Synergia - najviac nepochopený, ba vlastne nejestvujúci pojem vo fyzike

V dobrom youtube kanáli Veritasum sa nedávno zjavilo video s názvom "Najviac nepochopený pojem vo fyzike". Aj keď sa hovorí len o fyzike, je to presne tá téma, ktorá je v konečnom dôsledku podstatná pre celý svetonázor spoločnosti.

Skúsim popísať začiatok videa:
Autor kladie ľuďom na ulici otázku:

"Čo podľa vás dostáva Zem zo Slnka?"

Odpovede sú rôzne: svetelné lúče, fotóny, opálenie ... ale nakoniec sa zhodnú či prevládnu názory, že Zem dostáva dostáva zo Slnka energiu.

Hej, každý deň dostáva Zem určité, nie malé množstvo energie zo Slnka. Ok. Ale je tu ďalšia otázka:

"Koľko percent energie z toho vyžiari Zem naspäť do kozmu?"

Všetci sa zhodnú, že menej ako dostane. Jeden tip bol "možno 70 %", iný tip je 20 %, nejakú energiu vraj spotrebujeme.

Ale vtip s energiou je v tom, že energia sa podľa prvej vety termodynamickej nikdy nestráca, nemôže byť zničená. Z toho vyplýva, že celý čas jestvovania Zeme je zo Slnka na ňu dodávaná energia, a tá sa nemôže stratiť. Aby Zem časom nedosiahla ohromné teploty, prakticky tá istá energia, ktorá prichádza, sa sa musí akosi dostať, "vyžiariť" späť do kozmu.
"Ak teda zo Slnka v presnom fyzickom zmysle slova nedostávame energiu, ČO naozaj dostávame?"

A tu už odpovede od opýtaní nemajú. Pretože tu sme na hrane, kde sa pojmový aparát fyziky ukazuje ako dosť nedostatočný. Nielen pre bežných ľudí z ulice je to neistá, až neznáma vec.

Ale aj vo videu príde po určitom čase odpoveď na tú otázku.:

Slnko nám dáva "stabilný prúd nizkej entropie"Entropia 

Pojem bol prvý raz použitý v roku 1850, teda ani nie pred dvoma storočiami.
Zadefinoval ho Rudolf Clausius a mal vyjadrovať zrejme disperziu energie - en tropos, "vnútorný priestor".

Fyzika pozná dva fundamentálne zákony fyziky (termodynamiky):
1. energia univerza je konštantná
2. entropia - disperzia energie vesmíru má tendenciu rásť (čiže energia sa časom rozširuje)

V inom vyjadrení: použiteľná energia systému neustále klesá.

Zhrnuté:

Koncentrovaná energia, čiže malá entropia, použiteľná energia.
Rozptýlená energia, čiže veká entropia, nepoužiteľná energia.

 

Predstavme si otázku, čo nám dáva žiarovka? A odpoveď by bola - "dáva nám tok nízkej tmy". Alebo "odoberá tmu z priestoru". Produkuje negatívnu tmu, nejakú "negentmu".

Tak by to vyzeralo, ak by ľudstvo nemalo definovaný pojem "svetlo".
A presne tak je to v základných energetických (termodynamických) otázkach - nemáme nadefinovaný pojem "termodynamické svetlo", máme len negatívny pojem "termodynamická tma" - entropia.
To sa potom nemožno čudovať, že široká populácia má deformovaný pohľad na svet.
Aby sme si aspoň tu rozumeli, nazveme si opak entropie slovom "synergia".


Synergia 

Tieto témy sa možno odrážajú v rôznych svetonázoroch a tradíciach, možno pojem "prána" či pojem "čchi" a niektoré iné znamenajú nie energiu ako takú, ale jej ušľachtilú zložku, synergiu.
Staré tradície tisícročí upozorňujú, že každou aktivitou vzniká niečo, čo nazvali "karma". Niečo negatívne do budúcnosti. A ideálom je predstava, že človek je schopný karmu potlačiť, ba dokonca je schopný tvoriť synergiu. Podľa týchto tradícií rôzni vyspelí ľudia, duchovne vyspelí ľudia, udržiavajú v tom či onom zmysle tento svet vo forme svojou mentálnou tvorbou, tvorbou harmónie, synergie. Tak hovoria ich tradície.
To je vlastne vrchol, čo môže ľudstvo robiť.
Tradície odrádzajú od posadnutosti ovládať hrubú energiu, presúvanie a vyťažovanie materiálu . Varovali pred tým tisícročia, a ľudstvo sa ako tak držalo tejto cesty, kým nepodľahlo droge. Droga hrubej moci prehlušila myslenie a ľudstvo kleslo na úroveň povedzme potkanov (a to ešte nie je isté, či hlodavcom nekrivdíme).

Ľudská kultúra by mala byť založená na šetrení a zachovávaní synergie, jej snaha by mala byť pochopiť spôsob, ako synergia vzniká (ak vzniká), ako ju vytvárať (ak je to možné). Všetko ostatné je druhoradé a 95 % aktivity ľudstva je proste, jemne povedané, negatívum. Presnejšie povedané: je to vytváranie pekla.
Ako ale má ľudstvo hľadať (termodynamické) svetlo, keď preň nemá ani vytvorené slovo, keď o ňom vlastne ani nevie.


Obnova 

Ten neuveriteľný nedostatok toho konceptu usvedčuje ľudstvo z mentálnej primitívnosti. Usvedčuje ľudstvo z úbohosti jeho doterajšej "kultúry". A najviac ľudstvo usvedčuje jeho prax a dennodenné úbohosti, ktorých sa holé bezchvosté opice dopúšťajú.
Prirodzene, definovanie pozitívneho pojmu vo fyzike aj spropagovanie toho konceptu v širokej populácii neurobí okamžité zázraky, ale naštartuje proces. Keď k tomu naozaj dôjde.


Ľudstvo si musí uvedomiť, že "spaľuje" kozmické "svetlo", ktoré tu na Zemi bolo pomaly hromadené, a že ho aj inak ničí. Musí si uvedomiť, že evidentne nevie používať svoj rozum na vyššie veci, iba na špinavé hlúposti. Ľudstvo je opica so samopalom - to aj jej musí byť jasné. Preto musí skúsiť očistiť svoj mentálny svet, ktorý je špinavý ako najhoršia stoka.


Tendencia k poznaniu 

Na svete ale je nejaká množina ľudí, ktorí tieto veci podvedome pociťujú, ba prípadne si to aj jasne uvedomujú. Je tu skupina takých ľudí, majú proste radi poznanie, priťahuje ich hodnotová filozofia. Taká je prirodzenosť zdravého človeka, každej vyššej zdravej mysle. Preto sa tieto veci budú vyvíjať, bez ohľadu na akýkoľvek chaos okrajovej a externej vybuchujúcej spodiny.

0
Dusanbe

Z fyzikálneho pohľadu môžeme ešte dodať, že podľa zákonov termodynamiky - celková entropia sústavy vždy rastie - ale treba povedať, že plné znenie je - platí to v izolovanej sústave - ktorá si nevymieňa s okolím ani hmotu, ani energiu.

"Ako ale má ľudstvo hľadať (termodynamické) svetlo, keď preň nemá ani vytvorené slovo, keď o ňom vlastne ani nevie." - áno.

Energia a tvorivosť - tvorivosť v širšom zmysle slova - kreativita.
A energia usmernená pozitívne - aby mohlo vzniknúť niečo nové, pozitívne - vyššie.
Takto vznikol a je poskladaný nám známy vesmír so svojou úžasnou pestrosťou a zložitosťou a pravdaže hierarchiou.
Preto hľadajme a rozvíjajme tieto vlastnosti aj v nás - je to prirodzené pokračovanie tohoto smerovania - prirodzený vývoj smerom ďalej, vyššie.

Norman

k tomu prvému bodu:
hej, vždy sa hovorí o izolovanom systéme, samozrejme, nemúže ísť o systém, ktorý z vonku "kradne" niečo, čo záverečný stav ovplyvní. V každom prípade, vesmír je ab definitio izolovaný systém, takže entropia rastie.
Iná vec je, že táto druhá veta termodynamická nemusí byť plne pravdivá, pretože potom nemáme odpoveď na otázku, kde sa tá synergia(nízka entropia) vlastne vzala. A prečo.
Oveľa logickejšia odpoveď je, že entropia aj rastie (v nami pozorovanom svete), ale možno aj nejakým procesom klesá. "Mentálnym procesom"? Mysliaca bytosť dokáže usporiadať veci .... no a to je už oblasť, ktorá je neznáma viac, ako temná hmota a energia dohromady:-)
.
V každom prípade je isté iba jedno - aj keď odhadujem budúcnosť ľudstva dosť temne, aj tak je stále dosť pravdepodobné, že tu v budúcnosti budú (ľudské) bytosti, ktoré ľudstvo tohto času budú posudzovať ako nezaujímavo hlúpu ba aj tupú biomasu či ak chcete "kultúru", ktorej myšlienkove procesy a výtvory sú asi tak zaujímavé, ako dnes pre dospelého človeka škrabanice trojročného dieťaťa (ak zanedbáme, že to 3 ročné dieťa je aspoň zvedavé a vyvíja sa, kdežto ľudstvo je plne spokojné so svojou nevedomosťou a vo vážnych oblastiach ani nechce nič vedieť)

Jozef Novak

Pripájam sa k Dusanbe.

nové