Ochrana detí je najllepšia zbraň

Kvôli zákonu týkajúceho sa aj zákazu propagandy LGBTI extrémizmu, ktorý prijali v Maďarsku, sa v Bruseli a jeho satrapiách začalo znova kŕkanie a pišťanie. Najnovšie chcú Orbána potrestať tým, že počas jeho návštevy na zápase v Mníchove bude štadión vysvietený do dúhových farieb.

Klasická detinská politika pubertiakov, niť nové. Ale zas výborne zareagoval maďarský minister zahraničných vecí Szijjártó, ktorý sa vyjadril:

"My v Maďarsku sme prijali zákon na ochranu maďarských detí a v západnej Európe proti nemu teraz bojujú".

Treba si uvedomiť ten naratív, že toto všetko je o ochrane detí. Nie je to proti úchylom, ani pre boha či proti diablu, ani proti fašistom či za plutokratické cvine  - je to pre deti.

Aj na Slovensku začali pred rokmi dobré hnutia "Za rodinu" a "Za život", čo  malo dobré odozvy medzi ľuďmi. Žiaľ, postupne to bolo priam zámerné odkanalizované len na starosť o nenarodené zárodky. Pritom ohniskom problému je nie život v maternici, ale život v detstve a počas dospievania. Tam sú deti deformované, kazené, unášané. Ano, unášané, lebo sú doslovne odcudzované rodičom a sú z nich robené rôzne druhy zombies. Niekedy takmer doslovne.

Ochrana detí je neodvrátiteľná zbraň a zároveň nepreraziteľný štít, za ktorý treba skryť republikánsku politiku. V dneš dobe je taký naratív určite jeden z najlepších.

 

 

 

 
Luko

Ktorú definíciu republikánstva máš na mysli (tých definícií je viac a nie vždy sú "súzvučné")?
Dík. L.

Norman

No práve, definícii akéhokoľvek pojmu, a špeciál politického, je veľa.

Takže aj v tomto prípade platí: ja myslím na súhrn určitých myšlienok, ktoré sú nám blízke a ktoré aj tu zaznievajú - a tie kľudne označím ako "republikánske". Prečo nie, je to vhodný termín a keď teraz jestvuje aj explicitné hnutie ... prečo nepoužívať tento termín, že.
To myslím bez akejkoľvek irónie.

V praxi v našich pomeroch, podľa sledovania spomínaného hnutia a vecí okolo, ten pojem znamená postoje, ktoré sa chcú pohybovať v rámci systému, aby neboli ľahko napadnuteľné.

Pojmov je málu, je nutné ich recyklovať a tento pojem je dobrý, praktický.

nové