Formicidae liberala

Rod Formicidae sa delí na 21 podrodov, spolu má 12 000 popísaných druhov. Mnoho iných ešte len čaká na vedecký popis.

Aj vo vede sa často používajú zdanlivo veľkolepé názvy. Ale Formicidae neznamená nič iné, než mravce.

Mravce sú nielen anatomicky rôzne, ale vytvárajú aj rôzne druhy spoločenstiev. Ich podstatu je ale ťažko zachytiť - mravenisko je totiž jedno veľké hemženie a hmýrenie.

Najnovšie nazvali spoločenské usporiadanie najagresívnejšieho druhu Formicidae "liberalizmus".  Nedá sa ale vedecky jednoznačne rozpoznať, či nejaké spoločenstvo patrí pod hlavičku "liberalizmus", alebo nie.

Niektorí prísni vedci tvrdia, že ak sa pojem "liberalizmus" nedá presne definovať, tak nejestvuje. Hovorí sa tomu "prázdny pojem", vo voľnej terminológii aj "konštrukt". Ten treba zahodiť  ako napríklad pojem "ružové lietajúce strašidlo" alebo pojem "liliputa lakatoka manarta" - ktoré takisto nik nikdy nevidel. 

Akokoľvek, či je mravenisko "liebrálne" alebo práve naopak - to sa nedá zmerať. Každý jeden mravec je slobodný, môže ísť kamkoľvek sa mu chce, nik ho nestráži a nebráni mu v pohybe. Ak chce, môže kedykoľvek svoju kolóniu opustiť. Kto rozlíši liberalizmu s a neliberalizmus?

Preto, keď nedávno jeden Formicidus vyhlásil, že "liberalizmus padne", nedá sa povedať, že má pravdu. Pretože nič také, čo by mohlo padnúť, nejestvuje. Nik nemôže povedať, že je ten liberalizmus stále tu, alebo už nie je.

Jestvujú len obyčajné mraveniská, v ktorých behá zmrzačený blanokrídly hmyz ako šialený a myslí si, že je azda slobodný. Lebo mu to povedali a napísali nad vchod ich kôpky zeme,  v ktorej majú chodbičky. A potom ich ostriekali feromónmi, aby tomu verili.

 

 

5

nové