Strom

Logo s pohľadom týraného psa, pripomenutie úbohosti ľudstva, sa presunie na iné miesto, kde k nemu pribudne aj príslušné vysvetlenie.  

Nové logo je obraz stromu, jeden z najstarších, najhlbších a najuniverzálnejších symbolov na našom kontinente. Strom je základná informačná štruktúra. Strom je presný obraz nervovej sústavy, systému, ktorý iný ani nemôže byť, symbol jednoty mikrokozmu a makrokozmu. Jeho forma je stelesnenie večného protikladu Hĺbky voči Povrchnosti, Jadra voči Periférii, Kmeňa voči Korune. 

Chrbtica sveta Ygdrasil, keltský strom života či slovanský dub - to sú len niektoré avatary tejto základnej reality do mysle ľudstva. Pod stromom či na strome dospeli najväčší kultúrni hrdinovia ľudstva k poznaniu a oslobodeniu.
 
Niet nič, čo by viac pripomínalo univerzum.
 
 

nové