Otvorený dopis židovskému kongresu

Adam Bartoš

Národní demokracie poslala otevřený dopis prezidentovi Evropského židovského kongresu Moše Kantorovi před blížícím se zasedáním EJC v Praze.

Moshe Kantor
prezident
Evropského židovského kongresu
Brusel, Belgie

 

V Praze dne 21. ledna 2015


Vážený pane prezidente,

nemohu přejít bez povšimnutí, že Evropský židovský kongres organizuje v Praze ve dnech 26. a 27. ledna čtvrté zasedání fóra s názvem „Let my people live“, které si má připomenout 70 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. Fórum získalo záštitu prezidenta České republiky Miloše Zemana. V jeho rámci má proběhnout i konference, jež se bude zabývat otázkou posílení represí vůči projevům, které jsou Židy vnímány jako antisemitské.

Ačkoli vím, že Židovstvo není politicky jednotné, a to ani v současné vyostřené geopolitické situaci, a ačkoli vím, že určitá jeho část (a Vy jako její reprezentant) podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého si naše strana rovněž váží, chci Vás informovat o výhradách, které je Národní demokracie jako jediná politická strana v této zemi ochotna veřejně deklarovat v souvislosti s Vámi organizovanou akcí.

Organizátory fóra byla Praha vybrána jako relativně bezpečné místo, navíc tradičně proizraelské a antisemitismu prosté. Jsem přesvědčen, že jde jen o mediální klišé a svým způsobem o přání proizraelských českých politických elit, které se toto tvrzení snaží potvrzovat a upevňovat. Média ani politici ale nemohou mluvit za všechen lid a pevně věřím, že drtivá většina národa nesdílí tyto navenek proklamované sympatie se sionistickou myšlenkou a je si vědoma toho, že soužití s Židy bylo v minulosti velmi komplikované – ať už obecně historicky vzato, nebo konkrétně v případě mnoha českých historických reálií. Dobře víme, že v klíčových okamžicích novodobé české historie, které rozhodně nemohou být vnímány pozitivně, sehrál neblahou roli právě židovský element. Příkladem budiž například období slánskizace (a únor 1948), nástup Charty 77 (a předtím zinscenované pražské jaro 1968 v návaznosti na dění na Blízkém východě), stejně jako politický puč roku 1989, který opět a do třetice v poválečném uspořádání přivedl na politické výsluní politiky židovského původu, kteří více než český národní zájem sledovali zájmy svého vlastního etnika a často i své zájmy osobní.

Vaše setkání je také koncipováno jako připomínka tzv. holokaustu. Dovolte, abych i při vědomí toho, že určitá část Židovstva během druhé světové války skutečně zahynula (a těmto obětem je třeba, podobně jako dalším – a početně převyšujícím oběti židovské – poskytnout patřičnou úctu), vyslovil své nejhlubší přesvědčení o tom, že tzv. holokaust je téma, které je od jisté doby účelově politicky zneužíváno, přibarvováno, nafukováno a nebojím se říci, že česká veřejnost, stejně jako jakákoli jiná veřejnost západního světa, je jím zahlcována nad míru jeho skutečného významu. Jako politická strana s touto praxí nesouhlasíme a nehodláme se na ní podílet.

Když už bychom si měli připomínat počty obětí, dovolte, abych i já připomněl počty obětí režimů a ideologických směrů, za nimiž prokazatelně stáli lidé židovského původu, ať už v pozicích vůdců či myslitelů, ideologů nebo jen výkonných pracovníků. Nemá jistě smyslu, abych Vám jmenoval konkrétní historické postavy, které se svým životem zapříčinily o miliony mrtvých Slovanů i dalších ras, neboť je sám velmi dobře znáte. Kdybychom chtěli jít po přesných číslech, kterými Židovstvo tak rádo operuje (a jakékoli pochybnosti o číslech rádo trestá), pak si Vás dovoluji upozornit, že počet obětí francouzské, bolševické, stejně jako dalších (těmito ideologiemi inspirovaných) revolucí v Evropě a vůbec ve světě několikanásobně převyšuje i ty nejpřemrštěnější odhady židovských historiků o počtu genocidně zavražděných Židů. Nemluvě o dalších desítkách milionů lidí, kteří se stali (mnohdy i bez možností obrany – potraty apod.) obětí nejen politických, ale i jiných módních ideologií a trendů, které ve svém důsledku vedly k poklesu natality nežidovských národů – a jejichž iniciátory, inspirátory či vůdci byly postavy židovského původu. Chceme-li se bavit o holokaustu, pak je potřeba zmiňovat i tato fakta, což se ale neděje.

Ačkoli v otázce tzv. holokaustu je západní veřejnost neustále volána k nekonečnému pokání, k omluvám a z nich vycházejícím politickým rozhodnutím, která jsou ve prospěch státu Izrael či židovské diaspory a v neprospěch států samotných, nikdy jsme ze strany Židovstva neslyšeli žádnou oficiální omluvu za hrůzy, na kterých se Židé na Nežidech v historii podíleli. Kdykoli některý autor (i židovského původu) na nastíněné problémy a tendenčnost současného výkladu historie poukáže, je umlčen, znevážen a dehonestován. Někdy dokonce zavražděn.

Proto mi dovolte, abych vás informoval o tom, že dokud se zástupci Židovstva neomluví za své historické viny na nežidovské populaci (které číselně několikanásobně převyšují oběti tzv. holokaustu), nebudou pro naši stranu sionisté nikdy vnímáni jako partneři k jednání a ani v České republice nebudou námi vítáni.

Konečně dovolte, abych se vyjádřil k dalšímu záměru Vašeho dvoudenního jednání v Praze, které si klade za cíl rokovat i o problémech tzv. antisemitismu (jak nazýváte kritiku Židů či Izraele), jeho údajného nárůstu a způsobech, jak na tyto myšlenky reagovat – ve svých vlastních materiálech informujete o tom, že by tato reakce měla být represivního rázu.

S tímto trendem absolutně nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že evropská civilizace stojí na svobodě projevu i na svobodě pochybovat o všem možném a není možné zákonem vynucovat poslušnost s určitým politicky přibarveným výkladem historických událostí a sankcionovat pochybnosti o něm. Už současný právní stav u nás i v Evropě, kdy je tzv. zpochybňování holokaustu trestáno přísněji než skutečné delikty, je neúnosný a jeho další chystané zpřísňování nejen v ČR, ale i v Evropě, je pobuřující a jdoucí proti zdejším tradicím. Naše strana podporuje svobodu projevu (ačkoli se nikdy nechce nechat zneužít k útokům na náboženství jako taková, jako je tomu například v současné mediálně velmi aktuální kauze kolem satirického týdeníku Charlie Hebdo) a nikdy nebude s restrikcemi tohoto typu souhlasit. Naopak Vás mohu ubezpečit, že jakmile se naše strana dostane do situace, kdy bude moci zákonodárné procesy ovlivňovat, vyvine maximální úsilí na zrušení těchto proti svobodě myšlení jdoucích paragrafů.

Vážený pane prezidente,
dovolte, abych v závěru zopakoval své hlavní teze. Národní demokracie nevítá Vaši delegaci a nesouhlasí s obsahem Vašeho pražského jednání. Národní demokracie požaduje omluvu za historická příkoří, kterých se českému národu ze strany Židů dostalo. Národní demokracie nesouhlasí s povyšováním tzv. holokaustu na jakési novodobé náboženství a rozhodně odmítá jakékoli zákonné úpravy, které tento trend ještě více podporují a které se snaží trestat opačné názory. Nejen že se pokusíme zabránit dalšímu zpřísňování zákonů tohoto typu, ale zrušíme i tyto zákony stávající.

Tento otevřený dopis prosím neberte jako projev nepřátelství, ale jako výraz legitimní snahy o obranu našich národních zájmů, s níž má ostatně židovský národ tak velké zkušenosti a ve které je pro nás také velkou inspirací.

S pozdravem

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

 
sionisti v prahe
 
lebleu

Veľmi sympatická drzosť.

Buheh

...veď Ty si antisemita. Fuj!

baloo

Ani neviem interpretovať jeho výroky.

"a těmto obětem je třeba, podobně jako dalším"
Ale predsa VIEME, že ostatní sa nesmú spolu s nimi v jednej vete spomínať, to je urážka. Naše obete nikdy nebudú ani len podobné, ako ich obete. To je ten vzácny prípad, kde kvalita jednoznačne vyhráva nad kvantitou, čísla sú irelevantné.

"nikdy jsme ze strany Židovstva neslyšeli žádnou oficiální omluvu za hrůzy, na kterých se Židé na Nežidech v historii podíleli"
Bartoš dačo zas nepochopil: my svoje zverstvá páchame kolektívne, oni - keď vôbec - tak jedine ako jednotlivci. Fakt, že rôzne smery deštrukčnej činnosti od atómovej bomby cez IMF, psychológiu, média, LGBT po bolševizmus majú plno spoločných čŕt je čistá náhoda a nič nemení na tom, že ich spáchali JEDNOTLIVCI. Ich spojenie do jedného, aj keď rôzne sa prejavujúceho úsilia by sa malo trestať, skúmanie zázemia týchto fenoménov zakázať, trestná sadzba 5 až 8 rokov (+ "trikrát a dosť"). A keďže ich spáchali jednotlivci, bolo by nemiestne a asi aj protizákonné poukázať na etnickú príslušnosť páchateľa. To samozrejme neplatí na národy gójskeho pôvodu, kde zdôraznenie etnicity páchateľa je povolené, ba až žiaduce, akoby varovný prst pre budúce generácie: "vidíte akí sú oni zlí" - a tak nie "neznámi páchateľia", ale "nemci" zabíjali židov, a úmyselne - to je tiež dôležité. Oproti tomu vynálezcovia atómovej bomby, ako sme sa dozvedeli pracovali pre svetový mier, aby bola vojna čo najskôr ukončená a boľševici neboli sadistickí hrdlorezi ale vizionári budúcnosti. V Donbasse zabíjajú ruskí povstalci a podporujú ich rusi, ale v kyjevskej akože-vláde sú individuálni dobrodinci.

"evropská civilizace stojí na svobodě projevu i na svobodě pochybovat o všem možném..."
?! Hej? Ktorú európsku civilizáciu myslí? Je možné pochybovať o "všem možném" iba pokiaľ to podkopáva tú slávnu európsku civilizáciu a napomáha jej duchovnému, mentálnemu i materiálnemu rozkladu, ale sú tu aj prísne tabu, medzi ktoré patrí aj holokaust - ale ani zdaľeka neni jediné.

"... a není možné zákonem vynucovat poslušnost s určitým politicky přibarveným výkladem historických událostí a sankcionovat pochybnosti o něm"
Ako prax ukazuje, MOŽNÉ to je, neviem Bartoš kde žije. Že to je nemorálne, protiústavné a neviem čo ešte nič nemení na tom, že možné to je.

---------------------------------------
A toto sem tiež nepatrí:
"Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine"
http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in...
Dovolím si upozorniť na dátum: marec 2014.

Norman

Tvoje doplnenie faktov je vhodné a podstatné, ale tak trocha sa zdá, ako by si tie výčitky o neznalosti či naivite Bartošovi myslel vážne. Hej, on tieto veci pozná prinajmenej tak dobre, ako ty, nemá zmysel ho upodozrievať, že nie, ani ako ironcký humor. Alebo azda poznáš niekoho v regione, kto sa otvorenejšie vyjadruje?

Čo sa týka novej chazarskej Ukrajiny - to nie je ich plán. A vôbec nesedí, to by ani blbec nespravil. No hej, odkedy sovietsky kôň zdochol a spadol vytvorila sa v Ukrajine sýta rozložená smradlavá čvachtanica s vypasenými červami - ale mrcina dochádza a kosti im nebudú na nič.

baloo

so železnou iróniou. V skutočnosti si nemyslím, že by Bartoš nevedel, že napr. môžu trestať za pochybnosti (ale len za to oné... jak sa už len volá... - za nič iné, ani evolučné bludy nechráni zákon) , ba až by som mohol povedať, že podľa mňa on to vie. Medzi politikmi nášho rodného regiónu sa momentálne vyjadruje najotvorenejšie, trochu mi pripomína Jobbik, ktorý teraz úspešne (teda čoraz menej úspešne) ventiluje prirodzený nacionalizmus. Je mladý, nechajme sa prekvapiť.

Čo sa týka otázky, či sa "európska kultúra" (aj o tom by sme sa mohli porozprávať, kto si pod tým čo myslí...) zakladá na svobodě projevu, tak podľa mňa nie. Je to jeden zo základných liberálnych lózungov. Keď už, tak na vyslovení pravdy, na česti ale aj tak by sa do toho dalo obuť. Každá normálna spoločnosť má svoje tabu, čo nevyslovuje, niežeby na to nemal slovo, ale sa to nemá. Kóhnovci medzi tie tabu úspešne pretlačili to oné... no, jak sa volá... pričom zároveň vypadlo plno iných tabu, o ktorých sa taktne mlčalo. V normálnej spoločnosti sú napr. dúhove pochody nepredstaviteľné, pričom pár percent (no nie 10, ani 4) buzerantov tam vždy je. A darmo si prehľadávam archív medzi ušami, neviem si vybaviť žiaden európsky systém, ktorý by sa zakladal na "slobode prejavu". Ak vieš o nejakom, napíš.

K tomu plánu:
https://www.youtube.com/watch?v=FwmUUhsfKuc
Len si doplň chazarskú pravlasť - Ukrajinu.

Norman

Sloboda prejavu a iné koncepty, konštrukty a frázy sú súčiastky oficiálneho mýtu. Sú to pravidlá hry, podľa akých sa má hrať - a tak treba oponenta trestať, ak podľa nich nehrá. To neznačí nič o tom, či sa podľa nich v minulosti naozaj hralo, alebo nie.

Ále, načo vykladať, veď je to jasné. Základná otázka je, či taký otvorený dopis má zmysel - ale ak áno, je jasné že je napísaný oficiálnym jazykom - aby mu rozumeli.

Je to ako s rúrkou. "Sloboda prejavu" je taká rúrka, ktorá možno nikdy poriadne neslúžila svojmu účelu, je nejaká zauzlená a nepriechodná. Ale ako búchadlo o hlavu sa hodí:)

Video pozriem.

Norman

Tam si len pochvalujú, ako majú rozrastenú a rozvetvenú mafiu. Je všade, nemienia sa koncentrovať na Ukrajine - i keď povedzme to tak, dá sa hovoriť, že majú zvýšený záujem o východnú Európu.
Sa človek čuduje, že ani po takýchto videách, kde sa nadutý potkan vysmieva ľuďom otvorene do ksichtu (a nejaký rok to už po webe obieha) sú niektorí ďalej zaslepení a naivní. Ako vykuchaní moriaci, fakt.

baloo

ale jednoznačne jednou z hlavných cieľových krajín. Na to je strašne veľa dôkazov od masového stavania doteraz prázdnych obytných parkov, cez povolenie "sebaobranných" ozbrojených klubov pre nich, zákaz kutrania v matričných archívoch, neochotu priznať dvojité občianstvo v parlamente, predaj letiska Ferihegy-1 a samostatná kontrola izraelskou bezpečnostnou firmou pre nich na Ferihegy-2, iba hebrejsky napísané inzeráty na predaj pôdy dobre zašité na webe a s nestihnuteľným dátumom (teda ak to vieš dopredu, tak vieš, ak nevieš, ani sa nedozvieš), stráženie viacerých kľúčových vládnych budôv súkr. "sbs"-kou zaregistrovanou pôvodne tiež v Izraeli, židovské detičky v Izraeli, ktoré sa učia po maďarsky, po Merkelku, ktorá síce s Orbánom tiež akože urobí spoločné vystúpenie, ale hneď na to uteká do Dohány utca aby sa poklonila v synagoge s preživšími, zavedenie úradu rabína ozbrojených síl - mám pokračovať? Prečo si myslíš, že keď bola tá grécka finančná kríza, že prišli všetci papaláši jednať do Pešti? A prečo bol vlani tiež v Pešti Židovský Kongres či čo?

Norman

No veď hovorím, že nie Chazarstan, ale východná Európa ako taká - a teda tiež mám dojem, že Maďarsko ako klasická sionistická bašta, v prvom rade.

Dá sa odhadnúť, že mnohí sionisti, ani nehovoriac o židoch, si myslia, že projekt Izrael bola posratá hlúposť. A že nikdy im nebolo tak dobre, ako v lone chrániacich nárdov, mali sa tu ako blchy v kožuchu.
Ako taký pubertiak, robiaci si srandu z rodičov, ktoí ho živia šatia, akí sú neschopní a ťarbaví, chceli rozmaznaní incestní rothschildovci ukázať, čo dokážu sami. A teraz, keď tam stojí zdemolovaný, krvavý, špinavý Izrael na očiach celého sveta, by sa pubertiak chcel najradšej vrátiť a schovať niekde doma materi pod sukňou - aj keď to nechce priznať.
Návrat takého nepodareného parkhanta sa ale deje málokedy. Zväčša tatko zakročí, nepustí potrat domov a nechá ho vonku, nech si žije so svojimi semitskými bratrancami, s ktorými otravujú svet svojím "antisemitizmom".

Všetko to viazne na americkom monštre. To je ich Golem, ktorý ich chráni svojím skazeným sionistickým dychom.
To prepojenie je absolútne. Naríklad Clintonka, ktorá berie 300 000 dolárov za jednu prednášku a vážne sa mieni, že bude kandidovať na prezidenta, má zaťa Mezvinského, ktorý ako správny x-generačný nepodarok predrbal polovicu svjich investícií - nejako stavil na Grécko, debil.
http://www.bild.de/politik/ausland/hillary-clinton/schwiegersohn-macht-m...
Na týchto to všetko viazne.
Metódu nepoznám, odporúčam experta Vaského http://www.rudovasky.com/opodstatneny-strach

nové