Kvapalina je nestlačiteľná

Kvapalina je nestlačiteľná.

Ľudský duch tiež nie.

Autor: 
téma: 

nové