Mnohotvárny svet alternatívy 1. Témy

Keď tak človek sleduje, o čom sa píše v (nezávislých) médiách, je to pestrý svet. Svet, v ktorom by nebolo zle mať trocha viac prehľadu.

Nechcem robiť nejaké univerzálne hodnotenia, nejaké hlbšie analýzy. Je to len jednoduchá empíria, priamo videné fakty. Rámec pre porozumenie. Je to naozaj veľmi subjektívne, každý by to napísal ináč, len hľadám nejaký dohovor.

 

Jednoduchý súpis 10 základných sociálnych/spoločenských tém či problémov, na ktoré alternatíva reaguje, ktoré spracúva: 

1. Geopolitika:  politický blok, na ktorý sa orientujeme. Hodnoty sú hlavne tieto3:  Amerika / Rusko /Nemecko

Toto sú tri základné politické bloky.  Sú samozrejme odrazom geografie. Prirodzene, na svete sú aj iné mocenské bloky, tie ale nie sú pre nás také zásadné, respektíve na tie sa môžeme orientovať len ťažko.

2. Globálnosť: globálne / nacionalistické /lokálne

Rozpor medzi preferovaním jednej globalizovanej civilizácie a naopak civilizácie rozptýlenej (povedzme podľa národov ) 

3. Kulty: židovské / kresťanské / naturalisické

Religiózne a svetonázorové rozpory sú výrazným faktorom histórie a súčasného sveta. Sú odrazom rozdielneho vývinu geografického a biologického . Prirodzene, dali by sa deliť rôznym spôsobom, ale toto sú faktory v našej civilizácii

4. Racionalita: racionálnosť / voluntarizmus

Rozpor medzi racionálnym,vedeckým  prístupom, v kontraste voči voluntaristickému, iracionálnemu.

5. Hodnoty: objektívne / relatívne.

Rozpor medzi názorom, že jestvujú univerzálne hodnoty, a na druhej strane názorom, že je všetko relatívne. Hodnotové postoje sú často označované ako "konzervatívne", relatívne sú zas trocha nepresne ako "liberálne" a podobne. 

6. Majetok: korporácie / sociálna demokracia

Toto je klasický rozpor medzi korporáciami a pracovnou množinou. Predtým označovaný ako rozpor pravica/ľavica. Postoje v záujme majetku sú historicky označované napríklad ako "kapitalistické", reč je o bankách a korporáciách.  Tie druhé sú označené ako "komunistické", "socialistické a podobne.

7. Ekológia: realistické / utopistické

Rozpor medzi uvedomením si reálnych hraníc geosféry a nemožnosti večného rastu a spotreby.  Na druhej strane je myslenie majúce  horizont rozhodovania siahajúci len do krátkej budúcnosti, bez starania sa, čo príde po tom.

8. Evolúcia: rozvíjajúce / pasívne

Rozpor medzi názorom, že ľudstvo má byť kvalitná štruktúra, stále sa evolučne vylepšujúca, a medzi názorom, že ľudstvo je stádo rovnocenných prasiat a tak to má zostať  

9. Prísnosť:    drakonizmus / tolerancia

Rozpor medzi režimami prísnymi a na druhej strane režimami voľnými, liberálnymi. Tento rozpor je súčasnou ideológiou zdôrazňovaný ako ten najpodstatnejší – ale nie je dôvod ho za taký považovať.

10. Centrálnosť: diktatúra / demokracia 

Rozpor medzi centralizovaným riadením spoločnosti, a na druhej strane spoločnosti so spätnou väzbou. Takisto dnes veľmi preceňovaný rozpor

  

Niektoré ďalšie veci som  neuviedol, aby toho nebolo priveľa.  Viem si predstaviť, že viacerí by ste tam dali iné veci. Alebo je možno niečo vynechať? Niektoré problémy súčasnosti sa dajú vidieť ako spojenie niekoľkých z týchto základných – napríklad covid (a postoj k nemu) sa dá chápať ako téma ekológie a prípadne téma politickej moci.

Uvedené mená tém sú len pracovné. Ak niekto má lepší nápad, dajte vedieť. 

 

Režim európsko-americký

Pozrime sa, aké parametre má súčasný režim v Európe:

1. je jednoznačne proamerický

2. výrazne globalistický

3. je ťažko prožidovský

4. je viac voluntaristický -religiózny, iracionálny, 

5. preferuje hodnotovú relatívnosť, bezhodnotovosť

6. majetková koncentrácia je základ vlády korporácií a bánk

7. je krátkozrako neekologický

8. preferuje ľudskú zaostalosť

9. navonok preferuje toleranciu, ale len dovtedy, kým je zaručené jeho dôležitejšie parametre

10. navonok demokratický, v hlbke diktátorský

 

Súhlas? Nemyslím, že by o charakterer režimu boli pochyby. Prirodzene, nie vo všetkom je režim jednoznačne na jednom póle. Takisto treba pripomenúť, že režim má v niektorých témach jeden postoj oficiálny,  a iný postoj skutočný.

 

 


Slovenská alternatíva

Hodnotenie priemeru, samozrejme, sú malé výnimky.

1. je prevažne proruská

2. je národná

3. je prokresťanská, ale nedokáže varovať pred prožidovskou deformitou

4. je religiózna, iracionálna, voluntaristická

5. je konzervatívna

6. obáva sa akcentovať sociálnodemokratické hodnoty

7. je krátkozrako neekologická

8. v oblasti genetiky je úplne na strane pasivity

9. lavíruje

10. tiež ako režim: navonok demokratický, v hlbke diktátorský

  

To je všetko. Slovenská alternatíva je v mnohých bodoch bližšie režimným názorom, ako postojom portálu Nadhľad.


Nadhľad

1. je zameraný na lokálnu strednú Európu

2. akcentuje národné ciele, aj keď nie radikálne

3. snaží sa oživiť naturalistické tradície a varovať pred prožidovskou deformitou

4. je racionálny

5. považuje základné hodnoty za objektívne

6. je proti korporáciám, ktoré zaberajú priestor ako nádory

7. je za realistickosť a proti utopizmu

8. akcentuje ľudskú genetiku a jej vývoj

9. je za harmóniu medzi toleranciou a drakonickými zákrokmi, ak treba

10. voľba skupiny starších, senátu, bola vždy súčasťou našej tradície - ale v čase ohrozenia si volili diktátora 

 

 

Samozrejme som to nepísal s tým, že my tu musíme niečo vyriešiť a nájsť nejaký návod. Je to "len" na vyjasnenie metódy, ako zanalyzovať alterntívu. 

Malo to len mierne pripomenúť, ako naivná je na Slovensku, ale aj inde takzvaná nezávislá alternatíva, keď si ani jasne nenadefinuje, čo vlastne hovorí a kam smeruje. Väčšinou zostáva na príliš primitívnom postoji "my dobrí, oni zlí" – čo síce môže byť nejaký čas v poriadku, ale postupne ju to môže zaniesť práve na druhú stranu.

Nezávislá tlač už mala zo seba vydať naozaj nejaké prínosné koncepty. Ten čas už nastal, lebo ľuďom je už pomaly z tých (pseudo) alternatívnych maglajzov rovnako zle ako z tých systémových. 

 

Druhý diel

2
Náhodný okoloidúci

Medzi horeuvedenými základnými témami chýba jedna dosť podstatná. Možno ju čiastočne pokrýva téma č. 2, Kulty, ale nie tak celkom. Tou témou je rozpor, ktorý by som ja osobne označil ako racionalizmus vs. mysticizmus. Zatiaľ čo mysticizmus čiastočne spadá pod kresťanstvo a židovstvo, netrúfam si tvrdiť, že naturalistický "kult" spadá pod racionalizmus. Alebo nebolo presne definované, čo si pod tým naturalistickým kultom máme predstavovať. Kam by si zaradil slovanskú rodnú vieru, germánsky odinizmus, keltský druidizmus? Alebo novoegyptský kemetizmus?

V prísnom skeptickom racionalizme by možno mal byť kúsok miesta pre ľudské emócie, na druhej strane mysticizmus by nemal byť samoúčelný ako cargo-kult a odtrhnutý od zdravého sedliackeho rozumu.

Norman

s tým racionalizmus / mysticizmus sa dá súhlasiť, chápem. To tam teda dopíšem. I keď tento rozpor moc v reále nevidno, ale to nevidno ani

"naturalizmus" je označenie všetkého, čo je mimo tú abrahámovčinu, (nechcem to označovať a zužovať na nejaké "pohanstvo"). Hej, nebolo to myslené ako "racionalizmus". Všetky tie tri hodnoty (žido/kresť/natural) spadajú podľa tvojho pohľadu pod "mysticizmus/religio" - ale cháp, že je myslený taký ten politický religionizmus, teda niečo reálne, spôsob politickej moci cez religio.

Náhodný okoloidúci

Všetky tri vetvy abrahámovčiny sú len politika maskovaná ako náboženstvo.
Neviem o tom, žeby sa európske etnické náboženstvá nejako politicky profilovali, aj keď u súčasných snáh o ich znovuzrodenie je istý politický podtón, ale ten tam je ako keby z donútenia - lebo sú v opozícii voči abrahámovčine, ktorá sa ich vytrvalo pokúša zničiť a nahradiť a získať mocenský monopol.

Ale je zaujímavé, že aj keď sa abrahámovčina pokladá za druh mysticizmu, správa sa veľmi racionálne - koná tak, aby zo všetkého mala maximálny prospech a výhody.

Norman

No, nejaký politický podtón tam je. Samozrejme, že je dnes kopa "šamanizmu" a podobnej exotiky, ktoré nechcú či nemajú s "politikou" nič spoločné. Ale to tak trocha klamú samé seba, tieto veci sa týkajú základov psychiky a práve ich poznanie, používanie je silným faktorom moci (teda politiky). A ako sám hovoríš, niektoré sa bránia. A v minulosti sa tieto hnutia ešte viac bránili, explicitnejšie.
Do tých naturalistov by som zaradil aj východ - od upanišad až po nejaké japonské šintó. V európe je to v určitom utajení, alebo ako to nazvať.

Tak by som to videl, tú hierarchiu moci, prvotná a silnejšia táto "kultová" (mysticko metafyzická) časť, a následne až "inštitúcie" (politika). Ako to vidno momentálne aj hore tu na stránke v menu.
Ale nie je myslená (len) moc církví - proste sú znallosti psychológie más a podobne, ktoré pod to spadajú.

Nechcel som toto v texte a turozoberať, až postupne. Ale toto delenie na minimálne dve zložky, za prvé na to povrchné - inštitúcie a politika, a za druhé to hlbšie - kulty, duchovno, psychológia, je to, čo by si širšie vrstvy neuvedomujú. Ja viem, nielen my to tak alebo onak spomíname odjakživa, ale stále to práve nie je všeobecne známe. Tak sa pokúšam tomu dať nejakú presnejšiu, ale stále jednoduchú, štruktúru.

Ja viem, že ty si oponent týchto "mystických" termínov a textov, ale sám vidíš, ako to napríklad tieto rôzne židoklony "racionálne" využívajú. Ty by si to možno mal pre seba volať "hlbková psychológia", alebo tak podobne, aby si toto rôzne "duchovno" viac vnímal ako reálny faktor a nepovažoval to len za bláznivý hokus pokus samoúčelné cirkusy.

Náhodný okoloidúci

Ja si práveže veľmi dobre uvedomujem, že "náboženstvá" sú používané a zneužívané na mocenskú a psychologickú manipuláciu - sľubujú odmenu, ktorú človek za svojho života nikdy neuvidí ani nepocíti, zastrašujú, vyhrážajú sa, vyvolávajú pocity viny za "hriechy", ktoré duševne zdravý človek za hriech nepokladá, citovo vydierajú. Čo iné sú tie "náboženské" príbehy a podobenstvá, ako spôsob ako zmanipulovať toho, kto ich počúva alebo číta?

Ale takú grécku mytológiu sparcovanú Zamarovským som si rád prečítal :) len to bolo už dávno a vyšumelo to z hlavy za tie desaťročia...

Norman

ja viem, že to je tvoja tématika, veď hovorím.

Ale tiež som spomenul, že nejde len priamo o túto klasickú náboženskú mechaniku, ale o prenos do politiky, do ekonomiky a podobne - ako sme na začiatku povedali - že sa "správajú racionálne". Najjednoduchšie povedané je to zneužívanie psychológie a podobne. A tak, ako sa pestuje mytológia o pekle, nebi, o dobrých metafyzických bytostiach ... vcelku podobne sa pestuje mytológia o veciach reálnejších. A pretože sú reálnejšie, možno je aj ľahšie ju robiť, a možno je aj zákernejšia. Napríklad mytológia o veciach, ako je slobodná vôľa, spoločenská súdržnosť, hodnotové schémy a podobne. Toto funguje rovnako, ako religiózne triky minulosti, len ľudia voči tomu nemajú zatiaľ žiadnu ochranu (psycho imunitu, aby sme použili súčasnú pandemickú terminológiu :)
Tak, ako sa kedysi ľuďom urobila osveta ohľadne zneužívania religia (ktoré malo a má aj pozitívne vlastnosti), tak by sa dnes hodila osveta o tomto.

Náhodný okoloidúci

Ži svoj život podľa seba, buď sám sebou. Ale sám sebou budeš len vtedy, keď si kúpiš NÁŠ výrobok a budeš si myslieť to, čo ti MY naočkujeme do hlavy.

 

Ľudia sa chcú odlíšiť od iných ľudí, chcú byť originálni. Ale prečo všetci podľa toho istého vzoru??? :D

slaven1

Toto "buď originálny a sám sebou" vystihol Jan Keller v jednej zo svojich starších prednášok, keď povedal niečo v zmysle, že pod "originalitou" si reklama (propaganda) predstavuje aby si si vybral z 12 značiek automobilov.

Norman

že podľa zákonov pravdepodobnosti nepoznáme všetky finty, triky, metody - aj keď máme tendenciu si to myslieť.

Luko

Áno, každý chce byť originál a tak si dá niekam vytetovať "svoj vlastný" obrázok. V konečnom dôsledku sú všetci krásne farebne označkovaní (ako dobytok).

Norman

do archívu - text upravený

Luko

... si to pekne. Teda mi dovoľ, Norman, aj moje hodnotenie.

Len tu sa z diskusií niečo dozviem (ale no tak aj z Tvojich článkov, samozrejme, trochu, sem-tam :-) nebuď hneď tak namrzený - úsmev!). Ľudia si tu primitívne neuľavujú, aj keď sa občas nevyhnú ostrejším výrazom, ale to k tomu patrí a nepohoršuje to - nezráža to úroveň. Rôznorodosť (niekedy až mišung) názorov a postrehov je osviežujúci a prínosný.

A čo teda???

Robíš užitočnú prácu tým, že to tu udržuješ pri živote, dávaš podnety k diskusiám a snažíš sa na naše príspevky čo najviac odpovedať.
Tak teda vďaka za túto Tvoju prácu. Prajem Ti veľa síl, chuti do práce aj trpezlivosti s nami. Všetkým, čo sem radi chodia prajem pekné a pohodové Vianoce. Dúfajme, že sa skoro situácia (zdravotná aj politická) zmení k lepšiemu a prinesie konečne aj pozitívne stavy a smerovanie. Už by veľmi bolo treba aj niečo pochváliť - pousmiať sa.
Veľa šťastia!

nové