. Začiatok je v zdanlivo nevinnom neustálom raste ľudstva. Z toho je odvodená nízkosť kultúry a spoločenského usporiadania. Posledný, ale najzávažnejší bod - zničenie planéty - je následkom expanzie tejto tupej plutokratickej spoločnosti do všetkých oblastí zemegule. 
 
To, kde je základ problémov, odpovedá na otázku, ako dôjde k liečeniu. My tu máme malý dosah, aby sme nejakým osvietenectvom spôsobili zmenu. Rovnako ani všetci rozumní ľudia to, zdá sa, nedokážu. Je zrejme také rozloženie historických síl, že tieto procesy nemožno zastaviť len uvedomením a osvetou. To ale neznamená, že negatívny proces sa nezvráti - ale dôjde k tomu iným mechanizmom.
 
Zastaví sa azda najprv množenie ľudí do absurdných miliardových čísiel? Nie, v tomto stave nie je žiadna racionálna ľudská sila, ktorá by vedela zabrániť Afričanom, Indom, Číňanom a Juhoameričanom, aby sa plodili ako králiky.
Zmenia ľudia svoje kulty? Nie, krútia sa stále v kruhu. Svoje kulty má homo sapiens zapísané pod kôrou mozgovou a bez nich by tento druh akoby už nevedel existovať. Kulty sú všade a ich mémy sa neustále masmediálne šíria  - niet možnosť zastaviť ich príval. 
Alebo sa zmení spoločenské zriadenie a pod vplyvom nejakej revolúcie sa nastaví iný systém? To už je ozaj humor. Posledné také pokusy len premenili kapitalistickú plutokaciu na komunistickú plutokraciu - nič iné konzumný sociálny hmyz za súčasných podmienok nedokáže. Potom to zas zmenil z tej novšej plutokcie na tú pôvodnú. Krútenie sa v tomto kruhu ľudstvu nič neprinesie.
Zastaví sa teda ničenie Zeme? Áno. 
 
Myslím to vážne - ničenie Zeme sa zastaví, keď presiahne určitú hodnotu. To je prevdpovedateľné, to je zákonité.
Nie že by si ľudstvo niečo uvedomilo, vstúpilo do seba a začalo menej "produkovať", teda menej míňať, žrať a ničiť. Ale keď použiteľné zdroje klesnú pod určitú úroveň, keď sa ich naozaj prestane dostávať v dostatočnej miere a úroveň bolesti dosiahne kritickú medzu, proces sa nevyhnutne zvráti.
A zas pôjde naspäť. V prvom rade sa zrúti plutokracia, jej nablýskané lži o miliardách a raste. V následnom chaose prestanú národy zaujímať klamstvá kultových idiotov a ich modly budú zvrhnuté a poslané za svojím demiurgom do pekla. A nakoniec dôjde aj na prvý bod a populácia prestane rást, naopak, pod vplyvom týchto nedostatkov klesne. Ako rýchlo rástla, tak rýchlo aj klesne.
A bude zasa pokoj a mier.
 
Záver

Pôvodne som chcel písať len o tých štyroch okruhoch problémov, ktorým sa na portáli budeme ďalej venovať, lebo ich považujem za podstatné. Je ale pozitívne, že som k tomu mohol dodať aj vysvetlenie, prečo sa netreba báť, a ako sa tieto veci vyriešia aj v prípade, že vedomie ľudstva nebude v priemere dosť silné, aby prekonalo svoje pudy plaza. Takže žiadne obavy, ale byť v pohode. Es kommt der Tag, keď sa to spraví.
 
Nie sme žiadní teľací revolucionári a nebežíme hlavou proti betónovej stene. Kto dokáže veci pochopiť, oslobodí sa a je mimo nich, nesnaží sa ich prevrátiť. Spôsobí, že sa to prevráti samé.
 
A čo sa týka samotnej tunajšej osvety, tu platí:
Všetko sa dá vysvetliť.
Ale nie všetkým ľuďom.
Preto sa netreba trápiť pre tých, čo nepochopili a nepochopia. Pomôžme si parafrázovaným citátom: Blahoslavení chudobní duchom, lebo nevedia, kam kráčajú. Nebudeme trpieť hrôzou namiesto nich len preto, že my vieme, kde a ako skončia.
 
 
 
 
 
 
 
0
Ľubov

Snažím sa stihnúť ešte niečo pochopiť. Napríklad,aká kreativita,alebo inšpirácia,múza,alebo čo to bolo, viedlo tvorcov natočiť pred 50 rokmi film Planéta opíc.

https://www.youtube.com/watch?v=DruCG3LJiiU&list=PLLF2itov-kqEHfJD4_Y0sd...

Pozrite si ,ak chcete túto ukážku a porovnajte ten pocit,ked sme film videli po prvý krát.-).
Film končí vetou astronauta pri pohľade na Sochu slobody,po krk v piesku:" Tak predsa sa vám to podarilo." Hej,možno sa im to naozaj podarí.Ale ja nebudem meniť plány.V apríli sadím cibuľu,bodka.

Norman

Prosím ťa, veď rasová otázka bola ľuďom známa VŽDY a v roku 1968, či kedy ten film natočili, nebolo ešte v Amerike také embargo na tieto veci. Charlton Heston, ten hlavný herec, bol neskôr predsedom tej ich rifle organisation, to bol väčší militant, tvrďák, než desať kotlebov dohromady.
(scéna so sochou slobody bola vymyslená pre film, v pôvodnej (francúzskej) knihe to nebolo - je jednoznačná).

To dnes je ľuďom celkom zahalená minulosť, aby si mysleli, že súčasná deformita je tu odjakživa a že rasové názory sú niečo nové, neobvyklé a nenormálne. pritom opak je pravdou a je nepravdepodobné, že sa súčasný stav udrží. To súčasnosť je abnormálna odchýlka a extrém.

Norman

v knihe sa astronauti vrátia z planéty opíc na Zem, a tam zistia, že mdzitým na zemi tiž vládnu opice - načo kniha konči.

Ale dobré scifi nie je o realistickost. ten záver filmu je doslovne geniálny, len tá posledná scéna
https://www.youtube.com/watch?v=XrgIXVKmcZY&list=PLLF2itov-kqEHfJD4_Y0sd...

Vlastne je to stále prorocká scéna, k tomu ešte len dôjde, že budú amíci nadávať pred zvyškom liberty statue. zlomení a bezmocní. karma.

mirage

metallica - the four horsemen

https://www.youtube.com/watch?v=C4nCy5CITc8

nové