Sloboda slova - Orwell made in Slovakia

Nechcem moc teoretizovať, ale problém sa dá vysvetliť veľmi pekne na krásnom príklade. Cirkus okolo penzijnej reformy na Slovensku a masívne osprosťovanie, ktoré presadzuje podvod, nazývaný II. pilier.

 

2 penzijný pilier - podvod

Vo vynikajúcej knihe, ktorú odporúčam prečítať si a doslovne naštudovať

http://www.martinus.sk/?uItem=192216

je niekoľko myšlienok, ktoré sa vynikajúco hodia k tejto téme. Nebudem presne citovať, ale budem sa snažiť parafrázovať to podstatné.

  1. V modernej dobe nie je problém v nedostatku informácií, potrebných pre kvalitné rozhodovanie. Problém je v čase, potrebnom na ich spracovanie a v kvalite rozhodnutí.
  2. Komplexné problémy sú náročné na čas a vyžadujú komplexné vedomosti pre spracovanie dostupných informácií.
  3. V situácii rozhodovania komplexných problémov je rozhodnutie ťažké a komplikované. Nakoľko väčšina ľudí sa z rôznych dôvodov nedokáže rozhodnúť, nechajú za seba rozhodnúť iných, "autority".

Tu by som dodal vlastný bonmot - "Myslenie bolí". Je jasné, že takéto situácie sú raj pre manipulátorov a podvodníkov a je tragédiou Slovenska, ak sa vďaka prekorumpovaným politikom darmožráčom na podvod použije autorita štátu!

Po roku 1990 sa rozpútala v postkomunistickom priestore veľmi brutálna ideologická vojna. Udalosti na Ukrajine ju prezentujú v celej jej kráse vďaka tomu, že táto ideologická vojna sa stala súčasťou komplexnejšej, tzv. hybridnej vojny. Ale vrátim sa na Slovensko, i keď možno ešte lepšie by sa dal problém ilustrovať v Českej republike.

Prvým predpokladom účinnej manipulácie je nadviazať produktívnu komunikáciu s obeťou. To môže iba dôveryhodná autorita Na to prišiel už dávno jeden zo špičky sociológov a filozofov XX. storočia Jürgen Habermas (* 18. jún 1929, Düsseldorf, Nemecko). Preto po roku 1990 sa systematicky za pomoci financovania zo "Západu" v našom priestore vytvorila sieť "think-tankov" v rôznej forme a oslovila sa darmožráčska komunita boľševických ideológov s maslom na hlave. Prečo práve tento podivný výber? Osvedčený Niktoš Asociál je ideálny aktér pre špinavú prácu. Ekonomický tlak na médiá vytvoril vrstvu novinárskeho "proletariátu", ktorá sa dala ochotne prostituovať a mali sme na svete ďalšie "autority" (Markíza, Hríb, ... atď.). Ešte zničujúcejší vplyv má cieľavedomá grantová politika na vysokých školách a vo vede. Takto sa podarilo (zatiaľ nebudem skúmať kto a prečo) vytvoriť Orwellovský AngSoc - akési neformálne Ministerstvo pravdy, ktorého väzby sa dajú najlepšie odhaliť cez ich financovanie. Do politiky zasahovali vytváraním toho, čo najlepšie vystihuje pojem "simulakrum" - virtuálne morálne a intelektuálne autority. Obyvateľstvo Slovenska, roky odstrihnuté od informácií železnou oponou, sa pri riešení bolestivých a veľmi komplexných problémov transformácie ocitlo v situácii, že sa Slováci začali zo zotrvačnosti spoliehať na štát a na tieto umelo vytvorené "autority". V tomto kontexte list http://nadhlad.com/content/zem-vek-otvoreny-list-prezidentovi je dobrý akurát tak na demaskovanie jednej takto umelo vytvorenej "autority", nič viac!

Ale vrátim sa ku konkrétnej téme - k penzijnej reforme. Náš klan Darmožráčov a Asociálov (zasluhujúci si naozaj veľké písmeno v pomenovaní) si po vzore Orwellovho Angsocu vytvoril vlastný jazyk. Ak si prečítate knihu Orwell 1984 narazíte na zarážajúce paralely. V propagande DSS žiadne použité slovo nemá svoj pôvodný, skutočný význam! Pre normálne kriticky premýšľajúceho človeka je ťažko pochopiteľné, prečo je taká účinná (ďalší veľmi komplexný problém, vyžadujúci štúdium :-D).

Národ jednoducho chce uveriť idlickým rozprávkam, ktoré si vytvorí sám za pomoci "autorít". Rozprávočka o "Švajčiarskych dôchodkoch" patrí do celej série týchto rozprávočiek, ktoré sme si vytvorili po roku 1990.

Pritom stačilo by sa pozrieť do obchodného registra a nájsť si osudy spoločností, v ktorých v rôznych funkciách/orgánoch pôsobili aktéri DSS. Kupónka a jej osudy asi nestačili, aby lenivci a hlupáci pochopili, kto je kto a napriek dostupným informáciám pokojne zverili peniaze do rúk osvedčených podvodníkov.

Máme na Slovensku slobodu slova? Máme, ale bez zodpovednosti sa zvrhla na slobodu osprosťovania a podvádzania! Potkanie preteky darmožráčov sa odohrávajú aj za pomoci médií, ktoré nám predvádzajú pomerne transparentne, ako vyzerá sloboda bez zodpovednosti. A čuduj sa svete, ako málo Slovákov je dostatočne kritických a samostatne mysliacich, aby toto divadlo prehliadlo. Lebo myslenie bolí ...         

 
1
Truhlík

"Švajčiarske dôchodky" to bol v reklame šudiersky hlas Lasicu. Len chrapúň ľuďom nepovedal, že na to treba v prvom rade švajčiarske platy. A nerozdávať priemysel do cudzích rúk.
Nepísal si niekde, že napíšeš seriál o privatizácii a ekonomických reformách ?
Čo je na tom pravdy, že Čarnogurský mal správu tajnej služby, že IPF je samý eštebák a nechal to tak ?

nové