Totalita vytŕča zuby. Začať chce s Blahom

Po výzvach na "zastavenie Blahu", ktoré padli minulé týždne v DeníkuN a Sme, tentoraz samotná Akadémia vied SAV začala štvanicu na poslanca Ľuboša Blahu. V otvorenom liste, ktorý okamžite uverejnila Pravda, vyzvali Blahu, aby vystúpil z SAV.

 
Sme znova v sedemdesiatych rokoch za dôb Husáka, keď boli nepohodlní intelektuáli vyhadzovaní z práce? Alebo sme už rovno v päťdesiatych rokoch, keď podpisovali "pracujúce kolektívy" výzvy na najprísnejšie potrestanie Horákovej či Clementisa?
 
Cituem:
"My, predstavitelia vedeckých ústavov a centier SAV, chrániac dobré meno SAV, ktorá patrí k najdôveryhod­nejším inštitúciám na Slovensku, uvedomujúc si úlohu vedy a vedcov v spoločnosti, ktorí majú prispievať k tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti, ctiac si slobodu a demokraciu, odmietajúc akékoľvek prejavy netolerancie či nenávisti, pripomínajúc historickú skúsenosť, že extrémistické a nenávistné postoje sú spôsobilé postupne narúšať demokratický politický systém a nahradiť ho systémom diktatúry, vyzývame Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., ktorý opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca, zneužíva slobodu prejavu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v SAV."

Čiže akýsi priam anonymný pracujúci akadémie žiada po svojom kolegovi, aby sa vzdal svojich politických hodnôt? A títo "intelektuáli" sa nehanbia nazvať politické názory oponenta "nedemokratické", "nenávistné"? Vedia tí tupci, ako si v jednej vete odporujú?

Ja obviňujem týchto byrokratov, že to oni presne Husákovskými metóda ničia demokratcický systém, slobodu slova a politického presvedčenia. Oni sa snažia nahodiť akési pravidlá "budovateľa kapitalizmu", ktoré musí každý , poslúchať. Oni kritizujú dotyčného za "nevhodné správanie" a nedostatok "sebareflexie"!! To sa tí ľudia už celkom zbláznili?  

Nevidím v článku akékoľvek mená. Je teda výzva anonymná? Bude teraz za všetkým zas proste jedna strana?

Blaha sa definuje ako marxista, proste používa do veľkej miery marxistickú sociológiu, marxistcký slovník. Je naozaj určitým paradoxom, že práve on naráža na tieto metódy totality, metódy neoboľševikov. Nie je to ale naozaj nejaký absurdný protiklad, pretože súčasný režim sa prirodzene neriadi žiadnymi sociálnymi teóriami - jediné, čo rozoznáva, je poslušnosť voči zaocánskemu molochovi, alebo neposlušnosť. A Blaha je neposlušný. A tak tupé telce, ktoré obsadili akademické posty (podľa toho aj tá veda vyzeré) teraz blačia na jednu čiernu ovcu, ktorú medzi sebou majú. Ostatné čierne ovce sa rýchlo prefarbujú, a mlčia, či bečia so stádom.

Som rád, že toto vidím. Je to dôkaz, že súčasná malomestská spoločnosť je bezcenná a nekonečne tupá. Ale Blahu sa treba zastať a podržať ho. Začala studená občianska vojna, a keď zožerú jeho, budete vy, občania, ďalší na rade.
Naopak, treba nájsť tých, čo toto na politickú objednávku zosmolili, čo takto zatiahli politiku do SAV, a tých namieste, okamžite na hodinu zo SAV vyhodiť.

To by spravila zdravá, seba si vážiaca spoločnosť. Je tu už taká?
Dusanbe

buď začala blokovať RussianTelevision kanál RT už aj na internete, alebo majú nejaký hackerský útok - celý večer je RT nedostupný...

nové