Ako neuraziť hajzel

Pavlík Morozov

Dovolíme prezentovať dielko o ľudskej mentalite v našich končinách. Je to jedna celá časť, konkrétne už štvrtá, ale berte to len ako ukážku či reklamu na celý tam vychádzajúci  seriál, ako aj na druhý, oveľa dlhší seriál toho istého autora, "Protokoly finančných mudrcov".  Samozrejme, nie všetky prezentované názory sa zhodujú s názormi redakcie.

_____________________________________

Ľudská psychológia predstavuje pre systémového analytika veľmi komplexný systém. Až na výnimky, jeho chovanie nie je možné analyzovať bez pozorovania vplyvu jeho okolia. NiktošAsociál je pozoruhodný tvor!

Mojim cieľom popísať proces, ako sa človek samovoľne a dobrovoľne pretransformuje na použiteľného papagája a ako takýto tvor funguje v klientskej sieti, ktorej hlavnou úlohou je ochraňovať záujmy Ferengov. :-D

Domnievať sa, že je možné analyzovať finančné trhy bez poznania psychológie operátorov, pôsobiacich na nich, je nekonečne naivné. Je to pohodlné a zvádza to k používaniu metód, odskúšaných v prírodných vedách, najmä vo fyzike. Samozrejme s katastrofálnymi dôsledkami. Paradoxné je, že dokonca aj niektoré programy, nasadené na rýchle operácie na finančných trhoch, v hromadnom nasadení vykazovali také silné spätné väzby, že museli byť doplnené o "tlmiče" zabraňujúce kolapsu. Soros nazval tieto problémy "Reflexivita", Taleb hovorí o komplexných systémoch so silnými spätnými väzbami.

Začneme individuálnou psychológiou NiktošaAsociála a pokračujeme psychológiou skupiny operátorov na finančných trhoch a skončíme so sociálnou psychológiou klientskej siete Ferengov. Na to, aby sa obyčajný Niktoš stal NitošomAsociálom, musí spĺňať určité kritériá, medzi ktorými sa pomerne jasne týči POUŽITEĽNOSŤ. O to, aby populácia vyprodukovala maximum niktošov, o to sa stará deformovaná výchova v rodinách, deformované školstvo, deformovaná kultúra a deformovaná ekonomika. Na zabezpečenie deformácií sa používajú médiá a v nich pôsobiaci NiktošiAsociáli a klientska sieť, formujúca za pomoci peňazí a ponúkaného sociálneho kapitálu patologické chovanie svojich patrónov-klientov.

Psychológia-psychiatria ponúkajú množstvo modelov na popis procesu vzniku sociálneho devianta. Pokúsim sa urobiť čitateľnú syntézu tak, aby bola zameraná na problematiku preberanú v "Protokoloch finančných mudrcov".

Človek po narodení je pomerne dlho veľmi bezbranný tvor. Musí mať zabudované inštinkty, ktoré ho zapoja do socializačného procesu a umožnia mu pomalý proces adaptácie. Môžeme si ich predstaviť v podobe vrodených a učením získaných scenárov, v ktorých človek hrá rolu, ktorá sa prejavuje vo forme (šablónovitej) komunikácie s okolím. V priebehu života už od narodenia prekonáva zásadnú zmenu prostredia, v ktorom vyrastá, menia sa role a scenáre jeho chovania, ktoré BY MALI BYŤ primerané situácii. Prostredie, v ktorom vyrastá, BY MALO vytvárať podmienky pre jeho transformáciu (výchova, vzory chovania v bezprostrednom okolí, primeraná motivácia). Je tu ale príliš veľa KEBY! Žiaľ veľmi často tieto podmienky nie sú splnené a vyrastie jedinec, ktorý zaostal vo vývoji a "zatvrdol" na nejakej staršej etape svojho vývoja. Jeho scenár, rola a komunikácia s okolím sú neprimerané situácii, v ktorej sa po zmene okolia zákonite ocitol.

Najkrajšie takúto situáciu môžeme vidieť v sociálne deviantných komunitách, ktoré nespravodlivo označujeme etnickou nálepkou "Rómske osady". Vidíme tam dospelé nezodpovedné deti, ktoré boli vychované v prostredí, kde ani teoreticky nemohlo dôjsť k ich normálnemu sociálnemu prispôsobeniu väčšinovej spoločnosti. Prezentujú životné postoje/rolu nezodpovedného nesvojprávneho decka, lebo sa im nepodarilo z tejto role nikdy vyrásť. Ako recept na riešenie konfliktnej situácie im ponúkame rolu urazeného nesvojprávneho decka, o ktoré sa rodičia nie sú ochotní primerane postarať. Motivujeme ich pomocou nezmyslene komponovaných dávok a čo je najhoršie, dovolíme im vychovávať ďalšie generácie deviantov.

40 rokov budovania socializmu pochopiteľne zanechalo na Slovákoch stopy. Podobne ako v celom východnom bloku, vyrástla nám generácia živiaca sa zotrvávaním v infantilnej roli lokaj/papagáj. Sú to ľudia, ktorí sú orientovaní nie na prácu, ktorej cieľom je zúčastniť sa na výrobe nejakého výrobku alebo služby. Prispôsobujú sa okoliu v roli poslušného dieťaťa, preto neustále hľadajú nejakého "otecka", ktorého by mohli poslúchať a on by sa postaral o ostatné. Túto úlohu môže prevziať štát alebo klientska sieť. Ich cieľom je uspokojiť "otecka" viac alebo menej roztomilým žvatlaním toho, čo chce počuť. Ich stereotypné infantilné táranie pripomína mantry budhistických mníchov a nemá so zdravým rozumom nič spoločné.

Skutočne pôvabný je ale iný prejav NiktošaAsociála. Je to projekcia vlastných v nevedomí chápaných ale navonok potláčaných chýb na súpera. Niktoš, čo sa dostal k majetku pridelením (nazýva to privatizácia) vďaka svojej aktivite v klientskej sieti (je to krásna ukážka sociálneho kapitálu :-D, ktoré môže sieť poskytnúť), ktorý ho intenzívne zveľaďoval za pomoci eurofondov, ktorý žije dlhé roky z peňazí daňových poplatníkov, takýto NiktošAsociál obviňuje svoje okolie z asociálneho konania, zlodejčiny, parazitického spôsobu života a brojí proti štátu a EÚ, ktoré ho dlhé roky živia! :-D

Najväčšou hlúposťou, ktorej sa môžete dopustiť v styku s NiktošomAsociálom je snažiť sa ho presvedčovať. Nesmiete zabudnúť, že on v skutočnosti nemá žiaden vlastný názor, iba opakuje ako papagáj "myšlienky", ktoré chce počuť "otecko". Ak sa takejto hlúposti dopustíte vo verejnej diskusii (napr. v médiách), zaslúžite si svoj osud. Nakoľko NiktošAsociál často ani nechápe, čo vlastne obhajuje, zákonite nasleduje náhradný slovný súboj (žiadna komunikácia, o tú predsa vôbec už vôbec nepokúša), v ktorom prezentuje smerom k svojim patrónom svoj lokajský postoj. Metódy, ktoré proti Vám použije, sú fakticky analogické metódam hysterky, ktorá umelo vyvolala konflikt, aby upútala na seba pozornosť. V závere tohto blogu ponúknem finty, ktoré ho dokážu z tejto role vykoľajiť a prezentujú jeho taktiku v celej jej úbohosti.

Najprv sa budem ale venovať tým aspektom jeho osobnosti, ktoré je potrebné vysvetliť, aby som mohol pokračovať v popisovaní jeho chovania na finančných trhoch.

 

Pavlík Morozov

 

nové