Bol národný socializmus pravicový alebo ľavicový?

Podľa môjho názoru, založeného na tom, čo o NS viem, nebol ani jedno, ani druhé. Táto ideológia samú seba nikdy nedefinovala ako pravicovú alebo ľavicovú. Hitler bol pomerne veľmi špecifický pokiaľ ide o jeho socializmus (a vo všeobecnosti mal veľmi pozitívny postoj k socializmu). Bol tiež úplne presvedčený, že vtedajší konzervatívci, resp. pravičiari kompletne zapredali Nemecko v prospech vtedajších globalistov (slobodomurárov, ako sa im zvyklo v tom čase hovoriť) a marxistov. Čiže stručne povedané, Hitler sa rozhodne neidentifikoval s pravicou. Na druhej strane sa Hitler tiež prudko dištancoval od marxistov, od ľavičiarskeho socializmu.

 
hitler marx
 
Hitler sa zaradil akoby do pomyselného stredu a v tomto prípade by sme ho mohli kľudne spojiť so stranami typu dnešná SPD alebo i SMER (ten je ešte lepší príklad vzhľadom na jeho relatívny spoločenský konzervativizmus odlišujúci ho od väčšiny ľavicových strán) - čiže niekam k umierneným alebo tradičným socialistom.
 
Hitler sa veľmi jasne vyjadril vo svojej reči z r. 1944 v Platerhoff, že sa nachádza niekde v strede medzi ľavicou a pravicou a že sa odmieta identifikovať s akoukoľvek vtedajšou politickou stranou alebo spôsobom myslenia. Podľa jeho slov, keďže sa nachádzal v strede, bol terčom útoku oboch strán.
 
Ďalej, treba mať vždy na pamäti, ako sa chápu pojmy ako ľavica alebo pravica v tom ktorom kontexte, pretože výrazy a ich obsah sa behom doby menili.
 
Dnešná pravica býva často definovaná skrz rôzne politické postupy prebrané predovšetkým z USA ako napr. dôraz na kresťanstvo, odpor k potratom a homosexualite, právo nosiť zbraň, ochrana súkromného vlastníctva, dôraz na kapitalizmus, voľný trh a fiškálnu politiku, snaha mať stálu a silnú armádu, ďalej i národná suverenita, štátne školy a centrálna štátna autorita. Toto je viac menej základná predstava o tom, aká by mala byť pravica.
 
Môže ísť o relatívne dobré kritéria pre určenie toho, či sú Spojené štáty v 21. storočí pravicová alebo ľavicová krajina, ale nejde o veľmi vhodný postup, ak ich aplikujeme v Európe (ktorá bola vždy viac „ľavicová“ po ekonomickej stránke a menej „puritánska“ ak ide o spoločnosť) alebo v iných častiach sveta, event. i v prípade, že sa chceme vrátiť ešte viac do minulosti.
 
Vieme, že politika Adolfa Hitlera bola pomerne výrazne postavená na sociálnej politike Ota von Bismarcka , ktorý však bol vo svojej dobe považovaný za konzervatívca, hoci prefíkaného a lavírujúceho ako aj veľmi skúseného v reálpolitike (napr. i s takou sociálnodemokratickou stranou, ktorú v r. 1878 úspešne zakázal). Napriek jeho odporu k socialistom, bol to práve tento človek, ktorý zaviedol v Nemecku socializovanú zdravotnú starostlivosť a penzijný systém. Bol teda Bismarck v skutočnosti ľavičiar? A môžeme preto i Hitlera charakterizovať ako ľavičiara?
 
Myslím, že tu ide o veľmi zlý náhľad na vec. Politika býva popisovaná ako „umenie možného“, a preto je neférové charakterizovať akéhokoľvek socialistu ako „absolútneho ľavičiara“, obzvlášť v prípade, ak sa pokúša posunúť spoločnosť smerom viac „doprava“ v rámci socializmom monopolizovanej krajiny akou je napr. dnes Švédsko, Nemecko alebo Mexiko.
 
Áno, Hitler a jeho národný socializmus podporovali politiky, ktorú sú dnes asociované s ľavicou – od zásahov štátu do ekonomiky a trhu (tu však treba vždy zdôrazniť že NS ekonomika bola formou zmiešanej ekonomiky, kde sloboda podnikania a súkromné vlastníctvo majetku zostali zachované - na rozdiel od komunistických extrémov) až po podporu robotníkov, matiek či ochranu práv zvierat a environmentalizmus (čo sú podľa mňa všetko veľmi pozitívne agendy, ale o tom bližšie inokedy).
 
Zároveň najsignifikantnejším odlíšením NS od ľavice v rámci štandardnej ľavico-pravicovej dichotómie bol jeho silný dôraz na prijatie biológie – čo je prvok, ktorý dnes absentuje i u mnohých pravicových politických strán, hnutí či prúdov. Zjednocujúcim prvkom všetkých ľavičiarskych ideológií je totiž popieranie genetiky, biológie. Jedným z ideologických základov je tu teda tabula rasa od Johna Locka, t.j. téza, že ľudská povaha je vlastne neexistentná a genetika nie je nič iné než akýsi sociálny konštrukt. Práve v tomto bode sa NS radikálne rozišiel s ľavičiarmi – až tak veľmi, že mu to vynieslo titul „pravicový extrémizmus“.
 
Takže v krátkosti, Hitler sa teda pokúsil vytvoriť pomyselnú tretiu cestu - alternatívu voči dovtedajším vládnucim ideológiám. Koniec koncov práve preto sa jeho politika nazývala národný socializmus. Nacionalizmus je zvyčajne pravicový a socializmus ľavicový a ich kombináciou logicky dosiahnete tretiu cestu. Čo ma však neustále fascinuje je skutočnosť, prečo toľko ľudí dodnes nedokáže tento jednoduchý koncept pochopiť.
 
 
0
kali

K tomuto sa hodí jeden citát, bohužial autor nie je známy ale natom moc nezaleží, ide hlavne o podstatu:

"Národní socialismus nebyl vynalezen nikým - byl vytažen z věčných zákonů přírody, které existovaly od narození vesmíru a které řídily celý život od doby, kdy se objevil první primitivní organismus. "

Celkovo pojmy pravica a lavica nemajú nejaké väčšie opodstanenie v Europskom ponimaní ako je "blaho pospolitosti alebo ľudu". Sú to pojmy ktoré odrzkadlujú skôr židovské videnie sveta a reality, vykorenenosť a degradacia hodnôt len na ekonomické ciele. Nakoniec aj sám Rosenberg stavial kapitalizmus aj komunizmus (z ktorých oba pojmy vychádzajú) do jednej roviny, kde podstata všetkého je len číry materializmus...

Norman

Chápem článok tak, že tvrdí presne to isté, čo ty.
Tieto pojmy "ľavica, pravica" sme (tu na portáli) zavrhli už dávno, priam oficiálne, ale v bežnom slovníku sa žiaľ stále nachádzajú a tak ľudia majú donekončna tieto problémy ako so sliepkou a vajcom, takže tento článok by im práve mohol pomôcť sa prestať na to zameriavať.

Ale k tomu tvojmu anonymnému citátu.
Dosť romantické vyjadrenie, až príliš na môj vkus. Dalo by sa to povedať aj tak, že boli a doteraz jestvujú ťažké spoločenské problémy, ktoré sa pred sto rokmi proste pokúsili riešiť. Žiaden -izmus nie je večný, ale večné sú cesty, ktoré pomáhajú. Problémy zostali doteraz, dokonca už aj hovoriť o nich je tabu, ale rovnako zostali samozrejme platné a teda pripravené k použitiu tie zákony prírody, ktoré dokážu pomôcť.

Alebo povedané inak, pred cirka sto rokmi bol taký tlak, že ľudstvo muselo výnimočne siahnuť hlboko do svojich zdrojov, človek siahol do skrytého centra svojich talentov. To je to, čo dnes nevie, ale čo ho aj dnes zaujíma.

Hovorí sa, že sa stávajú prípady, že matka, keď má ohrozené dieťa, dokáže napríklad zdvihnúť automobil. Keď sa situácia upokojí, ľudia sa pozrú späť a čudujú sa, ako sa jej to podarilo. K takému niečomu došlo pred tými sto rokmi.

Neviem, či sa mi to podarilo aspoň trocha vyjadriť , alebo či s takým pohľadom súhlasíš. Nie je žiaden -izmus, je len neuveriteľne odsunuté auto a ... zachránené dieťa. No, dieťa práve ešte nie je trvalo zachránené, ale zatiaľ dýcha. Dokážeme zas nadvihnúť to auto?

kali

Chapem a aj s tebou suhlasím. Narodný socializmus je len termín, zrozumitelný výklad akejsi sily, ktorý v danom čase a priestore bol navhodnejší, čo dnes nemusí platiť. Dnes ale práve nejaký vhodný termín resp. pojem ktorý by rozhýbal túto silu celkom absentuje...

Roland Edvardsen

Áno, ľudia cítia pomerne dosť silnú potrebu hádzať NS do jednej škatuľky (istá forma "pravičiarov", konzervatívcov ale i liberálov chce NS hádzať do jedného mecha s marxistami, zatiaľ čo Antifa a iní marxistickí ľavičiari zase potrebujú NS spájať s mnohými dnešnými konzervatívcami, oficiálnymi pravičiarmi). Naozaj, ten text mal za úlohu túto otázku už definitívne vyjasniť, a preto bol pomerne dosť stručný a jednoduchý vo svojich záveroch (viď posledný odsek).

Ale podstatná otázka nikdy nebola taká, či je NS pravicový alebo ľavicový, ale to, čo to bol dobrý systém pre Nemcov a iných bielych alebo nie, resp. či má dnes nejakú relevanciu a ak áno, potom v čom presne. To sú podľa mňa skutočne dôležité otázky vo vzťahu k NS.

Norman

Áno, otázka je, či tie určité procesy, ktoré nastali v strednej Európe po Prvej vojne, boli pre bielu civilizáciu prospešné, alebo to bolo všetko zle.

Pri posudzovaní si treba dať pozor aj na rozlišovanie medzi tými procesmi samými v kontraste s reakciami, ktoré vyvolali. Tie dve veci sa dosť často zamieňajú. Lebo určite nie je chyba ženy, že sa pekne nahodila, obliekla a išla prejsť do mesta, ale je to vina len a len zločincov, že ju znásilnili. Tvrdiť, že ženy majú chodiť špinavé a prikrčené popri stenách, aby neprovokovali, je to isté ako tvrdiť, že národy nemajú byť slobodné a dôstojné, aby neprovokovali zločincov, ktorí podobnú kvalitu proste nemajú a tak závidia.

Výkladov je samozrejme možných viac. Robí dieťa dobre, ak sa postaví na nohy a skúsi kráčať? Tie, čo to neskúsili, nepadli a neudreli sa. Ale ak to nikdy neskúsia, nenaučia sa chodiť.

Možno sa ale na to pozrieť porovnaním s inými historickými experimentami. V Rusku mali tiež jeden Izmus. Ten nepriniesol svojim ľuďom moc blahobytu (naozaj neporovnateľné s Izmom v Nemecku). Navyše sa ten Izmus v Rusku rozpadol sám po 70 tych rokoch, pod tlakom vlastných protirečení. Vdržal jednu veľkú vojnu, to áno, skúšku vojnou vydržal. Ale neviem, či sa nedá povedať, že tá vojna, ktorú vyhral, mu len pomohla predlžiť jeho život - ak by tej nebolo, skolaboval by skôr.

V Amerike majú tiež Izmus, ten hospodársky a spoločensky skolaboval už viackrát, napríklad v 30 tych rokoch. A opäť podobne ako platí pre vtedajší Izmus v Rusku, nebyť vojny, do ktorej sa sám zapojil a z ktorej len čerpal výhody, bol by svoje vlastné rozpory ťažko prekonal aj americký Izmus. Doteraz svoje problémy rieši znova a znova vojnami, rieši ich na úkor iných. V podstate podvádza.

O Izme v Nemecku sa v porovnaní s týmito dvoma dlhotrvajúcimi Izmami dá tvrdiť len málo, lebo žil krátko. Bol zničený zásahom zvonku, veľmi rýchlo, len 12 rokov po získaní moci, z toho len 6 rokov bolo mierových. len ŠESŤ rokov! To je ťažké na posudzovanie. Možno by tiež skončil na svoje vlastné rozpory - ale nedá sa to vedieť, lebo to všetko bolo prakticky okamžite po vzniku rozbité.
Takže naozaj ťažko posudzovať. Dieťa to bolo zdravé, ružové, bystré. Ale zabili ho. Nik už nevie naisto, čo by z neho vyrástlo.

Bude sa to dať posúdiť až potom, čo vyrastie podobné či rovnaké dieťa. Zatiaľ sa iné Izmy snažia robiť jeden potrat za druhým, takže nevieme. Myslia si ale, že to dokážu robiť donekonečna? To je z ich strany naivné. Prírodu neporazia, iba ak seba.

Cico Ciciak

Je úplne jedno, či bol tzv. "Národný socializmus" ľavicový alebo pravicový, pretože pohlavári globálnej politiky sa ním pokúšali presadiť presne tie isté skryté ciele ako aj pomocou tzv. "Marxizmu" (= imitácia skutočného komunizmu = spoločnosť skutočných Ľudí žijúcich podľa vlastného svedomia = "Kráľovstvo Božie" na Zemi).
To znamená, že nech by vyhral hociktorý z nich, tak špička globálnej mocenskej pyramídy by dosiahla svoj zámer (podobne ako v prípade "boja" ľavice vs. pravice).

Norman

2x + 3y = 19
4y = 13x - 6

To sú rovnice o dvoch neznámych.

Ty pripomínaš žiačika, ktorý po dlhom, dlhom, dlhom rozmýšľaní, po dlhom hladaní a tápani a hádaní, nakoniec vyčerpane vyhlási :
je jedno, koľko je x a y, aj tak učiteľ vždy povie, že je to zle.

Ale pozor:
To, že ty nepoznáš odpoveď, neznamená, že odpoveď nejestvuje.

Cico Ciciak

Ja som sa na danú vec pozrel z iného aspektu.
Ja som nikde netvrdil, že neexistuje objektívna odpoveď - len že pre mňa je v podstate zbytočná/nezaujímavá, tak láskavo nepodsúvaj ľuďom lži, dobre?

Cico Ciciak

Mimochodom Norman,
všimol som si, že stále stagnuješ, nerastieš a si na tej istej úrovni (ne)chápania, na ktorej si bol aj vtedy, keď som tu bol naposledy aktívny v diskusii (čo je asi už viac než rok) - proste prešľapuješ na jednom mieste.
A pritom tu existuje momentálne asi najobjektívnejší a nejucelenejší zdroj informácií pre ľudí:

http://leva-net.webnode.cz/

http://www.vodaksb.eu/diskuse/

Tak zase niekedy za rok. :)

Cico Ciciak

Ešte musím dodať, že si dosť taký narcis Norman.

Ľubov

Si úplne mimo.

Norman

že už nerastiem ... No uznám, že do výšky už roky moc nerastiem ... ale do šírky ešte občas je nejaký prírastok

Ale ďakujem za pochvalu, že sme mali aj pred rokom pravdu a nie je dôvod ju nejako meniť.

Samozrejme, je mi jasné, že nemôžem držať krok so súdruhmi, ktorí idú spasiť svet - koľkáty to už krát? No neviem, pisali mi včera síce z OSN a žiadali súrne o radu, ale ja už to asi v tomto živote nestihnem, takže to nechám na vás, aby ste poskakovali okolo vševidiaceho oka, ktoré všetko vidí a všetko vie.
Lúčim sa s pozdravom:
Globálny prediktor nikdy nespí

Cico Ciciak

Včera / dnes ráno mi už nešlo napísať ďalší príspevok, tak ešte k môjmu pôvodnému príspevku uvediem dokončenie:

NS aj Marxizmus mal za úlohu demontovať buržoázne-liberálnu ideológiu (resp. liberálny konzumný kapitalizmus) hlavne na západe ideologickou cestou, aby sa jednak znížil globálny konzum (čím by sa oddialila globálna biosférno-ekologická katastrofa) a jednak zachovalo davo-"elitárne" jadro spoločnosti, pretože technologicky vyspelá liberálne kapitalistická spoločnosť má vďaka slobode názoru, slobodnému prístupu k informáciám a moderným informačným technológiám potenciál zbúrať informačnú pyramídu, ktorá zabezpečuje pohlavárom globálnej politiky informačnú prevahu nad prostým davom a tým aj mocenský monopol.
"Vše-vidiace oko" (tzv. globálny prediktor - GP) to tušilo dávno predtým, než došlo k vynájdeniu internetu a preto konali s predstihom.
Našťastie pre nás, tieto plány im nevyšli úplne podľa ich predstáv, a tak po WW2 rozbehli v USA a západnej Európe tzv. neo-marxistický projekt, ktorý mal za úlohu demontovať buržoázne-liberálnu ideológiu (resp. liberálny konzumný kapitalizmus) cestou mravne-etickej dekadencie, genetickej degenerácie a nahradenia nositeľov západnej kultúry.
Čo sa týka tzv. scenára európskeho kalifátu (ktorý má dva vyústenia: 1. islamská revolúcia, 2. nacizmus), tak GP si v súvislosti s ním zobral určitý timeout.

Toľko v skratke.
Dôležité je tiež rozlišovať boľševikov od trockistov (resp. boľševizmus od trockizmu):
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html

Cico Ciciak

Celý môj hlavný príspevok pohromade (mierne upravený):
https://pastebin.com/g3HXHLcT

senil

Národny socialismus bol jasne lavicový. O tom niet pochybností. Už iba ten názov. A hitler silno kritizoval anglosaský kapitalismus. Je smutné, že sa teraz nacisti nazývajú krajnou pravicov. Sút o socialisti, iba iného typu ako tí súčasní.

http://www.epshark.cz/clanek/457/o-fasismu-nacismu-a-komunismu

Cico Ciciak

Tu sú napr. definície socializmu a národného socializmu podľa KSB a DVTR:

http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/

"Socialismus - společenské zřízení, při kterém se základní potřeby každého člověka, a také každé rodiny, uspokojují na účet přímého i nepřímého pokrytí odpovídajících výdajů státem, vystupujícím v roli představitele společnosti jako celku."

"Nacionální socializmus - socializmus pro určité (jeden nebo více) národy, ale vybudovaný takovým způsobem, že na představitele jiných národů se garance a normy nacionálního socializmu nevztahují."

Podľa mňa sa z toho robí zbytočne veľká veda, čím sa stráca čas a odvádza od podstaty vecí.
Podobne ako otázka ľavica vs. pravica - pričom sa jedná iba o dve strany tej istej mince.

Roland Edvardsen

Nemienim ti veľmi oponovať, ale z môjho pohľadu práveže nebol jasne ľavicový - a preto tento text. Ale ak už by som si musel vybrať do ktorej z týchto 2 škatúľ ho hodiť, tak by som si vybral skôr pravicu. Opozícia sociálnemu štátu a zmiešanej ekonomike nie je podľa mňa tá zásadná črta, ktorú by pravica mala mať. V tomto nasledujem skôr Jonathana Bowdena, ktorý argumentoval, že podstatným znakom, esenciou, pravice má byť odmietnutie egalitarizmu ako najvyššej politickej hodnoty.

Takáto formulácia samozrejme neznamená, že rovnosť nemá žiadnu hodnotu, ale zanecháva nám otázku, čo je tou najvyššou hodnotou otvorenú. Vďaka tomu sú potom možné rozmanité variácie pravice - i takéto pomerne v
mnohých oblastiach ľavicové ako bol NS. Na druhej strane pre ľavicu by mala byť principiálne najvyššia hodnota rovnosť. Ďalší môj obľúbený mysliteľ Paul Gottfried zastáva obdobný pohľad na základný diferenciačný rozdiel medzi pravicou a ľavicou. Ale to sú len konkrétni autori, nikto netvrdí, že ich musíš nasledovať.

nové