Invencia - jeden základný ťažký omyl

Priebeh  je vcelku jasný: pred 10 000 rokmi bolo na planéte len niekoľko miliónov jedincov druhu homo sapiens. Dnes je nás skoro 8 miliárd. Tento úspech bol dosiahnutý vďaka úspechom civilizácie, vedy a techniky, vďaka ľudskej invencii.  

Alebo nie?

Na tejto dogme bazírujú svoju ideológiu všetky súčasné politické svetonázory. Komunizmus, kapitalizmus, aj rôzne iné a ich hybridy. Všetky sú založené na režime rozvinutého industrializmu. Vo všetkých je prvoradá priorita kvantitatívny rast – rast vytvárania vecí a ich konzumu. Je to téza:

"Hlavný zdroj  blahobytu ľudstva je invencia – či už vo forme  "vedecko-technického pokroku", alebo  "spoločensko-sociálneho pokroku".

Problém tejto dogmy, ako pri každej dogme, je ten, že je nepravdivá.  Je prinajlepšom hrubo nepresná, vedie ku ťažkému omylu. Vedie k predstave, že aj v budúcnosti bude invencia ďalej umožňovať zdvíhanie "životnej úrovne". A ešte horší omyl je predstava, že ak nastanú problémy, invencia z nich ľudstvo vytiahne.

Omyl viery v invenciu je v tom, že táto nevytvára nové zdroje blahobytu, ako sa to naivnému môže zdať. Invencia nevytvára žiadne zdroje, invencia zvyšuje LEN rýchlosť, s akou sú zdroje vyčerpávané. Invencia je len katalyzátor, ktorý sám o sebe bez zdrojového potenciálu je bezmocný.

 

Aby sme si dobre rozumeli, malý, azda až príliš triviálny  príklad:

Ľudstvo používalo uhlie na kúrenie, čím dosahovalo určité jeho zhodnotenie, relatívne nízke. Časom sa nahromadila invencia a človek skonštruoval "parný stroj" a veci okolo neho. To umožnilo previesť uhlie na oveľa vyššie bonusy a všetci tlieskali vynálezcom.  Ale - samotná táto invencia neodhalila nové zdroje uhlia, len zintenzívnila čerpanie tých, čo už jestvovali.

Alebo si predstavme malý ostrov, kde je skupinka stroskotancov a iba jeden malý pramienok pitnej vody (z rezervoára dažďovej vody v podzemí). Vody vyteká málo, stroskotanci trpia smädom.  Ale po čase niekto vytvoril na vhodnom mieste veľký výpustný otvor, odkiaľ voda priam tryská. Všetci sa jej teraz môžu nabažiť do zblbnutia, ba môžu sa v nej brodiť. Daný nový otvor, výtvor ľudskej invencie,  ale v skutočnosti nevytvára nové hodnoty, nové zdroje, on iba rýchlejšie spotrebúva tie jestvujúce. Na danom ostrove je to vec fatálne negatívna, voda sa minie a bude koniec.

Prirodzene, niekoho teraz napadlo, že invencia by ľuďom na ostrovčeku mohla pomôcť vytvoriť nejaké odsoľovadlo morskej vody, alebo by im pomohla chytať ryby a podobne. Pozor, daný príklad je len ukážka, abstrakcia uzavretého sytému, je to príbeh o ostrove, nie o nekonečnom oceáne, plnom zdrojov. Aj v naše  realite máme len jeden malý ostrov, a "oceán plný rýb" okolo nejestvuje -  pretože prázdny smrteľne studený kozmos okolo nie je zdrojom ani vody, ani rýb.

 

Niekedy invencia objavuje nové zdroje – napríklad ropu a jej použitie, elektrinu a jej použitie. To ale je tiež len zvyšovanie rýchlosti použitia jestvujúcich zdrojov, v tomto prípade z nuly, pretože dané zdroje predtým neboli známe. A tu sa práve ozvu mnohí: "No ale to je predsa ono, invencia ľudstvu zabezpečí objavovanie vždy nových zdrojov".  Nie, toto je jeden z najhlbších omylov ľudskej mysle. Zdroje sú na planéte dané, nie je možné ich nafúknuť. Ich kvantita aj typ je daný. Ľudstvo je možno príliš klamané objavom elektromagnetizmu a jadrových síl, takže si naivní ľudia, hlavne tí, ktorí nikdy nemali s vedou a technikou nič spoločné, myslia, že sa budú v budúcnosti zas objavovať nové "zázračné sily", ktoré zaručia planéte blahobyt a raj. Nič také nie je pravdepodobné, a vôbec nie isté.

Je to  veľmi nepravdepodobné. To za prvé. Za druhé – ani tá elektrotechnika či jadrová veda nedali ľudstvu nové zdroje – elektrina je len iná forma energie, sama o sebe nie je zdroj, a jadrové sily, využiteľné z nálezísk uránu a podobných prvkov, sú na planéte samozrejme konečné (nehovoriac o iných problémoch s nukleárnou technikou). Dúfať, že ľudstvo objaví nejaký zdroj "lacnej" či "nekonečnej" energie,  je proste viera v zázrak.

Jediným stálym zdrojom energie na Zemi je iba Slnko (a prevody jeho energie, teda vietor, spád vody a podobne), a prípadne nejaké planetárne kinetické energie (príliv). Používať akúkoľvek biologickú hmotu, aj fosílnu, vrátane pôdy, na industriálne zničenie, je krátka a rýchla cesta do pekla. Je to cesta krátkozrakých bláznov, bez ohľadu na ďalšie efekty, napríklad CO2.

Ale to už sú konkrétne veci. Chcel som upozorniť len na tu jednu jedinú – že viera

Tento spoločenský systém udržiava ľudí pod sľubmi invenčného zázraku, ignorujúc racionalitu a prírodné zákony. Doslovne slepá viera v invenciu, je ťažko  mylná a zhubná.

Malo by sa o tom písať dennodenne, rafinovane a z rôznych aspektov. Kým to nie je všetkým jasné. Ale naše zdroje a možnosti tých, čo hovoria nepríjemné pravdy, sú tiež limitované. Okrem toho je vyskúšané, že ľudstvo ako celok nemožno poučiť slovami a bude musieť dôjsť ku reálnejšiemu kolapsu, ktorý ľudstvo preberie z opilstva. Ak to prežije.

Náznaky vytriezvenia sa už prejavujú a onedlho bude aj režim hlásať skromnosť, len aby mu masy nevybuchli priamo do ksichtu. Dúfam ale, že mnohým mocným vybuchnú do ksichtu, a to čoskoro, že tieto svetové mocenské mafie budú roztrhané ako všetky tie predošlé "civilizácie". Tento režim absurdne preháňa schopnosti ľudskej mysle a komunity,  verí doslovne v zázraky  – a tie samozrejme neprídu. Preto mu prírodné zákony, ktoré ignoruje,  odoberú právo na existenciu.

 

0
Ema

ktorý robí čoraz premnoženejší druh invenčných zabijakov bola ako prvá podrezaná definícia kvality. A potom aj zúfalý pokus o jej znovunastolenie. Táto posledná snaha o záchranu sapienta bola paradoxne nazvaná genocídou.

Dusanbe

"The table below shows that from 2020 to 2050, the bulk of the world's population growth is predicted to take place in Africa: of the additional 1.9 billion people projected between 2020 and 2050, 1.2 billion will be added in Africa, 0.7 billion in Asia and zero in the rest of the world. Africa's share of global population is projected to grow from 17% in 2020 to 26% in 2050 and 39% by 2100, while the share of Asia will fall from 59% in 2020 to 55% in 2050 and 43% in 2100."

Čo budú Afričania jesť, keď ich pribudne ešte 1,5 miliardy, keď už teraz je to tam viac než natesno ?
Navyše, prichádzajú klimatické zmeny - to ešte poriadne zamieša karty.

Ľudskú civilizáciu zrejme čaká "úzke miesto" vo vývoji.
Máme množstvo príkladov, že prírodný vývoj v minulosti nebol priamočiary a rovnomerný - možno nás čaká ďalšie zakopnutie a prudká zákruta, v ktorej sú tí "slabo pripútaní" vyhadzovaní za jazdy...

Dusanbe

Prvý komerčný vesmírny let s čiste "civilnou" posádkou odštartuje dnes v noci:
https://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/600773-vesmirny-let-caka-prvu-civiln...

Povezú sa v režime úplnej automatiky, ale aby sa za tie 3 dni úplne neznudili, budú "zbierať biologické vzorky" - čím samozrejme výrazne prispejú k pokroku v kozmonautike a ďaľšiemu rozvoju dobývania vesmíru človekom...
A vraj, že ľudstvu dochádzajú zdroje !

Norman

Výrazne civilný bol aj let Chalengeru, kde posádku tvorili okrem dvoch pilotov samí civili. Hlavne ten, kde išla aj učiteľka zo základnej školy - ktorý sa im zjebal hneď minútu po štarte. Mohlo to byť pre detičky, čo to pozerali life, dobré poučenie na celý život.

Dusanbe

ale zvyšok posádky boli odborníci.
Teraz letia samí "cestujúci", resp. turisti- rekreanti - bez jediného odborníka - nemajú na palube ani odborného vedúceho zájazdu !
Navyše, letí vraj prvá žena černošského pôvodu - takže nejaké ďalšie prvenstvá tu budú, dúfajme, že stihnú opísať zážitky z letu lepšie, než tá chudera učiteľka - inak víťazka celoštátneho výberu na 1 civilné miesto v posádke Chalengeru.
Aké plytvanie a tuposť je vesmírna turistika sme tu už spomínali. Ale je to zrejme v plnom súlade s americkým štýlom života a ich "hodnotami".

Norman

Mám dojem, že títo sa snažili podchytiť prvenstvá vo všetkých smeroch (to s tým invalidom, ako to zdôrazňujú, je naozaj nechutné).
Robia to preto, aby sa neskôr, ako to plánujú, keď budú lietať samí miliardári, mohli na týchto chudákov odvolať - aha, aj mrzácia a niktoši mohli letieť.

Vždy na obranu kasínového kapitalizmu padne veta, že milionári predsa nedokážu spotrebovať pre seba nejaké majlandy, že hodnoty tu niekde zostávajú. Ako vidno aj na tomto príklad pripravovaných turistických letov - milionári sú schopní minúť úplne reálne a úplne nezmyselne čokoľvek, úplne všetko, po nás potopa.
A ona potopa aj príde - taká či onaká, reálna či symbolická, ale hlavy budú padať.

nové