Britská spoločnosť

 Prejav britskej premiérky May, 31. august 2017.

 

 

Prepis:

Posielam najvrelejšie pozdravy muslimom po celom svete aj tu v Spojenom kráľovstve, pri príležitosto oslavy Eid al-Adha tento týždeň. A gratulujem každému, kto tento rok vykonal Hadž (cestu do Mekky).

V tomto špecifickom čase sa britskí muslimovia stretnú s rodinou, priateľmi a susedmi, aby sa modlili, vymieňali si darčeky a spolu jedli.

Uprostred týchto osláv si spomenú na ľudí v núdzi, ponúknu ruku priateľstva a súcitu tým, ktorí majú v živote menej šťastia.

Táto veľkodušnosť k iným je preukazovaná britskými moslimami každý rok, prejavuje sa ich dobročinnosťou a službou v komunite.

Naozaj, britskí moslimovia a ľudia moslimského pôvodu sú veľkým prínosom do všetkých oblastí života v Spojenom kráľovstve. Pomáhajú obohatiť úspešnú multirasovú a multireligióznu demokraciu, akou je Británia 21. storočia.

Pri oslave tohto sviatku tu v Spojenom kráľovstve budeme zároveň vo svojich mysliach a motlitbách spomínať tých po celom svete, ktorí tento sviatok budú oslavovať na miestach konfliktov a nebezpečenstva.

Tento sviatok, pripomínajúci Abrahámovu ochotu obetovať pre vieru,  nám zároveň pripomína spoločné korene veľkých svetových abrahámovských náboženstiev.

A v príjemnom duchu susedstva a súcitu, sviatok Eid ukazuje spoločné hodnoty ktoré môžeme všetci zdielať.

Takže Eid mubarak. Dúfam, že toto bude veľkolepý zážitok pre každého, kto sa sviatku zúčastní.

 

 

originál:

I send my warmest wishes to Muslims around the world, and here in the United Kingdom, who are celebrating Eid al-Adha this week. And I congratulate everyone who has performed the Hajj this year.

At this special time, British Muslims will gather together with family, friends and neighbours to pray, to exchange gifts and to share meals.

Amidst these celebrations, they will also remember those in need, by extending a hand of friendship and compassion to those less fortunate than themselves.

That generosity towards others is shown all year round by British Muslims, through charitable giving and service in the community.

Indeed, British Muslims, and people of Muslim origin, make a huge contribution to all walks of life in the United Kingdom. They help to enrich the successful multi-racial, multi-faith democracy that is twenty-first century Britain.

As we celebrate this happy occasion here in the United Kingdom, we will also keep in our thoughts and prayers those around the world who will be marking this festival in places of conflict and insecurity.

This festival’s commemoration of Abraham’s willingness to sacrifice for his faith is a reminder of the shared roots of the world’s great Abrahamic faiths.

And in their warm spirit of neighbourliness and compassion, the Eid celebrations demonstrate common values in which we can all share.

So Eid Mubarak. I hope that this will be a wonderful occasion for everyone who is taking part.

 
 
Roland Edvardsen

A ja som si pôvodne myslel, keď som čítal preklad, že si tu niekto ide robiť dobrú prču, že toto snáď musí byť nejaká paródia. Uf, kam sa na toto hrabe Scary Movie, že? Májovú treba dať okamžite do kazajky a deportovať do "karantény" - na psychiatriu.

Roland Edvardsen

Tento "náhradný divadelný učiteľ a lyžiarsky inštruktor" tiež nemá chybu. Ešte patetickejšie než Májová - a to už je čo povedať. 

 

Justin Trudea - najvšestrannejší kanadský herec. :-D

Norman

texty sú až nápadne podobné - vidno, že centrála vydáva pokyny, AKO má byť islamizmus injektovaný.
Angloamerický svet je proste ŤAZKO INFIKOVANÝ, už teraz je islám teda oficiálna súčasť britského, kanadského ale aj USA sveta.

Treba, aby to v strednej Európe (Nemecko, Rakúsko) bolo explicitne postavené mimo zákon a vyhnané. No, a potom aj Francúzsko a samozrejme tie zvyšné prdoštáty. Čokoľvek iné znamená premenu Európy na Egypt, čiže jej smrť.

Kto chce experimentovať,nech to ide robiť do spomínaného Egypta, alebo kamkoľvek do Afriky. Tam môžu ukázať výhody multirasovej a multireligióznej spoločnosti.
Prípadne treba poukázať na Indiu, ktorá, pri všetkej jej kultúrmnej hlbke v minulosti, skočila so svojou multorasovosťou a multitolerancii ako najhoršia stoka na zemi (okrem subsaharskej negro rasy s IQ 70). Všetko je u nich zničené a biomasa smeruje k výbuchu, k hladomoru.

Nespokojný „občan“

Súhlasim s komentárom, ale mám jednu pripomienku: ak postavíme tie ich handry a mešity mimo zákon, tak ako ich potom od Európanov rozoznáme? Taký Arab, keď sa oholí, tak môže byť kľudne infiltrovaný ako Talian alebo Španiel. Nemci počas Ríše neboli hlúpi a vedeli, prečo naložili Židom zákonnú povinnosť nosiť Dávidovu hviezdu, aby ich tak jasne vymedzili zo svojho národu (národ v etymologickom zmysle). Bola to tiež dobrá cesta, ako efektívne obmedziť a marginalizovať rasové miešanie. DOČASNÝ pobyt v Europe treba alogénnym cudzincom „znevýhodniť“ inými, a pokiaľ možno, tak rafinovanejšími spôsobmi.

S tou starou ježibabou Mayovou súhlasím v tom, že abrahamické náboženstva nevzišli z gójov, korelujú spolu a právom ich treba označiť za to, čím aj nepochybne sú – neeurópskymi podvratnými kultmi z nehostinnej púšte. Najvyšší čas ich vykoreniť a obrodiť naše prirodzené korene, a tak dopomôcť k zavrhnutiu umelej egalitnej spločnosti dneška, ktorá síce stojí na piesku, ale má podporu davového idiota a pomaličky všetko navôkol podrobuje tvrdému nivelizačnému procesu – od ekonomiky, cez školstvo, až po rasu...

slaven1

Toto je dosť univerzálne, teda platilo to aj pre minulý rok na BAjdane (formálna zámienka Mečiarova amnestia). A bude to platiť aj budúci rok a aj o rok po ňom. Čo bude o 3 roky si netrúfam predpovedať :-)

O troch druhoch protestujúcich za (Po)slušné Slovensko:

 

1. Technický debil

Debil je človek so zdravotnou diagnózou znamenajúcu neschopnosť uvažovania. Keďže priemerná úroveň IQ je na Slovensku dostatočne vysoká, takýchto tam veľa nie je. S debilmi netreba strácať čas.

 

2. Nepriateľ

Nepriateľ sa rozdeľuje na nepriateľa zažratého a plateného.

Zažratý nepriateľ je vyznávač svetonázoru "Slovensko je čierna diera vesmíru", "je dobré aby nám vládli zo zahraničia, lebo mi sme hlupáci", "tráva je zelenšia na Západe".

Platený nepriateľ je často profesionálny revolucionár, organizátor. Je to človek vyškolený, jeho účasť je zaplatená. Sleduje iné ciele než väčšina zúčastnených, hlavne peňažného charakteru (odpracovanie grantu). Sú obeť rodiny a okupačných médií.

Preto píšem "hlavne" a nie "iba," lebo mnohí z platených nepriateľov žijú vo falošnej predstave, že "veď predsa pomáhajú slovenskej spoločnosti". Sami pred sebou sa vyviňujú za to, že predávajú svojich.

S nepriateľmi je možné diskutovať. Je dobré to robiť ne záznam, aby sa odkryla ich pravá tvár pred čo najviac ľuďmi. Nepriateľov nie je veľa.

 

3. Oklamaní

Oklamaní chcú úprimne zmenu k lepšiemu, nie su však účinne ju dosiahnuť skrze:

- svoju mladosť (nedostatok životných skúsenosti)
- nevzdelanosť (nečítajú, nedopĺňajú si vedomosti)
- deckosť (toto sú hlavne ľudia, ktorí sa ani po svojej 30tke nedokázali rozobrať ako je zostrojená dnešná spoločnosť)
- ...

Všetci oklamaní majú spoločné to, že čítajú "nepriateľské vysielačky", ktoré ich smerujú aby šli hájiť záujmy majiteľov "nepriateľských vysielačiek". Zahranično-agentské médiá im nedali plnosť informácie, nakŕmili ich polopravdami.

Mnohí oklamaní neprostestujúci iba prdia doma do gauča a tzv. nekonajú. Títo protestujúci, ktorí proaktívne vyšli na námestie, sú cenní pretože predstavujú aktívnu zložku spoločnosti.

Sú náš hlavný cieľ, s ktorými treba diskutovať a vysvetliť im čo sa deje a čo treba požadovať (priamu demokraciu, sfunkčenie referenda, dekolonizáciu, suverenizáciu).

Skutočné názory obyčajných Slovákov na Protesty 2018

Skutočné názory obyčajných Slovákov na Protesty 2018

 

 

Norman

ale delenie nie je podla dôležitosti. Opravil by som:
1. Zažraný nepriateľ - niekto, kto nenávidí východnú Európu, Slovanstvo, pokojnú harmonickú spoločnosť Svetonázorovo sú niektorí z tejto skupiny židovskí insajderi, ale väčšina z nich sú proste povrchní blbci. Väčšina z nich aj vedomie vie, že nenávidí a čo nenávidi, väčšina vie, že robí niekomu zle.
Prirodzene, aj títo majú zo svojej aktivity profit, ale nie sú priamo riadení, témy nenávisti si generujú sami.
Príklad: Gál, Šebej, Kiska, ale aj prestitút Soltesz, Šimečka a podobní, ale aj herci a iné kultové celebrity.

2. Platený nepriateľ - jeho hlavná hnacia sila sú peniaze a zaradenie do horných polôh systému, dôležitosť. Objekt nenávisti mu ale diktujú, je schopný nenávidieť hocočo, čo mu prikážu (dnes Kaliňáka, zajtra Merkelku ...). Svetonázorovo sú to prevažne blbci nevidiaci za oponu. Nechú si priznať, že robia niekomu zle (a ak si to uvedomia, zvalujú vinu na svojich pánov).
Príklad: prestitúti vešobecne, mimovládky, politici.

3. Oklamaní blbci, klasickí úžitoční idioti. Ich motivácia je naivná nespokojnosť, ktorá je prirodzená v každom systéme. Svetonázorovo sú to najväčší naivní blbci, explicitne riadení manipulátormi. Sami ani nemajú ambície určovať príčinu zla, chcú, aby im ju niekto prezradil. Rešpektujú množstvo davu a silu. Sú až fanaticky presvedčení, že chcú dobre a len dobre, že sú slušní a progresívni.
Príklad: organizátori demonštrácii a demonštranti, členovia strán, siekt a církví.

(tá tvoja prvá kategória, "technický bdebil", to spadá do skupiny "oklamaní blbci").

4. Ľahostajní. Tí sa nezaujímajú, ale majú tendenciu odmietať akékoľvek zmeny, akékoľvek aktivity.

Toto rozdelenie je praktické.
Naozaj nemá zmysel vynakladať individuálne úsilie na každého oklamaného blbca, treba ich nechať vývoju, ktorý aj tak prebieha, ktorý ich zmetie. Ich presvidčanie prebieha ľahko cez masmédia, to je oblasť, ktorá na nich platí.
Platených nepriateľov nemá zmysel presviedčať, pretože ich udržujú v ich presvedčení peniaze. Ak ich aj presvedčíte o niečom, hneď zajtra zas svoj názor zmenia, lebo prachy sú prachy. Tých treba odrezať od zdroja, a potom napodiv, hneď budú všetko vidieť inak. Sú ako magnetická strelka, ktorá sa krúti podľa externého magnetu.
Najhorších, zažraných, tiež nemá zmysel presviedčať a snažiť sa nad nimi akosi diskusne víťaziť - je to neefektívne a preto zbytočné. Tých treba spoločensky ničiť, prípadne poslať do Afriky.
Toto nie je žiaden žart. Oni to tak robia, vždy je to takýto boj.

Roland Edvardsen

Keďže Británie nie je očividne nikdy dosť, tak som neodolal a musím sem hodiť tento rozhovor: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zeman-by-v-Britanii-patr...

Toto je typická ukážka niekoho, kto sa stále zasekol v nejakých hipisáckych 60-tych rokoch, uniklo mu, že od dekolonizácie uplynulo 70 rokov a má očividne vážny problém sám so sebou, so svojou identitou - vzhľadom na tak komplikovaný pôvod. No a tie dredy nie sú ani trochu moderné. Naopak, je to hrozné klišé a neomarxistický prežitok. Sa normálne divím, že to stále niekto chce nosiť. Bŕŕŕ.
Len dúfam, že to nie je nejaký 1.apríl, lebo to miestami fakt tak pôsobí. :-)

Náhodný okoloidúci
Přinášejí nemoci, zabírají náš životní prostor, mají jiné náboženství, změní naši společnost, jsou nebezpeční. Svätá pravda, ako hovoríme my ateisti. A preto ich tu na Slovensku nechcem.