Dominancia rasových miešancov – je to naozaj naša budúcnosť?

V alternatíve sa často dočítame o tzv. Kalergiho pláne, podľa ktorého má v Európe dôjsť k vzniku "nového človeka": euroázijsko-negroidného miešanca, ktorý nahradí pôvodného, t.j. bieleho, Európana. Zvykne sa písať, že toto je budúcnosť, ktorú si globalisti želajú pre celý svet, nielen ten západný: zánik národov, etník a rás ich veľkým zmiešaním do jednej hnedej hmoty, ktorou sa má ukončiť problém rasizmu.

Je vôbec takáto predstava reálna? Naozaj sa dočkáme raz sveta, v ktorom budú dominovať rasoví miešanci a nebudú v ňom existovať rasové predsudky?
 
Nebudem vás dlho naťahovať s odpoveďou: nie, nie je reálne možné. Som si takmer na 100% istý, že sa to nestane. Stačí sa pozrieť nielen do minulosti, ale aj na dnešné trendy a vývoj.
 
Za prvé, každé predošlé spoločnosti, ktoré mali príliš veľkú skúsenosť s heterogenitou jednoducho zlyhali, prepadli sa do marazmu (Blízky východ, Brazília a najviac očividný prípad – India, ktorá sa naozaj doslovne topí v sračkách).
 
Naopak, tými najúspešnejšími spoločnosťami sú vysoko (pokrvne) homogénne štáty (Čína, Južná Kórea, Japonsko a až donedávna i Európa, najmä nordická a západná). Čínska, japonská a kórejská civilizácia bude pravdepodobne už čoskoro dominovať svetovej ekonomike a politickej sfére a je možné, že ich rasovú exkluzivitu (ako predpoklad pre úspech) začne kopírovať aj zvyšok sveta.
 
A iné národy? Židia ostávajú separovaní. Moslimovia (moslimské etniká) detto. Čínska a iné ázijské diaspóry na Západe, napriek údajnej bezproblémovosti a ľahkej asimilácii propagovanej médiami, si tiež vytvárajú svoje vlastné malé etno-štátiky v európskom mori. No a ľudia patriaci ku spodine (akejkoľvek rasy) ostanú separovaní tiež - netreba snáď vysvetľovať prečo. [1]
 
Ale pozrite sa tiež na spomínanú Brazíliu alebo aj USA. Belosi sa v týchto krajinách pokúšajú separovať. Asi netreba spomínať fenomén známy ako “white flight”. Pokiaľ sa však trendy v USA a v Brazilií nezmenia, tak po čase hrozí, že USA sa premenia na Brazíliu a Brazília na Indiu. Ale rovnosť aj tak nikdy nebude, pretože v takýchto spoločnostiach sa ľudia budú deliť na kasty, triedy (ktoré sa budú tiež odlišovať i geneticky). 
 
Optimálny spoločenský poriadok je teda homogénny - a to z jednoduchého dôvodu, že prerozdeľujeme smerom k príbuzným a odolávame redistribúcii v prospech konkurentov. Je to prírodný zákon.
 
Ku Kalergiho plánu na globálnej, ale trúfam si povedať i európskej, úrovni teda nedôjde, pretože platia tieto tri výroky:
 
1. Optimálnym spoločenským a politickým poriadkom je taký poriadok, ktorý je založený na príbuzenstve. (Nebudem vám teraz hádzať žiadne linky, urobte si výskum a zistite, či je tento výrok pravdivý)
 
2. Príbuzenská selekcia je evolučne výhodná. (Sprav výskum)
 
3. Experiment multi-kulturalizmu v rámci demokratického zriadenia z veľkej časti zlyhal a bude pokračovať v zlyhaní. (Sprav výskum)
 
Poznámka

[1] A k tomu rasizmu: tu treba spomenúť, že problémom nie je ani tak rasizmus v zmysle odporu k farbe pleti či iným fyzickým vlastnostiam, ale jednoduchá skutočnosť, že tie najmenej úspešné rasy, subrasy, etniká, národy, kmene či klany pozostávajú z príliš veľkej časti z klasickej spodiny, čiže nízkej triedy (underclass), ktorej životné štandardy jednoducho nemôžu byť v súčasnosti uspokojené, t.j. v čase, keď došlo k redistribúcii západných technológií a medicíny smerom k nim. Za takýchto podmienok potom naozaj hrozí, že nás to všetkých pohltí - ale hromadne sa miešať s nimi nebudeme chcieť.
 
0
Ľubov

Chvalabohu,sme národ dedinčanov. Verme,že z nás neomarxisti nikdy nebudú.

Táto pieseň -čisté infopole,výborne!
Roland,mňa celkom pobavilo,že termín podčlovek použil v titulke článku aj Petr Hájek.-).Ideme dobrým smerom.

Roland Edvardsen

Hájek naozaj u mňa nie, to je fakt miestami obyčajná šialenosť, ale termín podčlovek treba opätovne zaviesť do diskurzu, jednoznačne. Predovšetkým ten termín treba zbaviť istej účelovej asociácie s nejakou rasou či nacizmom, ale jednoducho vysvetliť, že sa ním často poukazuje na morálny charakter jedinca.

Norman

Tiež to tak vidím.

1. Predstaveme si, že by nastalo zmiešanie všetkých rás na nejakú hnedú hodnotu. Ale ani potom by ani teoreticky v tom stave nezostalo - došlo by zas k diferenciácii a zoskupovaniu ako lepších, tak aj horších skupín. ten proces by bol o to rýchleší v našej realite, že tu je vela genetického materiálu rozbitého, rozztrateného - takže by nešlo o nejaké mutovanie, ale proste o spájanie génov recesívnych alebo fyzicky "neviditeľných" (mentálne vlastnosti, chemické vlastnosti...).

2. Z rovnakých dôvodov nemôže ten proces výrazného vyrovnávania vlastností ani poriadne nastať. Režim by mohol preferovať hnedú pokožku, podla vizáže, ale nedokáže rozpoznať vnútornú kvalitu, charakter, mentalitu a podobné vlastnosti. Vždy sa budú tvoriť skupiny, rody a etniká, národy. k tomu bude prispievať prostredie, ktoré bude stále preferovať nejaké skupiny.

Ku Kalergiho plánu treba ešte povedať, že to bol jednoducho plán na masové zmrzačenie väčšiny ľudstva. Ľudstvo je už dnes domestikované - to jest má iné vlastnosti, ako slobodný človek, má ich zhoršené. Kalergiho plán bol proste zámer toto znrzačenie ešte zhoršiť. Človek je objektívne domestikovaný tvor, aj keď sa zrejme zdomestikoval sám, ten proces mal mnoho etáp a je jednoducho spojený s civilizáciou.

Vysvetlime si to na príklade nejakého človeku podobného druhu, napr. svine domácej. Sviňa v lese má kožušinu a znalosti, prečká v pohode zimu. Sviňa domáca, domestikovaná, má málo strsti, jej ružová alebo hnedá pokožka je vystavená počasiu a (v zime) nevydrží žiadnu záťaž. Podobnosť s človekom domácim vonkoncom nie náhodná. Kalergiho plán bolo človeka zbaviť kusu inteligencie, zbytku slobodnch reflexov, ako keď sa otrokovi vraj prerezali šlachy, aby bol mrzák, nemohol utiecť a musel poslúchať. proste sú skupiny, čo chcú ľudstvo zmrzačiť, a na druhej strane sú skupiny, čo tvrdia, že sa má ľudstvo brániť a jedovaté hady v krajnom prípade aj zničiť.

Zmrzačiť teda ľudstvo možno, ale nemožno z neho spraviť jednu homogénnu masu (iba ak atómovou bombou)

No ale dnes to už nikoho nezaujíma, dnes si ľudia myslia, že o ich budúcnosti rozhoduje výška čísielka dph, spôsob výpočtu odchodu do dôchodku alebo spôsob volieb ústavnéj skupinky gerontov.

Náhodný okoloidúci

Takí Japonci sa nechcú miešať, tu je video o polo-Japonke s talianskym otcom, hovorí napríklad o tom, ako sa na ňu pozerajú samotní Japonci. Video je po japonsky s ruskými titulkami, lebo sa s ňou zhovára Rus žijúci v Japonsku.

https://www.youtube.com/watch?v=-wYFLC6Q8vM

Takže, Roland, začni sa učiť po rusky :)

A ešte jedno video od toto istého autora.
V tomto komentári
http://nadhlad.com/comment/29007#comment-29007
si písal o nebezpečenstve vyplývajúcom z miešania s Aziatmi.
Stačí sa pozrieť na túto slečinku - podľa jej vlastných slov je to zmes Španielska, Fínska, Číny a Japonska), čiže ona sama je miešanka, a naozaj by bolo v reále veľmi ťažké odolať jej zvodom :D

Ľubov

Je zvláštne,že v tomto izolovanom svete s veľmi zvláštnou kultúrou v každom ohľade, japonská aristokracia preferovala (aj za cenu,že to niekedy pôsobí groteskne) iba bielu farbu kože.

https://www.youtube.com/watch?v=4OaHSHrpw_k

Robili svoju kožu belšou,robia to a budú robiť aj v budúcnosti ,pokojne sa stavím. Ale prečo? To je len rečnícka otázka,vieme to.

Náhodný okoloidúci

Tmavšia farba kože opálenej od slnka je príznačná pre nižšie spoločenské vrstvy, ktoré si na živobytie zarábajú prácou na poli alebo v lese. A takto to posudzovali nielen Japonci, ale aj európska tzv. šľachta. Cez bledú neopálenú pokožku presvitali modré žilky a preto tzv. šľachta mala "modrú krv".

Dusanbe

vždy je to milé, keď sa aj v najsparnejšom lete niekde v Španielsku - alebo na nejakom českom zámku - skrývajú japonskí turisti pod hrubými klobúkmi, šálmi alebo aspom slnečníkmi.

martinez

A co je nasa buducnost potom? Toto https://vosveteit.sk/vedci-vytvorili-mys-ktorej-4-buniek-su-ludskymi/? Ved svet sa globalizuje a je to tak spravne. Jednoducho sa coraz viac odstranuju hranice a vystupovat by sme mali ako ludia a celok...