Islamizácia, odcudzenie alebo dysgenika - čo hrozí viac?

V Nemecku je vybudované hnutie, ktoré pod heslom PEGIDA (Patrioti Európy proti islamizácii Západu) relatívne masovo vyjadruje odpor proti trendom, ktorými ide Západ v poslednom období. Vo Francúzsku teroristický akt proti jednému centru presstitútov, médiami a politikmi nafúknutý do rozmerov hirošimskej bomby, bol vykonaný v mene islamu.

Spomenutie islamu v názve PEGIDA mnohí účastníci jeho pochodov chápu len ako určitý zástupný symbol, ktorý zahrňuje všetkých nevhodných cudzincov. Žiaľ, žijeme v dobe, keď sa napriek oficiálnej slobode prejavu nedá povedať otvorená pravda a ako v každej despocii treba hladať názvy a pojmy, ktoré menej provokujú bandu pri moci. Vyjadriť odmietnutie voči cudzincom je príliš, s islamom sa to dalo skúsiť - lebo veď sionisti sú s ním tiež na nože - taká je očividná matematika mnohých alternativných politických hnutí.

Ako to teda je s hrozbami voči identite Západu? Je pre ňu nebezpečený islam, alebo všeobecne cudzie kultúry, alebo cudzinci ako takí? Pozrime sa na to nielen ako na problém aktuálnej politiky, ale ako na problém budúceho vývoja, budúceho storočia.

1.Islam (alebo iné cudzie náboženstvá)

Islam je bezpochyby nábožentsvo nekompatibilné s európskymi hodnotami, nekompatibilné s európskou minulosťou, ba nekompatibilné ani s technickou komplexnosťou súčasnej európskej spoločnosti. Moslimské minority v Európe nie sú jej súčasťou, je to ako voda a olej, nejestvuje žiaden bájny melting pot.

Najtvrdšie povedané, islam je pre Európu tak nebezpečný a tak by ju zničil, ako kresťanstvo. Ako kresťanstvo zničilo Európu keď získalo moc v jej hlavnej ríši pred 1700 rokmi. Myslím, že po tomto výroku sa žiadne z náboženstiev nemôže citiť urazené ( o židovstve pri tom nemusím ani hovoriť, však).

O tom, že multikulti je nezmysel, dnes zrazu hovoria aj politici (naposledy aj u nás Lajčák, jasný agent zahraničnej anglosionistickej vlády). Pred desiatimi rokmi také niečo bolo bezpochyby ešte nekultúrne a bez akéhokoľvek preháňania, povedať niečo také  pred dvadsiatimi rokmi - to bol prejav nacizmu. Tak sa mení doba. Ovšem to, ako sa teraz brániť cudzincom, to v rámci svojej ideológie nedokážu politici povedať. Evidentný antagonizmus kultúr dokazuje, že súčasná západná spoločenská paradigma je mylná (snažim sa vyvarovať urážlivých atribútov, ale tá spoločenská ideológia je proste totálne hlúpa, primitívna) - a teda riešenie nemožno nájsť v jej rámci, ale treba prísť s niečím zásadne odlišným.

Islám je teda cudzí element, s ktorým vedie súčasná reálna europská paradigma už teraz boj na život a na smrť. Islam môže vyhrať, ale bolo by to po viditeľnom konflikte a bol by to už aj trocha iný, taký európsky islam. Islam je stary známy oponent, vždy bol sledovaný, nie je to skrytý oponent.

2. Kultúrne odcudzenie

Cudzinci vnášajú do Európy nielen svoje antagonistické náboženstvá, ale aj kopu iných kultúrnych prvkov, ktoré znamenajú kultúrne odcudzenie. Niektoré tieto prvky sú aj prínosom, bezpochyby také sú, ale väčšina je problém. Neúspech multikulti platí aj o týchto kultúrnych disharmóniach. Niektoré sú zo začiatku nenápadné, a keď už bijú do oči (ako napríklad nosenie závoja cez tvár žien) považujú sa za problém daného náboženstva. Je to ale úplne jedno, či napríklad mlátenie ženy prikazuje nejaké svaté písmo alebo je to "len" kultúrny zvyk daného etnika - pre Európu je to rovnaký neakceptovateľný odpad.

Kultúrne odcudzenie preniká do Európy menej nápadne a preto aj ľahšie, ako vyššie zmieňovaný islam. Mnohí Arabi,Turci či Pakistánci v Európe sú nábožensky vlažní, kľudne nechávajú islam odoznieť do minimálneho stavu - ale väčšiny svojich kultúrnych zlozvykov sa nezbavia, ani keby chceli, lebo si ich ani neuvedomujú.

3. Genetický profil

Charakter kultúrnych zvykov a teda aj charakter náboženstva nie je daný ani tak slovnými tradíciami predávanými od rodičov deťom, ani písačkami v hrubých knihách, ktoré aj tak číta málokto a dajú sa vysvetliť stovkami rôznych spôsobov. Buďme racionalisti a rešpektujme prírodné zákony. Skutočný charakter kultúry v akomkoľvek dlhšom časovom rozsahu je daný genetickým profilom daného národa. Ten bezpochby definuje nielen chlpatosť a veľkosť nohy populácie, ale aj jej mentalitu, agresívnosť, emočnú vyrovnanosť či nevyrovnanosť, inteligenčný profil a schopnosti.

Genetický profil populácie sa mení ťažko a pomaly. Existujú  zatiaľ viacmenej hypotézy o flexibilite, o tom, že ten istý genotyp môže v jedných podmienkach  generovať jeden fenotyp, v iných podmienkach čosi výrazne iné - ale na to sa nedá moc spoliehať, sú to zatiaľ príliš neznáme tajomstvá. V skutočnosti platí, že mentalita sa ťahá s populáciou takmer nemenne. Ináč povedané - ak privandruje do Európy  dostatočne veľká skupina spod Himalájí, môžu kludne prestúpiť na kresťanstvo alebo sa aj s radosťou identifikovať s liberálnymi zvykmi a zlozvykmi Európy - ale svoj mentálny profil, napríklad svoju "živočíšnosť" a ani svoju (ne)schopnosť sústrediť sa, ani svoj sociálne spôsoby a množstvo iných vecí - NEZMENIA. Nedokáže to NIK zmeniť, pretože tieto veci sú hlboko zafixované v ich biologickom materiáli.

Tieto vety sa niekomu nemusia páčiť, ale podstatné je to, že sú do veľmi vysokej miery hraničiacej s istotou pravdivé. Je nepodstatné, ako boli vedecké pravdy v minulosti hanené či vysmievané, je úplne jedno, ako sa odlišovali od bežného spoločenského svetonázoru - podstatné je to, že pravda je nástroj, ktorý môže pomôcť. Preto pred ňou nemôžeme zatvárať oči.

Prienik cudzincov do Európy, teda genetický prienik, sa deje ešte menej nápadne, ako prienik cudzých zvykov a náboženstiev. Nemusí dochádzať k žiadnym konfliktom. Ak sa imigranti na určitý čas snažia prispôsobiť, ak aspoň formálne dočasne prispôsobia náboženstvo a zvyky, zdá sa byť dlho všetko v poriadku. Problém je v tom slovku "dočasne" - pretože, podľa prírodných zákonov to nemôže byť trvalo. Ak sa cudzie etnikum dostatočne rozrastie, bez ohľadu na akúkoľvek politiku a prostredie, prevládnu jeho skutočné biologické spôsoby.

Príkladov z histórie je viac než dosť - staroveký Egypta, civilizácie Indie, Rímska Ríša. Nejde o to, že tie ríše padli mocensky, to by mohlo mať množstvo dôvodov a oni by sa zas zdvihli. Ide o to, že sa profil populácie zmenil tak, že nielen že sa zrútila stará spoločnosť, hocako predtým veľkolepá, ale noví prišelci už neboli schopní ani len napodobiť jej predošlé kultúrne výkony.

Jeden malý ale názorný príklad za všetky: pozrite si výtvarné umenie antiky, pozrite si malby z Pompejí alebo malby zo sarkofágov zachovaných v Alexandrii (žiaľ, len veľmi málo sa z antickej malby zachovalo ) - a porovnajte ich s malbami z neskorších storočí. Človek azda nemusí byť špecialistom na obrazy aby videl ten rozdiel, tú prudkú neschopnosť neskorších generácií vytvoriť niečo čo len trocha podobné tomu, čo dokázali ich nedávni predchodcovia. Tí ľudia mali určite ešte predošlé diela pred sebou, očividne sa ich snažili napodobniť - a napriek všetkému to nedokázali, nik z nich to nedokázal, nemali ten talent, nemali tú danosť. To je jeden z dôkazov plošného úpadku, nie plošného kultúrneho úpadku, ale plošného genetického úpadku.

   

Predtým a potom, rozdiel pár storočí.  A nie sú to v žiadnom prípade špeciálne vybrané príklady, nájdite si prakticky akékoľvek malby a uvidíte, že naozaj odrážajú typický úpadok tohto umenia v Rímskej ríši. Podstatné ovšem je, že to nie je úpadok nejakej techniky, povedzme techniky svetla a tieňa, perspektívy a podobne, nie, toto indikuje oveľa viac -  toto odráža deformitu myslenia, neschopnosť priestorovej predstavivosti a neschopnosť zachytenia základných proporcií. Ono tá neschopnosť je evidentná naozaj na všetkých neskorších obrazoch. To nie je nejaký povrchný úpadok kultúry, ale prudký úpadok inteligencie populácie, úpadok genetický. A to je to, čo hrozí aj v tomto storočí, už teraz.

 

K súčasnej paradigme Západu:

Všetky tieto tri body boli doteraz spoločenskou ideológiou vyhlasované za nepodstatné, v žiadnom z nich sa nevidelo nebezpečenstvo. Teraz, práve teraz sa horko ťažko začína verejne prvý raz pripúšťať, že bod 1 - náboženské rozdiely - by mohol spôsobovať ťažké problémy a možno je neriešiteľný. Je to len čiastočné rozpoznanie jedného bodu z troch, a to ešte toho najviditeľnejšieho. Ostatné body sú zatiaľ stále ignorované - a pritom negatívny proces v nich spomínaný stále pokračuje.

Podľa týchto úvah to bude v Európe, ale aj v Amerike a Rusku, za 50 rokov vyzerať ako v dnešnom Grécku či Turecku - ekonomická bieda a chaos, neshopnosť, neporiadok. Za 100 rokov ako v dnešnom Egypte či Lýbii - premnoženie, hlad, apatia, násilie, ťažká despocia. Po zrútení všetkých hraníc to potom smeruje k situácii ako v dnešnej Etiópii či Somálsku - prevládajú polonahé bandy zvierat ozbrojené automatickými zbraňami.

To nie je predpoveď - to je teória, kam to smeruje, ak sa neobjavia obranné sily. Ako je istý smer, tak je isté, že sa obranné sily a protitendencie objavia. Určite sa objavia. Neisté je ale stále to, ako tá konfrontácia nakoniec dopadne.

 

Zámerne som preskočil akékoľvek úvahy, kto tento vývoj spôsobil. Z historického nadhľadu nemá moc zmysel rozlišovať, medzi zlým úmyslom a hlúposťou - je medzi nimi malý rozdieľ. Ale hlavne je to iná samostatná téma.

Trocha to vyznieva pesimisticky, neteší ma to, pretože vlastne úvaha vznikla na pozitívny podnet toho, že si spoločnosť začína uvedomovať aspoň ten prvý bod. Žiaľ, po zamyslení si človek uvedomí, aké veľké nebezpečenstvo Západu stale hrozí. Tu vlastne treba vymeniť  pojem - nie Západu, ale Severu. Je už načase, aby si Amerika, Európa a Rusko uvedomili, že tvoria jeden Sever a že všetky tri sú rovnako ohrozené. Je už načase, aby sa Európania nevytešievali z problémov Ruska, Rusi nemali radosť z rasovej slepoty Ameriky a Amerika neničila Európu ekonomicky a politicky. Je načase - ale zrejme ešte neprišiel čas, aby to pochopil dostatočný počet ľudí.

 

 


 

Ľubov

Veľmi vážne. Chcem Ťa doplniť niečím,pár spomienkami,čo sme zažili niekedy v 13.storočí a ako to fungovalo,posúďte .Volalo sa to kolonizácia,imigrácia bol ešte neznámy pojem.Veľmi ma zaújma,čo sa dialo v priebehu nemeckej kolonizácia,veľa o tom neviem,akurát,že išli rovinami do kopcov.No rozhodne stopy ostali v podobe našich najkrajších banských miest.Z druhej strany,zo Zakarpatska a Sedmohradska však v tom istom čase prebieha iná kolonizácia,nie je ani rolnícka,ani technická,áno,sú to Valasi.Veľmi rozumný ťah od vtedajšej vlády.Dať im isté úľavy(nespadali pod urbár)po 16.októbri im patril všetok zisk z chovu oviec,odtiaľ výraz "bačuje na svojom". Nechcem zbytočne veľa písať,aj tak to chápete,čím všetkým nás valašská kolonizácia obohatila,a že to nebola len bryndza a halušky,ale skutočne aj genetické oživenie krvi,ktoré sa mohlo prejaviť aj v umení. Folklóre.Tak som chcela trochu niečo optimistické dať. Realistické však je,že to bol pohyb v podstate medzi susedmi.

jery

https://www.youtube.com/watch?v=jgjw5G-IGCg#t=188

Jeden ze scénářů vyřešení "problému islámu" pro zákulisí biblického projektu je mnohoúrovňový plán:

1. Vytvoření "chalifátu", který by měl zahrnovat jestli ne všechny, to drtivou většinu národů, pro které je islám v jeho historicky zformované podobě tradičním náboženstvím.

2. Rozpoutání "chalifátem" světové války s cílem vykořenění "bezbožného liberalizmu" Západu a věroučení "nevěřících", implantace obřadnosti islámu v roli celosvětové "relígie" všeho lidstva.

3. Dále se scénář větví v závislosti na výsledku války:

3.1. Pokud zvítězí "civilizované" státy Západu, čeká Korán stejný osud jako svého času "Mein Kampf", a země tradičního islámu budou předmětem "deislamizace", podobně jako bylo provedena "denacifikace" v obou německých zemích po 2. světové válce.

3.2. Pokud zvítězí "chalifát", obřadnost islámu se zavede závaznou normou chování pro všechny obyvatele vzniklého "celosvětového chalifátu". Dav v něm, neznaje arabštinu, samostatně číst Korán nemůže i žije pod vedením mulláhů. Naděje na možnost realizace takového způsobu vedení/řízení/vlády dávají všechny islámské země. Dokonce ve státech, kde je arabojazyčná většina, sami "muslimové" se klaní motlitebnímu koberečku, neporovnávají svůj život s Koránem, a jejich způsob života a ideály jsou velmi daleko od koránického poselství o vybudování Království božího na Zemi, které odstraní tyranii jedněch lidí nad druhými.

Mulláhové jsou profesionální korporací ideologů, která bude vykládat život s odkazy na Korán, orientujíce se na zájmy svých zákulisních pánů: přibližně tak, jak to dělali Tálibové v Afghánistánu a jak to dělalo a dělá muslimské duchovenstvo ve všech zemích. Mulláhové jsou zacykleni na vnější obřadnosti a neschopni odhalit a řešit reálné životní problémy společnosti. Potvrzením tomu je několik posledních století historie muslimských zemí, zaostávajících za Západem v rozvoji vědy a techniky a neschopných vypracovat efektivnější a přitažlivější alternativu západnímu způsobu života.
http://leva-net.webnode.cz/products/dlouhodoba-antikoranicka-strategie-z...

Překlad letáku šířeného na demonstraci Pegidy v Drážďanech 5.1.2015 :
http://www.czechfreepress.cz/evropa/preklad-letaku-sireneho-na-demonstra...

Truhlík

Po zániku (Západo)Rímskej ríše nastala na rozhraní staroveku a stredoveku v Európe doba temna. Z tohoto temna Európu vyviedla Cirkev okrem iného aj školami a univerzitami s princípom akademickej slobody. Takisto Cirkev chránila Európu pred islamom a organizovala obranu napríklad pri Lepante alebo pod Viedňou.
Netuším čo mohla kresťanská Cirkev v Európe zničiť. Žeby gejprajdy mohli byť o 1.000 rokov skôr ?

Náhodný okoloidúci

Čo nielen mohla zničiť, ale čo aj naozaj zničila kresťanská cirkev? Zničila pôvodnú európsku kultúru alebo skôr pôvodné európske kultúry a pod hrozbou mučenia a smrti ich nahradila dovezenou CUDZOU mytológiou.
Ale ktorú kresťanskú cirkev máš na mysli? Lebo tie rôzne "kresťanské" cirkvi si navzájom tvrdo idú po krku. Nie je tajomstvo, že Vatikán spolupracoval s islamom pri útoku proti Byzancii a za vznik moslimského Turecka a za zavlečenie islamu na Balkán preto "vďačíme" Vatikánu. Cirkev žiadnu obranu proti islamu neorganizovala, to si ľudia bránli vlastnými silami svoje právo na život a svoju domovinu, občas pod vedením niektorých "šľachticov". Cirkev sa len priživila, privlastnila si ich zásluhy.

Truhlík

Cirkev zachránila pôvodné európske kultúry. Na Slovensku slovenský národ, kultúru a jazyk zachránili evanjelickí a katolícki farári.
Neviem nič o útoku Vatikánu na Byzanciu. Viem len o pozvaní križiakov do Byzancie v boji o následníctvo. Zrejme aj to plienenie bolo súčasťou pozvania. Neospravedlňujem to. Na vznik Osmanskej ríše a následne moslimského Turecka nemal Vatikán najmenší vplyv.
Keď už nepoznáš nič o bitke pri Lepante tak by si aspoň mohol poznať slovenské dejiny. Cirkev niekoľkokrát organizovala koalíciu proti útokom Turkov. Tak to bolo aj 1683 v bitke pri Viedni kde veľkú úlohu zohral Slovák arcibiskup Juraj Pohronec Slepčiansky. Ten sa napríklad zaslúžil o to, že sa bitky zúčastnil poľský kráľ Ján Sobieski.

Náhodný okoloidúci

Každá inštitúcia vykladá dejiny tak, aby jej činnosť vyznela v kladnom svetle a aby očiernila svojich odporcov. Cirkev nie je výnimkou. K svojim zločinom sa cirkev vždy priznala až pod veľmi veľkou váhou dôkazov a aj vtedy sa snažila svoje zločiny ospravedlňovať a zľahčovať. Taký upálený Giordano Bruno - bol rehabilitovaný až 400 rokov po zavraždení.
Tí evanjelickí a katolícki farári zachraňovali zachraňovali národ, jazyk, národnú identitu na vlastnú päsť, z vlastnej vôle, nie v mene cirkvi. Chceš to poprieť?
Ale prečo písať len o 19. storočí? Naše dejiny sú predsa oveľa staršie.
Napríklad:
http://nadhlad.com/content/cyril-metod-zaciatok-alebo-zaciatok-konca
http://nadhlad.com/content/odmietame-zakaz-povodnej-kultury

Aman Againsttime

Samozrejme, že medzi našimi národnými buditeľmi boli najmä kňazi. Ono to totiž ani inak byť nemohlo. Slováci neboli príliš vzdelaní, chýbala tu širšia inteligencia a najlepšie vzdelanie v daných časoch (18. - 19. stor.) dosahovali práve kňazi. Kňazstvo bola skvelá profesia na budovanie kariéry a získanie uznania (dnes je táto profesia v inej pozícii). Bolo pochopiteľné, že sa práve oni chopili úlohy obrody slovenského národa.

Aman Againsttime

K tej ochrane pred islamom zo strany cirkvi: ide o ďalší z obohratých evergreenov, ktoré zvykneme počúvať od kresťanských apologetikov. Vy si naozaj myslíte, že by sa pohanskí panovníci nebránili pred islamom? Viete o tom ,že v bitke pri Tours bojovali proti moslimským kolonizátorom i pohania (hlavne, že si kresťania tú bitku kompletne privlastňujú)? A čo perzskí zoroastriáni, či hinduisti alebo sikhovia v Indii? Nebojovali i tí udatne proti rozpínavému islamu? Keď sa pozrieme na križiacke výpravy (za ktoré sa mimochodom cirkev ospravedlnila a ku ktorým sa nehlási - som zvedavý, kedy sa ospravedlní i za násilnú christianizáciu v Európe) ako na celok, tak neostáva nám konštatovať nič iné než to, že išlo o fiasko. Mimochodom hlásite sa i ku krížovým výpravám detí?

Náhodný okoloidúci

Nepredpokladám, že by sa cirkev (ktorákoľvek ) bola ochotná ospravedlniť za násilné pokresťančovanie Európy (a iných kontinentov). Rovnako sa nikdy nedočkáme toho, že by sa imámovia ospravedlnili za násilnú islamizáciu Perzie, západnej Indie, severnej Afriky, Balkánu...
A už vôbec nehrozí, že by sa niekto ospravedlnil za zneužívanie sionizmu.

Truhlík

To ja som ten apologét ? :-)
Slovensko NEbolo pokresťančované násilím. Rímska ríša tiež nie. Trochu moc používaš komunistické klišé. Vždy sa v ňom na počiatku dá nájsť nejaká falzifikácia.

Truhlík

Krížová výprava detí bola naivná a katastrofálna myšlienka.
Keby krížové výpravy splnili svoj cieľ tak dnes by Palestína nebola okupovaná a nebolo by tam 60 rokov neprestajnej vojny a terorizmu.
Jednotliví panovníci sa bránili islamu. Výsledky ale potom zodpovedali bitke na Kosovom poli. Naopak kde bola Vatikánska diplomacia tak to dopadlo ako v bitke pri Lepante a v bitke pri Viedni.

nové