Ďalší v poradí? Polyamorici.

Ako sa dalo predpokladať, po masívnej globálnej buznakampani, ktorá núti verejnosť povinne sa zapodievať intímnosťami sexuálne uchýlenej časti populácie, prichádza na rad ďalšia. Tento raz sa ide bojovať za "práva" tzv. polyamorikov.

Polyamorik nie je polygamista, vysvetľuje nám článok Polyamorickí židia žiadajú akceptáciu. Polygamista nemusí byť nutne ženatý, kým polyamorici vytvárajú hierarchiu s "primárnymi" a "sekundárnymi" vzťahmi. Vskutku hodnotná informácia, aby sme nezomreli neznalí zvykov skupinky akýchsi čudákov, ktorých svet je sploštený na ciciny, škatule a vzťahy medzi nimi (čím obsiahli fundamentálnu časť "duchovna" judaizmu, zostáva ešte žrádlo a mocenské inštrukcie).

Zábavné to však začína byť, keď sa  židovskí polyamorici pri presadzovaní svojich práv na polygamiu á la Saudská Arábia priamo odvolávajú na biblických patriarchov a judaizmus, čiže "staršieho brata" kresťanstva. Biblickí patriarchovia - to je tá púštna cháska zmieňovaná pri každej poriadnej kresťanskej bohoslužbe.

Keď sa boj za práva polyamorikov rozšíri aj do podkarpatia, bude zaujímavé sledovať, či sa kresťania pri ochrane normálnej rodiny konečne zbavia chlpatého kmeňového chvosta Starého zákona, alebo sa - rešpektujúc súčasť svätej spisby jednotnú s judaizmom - nechajú namočiť do tejto polyamorickej bizarnosti.

 

 

nové