Otrávená mediálna kaša III. – populačná dynamika

Drahí bratia a sestry, v dnešnej mojej nedeľnej kázni obrátim pozornosť k ďalšej z radu tisíckrát opakovaných lží, ktoré sme si napokon osvojili ako písmo sväté. Že Európa vymiera, lebo má nízku pôrodnosť. A že teda logicky potrebujeme nejaké to multikulti občerstvenie.

 

No áno, štatisticky sa náš počet trochu zmenšuje. Ale keď sa na vec pozrieme zbližša, zistíme, že je to celé o niečom úplne inom.

 

Hovoria nám, že Európa je stará a potrebuje geneticky osviežiť. Naozaj? Tak sa pozrime na najstaršie populácie Homo sapiens, ktoré žijú v Afrike. Podľa tejto logiky by mali geneticky upadať a potrebovať osviežujúci príliv nejakej novej (že by mladšej, bielej?) krvi. Otázka teda znie, majú oni azda nejaký problém s pôrodnosťou? Hm, vlastne áno, majú, ale presne opačný: nevedia kam s prebytkami, tak ich exportujú v loďkách hľadať šťastie v zasľúbenej európskej zemi. Genetika hovorí, že pri určitej šírke populácie sa štatisticky vyskytne vždy dosť zdravých mutácií, aby sa populácia vyvíjala. Šesťsto miliónov Európanov je nepochybne dostatočne široký základ, aby sa tu našlo množstvo odolných a životaschopných línií, tzv. „vývojových typov“. Takže argument o potrebe „osvieženia európskej krvi“ je falošný, nevedecký a ako starý konšpirátor som presvedčený, že je nám účelovo podstrčený.

 

Áno, je tu celý rad civilizačných a nepriateľských sociálnoinžinierskych faktorov, ktoré decimujú naše zdravie na všetkých úrovniach (ktoré by však čakali aj na nových osadníkov): chémia, ktorá znižuje počet spermií u mužov i plodnosť žien, škodlivé žiarenia, zlenivenie v dôsledku vysokého životného štýlu, psychologické nepriateľské stratégie ako LGBTI agenda, antikoncepcia, metrosexualita, likvidácia komunít, tradičnej rodiny a ďalších ušľachtilých hodnôt, ekonomické prekážky kladené plodeniu detí a milión ďalších, na ktoré si teraz ani nespomeniem. Áno, toto všetko sú úskalia, na ktorých sa realizuje evolúcia, odchod časti génov. A do určitej miery to môže brzdiť prirodzený rast populácie. Ale to sú veci, s ktorými si príroda skôr alebo neskôr poradí, život si cestičku nájde. Vitálna sila evolúcie napokon vždy prerazí cez všetky prekážky, to nám dennodenne dokazujú aj tie najjednoduchšie formy života, napríklad baktérie odolné voči všetkým antibiotikám. Vyššie menované vplyvy v skutočnosti nie sú tým podstatným, čo našu populáciu limituje: na zvýšený tlak podobných faktorov prostredia by príroda po čase zareagovala presne opačne: zvýšenou pôrodnosťou.

 

Kľúčový pre dynamiku európskej populácie je úplne iný, vyšší princíp.

 

Náuka o dynamike populácií hovorí, že každý biologický systém si skôr alebo neskôr nájde nejakú rovnováhu – stabilnejšiu či viac rozkolísanú – so svojím prostredím, podľa jeho zdrojov, stability a možností. Európa je starý systém, ktorého populačná rovnováha sa v posledných stáročiach postupne posúvala smerom k hornej hrane únosnosti, tzv. „úživnosti územia“ a možno ju už dokonca prekročila. Nevidíme tu nejaké dramatické dôsledky tohto javu najmä preto, lebo tu (vzhľadom na danosti a históriu európskeho subkontinentu) žijú prevažne etniká patriace k tzv. k-stratégom (menej potomstva, ale o to kvalitnejšieho), ktoré neobľubujú dramatické zmeny, ale skôr uprednostňujú postupný vývoj. Kým r-stratégovia (viac potomstva, menej kvalitného) by premnoženie riešili totálnym krvipreliatím, masovou migráciou alebo iným efektívnym prírodným spôsobom redukcie, my Európania, k-stratégovia vedome i podvedome chápeme obmedzené možnosti európskeho priestoru, v ktorom žijeme, a tomu intuitívne prispôsobujeme svoju pôrodnosť. Ruku na srdce, komu z vás kultúrnych stredoeurópanov by zišlo na um ako dobrý nápad narobiť do dnešnej EÚ napríklad pätnásť detí a nechať ich nadivoko sa pretĺkať životom bez vzdelania, kultúry, etiky?

 

Teda nižšia pôrodnosť je celkom prirodzený spôsob, ako kultúrna Európa reguluje svoju populáciu. Je to vyšší princíp, poistka, ktorú matka príroda do svojich obľúbených k-strategických detí zabudovala, aby tak riadila dynamiku ich populácie bez toho, aby ich pripravila o dlhodobú kontinuitu ich kultúry a civilizácie.

 

Za normálnych okolností by cudzí r-stratégovia nemohli v Európe ohrozovať zdravé spoločenstvo k-stratégov dlhodobo sa vyvíjajúce v tunajších stabilizovaných prírodných podmienkach, a tým disponujúce nespornou evolučnou výhodou. Je ňou jasná prevaha kultúrna a intelektuálna, daná talentmi ako je schopnosť byť nezištným tímovým hráčom, schopnosť mať veľkorysú víziu a dokázať sa pre ňu obetovať, koncepčné a abstraktné myslenie, disciplína a množstvo ďalších fenoménov typických pre pozitívneho ušľachtilého génia tunajšieho ľudu. Lenže všetko je inak, ak je európska populácia nejakým spôsobom držaná v otroctve a nesmie sa voči cudzím elementom brániť prirodzeným spôsobom.

 

Do štandardnej svetonázorovej kaše nám primiešali aj ďalší jedovatý predsudok, že veď všetky civilizácie padli, a tak dopadneme aj my. Nuž, háčik je v tom, že áno, civilizácie tu boli a padli – lenže ľudia, ktorí ich tvorili, sú už mnoho tisícročí generáciami viac-menej stále tej istej populácie, ako dokazuje moderná genetika. A práve preto sa aj my s ľahkým pousmiatím môžeme rozlúčiť s rôznymi podenkovými európskymi úniami, ríšami, paktmi a ideológiami, ktoré tu boli, sú a budú, ale na druhej strane by sme si mali tvrdo stáť za plánom a zámerom, že to sme my, ja, ty, bratranec, sused, koho potomkovia v tejto krajine budú žiť aj o tisíce rokov. A urobiť všetko potrebné pre to, aby to tak aj bolo.

 

A mimochodom, kto že to v Európe má najnižšiu pôrodnosť? Nemecko a Rusko? Hm, aká náhoda...

 
Aman Againsttime

Dobrý článok. Priznám sa, že som viac a viac unavený z tých všetkých "čiernoprdelníkov", ktorí vyplakávajú nad tým, že už skončili časy Kinder, Küche, Kirche. Podľa mňa treba problém pomenovať čo najjasnejšie. Problémom nie je to, že sa rodí málo detí, ale to, že:
1. tu máme veľa nebielych, ktorým sa rodí veľa detí.
2. rodí sa málo BIELYCH detí INTELIGENTNÝM ľuďom.

Čiže cesta nie je v návrate do nejakej katolíckej dediny 19.storočia, ale dobre robená rodinná a imigračná politika. Napr. taký Island nám môže byť príkladom. Ide stále o takmer úplne bielu krajinu, v ktorej populácia rastie a fertilita sa pohybuje na úrovni 2,04 dieťaťa na ženu (našiel som i hodnoty z nedávnej minulosti pohybujúce sa okolo hodnoty 2,13). Toto sú na európske pomery fantastické čísla. A to prosím pekne je Island veľmi liberálna a sekulárna krajina (homomanželstvá tam majú od roku 2006).

Kľudne i pôrodnosť v rozmedzí 1,7 - 2,0 môže byť celkom v pohode (a ľahko dosiahnuteľná). Nehovoriac o tom, že ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku (a táto hodnota bude stále narastať). A čo sa týka dochôdkov a ekonomiky - ekonomika je tu predsa pre ľudí a má sa im prispôsobiť, nie naopak, aby sa ľudia prispôsobovali ekonomickým systémom, no nie?

Taktiež by sme mali rozmýšľať i globálne. Ľudstvo nemusí, vlastne ono ani NESMIE neustále narastať, a preto by bolo ideálne, ak by demografický vzorec správania Európy prevzali predovšetkým rozvojové krajiny. Namiesto potravinovej pomoci, treba Afričanom zhadzovať z lietadiel kondómy a antikoncepciu. A vyhnať odtiaľ kresťanských misionárov. :-)

Buheh

že keby počet obyvateľov napríklad Slovenska dosiahol povedzme 2 milióny, verím, že (ak neberieme do úvahy iné vplyvy) celkom prirodzene by sa pôrodnosť zase zvýšila. Jednoducho by sa zväčšil životný priestor a úplne spontánne by sa deti zase začali rodiť.

A s r-stratégmi sa nedá inak iba jasne vymedziť hranice a tie strážiť.

Ak však chceme byť spravodliví, nesmieme zabudnúť ešte aj na historickú vinu koloniálnych veľmocí – to konkrétne oni môžu za tú katastrofu miliónov vykorenených ľudí, ktorí teraz ohrozujú Európu.

Náhodný okoloidúci

Rozhodujúca by v takomto prípade bola veková štruktúra obyvateľstva. Od dvoch miliónov dôchodcov sa žiadnych potomkov nedočkáš. Preto je pre zachovanie národa životne dôležitá kontinuita primeranej pôrodnosti.
Ale možno by sa v prípade zlepšenia ekonomických podmienok začali vracať naši emigranti - červíčkovia. Aspoň tí, čo si celkom neodvykli od materskej kultúry a sentiment ich ťahá domov.

nové