V USA ďalej zahadzujú svoje biele patriotické korene - prezident Jefferson je už tiež odstraňovaný

Tretí prezident, Jefferson, ztelesňuje to najhanebnejšie v dejinách USA. To dlhodobo tvrdí politička Adrienne Adams, poslankyňa za Queens a spolupredsedkyňa politickej skupiny černochov a latinos. Najnovším výsledkom ich snaženia je odstránenie sochy Thomasa Jeffersona z  radnice New Yorku.

 

 

Jefferson je len ďalší v poradí, odstránené boli sochy Kolumba, Roosevelta a podobne. A nie je to len o sochách, ale ničí sa aj povedomie o cene týchto mužov a vôbec ideológii ich doby. USA si tým bez preháňania ďalej podrezávajú korene, na ktorých stoja. Keď si ich zničia, zostane len anarchia a nový divoký západ.

Ako postupuje nahradzovanie belošského obyvateľstva černošským a latinos, stáva sa z USA druhá Brazília. Chaos, bieda, vojenské diktatúry - rozdiel je len v tom, že budú mať atómové zbrane schopné zničiť celý svet.  

Treba pripomenúť osud Zimbabwe a Južnej Afriky, kde boli a sú beloši zabíjaní v nájazdoch černošských bánd na farmy ale aj domy v mestách. V Amerike ale takmer iste raz nastane bod zlomu, kedy sa beloši začnú naostro brániť, kedy sa budú musieť naostro brániť.

Odstránenie Jeffersona som zobral z nemeckých FAZ, kde autor viac ako na Jeffersonom vzdychá nad tým, že sochu kedysi daroval mestu židovský darca Uriah Levy, a teda sa jej odstránením zničí aj určitá pamiatka na neho - a teda s implicitnou otázkou "nie je to už anisemitismus"? Je, milí novinárik, je, a keď populácia černochov stúpne, budú židia na uliciach Ameriky prenasledovaní ako najväčší rasisti. To je isté - ale sú nepoučiteľní.

 

 

 

nové