Symbol generácie - potraty chcú byť potratené

Netreba prekladať.
To je symbol generácie. Toho, že do rozvarených mozgov týchto ľudí sa dá naliať čokoľvek.
To nie je len suicidálne zúfalstvo, to je suicidálna faloš na oltár svojho liberálneho stáda.

S týmto máme do činenia - potraty chcejúce byť potratené

extern
Roland Edvardsen

Najlepší dôvod v prospech potratov je pozrieť si protesty týchto chodiacich potratov. Treba im dať to o čo tak žiadajú. Je dobré, že takýto odpad sa nebude ďalej rozmnožovať.