Protokoly finančných mudrcov - časť 2

Druhý diel mojich Protokolov... by mohol každý milovník sprisahaneckých teórií nazvať : Veľká svadba Finančných a Sionských mudrcov. :-D Začínam sa pohybovať na veľmi tenkom ľade Veľkej lži, ktorá sa eufemisticky nazýva Politická korektnosť. Vďaka drístom, čo masovo produkuje, jestvuje napr. termín Židovský antisemita. Aby som ilustroval, aké problémy ma čakajú, preskočím o storočie a pol a popíšem situáciu v Nemecku v roku 1933.

 

Kvantitatívne uvoľňovanie v praxi ...

Nástup fašizmu v Nemecku sa obvykle popisuje v štýle, ktorý najlepšie charakterizoval Winston Churchill v jednom zo svojich zriedkavých záchvatoch úprimnosti (svoju úlohu zohral určite aj nejaký ten panák nad obvyklú normu :-D): "Históriu píšu víťazi!". Výsledkom takéhoto prístupu je minimum objektívnych informácií, extrémne postoje k ekonomickej politike NSDAP. Pokúsim sa nájsť objektívny prístup s maximom overených informácii bez mantinelistických pozícii.

Nemci sú popisovaní ako iracionálni besní vojny chtiví Germáni, ovládaní šialeným manipulátorom Adolfom Hitlerom. Ak sa ale nedokážeme poučiť na chybách iných, z histórie si urobíme kšeft a nástroj na ovládanie más, udalosti sa zvyknú opakovať. V nových, často nečakaných formách, ale stále je to ten "Večný návrat"! A platí to aj pre Slovensko, nehovoriac o EÚ. To čo budem písať, nie je o nejakom kryptoantisemitizme, je to príbeh o pažravých amorálnych bankároch (nie nevyhnutne iba židovských), schopných parazitovať nevídane bezohľadným spôsobom na nešťastí iných.

Nebude to príbeh o "Veľkom Židovskom sprisahaní" - Sionských mudrcoch. Lebo títo arogantní chucpe boli všetko mešumedi, teda ľudia iba vyzerajúci ako Židia. Títo šmokovia v skutočnosti už dávno stratili vieru a ostalo im iba obrovské Libido, ovládajúce ich život. Antisemitizmus začína až v okamžiku, keď sa vyčíňanie týchto amorálnych chucpe pripisuje sprisahaniu svetového židovstva a generalizuje sa ako rasový problém. Na druhej strane každý antisemita veľmi rád zabúda, že na strane obetí boli tiež Židia, že obetí Židov bolo o niekoľko rádov viac ako páchateľov bankárov. Ak ma niekto na základe riadkov, ktoré budú nasledovať, obviní s antisemitizmu, je to problém jeho nedostatočnej inteligencie a nie môj.

Ak niekomu situácia, ktorej čelil Adolf Hitler v roku 1933, pripomenie súčasné problémy (najmä v Grécku), nie je to náhoda. A je užitočné si uvedomiť, že nová forma fašistickej ideológie je minimálne v Grécku "na spadnutie"! Naši zdivočení podnikatelia a politici by sa mali tiež spamätať, lebo taká akumulácia zlodejčiny, arogancie, nespravodlivosti a otvoreného výsmechu celej spoločnosti sa opakuje aj u nás na Slovensku a mávanie Roxormi sa môže vďaka týmto pažravým idiotom stať realitou. Iní idioti, vrátane tých v HN, čo mu blokovali IP, by mali skôr Vaskému poďakovať, že svojimi happeningami upozorňuje týchto debilov, že "I tak še dá !!!".

Hitler v roku 1933 prevzal Nemecko v katastrofálnom stave. Keď sa kydá na Nemcov a na NSDAP (zaslúžene za zverstvá čo napáchali), obvykle sa rado zabúda, že ona Weimarská republika bola neuveriteľne prekorumpovaná a jej predstavitelia nekompetentní. Že takáto situácia náramne vyhovovala finančných mudrcom, to som myslím už dostatočne prezentoval v predchádzajúcich častiach. Osobitnú úlohu v tejto nechutnej histórii zohrala Reichsbank. Bola to privátna inštitúcia, ale v porovnaní Bank of England alebo Bank de France mal štát na jej riadenie väčší vplyv. Obrovské reparácie po roku 1918 a z toho vyplývajúci deficit štátneho rozpočtu sa riešili pomocou "fiat money" - tlačením nekrytých peňazí, teda presne tým, čomu mala Reichsbank zabrániť.

 

Výsledkom spoločného úsilia svetových bankárov (vrátane tých židovských) a hlupákov "demokratov" v Nemecku bola obrovská zadlženosť, hyperinflácia, zatváranie inak konkurencie schopných a technicky zdatných priemyselných podnikov. Fiat money spôsobili v Nemecku úplnú katastrofu. Obrovská nezamestnanosť, škandalózne chovanie bankárov a politikov, to všetko splodilo obrovské sociálne napätie spoločnosti. Adolf Hitler bol veľké médium, ktoré pochopilo náladu davov. Využil niektoré osobitnosti kultúrneho prostredia Nemcov, obrátil pozornosť Nemcov na staré mýty Germánov a oheň bol na streche (najprv obrazne, neskôr doslova Reichstagu a synagóg)! Ak Merkelová a ekonómovia v Nemecku majú obavy pri riešení finančnej krízy pomocou tlačenia nových peňazí, majú na to dobrý dôvod. Toto bola cesta idiotov Weimarskej republiky a následky sú Nemcom dôverne známe.

Čo urobil Hitler, akej hrôzy z pohľadu finančných mudrcov sa dopustil? "Der Vierjahresplan", to bola tá hlavná príčina, ktorá ich rozbesnila do úplnej nepríčetnosti! Adolf Hitler začal jednoducho ignorovať pekne potlačené papieriky, za plný fúrik ktorých ste si mohli kúpiť akurát tak bochník chleba! Nemcov oslobodil od bezohľadného besnenia bankárov tým, že začal vydávať "Pokladničné certifikáty práce", teda akési potvrdenky o dodávke práce, výrobkov alebo surovín pre vládu. Držitelia týchto certifikátov mali Hitlerove garancie, že vláda ich vydá iba toľko, koľko práce, výrobkov a surovín obdrží. Neboli dlho v platnosti, už v roku 1934 začala Reichsbank vydávať striebornú Reichsmark. Teda nebol to žiaden "zlatý štandard", ale dôvera v túto menu bola založená na neobmedzenej dôvere vo vodcu, ktorý im sľúbil : "Pre každú vydanú marku vyžadujeme prácu alebo produkty, ktoré majú zodpovedajúcu hodnotu.". Bol to otvorený útok na frakčný rezervný systém a úžernícke úroky!

 

Tým že prakticky nahradil znehodnotené peniaze certifikátmi, síce ukončil hyperinfláciou bankrotom meny, ale zachránil Nemcov od následkov bankrotu štátu. Bankárom ostali ich pekne potlačené bezcenné papieriky a obrovská zúrivosť. Vyústila do otvoreného vyhlásenia ekonomickej vojny Nemecku, pričom obrovskou hlúposťou bolo, že ju vyhlásil 7. augusta 1933 Samuel Untermeyer, prominentný židovský sudca z New York City, ako “Judea Declares War on Germany” - vojnu Judey s Nemeckom a žiadal ostatné národy, aby sa k nej pripojili. Je jasné, že musel vedieť o Hitlerovom patologickom antisemitizme a mohol predvídať následky.

Druhým zásadným Hitlerovým krokom bola radikálna vojna s nezamestnanosťou. Jeden z najvplyvnejších ekonómov USA XX. storočia John Kenneth Galbraith, poradca viacerých prezidentov, roky vyučujúci ekonómiu na Harvard University, na túto tému napísal:

"... large scale borrowing for public expenditures, and at first this was principally for civilian work - railroads, canals and the Autobahnen [highway network]. The result was a far more effective attack on unemployment than in any other industrial country. ... By late 1935, unemployment was at an end in Germany. By 1936 high income was pulling up prices or making it possible to raise them … Germany, by the late thirties, had full employment at stable prices. It was, in the industrial world, an absolutely unique achievement. ... Hitler also anticipated modern economic policy by recognizing that a rapid approach to full employment was only possible if it was combined with wage and price controls.”

 

Strihanie pások na diaľniciach - nepripomína Vám to našich politkov ?

Veľké pôžičky pre verejné výdavky, predovšetkým do civilnej infraštruktúry (cesty, kanály a diaľnice) ... ale tu treba doplniť že pri výbere dodávateľov boli uprednostnené firmy, ktoré zabezpečili najviac pracovných miest! Výsledkom bol najefektívnejší útok na nezamestnanosť v industriálne rozvinutej krajine na svete (dopĺňam, ktorý doteraz nemá obdobu!). Koncom roku 1935(!) v Nemecku skončila nezamestnanosť, už v roku 1936 vysoké zárobky umožnili, že sa zvyšovali (štátom regulované) ceny a stabilizovali sa! Niektoré ceny naopak poklesli, čo spolu s 21% nárastom miezd znamenalo podstatné zvýšenie životnej úrovne Nemcov. Svojim spôsobom bola Hitlerova ekonomická politika veľmi moderná a keynesiánska. Aby som nebol obvinený z nekritického obdivu Hitlera, zacitujem židovského historika Richarda Grunbergera, ktorý v detailnej štúdii "The welve-Year Reich" napísal: “In the three years between 1939 and 1942 German industry expanded as much as it had during the preceding fifty years.” Za tri roky medzi 1939-1942 priemysel v Nemecku tak expandoval, ako za predchádzajúcich 50 rokov.

Tu ale treba okamžite zastaviť oslavné ódy a pripomenúť, že 3/4 pracovných miest poskytol priemysel, naviazaný priamo alebo nepriamo na zbrojnú výrobu. Ale ako sa financovali obrovské investície do tohto priemyslu, čím platil Hitler za dodanú výzbroj?

V nasledujúcej časti sa budem venovať skutočne mimoriadne schopnému nemeckému finančnému mudrcovi Hjalmarovi Schachtovi (1877-1970) a riešeniu, ktoré pomohlo izolovanému Nemecku bez pomoci bankárov vybudovať zbrojný priemysel a následne aj veľmi silnú vojenskú silu.

 

 

Pokračujem v popise situácie a riešenia krízy v Nemecku po prvej svetovej vojne. Táto historická odbočka z chronológie je potrebná preto, lebo povojnové problémy Nemecka boli veľmi atypické a tento text pomôže pochopiť aj problémy, popisované keď sa vrátim chronologickej postupnosti tak, ako sa nám objavovali ďalší finanční mudrci. V tejto časti sa budem venovať jednému, ktorý naozaj vyčnieva vysoko nad priemer - bol to Hjalmar Schacht.

 

Hjalmar Schacht (1877-1970) sa právom radí medzi najväčších finančných mudrcov v histórii. Keď armádny psychológ robil IQ testy nacistov väznených Norinbergu počas procesu, Schacht dosiahol najvyššie skóre - 143. Najprv študoval medicínu v Kieli, potom nemeckú filológiu v Berlíne a neskôr politické vedy v Mníchove. Štúdiá ukončil na univerzite v Berlíne, kde promoval ako ekonóm. Po ukončení školy nasledovala závratná kariéra v Dresdner Bank. Milovníkov sprisahaneckých teórií určite veľmi poteší fakt, že od roku 1908 bol členov slobodomurárskej lóže "Urania zur Unsterblichkeit". :-D

 

Počas I. sv. vojny bol bankovým komisárom štábu generála von Lumma v okupovanej Belgii. V roku 1923 bol po prvý krát menovaný za prezidenta Reichsbank, ale bol následne odvolaný z funkcií po tom, čo von Lumm zistil, že využil svoju funkciu v prospech svojho predchádzajúceho zamestnávateľa Dresdner Bank. Bol totálne znechutený arogantným správaním spojeneckých komisárov pre reparácie, čo ho priblížilo k Hitlerovým postojom. V roku 1931 už sa začal otvorene angažovať v prospech NSDAP, hoci sa nikdy nestal jej členom. Vďaka tejto spolupráci po nástupe Hitlera k moci v marci 1933 sa stal prezidentom Reichsbank, v auguste 1944 sa stal už ministrom hospodárstva.

Nemecko bolo v roku 1933 odstavené od úverov v zahraničí, získanie peňazí za pomoci zdaňovania nemohlo priniesť potrebné množstvo peňazí. Aby prekonal tieto obmedzenia, zriadil spoločnosť Metallurgische Forschungsgesellschaft, m.b.H. (MEFO). Mala smiešny kapitál milión mariek, ale jej hlavným účelom boli účtovné operácie. Kontrakty medzi štátom a dodávateľmi sa realizovali za pomoci MEFO zmeniek, ktoré akceptovala táto firma. Množstvo vydaných zmeniek sa prísne tajilo, čo pomohlo utajiť skutočný rozsah zbrojného programu.

Pre výstavbu predovšetkým infraštruktúry bola zriadená podobnáí inštitúcia, „Gesellschaft für öffentliche Arbeiten“ (OFFA), ktorá vydávala tak isto OFFA-zmenky.

Aká bola funkcia týchto podobných inštitúcií? Okrem utajenia rozsahu zbrojenia tým, že (dočasne) plnili úlohu tlmičov tlaku na Reichsmark, odkladali tlak na bežnú Reichsmark v obehu. Treba si uvedomiť, že Nemecko už bolo úplne izolované od svetových finančných trhov a že väčšina obchodu prebiehala na barterovom výmennom princípe. Pripomínam, že podobná finta sa dá použiť iba v totalitnom systéme a ekonomicky izolovanej krajine. V princípe tento systém bol tak isto obrovsky deficitný a v roku 1939 začínal kolabovať. Veriteľmi neboli banky ale priemyselné koncerny, ktoré ale očakávali ako protihodnotu VOJNOVÚ KORISŤ!

Vypuknutie vojny a jej ďalšia expanzia sa stali ekonomickou nevyhnutnosťou.

Celý hospodársky zázrak teda spočíval v tom, že priemyselné koncerny sa dočasne zriekli obvyklých obrovských ziskov a úverovali štát bez bankových úžerníkov. Ale stále to bolo deficitné hospodárenie na úver, ktorý sa splácal vojnou (splácali ho radoví Nemci a otroci v koncentračných táboroch). Lúpeže židovského majetku nestačili odfinancovať obrovské náklady.

Netreba si mýliť ekonomickú politiku, ktorú sa SNAŽIL neúspešne presadiť Gottfried Feder (1883 – 1941). Patril k spoločnosti Thule, čo tiež určite poteší obdivovateľov sprisahaneckých teórii. :-D Spočiatku bol mentorom Hitlera v oblasti finančnej politiky a bol to on, ktorý inšpiroval Hitlerov boj s "Židovským finančným kapitalizmom". Ale nakoniec pod tlakom osobností ako Walther Funk, Albert Voegler, Gustav Krupp, Friedrich Flick, Fritz Thyssen, Hjalmar Schacht a Emil Kirdorf, ho Hitler odstavil na bočnú koľaj a vo vláde dostal síce funkciu štátneho podsekretára a istý čas ministra hospodárstva, ale reálnu hospodársku a finančnú politiku tvoril Hjalmar Schacht. Po noci dlhých nožov v júni 1934, keď boli zavraždení Ernst Röhm a Gregor Strasser (predstavitelia ľavého krídla NSDAP), bol Feder odvolaný so všetkých funkcií a stal sa profesorom na Technische Hochschule, kde vyučoval až do svojej smrti v roku 1941.

V čase finančnej krízy a neuveriteľne arogantného správania finančnej oligarchie sa jeho názory stávajú znovu veľmi populárne, u nás ich pravidelne prezentuje Che Vaský BSW.

-- 1

Teológia úžerníctva - Starý Zákon (Tora, Talmud)

Ako úvod do problematiky vývoja úverového bankovníctva je veľmi vhodné si rekapitulovať, ako sa stavajú k úroku resp. úžere náboženstvá knihy - židovstvo, kresťanstvo a islam.

 

Starý Zákon sa vyjadruje jednoznačne :

Exodus 22:24 - "Ak požičiaš peniaze NIEKOMU Z MÔJHO ĽUDU, chudobnému, ktorý je pri tebe, nechovaj sa k nemu ako úžerník, nerátaj mu úroky."

Leviticus 25:35-37 - "AK TVOJ BRAT schudobnie a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž; nech nežije pri tebe ako cudzinec a usadník. Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby TVOJ BRAT mohol žiť pri tebe. Svoje peniaze MU nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok."

Deuteronomium 23:20 - "Neber od SVOJHO BRATA úrok od peňazí, ani úrok od potravy, ani úrok od nejakej veci, čo sa požičiava."

Ezekiel 22:12-14 "... bral si úžeru a úrok, násilne si vymáhal zisk OD SVOJHO BLÍŽNEHO, NA MŇA SI ZABUDOL - znie výrok Hospodina Pána. Preto zatlieskam rukami nad tvojim ziskom, ktorý si dosiahol, i nad krviprelievaním, ktoré bolo v tebe. Obstojí svoje srdce?"

Urobil som tento nekompletný výber citátov zo Starého Zákona, ale už aj z neho jasnie vidno interpretačné problémy. Ich základným kameňom je výklad (hermeneutika) pojmov MÔJ ĽUD, BRAT, BLÍŽNY. Treba si hneď uvedomiť, že židovský a kresťanský výklad týchto pojmov sa musia principiálne odlišovať!

Je realitou, ktorú priznala dokonca aj katolícka cirkev, že kresťania boli infikovaní antisemitskými postojmi ("Zabili nám Krista!"). Tento antisemitizmus mal niekedy veľmi brutálne formy, od apartheidu (život Židov v Ghetách) až po vyvražďovanie (vyčíňanie križiakov napr. v Nemecku cestou do Svätej zeme). Ale je nesmierne hlúpe a nespravodlivé nepriznať aj reakciu Židov:

SEMITSKÝ RASIZMUS AKO PROTIPÓL ANTISEMTIZMU.

Nemá zmysel rozmazávať škandalózne výroky niektorých rabínov v minulosti. Dnes sa už vzájomné hrany obrusujú, ale to neznamená, že nie sú problémy na oboch stranách barikády. Ale je realitou, že na židovskú interpretáciu spomenutých pojmov mala vplyv sektárska psychológia vyvoleného národa MY-ONI a z nej vyplývajúci semitský rasizmus.

Potreba úveru bola vynútená rozmachom medzinárodného (najmä námorného) obchodu. Bankový úver sa stal nevyhnutnosťou. Je reálne, aby ten kto poskytuje úver, podstupoval riziko a mal prevádzkové náklady BEZ PRIMERANEJ ÚHRADY?

Pri posudzovaní primeranosti úroku v obchodnom styku je to teda klasický príklad managementu rizík. Najmä v obdobiach, v ktorých pravdepodobnosť straty nákladu najmä na mori bol pomerne vysoká! Potreba úverovania bola teda vysoká a ponuka bola blokovaná náboženskými predpismi. Kresťanstvo a Islam chápali pojem brat, blížny, môj ľud veľmi široko a preto úrok a úžera boli z hľadiska ich viery neprijateľné.

Naproti Talmud umožňuje veľmi pružnú hermeneutiku vo vzťahu ku Gójom, prakticky dvojakú morálku. Kto má záujem, nech si prečíta Talmud - Mas. Baba Metzia 113-4 a podivný dialóg medzi Eliášom a rabínom ben Abbuhom na nežidovskom cintoríne v kontexte úvah o úrokoch a úveroch, o ktorých pojednáva táto časť. :-D

Táto dvojaká morálka umožnila Židom - bankárom požičiavať inovercom peniaze aj s úžerníckym úrokom, pričom tento mal často charakter trestajúci a stal sa nástrojom mocenského ovládania. A nad týmto faktom dokáže zatvárať oči iba semitský rasista. Vzájomná nenávisť, výroky a aj otvorene rasistické texty NA OBOCH STRANÁCH pretrvávajú dodnes a často úplne blokujú racionálnu analýzu bankovníctva. Dôležité je uvedomiť si, že

BANKOVNĆTVO SA ZRODILO Z MORÁLNEHO HNOJA, KTORÝ OBSAHOVAL OKREM VOJEN, PAŽRAVOSTI A PODVODU AJ PODSTATNÚ PRÍMES TOHO NAJODPORNEJŠIEHO RASIZMU (SEMITSKÉHO AJ ANTISEMITSKÉHO).

Toto je potrebné mať na zreteli práve pri analýze obdobia, ktorým sa bude zaoberať II.diel mojich "Protokolov finančných mudrcov".

---2

Teológia úžery - Kresťanstvo a Islam. Bankovníctvo do obdobia Veľkej francúzskej revolúcie (1789-1799).

 

Zákaz úžery v Novom Zákone a širšia interpretácia významu blížny a brat v Starom Zákone by prakticky mali znemožniť požičiavať na úver v civilizácii, ktorá sa nazývala kresťanská. V Islame to prorok Mohamed napísal priamo do Koránu, zákaz úverov a úžery v akejkoľvek forme tam v ortodoxných krajinách pretrváva dodnes!

 

Ale hneď na začiatku treba jasne povedať, že zákaz úveru nebol nikdy v Kresťanstve univerzálny. Východné cirkvi ho obmedzili prakticky iba na duchovných, pre ostatných bola v Byzantskej ríši limitovaná iba výška úroku (4-12% podľa účelu úveru). Bolo to spôsobené tým, že Byzancia existenčne závisela od obchodu a investovania. Nicephorus I a Basil I sa pokúsili zakázať požičiavať peniaze súkromným osobám a vytvoriť štátny bankovnícky monopol, ale ich snaha nemala dlhé trvanie.

Na západe úvery a úžeru zakázal už v roku 418 Kartáginský koncil, neskôr ďalšie koncily a pápeži tento zákaz ešte sprísnili. Sv. Thomas Aquinas vo svojich Summa Theologica (II-II.78) sa jasne vyjadril proti úroku a úžere a považoval ich za nespravodlivé. Zmena nastala v roku až 1215, keď úžeru zakázal IV. Lateránsky koncil a definoval ju ako neprimeraný a utláčajúci úrok. Potvrdil to aj v roku 1274 II. Lyonský koncil. V roku 1512 V. Lateránsky koncil sa snažil presnejšie odlišovať úrok a úžeru, pričom ich presné odlíšenie nie je dodnes definitívne možné.

V teoretickej rovine by úrok mal pokrývať infláciu, primerané poplatky na správu, primeraný zisk plus poistné na riziko, že sa úver nevráti. Prakticky všetky zložky sú problematické. Poplatky za správu a zisk bánk sú deformované bankovým oligopolom, iba veľmi naivný alebo nesmierne hlúpy nešťastník dokáže tárať o trhových mechanizmoch a konkurencii v bankovníctve. Najzložitejšie je samozrejme odhadnúť mieru rizika, že sa úver nesplatí. Je zjavné, že kvalita tohto odhadu sa stále znižuje. Zložitosť technológií, komplikované pomery (globalizácia) v oblasti odbytu, to všetko vyžaduje vysokú potrebu špecializácie managerov a zamestnancov, na ktorú banky nedokázali reagovať. Keď sa prevalia škandály, nezainteresovaný pozorovateľ až žasne, akí hlupáci (podvodníci?) rozhodujú o poskytovaní úverov.

Ako vidno, odlíšenie oprávneného úroku od úžery je veľmi problematické. S nástupom renesancie sa uvoľnila kontrola cirkvi nad ekonomickým životom krajiny, v ktorej pôsobí.Lombardi (Lombardi alebo Langobardi - Latinsky: Langobard) boli pôvodne germánske kmene, ktoré sa dostali v rokoch 568 - 774 k moci v Taliansku. Podľa nich sa pomenovala prosperujúca severná oblasť Talianska. Keď v roku 1492 Ferdinand a Isabella v Španielsku prakticky vyhnali Židov z krajiny, títo sa rozpŕchli do sveta. Ale bohaté rodiny nestratili vzájomné kontakty a tak vytvorili silnú a veľmi súdržnú klientsku sieť, ktorá im veľmi pomáhala práve v oblasti finančných operácií a v obchode. Vynikali najmä v zakladaní záložní, najprosperujúcejšie boli v Ríme a v celej oblasti Lombardie. A tak tento typ bankovníctva dostal meno "Lombardské" a v mnohých centrách Európy jestvuje podobne ako v Anglii "Lombard Street".

Tento typ "záložného" bankovníctva dal vzniknúť pojmu "Lombardný úver". Predstavuje úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva. Zväčša poskytuje maximálne do 60 až 90% hodnoty zálohu. Výška tejto zálohy súvisí možným znehodnotení zálohu z hľadiska trhovej ceny alebo s dodatočnými nákladmi veriteľ pri realizácii záložného majetku alebo práva. Tento druh sa poskytuje za zálohu cenných papierov, tovaru, pohľadávok, vkladných knižiek, drahých kovov alebo práva (autorské práva, životné poistky atď.) Veľkou výhodou je, že dlžník nemusí predávať svoje majetkové hodnoty a môže preklenúť dočasný nedostatok likvidných prostriedkov použitím tohto majetku na zabezpečenie úveru.

Talianska renesancia (14.-16. storočie) spôsobila ústup tradičných hodnôt v Taliansku a takto vznikli podmienky pre búrlivý rozvoj bankovníctva v tejto oblasti. Už začiatkom 14. storočia rodiny Bardi a Peruzzi založili svoje banky vo Florencii a neskôr otvorili svoje pobočky v Európe. Vynikli Medici banchieri (slovo "banca" má pôvod v tomto prostredí). Najznámejší bankári Mediciovci založili svoju banku v roku 1397.

 

Bankovníctvo ale stále trpelo mocenskými zásahmi a nebol vytvorený v predchádzajúcich častiach Protokolov... kritizovaný asymetrický iba pre banky výhodný legislatívny rámec, ako ho poznáme dnes. Bankové domy krachovali jeden za druhým, židovskí bankári sa pravidelne stávali obeťami pogromov.

Najväčší predel v histórii bankovníctva nastal až po Veľkej francúzskej revolúcii (1789-1799). Nástup morálneho relativizmu a právneho pozitivizmu, spolu s podstatným oslabením šikanovania Židov, otvorili dvere pre bankovníctvo pod kontrolou pár Židovských rodín, ktoré vytvorili do tej doby nevídaný oligopol.

---------------- 3

Bod zlomu - 1789. V tomto roku sa naštartovali procesy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili svet (a my sa budeme zaoberať iba časťou, ktorá sa týka sveta financií). Začal sa úplne rozpadať vládnuci hodnotový systém, následne sa zmenilo právne vedomie a prax, čo umožnilo generáciám finančných mudrcov, ktoré budem popisovať v ďalších častiach, beztrestne okrádať svet a vládnuť mu.

Tento zlom bol dôsledkom intelektuálnej a morálnej krízy kresťanstva a vládnuceho monarchistického systému. Navonok sa táto kríza prejavila v zjavnej degenerácii kráľovských rodov, kde vzájomné kríženie ťažko geneticky postihnutých rodov ako Habsburgovci, vyvrcholilo v nastolení degenerovaných monarchov ako Mikuláš II. a Wilhelm II., ktorým sa podarilo rozpútať I. svetovú vojnu. Po nej sa už kráľovstvá buď úplne rozsypali, alebo premenili na veľmi neefektívnu a nákladnú turistickú atrakciu, bez reálneho vplyvu na svet.

 

Svetom sa prehnala séria veľmi krvavých revolúcií, v ktorých aktéri mávali veľkolepými heslami ako "Sloboda, rovnosť a bratstvo". Výsledok bol ale opak a ten minimálny pozitívny prínos bolo možné dosiahnuť aj bez orgií násilia, čo rozpútali.

Stav pred revolúciou nebol ani zďaleka normálny. Formálne jestvoval kresťanský systém hodnôt, v skutočnosti boli to vládnuce špičky, ktoré sa ním neriadili. Revolucionári riešili situáciu radikálne jeho relativizáciou. Logicky bez starého systému hodnôt sa spochybnili všetky jestvujúce morálne autority. Výsledkom bolo pozitivistické právo, ktoré sa snaží pokryť fungovanie spoločnosti systémom paragrafov zákonov, ktoré by mali odzrkadľovať vôľu väčšiny (Spoločenská zmluva :-D).

Absencia morálnej autority sudcu, ktorý by rozhodoval na základe jasného hodnotového systému, bola nahradená manipulovateľným legislatívnym návodom, na základe ktorého sa pomocou formálneho postupu posudzuje legalita konkrétneho konania.

Problém je práve v manipulovateľnosti výsledku legislatívneho procesu, v ktorom oligarchia má široké možnosti korumpovať "zástupcov ľudu" s cieľom účelovo manipulovať výsledné zákony. Konanie, ktoré podľa prirodzeného chápania spravodlivosti (tak ako ho chápe väčšina ľudí) je zlodejské, sa odrazu stane legálnym a beztrestným. Ako pekný a veľmi okatý príklad uvediem vymáhanie majetku od odsúdených zlodejov. Na Slovensku môžete zruinovať banku, získané peniaze darovať synovi a to stačí, aby sa stali pre poškodených nedobytné. Stačí nájsť len vhodnú formu darovania!

Systém sa zdokonalil do tej miery, že pod zámienkou nezávislosti súdnej moci sú škandalózne rozhodnutia sudcov prakticky netrestateľné. Otvára sa tým priestor na neslýchanú korupciu, o ktorej už "čvirikajú aj vrabce na streche". Politici o nej tárajú a z tohto tárania získavajú body (Lipšic je aktuálna ukážka), ale na podstatu - príčinu katastrofálneho stavu - nie sú ochotní siahnuť. V týchto mútnych vodách sa podarilo vytvoriť raj pre právnikov, z hľadisko občana a jeho predstáv o spravodlivosti je to ale zapáchajúce morálne bahno.

Treba si uvedomiť, že bez tohto morálneho právneho bahna by nemohlo vzniknúť a fungovať bankovníctvo, ako ho dnes poznáme! Kto je ale páchateľ takejto situácie? Tu sa otvára priestor pre rôzne sprisahanecké teórie, ktoré v tomto procese vidia zákerný úmysel sprisahaneckých síl. Navonok sa to môže aj zdať, pokiaľ vyznavača podobných teórii interesuje rasa a nie procesy a podmienky, v ktorých sa bahno vytvorilo. Žiaľ iba označovanie skutočných alebo pofidérnych vinníkov nikomu nepomôže, lebo "liečenie" musí meniť podmienky a likvidovať procesy, ktoré spôsobujú problémy!

Každý klient finančnej inštitúcie si musí uvedomiť, že vstupuje do škandalózne asymetrických právnych vzťahov, ktoré by v ktorejkoľvek inej oblasti podnikania boli klasifikované ako

PODVOD A KRÁDEŽ!

Ak sa niekomu zdajú problémy, ktoré budem riešiť odťažité od našich na Slovensku, tak mu pripomínam, že tzv. "Washington Consensus", ktorý Svetová banka naordinovala postkomunistickým krajinám po tom, ako sa neosvedčil v Južnej Amerike, vytvoril ideálne podmienky pre zavedenie systému, ktorý popisujem.

V ďalšej časti sa budem zaoberať históriou jednej dynastie finančných mudrcov, ktorá je vynikajúcim objektom - námetom na sprisahanecké teórie. Stačí iba spomenúť meno Rothschild a hneď je jasné, aký oriešok nás čaká. Zmes lží a fabulácií, ktorej autormi sú samotná rodina a jej klienti na jednej strane, na druhej milovníci sprisahaneckých teórii a otvorení antisemiti. Pokúsim sa rozpliesť to podstatné a budem predovšetkým hlásať dôraz na podmienky a procesy systému, ktorý umožnil tejto rodine získať obrovskú moc a bohatstvo.

 

Tak ako chaos v Anglicku a Francii, popísaný v I. diele mojich "Protokolov ..." vytvoril podmienky pre rast Anglosaských (väčšinou Škótov) finančných mudrcov, bola to ospevovaná Veľká francúzska revolúcia a chaos vo svete čo po nej nasledoval, ktoré sa stali živnou pôdou pre rast vplyvu tejto rodiny.

---------4

Prvým používateľom tohto mena bol Isaak Elchanan Rothschild (1577 - ?). V starej nemčine znamená červený štít podľa domu, v ktorom bývala rodina vo Frankfurte. Prvým medzinárodne uznaným finančným mudrcom sa však stal až Mayer Amschel (Bauer) Rothschild (1773–1855), ktorý bol synom Amschela Mosesa Rothschilda (1710 - ?). Amschel Mayer najprv obchodoval s rôznym tovarom vrátane hodvábu a neskôr bol zmenárnikom Princa Williama IX. von Hesse-Hanau.

 

Amschel Mayer Rothschild

V tom čase Nemecko bolo zlepencom 235 kniežactiev a vojvodstiev a 51 slobodných miest, z ktorých si každý subjekt razil svoje vlastné mince.

Prehľad členov rodiny, ktorá sa neskôr rozbehla do sveta je nasledovný:

¦ Amschel Mayer Rothschild (1773–1855): Frankfurt
¦ Salomon Mayer Rothschild (1774–1855): Viedeň
¦ Nathan Mayer Rothschild (1777–1836): Londýn
¦ Calmann Mayer Rothschild (1788–1855): Neapol
¦ Jakob Mayer Rothschild (1792–1868): Paríž

Pre pochopenie pozadia, na ktorom sa formovali názory Rothschildovcov na kresťanov treba krátko popísať atmosféru židovského ghetta „Judengasse“ vo Frankfurte v relevantnom období. Pre obyvateľov ghetta bol brutálny antisemtizmus každodennou realitou. Hlavnú vstupnú bránu do mesta zdobila maľba, ktorá zobrazovala diabla, ako s uspokojením pozoruje rabína, ako obkročmo sedí na prasnici, dvíha jej chvost tak, aby druhý rabín mohol hltať jej trus. Pod prasnicou ležali židovské deti a sali jej mlieko.

 

Pogromy boli bežnou udalosťou a tak ako sa pôvodná úzka ulica postupne zaľudňovala, bola stále špinavšia a šíril sa z nej strašný zápach. V roku 1750 sa v menej ako 200 domoch tiesnilo 3000 mužov, žien a detí!

 

Medzi Židmi a kresťanmi bola neprekonateľná kultúrna a sociálna bariéra, ktorú rabíni a kňazi ešte prehlbovali. Povesti o unášaní kresťanských detí, ktorých krv Židia potrebovali na pesahové cesto, boli už len smutnou čerešničkou na torte.

ANTISEMITIZIMUS ALE SPLODIL PRIRODZENÚ REAKCIU – SEMITISKÝ RASIZMUS!

Židovskí obchodníci a finančníci začali chápať svoje podnikanie ako boj s kresťanmi, pri ktorom sú dovolené všetky prostriedky. Výroky rabínov na adresu Gójov mali často otvorený rasistický charakter a netreba ich rozmazávať.

Mayer Amschel mal jedného veľmi úspešného predchodcu. Bo to iný rodák s Judengasse, Jozef Süss Oppenheim. Odsťahoval do Hannoveru, kde jeho príbuzní už mali banku. Vstúpil do služieb vojvodu Württemberského a urobil kariéru „dvorného Žida“ a ministra financií. Po smrti svojho ochrancu bol obvinený s neuveriteľne hlúpych vymyslených zločinov a popravený. V nacistickom Nemecku na túto tému bol natočený ešte hlúpejší rasistický film, ktorý mal v tej dobe pre nás ťažko pochopiteľný úspech.

 

Výsledkom takýchto životných skúseností z Mayera Amschela vyrástol nemilosrdný obchodník a finančník, ktorý dokázal vyciciavať svojho (mimochodom veľmi amorálneho) patróna bez akýchkoľvek zábran.
 

---------------------------- 5

Vo väčšine podnikateľských aktivít je vytvorenie stabilnej a súdržnej klientskej siete kľúčom k úspechu podnikateľa. V bankovníctve je takáto sieť životne dôležitá, jej zlyhanie má katastrofálne dôsledky.

 

Ideálne sú pevné rodinné vzťahy a existenčná závislosť klientov na klientskej sieti. Pokračujem v histórii kariéry finančného mudrca I.A kategórie Mayera Amschela Rothschilda v popise založenia dynastie, ktorú sa mu podarilo vybudovať.

Pripomínam ideálnu živnú pôdu pre bankovníctvo, ako sa ju podarilo špecifikovať na základ analýzy v predchádzajúcich častiach mojich protokolov :

1. Amorálni a hlúpi vládcovia, ktorí nie sú už schopní ani rozoznať vlastné záujmy, nehovoriac o záujmoch štátu, ktorý riadia.
2. Chaos v správe štátu.
3. Ozbrojený konflikt (vyhlásená aj nevyhlásená vojna, môže byť aj občianska) a finančné nároky, ktoré vyžaduje.
4. Pažravosť vládcov a väčšiny národa.
5. Nie je nevyhnutnou podmienkou, ale rasizmus v spoločnosti je veľmi dobrý katalyzátor.

Žiaduci výsledok je obrovské zadĺženie.

Kariéra Mayera Amschela Rothschilda je nádherným potvrdením tejto tézy.

Otvorený rasizmus v Nemecku koncom 18. storočia mal nasledovné následky :

1. Vyhnal schopných Židov do "hriešneho" podnikania v oblasti finančníctva, kde si vytvorili fakticky OLIGOPOL!
2. Odôvodnil reakciu - semitský rasizmus, v rámci psychológie MY-ONI zjednodušil stratu akýchkoľvek morálnych zásad. Desatoro platilo iba pre MY a treba objektívne uznať, že sa tak stalo aj na kresťanskej strane!

Pre Žida bankára bol bohatý, nemorálny a mocný sprostý Gój dar z nebies. Jeho svätou povinnosťou bolo ho pripraviť o všetko, čo bolo v danej situácii prípustné. Nakradnuté s ohľadom na riziká rasistickej spoločnosti bolo potrebné OKAMŽITE UKRYŤ DO BEZPEČIA!

 

VZNINKOL STEREOTYP, KTORÝ PRETRVAL AJ HISTORICKY OBJEKTÍVNE PODMIENKY, V KTORÝCH VZNIKOL. STEREOTYP, KTORÝ DOKONCA PREKONAL AJ RASOVÉ BARIÉRY A STAL SA PARADIGMOU ČINNOSTI FINANČNEJ OLIGARCHIE.

Vrátim sa ale k životu Mayera Amschela Rothschilda. Je dobré uvedomiť si kde sa vzdelával a u koho absolvoval prvú prax v bankovníctve. V roku 1753, vo veku 10 rokov bol poslaný k rabínovi do školy. O rok a pol neskôr mu umreli rodičia. Príbuzní povzbudzovali Mayera na ďalšie štúdium, ale láska k minciam získaná v rodičovskom dome spôsobila, že už vo veku 13 rokov išiel pracovať do bankového domu Oppenheimerovcov, kde pracoval 7 rokov a získal prvú prax. Jozef Süss bol popravený v roku 1738, jeho bankový dom pretrval, spomienky boli ešte veľmi živé a celá kauza zanechala na mladom Myerovi určite stopy. V tom čase stretol generála von Estorff, ktorý bol vášnivý numizmatik a na ktorého znalosti mladého zmenárnika urobili veľký dojem.

 

V roku 1763 generál von Estorff opustil Hannovera pripojil sa k dvoru princa Williama IX. von Hesse-Hanau. Na veľkú radosť priaznivcov sprisahaneckých teórií, lebo táto podivná figúra okrem iného patrila k Slobodným murárom a do úzkeho kruhu tajného spolku nazývaného Illuminati! :-D

Mladý Mayer sa okamžite chopil príležitosti a nasledoval okamžite generála do Frankfurtu, kde ho jeho patrón uviedol do siete princa, ktorému sa stal po čase jedným z finančných poradcov. Nakoľko mal už v tej dobe z vlastného a otcovho podnikania dostatok prostriedkov, začal vo veľkom korumpovať princovo služobníctvo a získal si ich ako informátorov. Nakoľko obchodoval so starožitnosťami a bol schopný numizmatik, generál ho odporučil princovi ako znalca. Okamžite začal predávať princovi vzácne kúsky "nezištne" prakticky pod cenu s tým, že už v roku 1769 požiadal princa o titul jeho osobného agenta. Tento titul mu otvoril dvere do kruhov, kde sa robili veľké obchody.

V roku 1770 si Mayer zobral Gutle Schnapperovú, dcéru renomovaného obchodníka Wolfa Salomona Schnappera. Otvoril si vlastnú zmenáreň, kde pracovali aj jeho bratia. Wolf Schnapper bol veľmi dôležitý človek v budovanej klientskej sieti, lebo uviedol Mayera ku Carlovi Buderusovi, šéfovi finančných poradcov princa.

 

Gutle Schnapper (Rothschild)

---- 6

Možno moje pitvanie sa v živote Amschela Mayera Rothschilda sa bude zdať niekomu priveľmi rozvláčne, ale treba si uvedomiť, že sa týka vzniku jednej obrovskej finančnej skupiny. Podmienky a metódy ostali a preto poučenie pre dnešok z celej tejto histórie je stále aktuálne!

 

V roku 1785 zomrel otec princa Williama, landgróf Frederick von Hesse-Cassel a William IX. sa stal novým landgrófom - korunným princom a teda prakticky najbohatším princom v Nemecku a možno aj v Európe. Pre Amschela Mayera Rothschilda sa otvorili nové možnosti. O zmenárenstva mincí a obchodovania so starožitnosťami sa mohol presunúť do veľmi výhodného zmenárenstva "papierikov" - diskontovania zmeniek. Veľmi dôležité pre ďalší rozmach dynastie Rothschildovcov je pripomenúť, že Frederick von Hesse-Cassel mal za manželku dcéru anglického kráľa Juraja III. Dvor Hesse-Cassel udržoval čulé styky so zahraničím, čo predstavovalo pre Amschela Mayera veľmi dôležitý zdroj informácií a otváralo možnosti rozširovať svoju klientsku sieť.

 

V tomto bode sa treba zastaviť a obnoviť si medzinárodný kontexte preberanej histórie. V roku 1789 vypukla Veľká francúzska revolúcia. Milovníci sprisahaneckých teórií tvrdia, že v jej rozpútaní mali prsty už spomenutí Illuminati. Princ Orleánsky (veľmajster lóže Slobodomurárov :-D), Valance, Lafayette, Mirabeau, Garat, Marat, Robespierre, Danton, a Desmoulinovci sú označovaní za Slobodných murárov a Illuminatov. Otázka je, či si majstri sprisahaneckých teórií nemýlia príčiny s následkami. Tajné spolky ako Slobodný murári, Illuminati, Rozenkruciáni ... atď. neboli príčinou morálneho rozkladu vládnucich špičiek. Všeobecný úpadok kresťanských morálnych hodnôt začal v samotnej cirkvi (reformácia, protireformácia a nábožensky motivované vojny(!) boli jedným z početných vonkajších prejavov). Úpadok morálky sa preniesol vládnucich špičiek a tajné spolky boli už len tým "božím dopustením", čo s zrodilo z tohto morálneho hnoja. Je celkom reálne, že v tejto atmosfére sa Amschel Mayer cez Hessensko-Casselský dvor dostal do okruhu Illuminátov a dokonca že časom z jednej strany im prispieval finančne a z druhej čerpal z takto získaných konexií minimálne informácie. Priam zázračný úspech rozširovania podnikania Rothschildovcov nemohol byť iba vecou náhody a tak sa pre rôzne sprisahanecké teórie otvára veľmi vďačný priestor.

 

Frankfurkt bol príliš blízko k hraniciam, aby ho revolučný chaos nezasiahol plnou silou. Už v roku 1792 francúzsky generál de Custine prekročil Rýn a William IX. v panike utiekol do Casselu. Amschel Mayer mal už v minulosti veľmi dobré vzťahy s rodinou Thurn-Taxis, ktorá vlastnila poštové služby prakticky v celej strednej Európe, Nemecku a v krajinách Beneluxu. Pomocou brutálneho porušovania listového tajomstva sa im darilo získavať veľmi dôležité informácie.

V roku 1796 bol Frankfurt znovu ťažko zasiahnutý delostreleckou paľbou Francúzov. Keď Francúzi dobili Holandsko v roku 1795, obchody z Amsterdamskej burzy sa presunuli napriek ohrozeniu do Frankfurtu, z čoho profitovali všetci tamojší obchodníci. Mladý 21 ročný výnimočne nadaný Mayerov syn Nathan Mayer Rothschild rozpoznal potenciál obchodovania s Anglickom a s otcovou podporou sa usadil v centre textilného priemyslu Manchesteri. Najprv obchodoval iba s textilom, ale od roku 1804 vstúpil na Londýnsku burzu, kde začal intenzívne obchodovať so zahraničnými zmenkami a vládnymi cennými papiermi. V roku 1809 začal obchodovať so zlatom, čo sa stalo neskôr základným kameňom jeho obchodov.

---------------------- 7

Nič nového pod slnkom. Finančná oligarchia používa viac ako 200 ročné praktiky. Dve storočia nestačili na to, aby ich väčšina ľudí konečne pochopila a hlavne zabránila bezohľadnému a primitívnemu okrádaniu, ktoré títo nikým nevolení a predsa vládnuci gauneri praktikujú dnes už na globálnej úrovni.

Vo svojich protokoloch sa vraciam späť k začiatkom, aby som poukázal na amorálnosť systému a ľudí, čo ho podporovali.

Problémom výkladu problematiky je "politická korektnosť", ktorá už prenikla aj medzi historikov. Oficiálne dejiny sa úzkostlivo vyhýbajú niektorým faktom (minimálne sa ich nepokúšajú interpretovať, ale najčastejšie ich zamlčujú), ktoré naznačujú podivné prepojenia na nadnárodnej úrovni, nitky prebiehajúce pod povrchom, ktorých existenciu môžeme iba tušiť na základe priam zázračných zhôd okolností a ťažko bez ich vplyvu vysvetliteľných kariér.

Rotchildovská dynastia je klasický príklad, keď za dymovou clonou niekedy úplne absurdných sprisahaneckých teórií, väčšinou produkovaných samotnými intrigánmi, sa dejú nejasné, dobre utajené praktiky, ktoré je možné iba v náznakoch tušiť na základe pravidelne sa opakujúcich "zázrakov".

 

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) bol prvým z piatich synov druhej generácie Rotchildovskej dynastie, ktorý sa vybral do sveta, lebo ako sa sám vyjadril, doma už bolo tesno. Aj keď zoberiem do úvahy, že otec Mayer Amschel Rothschild už stihol zarobiť dosť prostriedkov, aby mohol vybaviť syna základným kapitálom, jeho kariéra vo Veľkej Británii bola priam zázračná! Keď v roku 1798, vo veku 21 rokov, sa usadil v Manchestri, okamžite začal úspešne obchodovať sa textilom. V roku 1805 sa začal zaoberať finančnými operáciami o rok neskôr sa priženil do rodiny jedného z predkov Karla Marxa (Mordechaja Kissela) ! :-D

Obchodovanie finančného mudrca Nathana sa nedá pochopiť bez historického kontextu, v ktorom sa dialo. Len tak vynikne jeho morálny rozmer v celej svojej kráse!

V roku 1791 bol v Paríži vyhlásený zákon, ktorý poskytoval Židom plné občianstvo a zbavoval ich všetkých obmedzení.

Revolúcia ale vyvolala medzi vládnucimi monarchami paniku. Už v roku 1792 v aliancii s pruským kráľom vyhlásil nový rakúsky cisár František vojnu Francii. V Paríži sa dostali k moci extrémisti vedení Dantonom, uväznili kráľa a královnu. Zvolali Národný konvent, vyhlásili republiku. Francúzske vojská 20. augusta na všeobecné prekvapenie zvíťazili u Valmy a začali sa mstiť. Porazení vládcovia potrebovali veľké množstvo peňazí na postavenie ešte silnejšej armády.

 

Nastala úplne štandardná situácia, vytvorili sa podmienky a čitatelia mojich „Protokolov ...“ určite uhádnu, kto im ochotne požičal peniaze a nakoniec nesmierne zbohatol! :-D

------ 8

Zdá sa mi, že už som uviedol dostatok faktov, aby bolo možné poukázať na reťaz priam zázračných náhod, ktorá sa udeje v pokračovaní príbehu dynastie finančných mudrcov s menom Rotchild. Ale najprv musím uviesť faktá, ale aj neoverené informácie o jednej z najzáhadnejších postáv konca 18. a začiatku 19. storočia. Menuje sa Johann Adam Weishaupt a pokladá sa za zakladateľa Illuminatov.

 

Johann Adam Weishaupt sa narodil 6. februára 1748 v Ingolstadte a umrel 18. novembra 1830 v Gothe. Vychovaný bol ako Jezuita, na univerzite v Ingolstadte promoval v roku 1768 ako doktor práv. Už v roku 1772 sa stal na tejto univerzite profesorom práva. V roku 1775 Weishaupt sa oboznámil s filozofiou empirického filozofa Johanna Georga Heinricha Federa. V roku 1777 bol v Mníchove uvedená do slobodomurárskej lóže "Theodor zum guten Rath". Jeho filozofický systém postupne ovládol túto lóžu, ale v roku 1784 princ palatín Bavorský Karl Theodor, jeho spisy zakázal a lóžu rozpustil. Weishaupt bo zbavený postavenia na univerzite a musel utiecť z Bavorska. Princ Ernest II von Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804) mu poskytol ochranu a v Gothe napísal do svojej smrti stihol napísať sériu kníh, vysvetľujúcich jeho pohľad na svet.

Okolo jeho osoby sa nabalila celá pavučina sprisahaneckých teórií. Jedna hovorí, že v roku 1770 (keď mal 22 rokov :-D) ho oslovil Mayer Amschel Rothschild a načrtol mu plán na založenie Illuminatov. Keď porovnáme dátumy jeho vstupu do lóže "Theodor zum guten Rath", rozhodne si dal dostatok času realizáciu plánu. :-D

 

Illuminátmi boli podľa niektorých prameňov osobnosti ako :

Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Friedrich Heinrich Jacobi, Karl August, Princ  Saxe-Weimar-Eisenach, Princ Ferdinand of Brunswick, Maximilian von Montgelas, Johann Heinrich Pestalozzi, Ignaz von Born, Lorenz von Westenrieder, Ernest II, Princf Saxe-Gotha-Altenburg, Andreas Joseph Hofmann, Adolph Freiherr Knigge, Karl Theodor Anton Maria von Dalberg, Joseph von Sonnenfels, Christoph Friedrich Nicolai, Christoph Meiners, Johann Georg Heinrich Feder, Jakob Mauvillon, Philipp von Cobenzl.

Symboly, spojené s Illuminatmi nájdeme na naozaj neočakávaných miestach :-D

 

Zdá sa, že "Smotánka" vždy bola a bude priam magicky priťahovaná tajnými spolkami.

----------- 9

Mám k dispozícii dostatok materiálu, ale nechcem už napínať trpezlivosť čitateľov a prikročím k popisu spôsobu, ako prísť k obrovským peniazom. Pokiaľ niekomu sa bude zdať návod povedomý a bude mu pripomínať históriu vzniku našich finančných skupín, podobnosť nie je náhodná! Ide iba o jeden z opakujúcich sa príbehov histórie. Pokiaľ metódy a zásady Vám pripomenú Pravidlá zisku, ktoré spísal Gint, prvý Veľký Nagus Ferengov už v roku 7500 pred našim letopočtom, máte veľmi správny postreh :-D!

Najdôležitejšie sa nachádza priamo vo Vás! Musíte mať v sebe obrovský hlad po peniazoch (ľudovo povedané nenásytnú pažravosť), najlepšie kultivovanú celými generáciami Vašich predkov. Mayer Amschel Rothschild ju mal, lebo ako Žid vychovávaný v antisemitskom prostredí mal hlboko v sebe zakódované, že iba veľké množstvo peňazí mu dá šancu na dôstojné prežitie (i keď stále neisté) v nepriateľskom okolí.

Musíte si vytvoriť, alebo stať sa súčasťou klientskej siete, najlepšie nadnárodných rozmerov. Komunita bankárov Židov si ju vytvorila a bola to sieť veľmi pevná a spoľahlivá. Porušenie pravidiel znamenalo automaticky vylúčenie a veľmi rýchly pád do fatálnej biedy.

Do klientskej siete musíte zapojiť bohatých, ale sprostých a amorálnych Gójov, ktorý majú moc a prostriedky na vysávanie peňazí z obyvateľov krajiny. Mayer Amschel Rothschild si našiel takéhoto sprostého a nenásytného Gója v osobe Princa Williama IX. von Hesse-Hanau. Metóda na jeho definitívne priviazanie sa nazýva vydieranie a obľúbený prostriedok je úžernícky úver. Nepôjde to nikdy naraz, pomocou korupcie a malých krokov, vyhovujúcich jeho osobným slabostiam, si ho priviažte a v okamžiku fatálnej situácie (najčastejšie je to vojna) mu poskytnite úver s úžerníckymi podmienkami, ktorých charakter obeti nemusí byť okamžite jasný! Princa Williama IX. von Hesse-Hanau sa dostal so obrovských problémov, keď Francúzi obsadili Frankfurt. Potreboval jednak schovať peniaze, jednak potreboval obrovské množstvá zlata na financovanie profesionálnej armády, ktorá by oplatila porážku. Mayer Amschel Rothschild mu pomohol v oboch smeroch. Jednak v katakombách pod židovskou Judengasse vo Frankfurte ukryl obrovský poklad, o ktorého osude a príčinách, prečo ho dlho držal v rukách aj v dobe, keď dôvody na jeho ukrývanie dávno pominuli, sa dodnes veľmi vášnivo diskutuje. Mayer Amschel dokázal korumpovať aj administratívu Napoleona a stal sa výhradným inkasantom dlžôb princa na okupovaných územiach. Pomocou syna Nathana Mayera Rothschilda, ktorý sa „náhodou“ ocitol v najvhodnejšiu dobu v Londýne, speňažoval investície princa vo Veľkej Británii s pomocou židovskej komunity finančníkov, ktorá Nathana okamžite prijala medzi seba. Bola to podivná náhoda, že lóžu Slobodných murárov v Londýne tvorili fakticky iba Židia, že Mayer Amschel a Princ Williama IX. von Hesse-Hanau boli v kontakte so Slobodnými murármi v Nemecku? Je to náhoda, že v erbe Rothschildovcov sa vyskytuje orlica, obľúbený erbový znak Slobodných murárov?

Porovnajte erby :

 

Rothschildovcov



 

Illumintatov



 

a pečať Slobodných murárov!

Ste naozaj tak naivný, že je to náhoda?

V tomto období sa symbolom a heraldike pripisoval podstatne väčší význam, ako je tomu dnes!

Ale reťaz náhod nie je u konca, táto mimoriadne krvavá a páchnuca história iba začína, poučení z nej je neúrekom, ale o tom až na budúce!

PS: V USA je v predaji nová a veľmi aktuálna varianta hra Monopoly! :-D


 

 

 

Tento premyslený obchodný ťah sa stal pre ďalší rozvoj obchodu Rothschildovcov kľúčový a preto Nathana je možné plným právom označiť ako druhého finančného mudrca z tohto domu.
 

 

------------ 10

Pokračujem v analýze krokov, ktoré urobil Mayer Amschel Rothschild na to, aby založil nevídané finančné impérium. Tieto kroky majú nepochybne svoj nadčasový rozmer, lebo boli opakované dve storočia a sú aktuálne aj dnes!

Zopakujem prvé dva :

1. Nájdenie sprostého amorálneho, ale mocného Gója, určeného na masívne podojenie.
2. Vytvorenie spoľahlivej nadnárodnej klientskej siete, do ktorej za pomoci vydierania a korupcie napojíte všetky relevantné štruktúry správy štátu.

Ďalší tretí krok je ovládnutie informačných tokov. V modernej dobe to prakticky znamená ovládnutie prostriedkov masovej komunikácie. Mayer Amschel Rothschild pracoval s radikálne odlišnou komunikačnou infraštruktúrou. Pomocou korupcie aktívne získaval informácie zo štátnej správy, ak pridáme už spomenuté otváranie citlivých poštových zásielok, mal k dispozícii informačné zdroje, ktoré mu umožnili v predstihu urobiť správne rozhodnutia. Nie je náhodné, že v správny čas vyslal svojich 5 detí do sveta, aby dohliadli na dianie v kľúčových centrách Európy. Ako som už spomenul, boli to

- Amschel Mayer Rothschild (1773–1855): Frankfurt
- Salomon Mayer Rothschild (1774–1855): Viedeň
- Nathan Mayer Rothschild (1777–1836): Londýn
- Calmann Mayer Rothschild (1788–1855): Neapol
- Jakob Mayer Rothschild (1792–1868): Paríž

kde boli (to je náhoda! :-D) bez problémov akceptovaní a dostali sa veľmi rýchlo do kontaktu s mocenským centrom tamojšej vlády! Informácie pomocou siete tajných spolkov a obchodníkov dokázal prenášať bezkonkurenčne (na tú dobu) rýchlo a tak sa dozvedel o víťazstve pri Waterloo o celý deň skôr, ako vláda Veľkej Británie!

Akú úlohu pri formovaní situácie mala ideológia?

Treba si uvedomiť, že prakticky celá činnosť Rothschildovcov mala z pohľadu Napoleona, ktorý sa dostal k moci, KRIMINÁLNY charakter. Bolo potrebné vytvoriť chaos, lebo

CHAOS JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU BEZTRESTNOSTI KRIMINÁLNYCH AKTIVÍT, POPIERAJÚCICH ELEMENTÁRNE CHÁPANIE SPRAVODLIVOSTI.

Mayer Amschel Rothschild poznal iba jednu "ideológiu", a tú krásne sumarizujú Pravidlá zisku Veľkého Nagusa Ferengov Ginta.

 

Tu zopakujem tie, ktoré sa týkajú krokov, ktoré sme už analyzovali.

Pravidlo 7. : "Vždy majte oči otvorené!"
Pravidlo 74. : "Vedomosti = zisk!"

Pekne charakterizuje teraz analyzovaný tretí krok - ovládnutie informačných zdrojov.

Ďalšie pravidlá charakterizujú použité metódy a predpoklady úspešnosti operácie :

Pravidlo 10. : "Pažravosť je nesmrteľná!"

Korupcia je najúčinnejší nástroj na ovládnutie ľudí.

Pravidlo 22. : "Múdry muž zacíti zisk vo vetre!"
Pravidlo 9. : "Inštinkt + možnosť = zisk!"

Mayer Amschel Rothschild mal inštinkt a nos na zisk, tam kde iní zutekali a odmietli utečencovi princovi Williamovi IX. požičať, on neváhal!

Pravidlo 30. : "Múdry muž vie, že utajenie = zisk!"

Preto tie tajné úkryty v katakombách, tajné spoločnosti, členstvo v nich dobre utajené, pašeráctvo dokumentov a ukrývanie účtovných kníh, ktoré sa dialo vo veľkom po zmene mocenských pomerov v Hessensku.

Pravidlo 62: "Čím je riskantnejšia cesta, tým je väčší zisk!"

Mayer Amschel Rothschild investoval do proti napoleonskej koalície a samotného princa Williama IX. v čase, keď iní nemali odvahu.

Pravidlo 98. : "Každý človek má svoju cenu!"
Pravidlo 87. : "Študuj zákazníkove slabosti, potom môžeš z nich lepšie vyťažiť výhodu pres seba!"

Keď vypukla vojna, platilo :

Pravidlo 200. : "Fereng si nevyberá stranu konfliktu, vždy je iba na svojej strane!"

V roku 1815 päť bratov Rothschildovcov pracuje spoločne na dodaní zlata Wellingtonovej armáde (cez Nathana v Anglicku) aj Napoleonovej armáde (cez Jacoba vo Francúzsku) a začínajú svoju politiku financovania oboch strán vo vojnách. :-D potvrdilo sa

Pravidlo 34. : "Vojna je dobrá na obchodovanie!"

Keď posielal svojich synov do centier moci v Európe, riadil sa podľa

Pravidlo 199. : "Location, location, location."

Ako vidno, táto ideológia nemá nič spoločné s výmyslami mešuge chucpe ako boli Mordechai Kissel (alias Karol Marx) alebo na druhej strane Miltona Friedmana z Berehova! Tieto ideológie sú dobré akurát na vytváranie chaosu a veľmi sa čudujem, že medzi pravidlami zisku sa nenachádza to zásadné

Pravidlo XX. : "Chaos je dobrý pre zisk!".

Možno platí medzi tajné pravidlá zisku, ktoré si Veľký Nagus Gint netrúfol verejne publikovať, i keď niečo podobné naznačuje:

Pravidlo 69. : "Ferengovia nie sú zodpovední za hlúposť iných rás!"

Jedno gesto Ferengov, ktoré je charakteristické pre vzájomné srdečné privítanie :

 

 

 

--- 11

Ľudia hlúpnu a hŕstka manipulátorov za oponou si s rozkošou navzájom trie ušné lalôčiky. Aj tento jav je súčasťou boja finančnej oligarchie

V poslednej dobe si najmä vo Veľkej Británii, zmietanej vážnou ekonomickou ale aj spoločenskou krízou, bolo možné prečítať sériu pomerne veľmi kvalifikovaných článkov, zaoberajúcich sa problematikou mediálnej manipulácie a internetu. Stránka www.blisty.cz , ktorých úroveň posledné roky stúpla tak, že vysoko prevyšujú tlačené médiá v ČR a SR, rozprúdila diskusiu, ktorú sa oplatí sledovať!

Vo svojej úvahe by som sa rád venoval jednému aspektu problematiky, ktorá v tejto diskusii nedostatočne rezonuje. Nazval som ho

SUBSTITÚCIA VLASTNÉHO MYSLENIA KONZUMÁCIOU INTELEKTUÁLNYCH PREFABRIKÁTOV

alebo únik do virtuálnej reality, kde konzum zážitkov nahradzuje reálny život.

Najprv začnem ale vážnym varovaním. Postupným utlmovaním vlastného myslenia môžete poškodiť vlastný mozog podobne, ako strata pohyblivosti môže spôsobiť atrofiu svalstva! Je to riskantné najmä v starobe, ale týka sa to všetkých vekových kategórií. Degradácia môže dosiahnuť až 40%, čo je už okolím pozorovateľný stupeň osprostenia na dosť žalostnú úroveň!

V USA, kde tieto procesy prebiehajú dlhšie ako v Európe, seriózne vedecké štúdie skúmali vplyv 6 a viac hodinového sledovania televízie na schopnosti čítať a pochopiť náročnejší text. Došli k veľmi varovným záverom, že ľudia zjednodušene povedané hlúpnu!

 

Myslíte si, že používanie Internetu nemá podobné následky? Google a Wiki môžu mať veľmi podobné následky! Už dlhšie pozorujem u poslednej generácie študentov VŠ a absolventov jav, ktorý by som nazval

FRAGMENTÁLNE WIKIMYSLENIE

ktorého spoľahlivým symptómom je neschopnosť prečítať text, dlhší ako 50 riadkov a niekedy aj menej! Systematicky z kníh načerpané vedomosti a ich rozširovanie/aktualizácia za pomoci Internetu sú nahradené klávesovými kombináciami <CRTL><C> a <CTRL><P> a podľa toho aj vyzerá väčšina diplomových prác. "Oslie mostíky" lepiace takéto fragmenty "vedomostí" dosahujú niekedy taký stupeň stupidity, že žasnem nad úrovňou nášho školstva, ktoré dokáže bez hanby vypustiť do sveta takéhoto absolventa.

 

Diskusie na Internete zodpovedajú úrovni osprostenia a manipulácie obetí tohto systému. Veľmi výrazný je efekt "echo komory". Najviac na facebooku, ale vidno to aj v blogoch. Vzniknú komunity fanatikov, ktoré očakávajú od Internetu iba ozvenu svojich zaručene pravých a neotrasiteľných názorov. Hlúposť takýchto diskusií dosahuje takú neuveriteľnú úroveň, že aktérov by bolo možné nahradiť telefónnym záznamníkom. Replikujú si navzájom celé fragmenty textu a nedostatok vlastného myslenia nahrádzajú vulgárnou agresivitou.

Komu slúži toto dobre organizované intelektuálne sebevražedné hnutie, kto potrebuje masovú výrobu intelektuálnych kamikadze?

Kto by predsa volil napríklad slovenských politikov model Mečiar, Slota, Dzurinda, Miklóš, Kaník, Fico? To sa dá iba za predpokladu, že obeť si nedokáže premeniť drísty, čo produkujú na "drobné" - porovnať s ich realitou vo svete!

Kto by predsa naletel nebankovým subjektom, zobral vážne ich sľuby 30% výnosu? Ešte dnes sú hlupáci, ktorí veria že Drukos bol potopený politikmi!

Kto by naletel na vstup do II. piliera a obhajoval tie úplne neobhájiteľné drísty o riešení demografického problému a úžasných dôchodkoch v budúcnosti?

Ako príklad uvediem blog http://moje.hnonline.sk/node/11694

Autor sa pohybuje na onej ťažko definovateľnej hranici medzi iróniou - posmechom a vážnou analýzou. Páči sa mi tento žáner, ale hrozí že nenájde vhodných poslucháčov!

Autor si otvorene robí srandu z hlúpeho čitateľa tým, že sa oháňa matematikou. Na konci článku ale otvorene priznáva, že "...Tuším raz v siedmej triede som nebol na matike ...". :-D

Problém je, že pointa príbehu vyžaduje úroveň znalostí matematiky na úrovni pomaly špecialistu matematika v oblasti teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky! Neveríte? Jeden nezodpovedný ekonómomág, oháňajúci sa matematikou dostal dokonca za úplnú blbosť Nobelovku!

Krása príbehu v tomto blogu je práve v tom, že fakty je možné interpretovať podľa zvoleného uhlu pohľadu iba v prípade publika, ktoré je lenivé rozmýšľať, urobiť si vlastný názor.

Som presvedčený, že autor si robil so svojich čitateľov vyslovenú prču, a tak ďalší text neberte ako kritiku jeho článku, ale ako ukážku čo dokáže spraviť lenivosť vytvoriť si vlastný úsudok ...

Zoberme si ale úžasnú tabuľku na

http://www.oks.sk/article.php?1896

a tá ako humor asi nebola myslená. Tento výpočet urobil asi matematický debil alebo dobre zaplatený reklamný agent DSS, ktorému je jedno, že nehanebne podvádza ľudí!

 

Prvý zásadný háčik spočíva vo fakte, že pracuje s prognózou, a to veľmi nekvalifikovanou. V zásade údaje, ktoré sa budú z roka na rok meniť a NIK nevie ako, chápe ako statickú veličinu. Jedno je isté, že keď si pozrieme na systém zdravotníctvo - sociálne zabezpečenie ako jeden celok a pochopíme elementárny fakt, že prelievanie peňazí z jedného kýbľa do druhého štátu neprináša žiadny pozitívny efekt, sú to práve prognózy zdravotnícke, ktoré predstavujú najväčšie ohrozenie vzdušných zámkov, ktoré nám maľujú zástancovia II. piliera.

Použité prognózy príjmov sociálnej poisťovne sú čísla vycucané z prsta!

Čo je ale ešte väčší podvod, je opakovaná lož o sporiteľoch! Rozprávať o sporení dokáže iba hlupák alebo podvodník! I. pilier je o morálnom záväzku k predchádzajúcej generácii, ktorá podobne prispievala PRIEBEŽNE na dôchodky svojich rodičov a starých rodičov! Miloš Zeman, ktorého inak nemusím, použil pekný aforizmus - najväčšou nevýhodou I. piliera je fakt, že sa z neho ťažko kradne a iba vo veľmi limitovanom množstve.

Čo sa zatajuje pred fiktívnymi "sporiteľmi" v druhom pilieri je fakt, že aj oni prispievajú na tento morálny záväzok a že sa im na konto okradnutia prispievateľov do I. piliera podarilo čiastočne vyviazať z tejto morálnej povinnosti! Róbert Fico mal okamžite zastaviť toto okrádanie, vyinkasovať peniaze z privatizácie, čo sme nastrkali do projektu Svetovej Banky a tak isto aj obrovské dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré túto hlúposť, čo sa nikde neosvedčila, udržiavali pri živote!

Očakávané výnosy z investovaných prostriedkov, vybraných od fiktívnych sporiteľov, sú neuveriteľná fikcia, opakujem autor tabuľky je buď matematický debil, alebo nehanebný podvodník!

A tak sa vrátim na začiatok a znovu položím otázku:

Komu slúži toto dobre organizované intelektuálne sebevražedné hnutie, kto potrebuje masovú výrobu intelektuálnych kamikadze?

 

Odpoveď jednoduchá! "Managerom" DSS, ktorí si inkasujú neuveriteľne vysoké platy za to, že produkujú straty. Novinárom, ktorí produkujú intelektuálny hnoj na ich obhajobu. Finančnej oligarchii, ktorej neustále zverujú kamikadze peniaze do opatery v naivnej dôvere, že sa rozmnožia automaticky ako kvasinky.

Ďalší diel Protokolov finančných mudrcov sa bude zaoberať touto hrou, ktorej prvé dejstvo som popísal už v prvom diele.

 

 
1
Stefan
veľmi zaújmavý článok. Pomerne rozsiahly, že musel byť podaný v dvoch častiach. Veľmi objemné texty na internete zvyčajne nedokážem dočítať celé, pozornosť začína slabnúť a unaviť sa. Tu však to bolo iné a vracal som sa k tejto téme aj niekoľkokrát. Ekonomika neni môj chlebíček, ale zaújmajú ma mnohé vzťahy, keďže politika vo svete sa odohráva podľa nej. Dosť ma zarazilo podcenenie štúdií Karla Marxa. Možno preto, že som kedysi slýchaval len pochvalné vyhjadrenia k jeho prácam.
Pavlik Morozov

V rámci otvorenej spoločnosti a demokracie sa podarilo zlikvidovať hniezdo ruských špiónov na blogu hn.online.sk !

Bol som dekonšpirovaný a utekám naspaäť do Ruska!

afík

Zalohu dúfam máš, niekde to prekopni, aj s PFM

Pavlik Morozov
Celé to idem prerábať, bude sa to volať "Sociopatoekonómia" a PFM budú 1. diel - história :-D Vo formáte .pdf to rozmýšľam niekde hodím zdarma, aby títo mediálni zbabelci a prostitúti, čo nedokážu argumentovať a iba ako papagáji opakujú mantry IMF a WB, mali nad čím premýšľať. :-D http://images.artnet.com/artwork_images.asp?url=artwork_images_991_75775...
Norman

Veď tam stále máš blog?

Pavilik Morozov

Po prerobení designu blogu sa už tam nemôžem prihlásiť, také jednoduché. :-D

Norman

Ak by si chcel, prirodzene môžeš písať aj priamo sem - ale popravde, ty si taký výkonný, že by si to tu celé zahltil socioekonómiou. Vidíš, že my sme v poslednej dobe, čo sa týka množstva článkov ... ako by som povedal, skôr minimalisti.
Nemajú blogeri na Pravde lepšiu čítanosť, ako Hospodárske noviny?

Pavilik Morozov

ako brnkať prostitútom z HN na nervy! :-D

Je to ich prehra, nedokázali nikdy vecne argumentovať, v tom sa podobajú na komunistov. Násilie, niekdy otvorené (dnes nepríjemnosti v práci, na úradoch, inokedy obťažovanie policajtami) - viď Lipšic kontra blogeri. Dopadnú rovnako ako komunisti, už dnes sa o tie ich drísty nik neinteresuje a veria im iba oportunisti a najväčší hlupáci. Teraz im ide iba o to, aby si pár rokov mohli posedieť v parlamente a za veľké peniaze tam robiť bordel. Doma sú to už úplné nuly bez perspektív, kandidačné listiny sú defilé politických trosiek.

A tak zriadili to ICH HN KONTO! Kto im ale bude za tie ich sprostosti ochotný platiť, keď si má človek možnosť predplatiť Economist na iPad? :-D Asistenti poslancov a Sulíkom a Kanikom naverbovaná intelektuálna a morálna spodina?

Blog Pravdy nie je môj štýl, vadiť sa mi z bláznivými Kanikjungend a Sulikjugend ma nebaví. Ja brnkám na nervy NiktošAsociálom iným štýlom. :-D

Norman

Hej, takže to nie je cenzúra na HN, len zavedenie platenia za čítanie aj písanie.
Podľa reakcií usudzujem, že by od toho mohli relatívne rýchlo odstúpiť.

Brnkanie na nervy. Včera som videl náhodou kúsok takého toho návodu, ako sa majú (ženy) brániť násilníkom na ulici. Brnkanie na nervy tam nebolo, ale prvý krok bol odporúčaný kopanec medzi nohy.

Pavlik Morozov

Vladimíra Mečiara neodstrelil modrý trpaslík Dzurinda, ale Piško, Skrúcaný, Filip, Radič, Lasica, Markovič ... LENONa už po tom výsmechu prestala väčšina Slovákov brať vážne.

Genialissima Róberta Veľkého I. ďaleko lepšie odstrelíš tak, že objektívne uznáš jeho kvality a ale vysmeješ sa tomu farizejskému divadlu, čo robí. Idiotov ako Sulík, Lišic, ... a comp. dokonca už ani zosmiešňovať netreba, robia to dobrovoľne a ešte sa z toho tešia, ako upútali pozornosť. Je to výsada debilov, tešiť sa z toho, že sa druhí zabávajú na ich blbosti.

Norman

postupne, do stratena, nik ho "neodstrelil", určite nie tá banda šaškov (i keď Piško bol svojho času prelomovo dobrý, na politiku mal minimálny vplyv, to skôr zo spomínaných šašov dvoch od zlosti porazilo, Radiča a Filipa - takže bacha na pomer síl :)
Nad tými vecami sa treba smiať, je to nutné, ale pomôže to nám, ich to neohrozí. To by sme museli mať masmediálne trúby jerichove, aby sa do zablátených mozgov masy dostal dostatočný tlak pravdy. To by niktoš-asociál musel byť švihnutý bičom, aby sa začal zvíjať od bolesti - to by dav považoval za komické. Ale on tak na výsmech nereaguje, nevšíma si ho, pravdy sa bojí len málo.

Demokracia totiž funguje - funguje dostatočne dobre na to, aby odvádzala všetku energiu a vôľu národa, ktorú by ináč mohol použiť na zmenu.

Humor je vec, ktorá je do istej miery povolená. lebo nie je až tak nebezpečná. Ale sú aj iné emócie, s ktorými by sa dalo pracovať. Jednou z takých je napríklad strach.

First Alliances...

dobrý deň,
Potrebujete naliehavú pôžičku vymazať svoje dlhy, alebo budete potrebovať kapitál úver zlepšiť svoje podnikanie?
ste boli odmietnutí
banky a iné finančné inštitúcie?
Potrebujete konsolidačný úver alebo hypotéku?
hľadať žiadne ďalšie, pretože my sme tu preto, aby všetky svoje finančné problémy minulosťou. My úverových fondov sa na jednotlivca
ktoré potrebujú finančnú pomoc, ktoré majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze
platiť účty, investovať na podnikanie vo výške 2%. Chcem tento prostriedok používať Vás informovať, že sme urobiť spoľahlivé a príjemcu pomoci, a bude ochotný ponúknuť úver. Takže, kontaktujte nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: firstalliancesloanfirm@gmail.com

Norman

:-)))

Buheh

...lebo o tom to je.

A mimochodom, Soros má vyrážky z Putina a je to celkom sranda čítať:

http://www.nwoo.org/2014/10/23/george-soros-proklina-putina-varuje-pred-...

1488

..žeby chlapci z Nigérie pýtali bankové kontakty..

nové