Multikulturalizmus je genocída

L. A. Rudolph

Vynikajúci anglický historik Arnold J. Toynbee (autor 12 dielov “A Study of History”) vypozoroval, že všetky veľké civilizácie vznikajú a padajú a že ‘Prieskum histórie poukazuje, že všetky veľké národy spáchali samovraždu’. Historik/vedec Seymour Lipset to vyjadril nasledovne: ‘Histórie bi-jazyčných a bi-kultúrnych spoločností, ktoré sa neasimilujú, sú histórie nepokojov, napätia a tragédie. Kanada, Belgicko, Malajzia, Libanon, všetky volajú po národnej existencii, v ktorej menšiny (minority) si vymáhajú autonómiu, ak nie dokonca nezávislosť. Pakistan a Cyprus sa rozdelili. Nigéria potlačila etnickú rebéliu. Francúzsko čelí ťažkostiam s Baskami, Bretóncami a Korzičanmi’.

Je to hodné povšimnutia v knihe George Orwella “1984.” V tomto príbehu, tri klišé (motto) sú vyryté na budove ‘Ministerstva Pravdy’:

“Vojna je mier”
“Sloboda je otroctvo”
“Ignorancia je sila”

“Veľká idea Judaizmu je, že celý svet bude ovplyvnený židovským učením a v Univerzálnom Bratstve národov – v skutočnosti väčší Judaizmus – všetky rozdielne rasy a náboženstvá vyzmiznú”. (“The Jewish World” February 9, 1883).

Miešanie rás ničí civilizáciu.

Je historickým faktom, že každý národ v histórii sveta, v ktorom biela populácia pomiešala svoje gény s nižšími rasami, stratila svoju civilizáciu. Primárnym príkladom je India (keď sa Árijci zmiešali s Dravidianmi tmavej kože z juhu), Egypt (kde sa Kaukazskí budovatelia pyramíd miešali s Nubijskými/Sudanskými otrokmi) a Brazília, národ omnoho bohatší na prírodné bohatstvá ako USA.

Brazília prekvitala, ale severná časť sama seba deštruovala následkom masívneho rasového miešania. V ostrom kontraste len južná časť Brazílie, s bielou väčšinou v Sao Paoulo, ostáva produktívnou spoločnosťou.

Kartágo a iné veľké biele civilizácie Severnej Afriky, všetky vymizli následkom miešania s černochmi. Veľký expert Stanley poznamenáva, že čierna história Afriky nezačala, pokiaľ neprišli do kontaktu s bielymi koloniálnymi mocnosťami, ktoré pre nich vybudovali modernú civilizáciu.

Dnes, odchodom bielych, “Africká civilizácia” skolabovala, ako brutálni, poverčiví a analfabetickí náčelníci, generáli a bosorácki ‘doktori’ bojujú o moc a krátke, ale násilné obdobie vlády, ako ‘doživotní prezidenti’.

V celej Afrike nie je ani jeden skutočne slobodne zvolený národ.

Richard Herrnstein, ktorý nikdy nespomenul rasu, bol neprestajne šikanovaný za konštatovanie, že meritokracia (vládcovia volení na základe intelektuálnych kritérií) môže byť odvodená od plodenia medzi jedincami s vysokým IQ.

Jediné prejavy rasových rozdielov, ktoré nevyvolajú prudkú reakciu intelektuálnych štruktúr sú tie, ktoré propagujú superioritu Židov.

Príslušník minority, Ashley Montagu, po mnoho rokov vedúci ‘advokát’ ‘equalitarian’ školy antropológie, skutočne doporučil literárnu ‘tour de force’, ktorá opisuje Židov ako ‘master race’, od narodenia vybavenú intelektuálnymi schopnosťami, ktoré ich robia všade superiórnymi nad všetkými ostatnými rasami a ľuďmi.

“VEĽKÝ AMERICKÝ SEN” je zbierka snov, z ktorých jeden, ten ‘divokejší’ je “Melting Pot” (hrniec v ktorom sa všetko taví). “Jasnovidci” tohoto hrnca prorokovali, že každý prisťahovalec, nezáleží akej rasy, národnosti, alebo sociálneho dedičstva, raz ponorený do neustáleného, splývajúceho sa amerického života, bude transformovaný do unikátneho roztoku, v ktorom sa roztopí jeho dedičstvo, kastovníctvo a kultúrne rozdiely jeho Starého sveta.

Tento sen “Melting Pot” je výmysel amerického žida, Israela Zangwilla, ktorý napísal knihu “The Melting Pot” (Macmillan, New York, 1909), v ktorej definuje Ameriku ako nádobu (hrniec), v ktorej rozdielne rasy a národnosti sa zlúčia/roztopia do novej, väčšej rasy so “superiórnou” kultúrou.

Ak však Zangwill bol vysokým “kňazom” teórie “Melting Pot”, poetka (vraj) Emma Lazarus bola vysokou “kňažkou”. Nikdy žiadna veľká poetka, slečna Lazarusová, bola dokonca ešte menším prorokom. Mohla pozývať “húfy odpadu” z Európy ku americkým brehom, ale keď prišli, neprejavovali sa, ako bolo predpovedané. V neskoršom veku sa z nej stalo niečo ako ‘rasistka’ s jej nevhodnými poznámkami o Rusoch a starých Grékoch v jej zaťatom Semitizme, viď jej “The Poems of Emma Lazarus” (Houghton Mifflin, Boston, 1889), obzvlášť “The Crowing of the Red Cock”, “The Banner of the Jew” a “Gifts”. Taktiež viď jej etnocentrickú komunikáciu s Rabínom Gottheilom v H. E. Jacobsovom “The World of Emma Lazarus” (Schocken Books, New York, 1949, p. 78).

Samozrejme, do tohoto “hrnca” nikdy nemali patriť židia, podľa vyjadrenia republikánskeho senátora, Roy Goodmana, ktorý nám vysvetľuje:

“Medzera medzi rasami musí byť premostená – s výnimkou Židov – ich oddelenosť musí byť zachovaná!”

Vieme si predstaviť väčšiu drzosť od 2,5 percenta obyvateľstva Ameriky a od mizivého množstva svetovej populácie?

Avšak obidve tieto idey, multi-kulturalizmus ako aj Melting Pot, ako sa zdá, podľa ďalšieho židovského autora Dr. Raphaela Lemkina zaváňajú genocídou.

Je všeobecne uznávané, že Dr. Raphael Lemkin vynašiel slovo “genocída”, ako aj väčšinu mnohých definícií, ako sa tento nový zločin prejavuje (James J. Martin v jeho knihe “THE MAN WHO INVENTED “GENOCIDE”. The Public Career And Consequences of Rafael Lemkin).

Genocída:

  • - Vyhubenie národnostnej, alebo rasovej skupiny, ako plánovaný akt; Dr. Raphael Lemkin, 1944 (sic). (The American College Dictionary (1958 edition), str. 506)
  • - Masová vražda rasy, ľudí, alebo menšinovej skupiny z politických (sic) dôvodov, alebo podobne. (The New Century Dictionary of English Language (1959) Vol 1, str. 645)
  • - Vedome kalkulovaná a systematická deštrukcia rasovej, politickej (sic) , alebo kultúrnej skupiny (Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary (1965). str. 348)
  • - Systematicky plánované vyničenie rasovej, politickej (sic), alebo kultúrnej skupiny (The American Heritage Dictionary of TheEnglish Language (1969), str. 550)
  • - Zdecimovanie, alebo vyhubenie rasovej, etnickej, náboženskej alebo národnostnej skupiny silnejšou skupinou spoluobčanov (Prof. J. Bogue (University of Chicago), in Encyklopedia International (New York: Grolier, Inc. (1972) vol. 7, str. 503)
  • - Činy spáchané s úmyslom zničiť vcelku, alebo čiastočne národnú, etnickú, rasovú, alebo náboženskú skupinu (Definícia Článku 2 z United Nations Genocide Convention, z roku 1973, OSN publikácia The Crime of Genocide)

 

Čo nám teda Dr. Lemkin hovorí je to, že akékoľvek vnucovanie svojej politickej orientácie, svojej kultúry, svojho náboženstva, svojich zvykov a svojej civilizácie, silnejšou skupinou skupine slabšej, nie je nič iné ako genocída.

Prax, ktorú Amerika prevádza po celom svete od počiatku svojej existencie a kresťanstvo po dobu posledných dvetisíc rokov.

 
Autor: L. A. Rudolph, www.protiprudu.org
 
 
Dr. Arya

neustále mať na pamäti, že idea jednotného ľudstva, idea že človečenstvo je tvorené jediným druhom homo sapiens je veľký židovský podvod, ktorý je nástrojom na potlačenie skutočného potenciálu Arijcov na vytvorenie dokonalej civilizácie, v ktorej by Žid mohol vzhľadom na jeho vrodené schopnosti a morálnu degeneráciu, mať len podradnú úlohu.
Práve preto je to vždy Žid, kto propaguje a násilne pretláča miešanie Árijcov s inými druhmi, preto ovládol médiá, akadémiu, spoločenské vedy, antropológiu, financie a teóriu umenia.
Árijec je pre Žida jediná reálna prekážka pri jeho snahe ovládnuť svet, preto vo vojnovom štvaní a ním financovaných revolúciách vykynožil elitu Árijstva.

Všimli ste si niekedy skutočnosť, že je to práve Žid, kto aj dnes najviac štve proti Rusku a Putinovi, že sa mu opäť zachcelo vohnat ľudstvo do vojny? Žid má toľko bezočivvosti, že v zaujme novej vojny ešte aj bandu degeneratov z Pussy Riot označí za elitu ľudstva bojujucu za demokraciu a ľudské práva.

hladac

"dokonalej civilizácie, v ktorej by Žid mohol vzhľadom na jeho vrodené schopnosti a morálnu degeneráciu, mať len podradnú úlohu."

podla teba su zidia malo inteligentni? ved mali vzdy najvacsie zastupenie medzi sachistami (spolu s rusmi, indmi), a kto ma vyssie iq ako sachovy velmajster?

Dr. Arya

Poznal som jedného, ktorý mal skutočne pripečenú aj prispatú ženu.
Mali spolu tri deti, a ju jedného dňa nenapadlo nič lepšie, ako skurviť sa mu s jedným somrákom. Aby si uľahčila, nechala ho s priznaním čakať len asi tri týždne.
Najskôr zúril ako sviňa, ale po čase sa s tým zmieril, lebo, potom, čo mu tá pripecená povedala, že ten somrak bol inžinier, bol na ňu tak trochu aj hrdý, že toho somraka dokázala napriek svojej pripecenosti zaujať.

Nerád Ťa nechám čakať s vysvetlením, ako to súvisí s témou, takže:

Chcel si povedať, že Židia nám môžu robiť politológov, bankárov, novinárov, antropologov a iných nevyziadanych dobre platených komisárov, a dokonca mame na to byt hrdí len preto, že vymysleli Mojzisa a komunizmus a vedia dobre hrať šach?

Ľubov

...bré ráno. Šach je nuda. To si mal vidieť mojich troch strýkov,keď s mojím otcom hrávali v kuchyni mariáš. Bože,koľko tam bolo cigaretového dymu,hotové hmly avalonu. Nechcem byť cynická,je to spomienka.Na druhej strane,mariáš nie je hra pre hlupákov,aj keď je pravda,že sa pri ňom môže veľa prehrať, ale bez peňazí ho pravý muž nehrá. Pointa je : prestaňme konečne z toho ich iq ( Židov) robiť legendu. Všetko je inak.

nick88

Prežije ľudstvo? Často kladená otázka.
Ak má ľudstvo prežiť, dosiahnuť prirodzenú evolúciu môže to dosiahnuť skrze "LET".
Slovo let môže vyvolať úškrn a to je môj zámer, pretože je tu na zámerné zmätenie parazita mysle sídliaceho v človeku - preto ten úškrn pre rutinne mysliacich ľudí. A tiež je pre jedného obrovského parazita, ktorý tento "smutný sen ľudstva" skvele ovláda a už sa z toho víťazstva nudí.
Let, také slovné priblíženie sa je vlastne "stav" konečného uzmierenia konfliktov protikladov - ducha a hmoty, dobra a zla atď - ale nie je za tým žiadne to ľudské klišé.
Protivník majstrovsky ovláda mentálne, emocionálne šachy využívajúc to všade - v politike ...
Názory, predstavy, obavy, postoje, strach tlačia sa z kolektívneho vedomia a prelínajú, pretínajú vedomím jednotlivca.
A tu je dobré vedieť kam chceme smerovať našu vlastnú pozornosť a tak slepo nenasledovať pozornosť vyvolanú iba skrze nejaký názor, predstavu z kolektívneho vedomia, ktorá môže stať sa postupne zámerne riadenou už nie samotným človekom ale parazitom - človek býva potom aj unavený a začína byť závislý a tvrdo a deštruktívne presadzovať určitý názor, spôsob života čo je už len hra s bábkou.
Príkladom sú kultúry - aztécka, mayská, ktoré svoj múdry život pôvodnej kultúry uvrhly do deštrukcie. Zámerne sa "pozabudlo" na istú časť historie Mexika kde "vzišlo" poznanie, ktoré mohlo nasmerovať ľudstvo.
Ďalším príkladom sú kultúry - židovská, kresťanská, islámska, ktoré majú také vojenské zameranie kultúr kde v ich falošnom ponímaní ich dobro vítazí nad zlom čo v skutočnosti rovná sa deštrukcii, teda zabíjanie, ovládanie, manipulovanie vykonávané v mene falošnej vyvolenosti.

V čom je teda evolučná cesta ľudstva?. V tom spojiť to čo "lieta" s tým čo sa "plazí" - a tým uskutočniť let. Tu sa protiklady spoja a stanú sa mocnou bytosťou.

Ale toto nie je cesta horeuvedených kultúr. Preto multikulturalizmus je zas a zas len ich zámer na ich deštrukciu.

Ak je ľudstvo tvorcom svojej reality lebo toto je vlastne mentálna realita iba ju vidíme takto skrze vnímanie /vďaka nechcenému zalepenému ukotvenému bodu sekundovým lepidlom v 3D a tak človek vníma len 3D/, teda ak je tvorcom tejto reality mal by uskutočniť realizáciu síl v mene harmonie, nájsť vlastné sebauvedomenie, vnímať za 3D, správne viesť svoju pozornosť a tak postupne "liečiť-vytláčať do rozpadu" tie kultúry, ideologie, tie chorobné časti napadnuté rakovinou.

Zem nie je jedinou planétou kde riešia takéto "problémy" proste v časopriestore sa deje všeličo. Také evolúcie, školy - experimenty vedomia.

Norman

Mimo protiklady - to je fajn, to som tu chcel kedysi dať ako slogan, čiže to, čo tu systém vyžaduje ako podtitulok.

Evolúcia je tiež vždy fajn. Ale ... stále priveľa kudrliniek.
Napríklad to s mayskou lutúrou, ktorá mohla "nasmerovať ľudstvo", zámerne zabudnutou, tomu neverím. Prečo takým veciam veria ľudia? Veď to nemá zmysel, niekedy treba veriť aj fikciám, ale to nedáva zmysel.
A tie spomenuté iné planéty - to vieš odkiaľ? Tie posledné dva riadky sú úplne ... keby tam bolo aspoň napísané, že pravdepodobne. Ty chodíš na iné planéty?

Ale najhoršie, že na toto nik, a nielen tu, nebude dobre reagovať. A nie je na vine žiaden parazit - proste toto je určitý druh komunikácie, ktorý máľokto používa. Ako by si začala používať mayský jazyk - málokto mu rozumie, nie je to praktické. Znie to exoticky, ale načo toľko exotiky?

nick88

to že si nepochopil podstatu celého komentáru je len a len tvoj problém - hovorí sa tomu obmedzené myslenie, takže povedal si to len za seba. Tiež nejedná sa o mayskú kultúru - zase tvoja nevedomosť - ja som ju tu nemenovala a vynorili sa tvoje exotické filtre vlastne veci prečítané. Zároveň daľšími vetami popieraš potenciál človeka. Ja neočakávam nič, takže ani žiadne reakcie, reagovania - zase máš smolu. Viem, že nestojíš o evolúciu človeka. Ty si len bežným písaním stále niečo dokazuješ. Hodila som sem semienko a tam kde je pôda pripravená sa ujme. A či sa ujme alebo nie na tom mi nezáleží. Väčšinou tým , ktorým záleží veľmi na ľudoch potláčajú ich slobodu. Myslím, že som sa dozvedela o tebe už dosť a týmto komentárom by som sa chcela rozlúčiť.

Norman

Takmer.

Čo sa týka semienka, keď sa niekam hodí, tak sa ČAKA, že vyrastie - ak nevyrastie, tak je to zbytočné. Nehovor, že "ti nezáleží" - to zasa niečo nesprávne hráš, alebo si zle čítala bibliu:)

Ešte k mojej osobe:
Evolúcia človeka ma zaujíma, prisahám, som nevedel, že som sa vyjadril proti. To by som si nedovolil.
Čo sa týka toho, že "si len bežným písaním stále niečo dokazuješ" - hej, presne tak, niečo si dokazujem, ako aj inými činnosťami, chcem, aby som mal o sebe dobrú mienku, aby som bol spokojný, aby aj iní mali o mne dobrú mienku. Čo je na tom zlého? Je to málo? A čo iné ešte možno dosiahnuť? Svetovú revolúciu? To vážne ide? Nejaké nové zjavenie? Dať ľuďom pravdu o nepoznaných tajomstvách? hm, to ma ani nenapadlo, porozmýšlam nad tým. Len či ma pochopia - ale ak nepochopia, poviem, že mi na tom nezáleží. Ich chyba.

Grigoriy

Škoda, že si sa rozčúlila a rozlúčila.
Keby si náhodou čítala môj príspevok, dalo by sa Ti vysvetlit mi, čo presne si myslela svojou vetou:
"Príkladom sú kultúry - aztécka, mayská, ktoré svoj múdry život pôvodnej kultúry uvrhly do deštrukcie. Zámerne sa "pozabudlo" na istú časť historie Mexika kde "vzišlo" poznanie, ktoré mohlo nasmerovať ľudstvo." ?

Kde, kedy a aké poznanie vzišlo z Mexika. Kam to učenie malo nasmerovať ľudstvo, a ako si sa Ty o takom učení dozvedela?

P.S. Prepáč, že som Ti odpísal až dnes, ale to s tým "3D" má tak vytočilo, že som si dlho nebol istý ani v tom, či Vianoce tohto roku už boli, alebo ešte len budú.

nové