Základná tématická trojica

Keď človek pozerá alternatívne weby alebo počúva nejaké slobodné rádia, všimne si, ako sa periodicky opakujú témy. Všimne si, ako debata dosahuje určitú úroveň otvorenosti ale potom zas opakovane upadá do takého toho alibizmu, slabého naznačovania a opatrnosti. K tomu ešte existuje mnoho odvádzacích tém, zástupných problémov, ktoré sa ľuďom opakovane pletú pod nohy.

 

Je jasné, že by bolo vhodné stanoviť určitú minimálnu úroveň rozpravy, pod ktorú nemá zmysel ísť. Že by to chcelo stanoviť dve-tri základné témy, ktoré sú za prvé jadrom problémov a do veľkej miery zdrojom ostatných negatívnych efektov.

Bez veľkých pochybnosti sú to tieto tri témy, tieto tri problémy alias zdroje krízy súčasného sveta:

 

 

A. Plutokracia - siete medzinárodných finančných mafií.

B. Sionizmus - spojenie náboženského fundamentalizmu s globálnou politikou

C. Amerikanizmus - primitívny šovinizmus a posadnutosť svetovládou

 

Poradie závažnosti týchto troch bodov nie je dôležité. Podstatné je, že o týchto troch veciach treba viesť dialóg a hľadať riešenie. Treba odmietnuť akékoľvek snahy tieto témy diskreditovať. Akékoľvek predsudky typu, že je to "komunizmus", "antisemitizmus", "antiamerikanizmus" či čokoľvek podobné, treba považovať za diskrimináciu. Akékoľvek snahy vyhýbať sa týmto témam sú jednoznačne snahy o obmedzenie slobody slova.

Ostatné problémy sa dajú odvodiť z týchto troch. Všetky sociálne nerovnosti a chudoba sú výsledkom  plochého zmrzačeného plutokratického svetonázoru. Všetko to hranie sa na pravicu a ľavicu, všetko to kvákanie o štátnych a iných dlhoch, všetko to rečnenie o demokracii a slobode nemá význam, ak svetu vládne finančná totalita.

Problémy morálky, témy rodiny či sexu a juvenilná justícia sú spôsobené zámerným rozkladom generovaným sionistickým fundamentalizmom. Iracionálne neuznávanie prirodzených zákonov kozmu a odmietanie ich hlbokej duchovnej múdrosti sa deje len z dôvodov primitívnej skomolenej pseudonáboženskej dogmatiky polopúštnych meňov, ktorá pred pár tisícročiami infikovala západný svet.

Nacionalistický rozvrat a rôzne revolúcie po svete sú neriešiteľné, kým ich najväčší pôvodca, americké šialenstvo zvané "manifested destiny", nie je zahnané tam, kam patrí a odkiaľ prišlo - niekam do stoky, kde ho vymysleli chudáci nenávidiaci čistý svet. Abnormálne ohromné zbrojenie USA a pravidelné vedenie vojen po celom svete kvôli svojej unipolárnej hegemónii, ale aj kvôli vojnám samým, je typickým príznakom americkej  sociopacie.

A podobne je to so všetkými ostatnými ťažkosťami, ktoré som tu nespomenul. Až na banality sa všetky dajú odvodiť z niektorých týchto základných tém.

 

O tejto základnej tématickej trojici sa treba rozprávať otvorene a bez strachu. Určite sa v pohľade na ne ľudia nezhodnú. Samozrejme, že jestvuje mnoho fanatických amerikafilov, ktorí by vás aj zabili, ak im o Amerike poviete pravdu. Ale nemôžu. Samozrejme, že sa vás sionisti pokúsia zákerne zdiskreditovať či ináč odstrániť, keď poviete rovno o dôsledkoch sionizmu a o role židovstva pri vzniku ich náboženstva 20. storoičia, boľševizmu. Ale nebudú to môcť skúšať oficiálne, ak sa tieto témy stanú všeobecne akceptovanými. A oni sa takými stanú o to rýchlejšie, o čo viac a častejšie ich budete nadnášať do verejnej debaty. Všetky tri, stále znova a znova. Žiadne iné, žiadne hranie sa na nekoncentrované detičky, len tieto tri. A otvorene, bez strachu, že niekomu stúpite na otlak. Práve naopak. Plutokracia, sionizmus, Amerika...

Už len jasné definovanie týchto troch problémov naznačí aj to, kde je príčina zla. Prvá etapa je určiť čo a kde, v druhej sa potom dohodneme, ako.

Čím viac bude ľudstvo schopné sa skoncentrovať na tieto tri body, tým viac si ušetrí trápenia.

Le Bleu

ty extrémista!

Norman

Tieto tri témy už viac nemožno považovať za extrémistické. Treba ich dostať do "mainstreamu" .
Toto je stredná cesta.)

Ľubov

Neviem,kde toto mám dať,tak prepáčte. Len,že dnes je Juraja a teoreticky je možné,že toto pekné meno tu niekto má. Touto cestou blahoželám všetkým drakobijcom na tomto portáli. Žite dlho a prosperujte !!!

Le Bleu

Prečo práve na Juraja..? V každom prípade, v mene všetkých drakobijcov..na tomto portáli, ďakujem.

Ľubov

Pretože by sme sa mali vrátiť domov.Čiastočne poznám názory kľúčových postáv Nadhladu.Možno ma niektoré ovplyvňujú,alebo to prišlo samé.Väčšinou iba potichu čítam,Le,ale to,že cesta domov vedie aj cez západných svätcov a legendách o nich,to pokojne poviem každému "východniarovi". Zas asi radšej Lao-c,ako Valentín,ktorému trčia eurá z každého otvoru. Ale on za to nemôže. Sv. Juraj je tu,medzi nami,v každom príspevku,ktorý je drakobijský,a to tento hore je. Preto to blahoželanie. Učím sa pohľadu zhora,vidieť celok namiesto časti. Najjednoduchšie je to pri dúhe cvičiť. Povieš dúha a vidíš automaticky sedem farieb,nie iba ..napr.modrú.Poviem Juraj ...a viem,že to je ten rytier,Bajaja,tak sa aj volal.-).Ako cvičíš nadhlad Ty?

Prasiatko

Jediná chybička Norman! Skvelé, zlepšuješ sa! Blahoželám. Nie problémy morálky..(fuj aké falošné slovo) ale úpadku, prípadne ABSENCIE mravnosti. :)
*píše mu jednotku*

Grigoriy

Od čias, ked malá armada Belzebubovych agentov vyšla z Uru Chaldejskeho a oklamala ľudstvo, že Belzebub je Boh, aby začala svoje diabolske tazenie proti evolucii cloveka k Nadclovecenstvu, aby nás takmer po cele štyri tisícročia držal v chaose a v duchovnej tme, neobjavil sa na tomto svete iný apoštol našej spasy a naozajstneho konečného oslobodenia, ktory by sa bol svojou veľkosťou aspon priblížil k Theodorovi Herzlovi.
Ked hovorím o NAŠEJ spase a oslobodení, určite nemyslím ÍCH spásu.
Genialita Herzla je v tom, že dokázal prísť s jediným a naozaj účinným riešením nášho najväčšieho problému.

Žiadnej politickej idey, žiadnemu politickému hnutiu by som sa ja nevedel oddat s takým zanietenim a doslednostou, ako je myšlienka sionizmu.

Norman

Sionizmus je pojem, zahrňujúci prepojenie určitých judaistických doktrín s politickou a inou, hlavne finančnou mocou.
Tak, ako tento pojem používal Hertzl, v užšom slova zmysle, ako hnutie za návrat do Palestíny, je to celkom iná vec, len zúžený význam.
Tak by ho radi používali sionisti, tvrdiac, že ich cieľom je len vybudovanie jedného svojho štátu - ale ako môže každý vidieť už storočia, ich prax je budovanie celosvetových sietí dusiacich všetky iné štáty. Oni nikdy nechceli odísť do žiadneho Izraela - potrebovali len centrum a miesto prevýchovy. Do Izraela odchádzajú len úbohí židia a úbohí sionisti, všetci mocní a bohatí zostávajú rozlezení po svete.

Takže tu máme dve použitia toho slova, jeden náš, širší, a jeden ich, užší. Jeden náš , reálny, druhý ich, kamuflovaný a neúprimný.

To píšem pre nových ľudí, aby v tom mali jasno.
Spoliehať sa na Hertzlov úzus slova sionizmus, že všetci raz niekam odídu, je síce možno dobrý vtip, ale len a len vtip. Keby aj ktokoľvek kamkoľvek odišiel, problémy by to naozaj nevyriešilo.
A pchať židov do Izraela môže naozaj iba ten, kto ich nenávidí:) Ja napríklad, mám židov rád - rovnako ako katolíkov, protestantov, pravoslávnych a moslimov.)

Mimochodom, to je taká častá a zámerná materialistická vulgarizácia aj minulosti, tvrdenie, že jedným z hlavných cieľov Nemecka bola deportácia (či, ako prikazuje zákon, zabitie) celých židovských populácií. V skutočnosti bola fyzická prítomnosť týchto ľudí jeden z treťotriednych problémov vtedajšieho Nemecka. Podstatné bolo, že boli transformované mocenské a hospodárske uzly štátu, čo sa stalo relatívne rýchlo po prevzatí moci tým ich renesančným hnutím v 1933. Nie sú dôležité počty a poloha ľudí, ale to, KTO vládne peniazmi. Treba prevziať moc nad peniazmi, a celý sionizmus splaskne na problém točenia sliepky okolo hlavy a iné folklórne nechutnosti.

Grigoriy.

čo to znamena, mat niekoho naozaj rad.
Neznamená to v prvom rade dopriať mu, aby sa splnili jeho najvrucnejsie túžby?
Ty si naozaj myslíš, že "L'shana habaah b'yerushalayim" je len propagacny slogan z billboardu turistickej agentúry v New Yorku?

Norman

že sa nesplnil ten zlý Hitlerov návrh, vytvoriť židovský štát na Madagaskare. Panebože, bez irónie a bez srandy, veď je to taký nádherný unikátny ostrov.

Grigoriy

že nemáš dobre postrehy:
"Keď človek pozerá, ... všimne si, ako debata dosahuje určitú úroveň otvorenosti ale potom zas opakovane upadá do takého toho alibizmu, slabého naznačovania a opatrnosti. K tomu ešte existuje mnoho odvádzacích tém, zástupných problémov, ktoré sa ľuďom opakovane pletú pod nohy."

A potom...

... "sranda"...
...
... a Madagaskar...

Norman

byť stále vážny.

baloo

za tvoju spásu sú 3 body za ich spasenie 10, lebo je to o dosť ťažší voríšek. Ináč nepochopil som celkom, prečo ospevuješ Herzla? Ja, jakožto rodený skeptik, si myslím, že keďže anno dacumál Herzlov smer bol úspešný a presadil definíciu národa a myšlienku štátu, dnes ho oslavujú. A naopak: mlčí sa určite o iných desiatkach židovských mysliteľov, ktorí boli proti. Podobne, ako sa aj dnes kušuje napr. o Neturei Karta. Štát Izrael je rýdzo politický projekt a podľa dobových zvyklostí vlastnú krajinu môže mať iba nejakým spôsobom zadefinovateľná skupina ľudstva, takže bolo nevyhnutne treba skoncipovať ideu židovského "národa" - len aby mohli mať krajinu. Toť vsjo. Alebo nebodaj sa ti zdajú Chazari, Sefardi, ba Falassovia a "židia" z Kaifengu ten istý národ? Prdlajs.

baloo

ale menované tri problémy sú relatívne povrchné a odvodené z "prapríčiny", t.j. boja temna so svetlom. A pravdupovediac medzi tými tromi vecami ja osobne ani nejaký fundamentálny rozdiel nevidím. Môžeme to aj tak zhrnúť, že ide o tri vzájomne sa prelínajúce smery založené na mamonárstve: mafie, finančná oligarchia a politika, ktorá k tomu určuje spoločenský rámec (napr. vymenovaním prokurátorov alebo vopred zadefinovaných "procesných chýb", kvôli ktorým hajzlíci sú po pár mesiacoch zase vonku atď.) a naviac si uzurpuje právo na veľkolepé rabovačky a masakre honosne nazývané "vojny".
Zaujímavejšou otázkou je, ako je možné, že tento evidentne falošný systém, ktorý je ZALOŽENÝ na lži, ako môže fungovať? Ako môžu mili-óny/ardy ľudí zožrať tieto bláboly o ideáloch a ostatných chujacinách, keď napr. Powell ešte ani nedokotkodákal svoje lži v OSN a už bolo jasné, že je to lož. A teraz, po 11 rokoch sa prizná... tak vieš čo, Coline, ťahaj k materi, neverím ti, že si to už vtedy nevedel. Takže za oveľa základnejší problém, ako tebou vymenované tri aspekty považujem všadeprítomnú lož. A tá sa začína hneď v školičke, kde sa lidičky naučia, že sa svet vytvoril z NIČOHO a odvtedy sa VYvýja (a netreba asi vysvetliť, predpona vy-... čo zvykne označovať: von/hore). Ľudia boli v minulosti hlupúčki, a tak sa báli ohňa, dažďa a blesku, že si museli vymyslieť bohov a hneď im bolo lepšie, ale "ľudstvo" postupne spoznalo prírodu a včil dnes máme už jadrové elektrárne a telku a nepotrebujeme už tých bohov, lebo sme múdri. V podstate už Vesmír vznikol sám od seba z ničoho - aj keď treba uznať, že hneď ako si prvá hmota uvedomila, že už fakt existuje hneď začali fungovať zákony, ktoré ten systém len deštruujú, ale nevadí, aj tak sa vyvýja a vždy k lepšiemu a krajšiemu. Nu, podľa to je nultý blud, ktorý krýva na všetky končatiny, aj ne tie s kopytami. Dovtedy, kým sú ľudia ochotní uveriť, že nejaké "prírodné" zákony riadia aj ich životčeky (ale všeobecne to speje k lepšiemu), zožerú všetko. Dovtedy, kým si neuvedomujú, že dnešný stav ľudstva je výsledkom vedomých zásahov PROTI veškerým ozajstným zákonom a ich cieľavedomé nahrádzanie umelými účelovými termínmi, aby si podľ amožnosti ani nevedel vyjadriť podstatu vecí, zožerú všetko a ešte si budú aj pýtať duplu. A za týmto procesom nie je USA, sionizmus, boľševici, finančníci - aj keď treba uznať, že čím väčšie prostriedky k tomu majú, tým viac môžu proces smerovať, ale to sú iba prostriedky. Hej, aj celá USA je prostriedok, ako bol SSSR svojho času.
A všimni si ešte, že všetky tieto smery sú GLOBÁLNE - nuž, tí, ktorí nenasrali svojho Boha a mohli zostať vo svojej domovine sa radi starajú o ňu, majú tam korene a nerozmýšľajú globálne. Dobre vychádzať so susedmi, tešiť sa z detí, úrody, vône hôr a nezabúdať na dedové rozprávky. ja už akonáhle niekde vidím, že "globálne" (oteplenie, ekonomika, policajt, ba mier, čo tiež vieme, čo znamená v ich preklade), viem odkiaľ vietor fúka - hej, sú to vždy "oni". Svojim spôsobom ich aj ľutujem, lebo musia stále bojovať, aby ovládli všetko, nepoznajú pokoj, len strach a nekonečnú túžbu po svetskom blahu. Peniaze, porno, drogy, buzerantské karnevaly. A nám to je aj bude dovtedy proti srsti, kým sa im tie naše korene nepodarí preseknúť aby sme sa stali rovnakými úbožiakmi, ako sú oni. Oni stále čakajú na toho svojho Mesiáša ale keď príde a nedá im veľa peňazí a kuriev len pokoj a lásku, rovnako ho pribijú na kríž. Sami nevedia, čo potrebujú.

OK, snáď stačí takto na ráno.

Norman

Hlboká filozofická debata je naopak potrebná (ale niet času).

Samozrejme, že problémy sveta sa dajú nakoniec vyabstrahovať na nejaký konflikt temna so svetlom, alebo podobne - ale to už je tak abstraktné, že sa to v (spoločenskej) praxi nedá použiť.
Máš pravdu, že tieto tri body sú prepletené (a je hrozivé, že sa krútia okolo atraktora v amerike), ale sú predsa len niečím odlišné. Napríklad aj ak by klesol vplyv Ameriky v Európe, ale ak tu bude ďalej vládnuť finančná totalita, tak problém nie je vyriešený.
A ideologický vplyv "sionizmu" v ešte širšom zmysle ako bežne, je to čo si všetko popísal - to vykorenenie, tá neprirodzenosť , to zahnívanie, ktoré sa ale naozaj netýka len judaizmu, ale aj kresťanstva a islámu (ale aj iných, len tie sú pre nás prakticky nevýznamné)).

Opakujem, sú aj iné problémy a témy, viac alebo menej dôležité, ale na Západe sú tieto tri témy proste hlavné a na ne sa treba pragmaticky sústrediť.

Ľubov

Ja by som sa aj rada takej diskusie Baloo zúčastnila ,našťastie aj pre Vás mám istý zmysel pre taktnosť a etiku,nemiešať sa do vecí,ktorým nerozumiem. Ale to neznamená,že nad nimi nerozmýšľam. Presne ako hovorí Faust Mefistofelovi:" To čo neviem mi chýba a to,čo viem,je mi zbytočné" Ale toto sústo,vážení,je naozaj príliš veľké a asi by bolo dobré,keby sa vyjadrili profíci .-)s diplomom z filozofie,alebo teológie.Ale ak by sme chceli tieto tri "príčiny" odvodiť ešte z ďalšej prapríčiny,mali by sme postupovať aritmeticky : 3 2 1 .Predstavujem si jedno sa rozdelí na dve. Jedno len dáva,druhé len berie. A to je zrejme tá démonizovaná dualita a s ňou začiatok všetkých problémov.

Le Bleu

Mám veľmi podobný postoj/dojem, tamtá balooova úvaha sa mi veľmi páči a rád by som aj ja k tomu niečo povedal, ale.. akosi.. neviem to. Nápodobne dokonca aj k tomuto http://nadhlad.com/comment/7236#comment-7236

Ľubov

Tak a práve to Ti neverím,Le Bleu....že nevieš. Povedali na začiatku,že Nadhlad je pre každého,že každý môže prísť a cítiť sa tu ako doma (no,možno som len trocha upravila tú verziu) Jedinou podmienkou je,aby sme boli autentickí. Prekladám jedineční. A to sme,načo falošná skromnosť. Koľko vody ešte musí pretiecť Dunajom,(Hronom,Váhom),aby sme pochopili,že ...sme dobrí.Nadhlad chápem konečne ako takú "lásku ku koreňom,ale v inom štýle".Takže záver,píš...Le Bleu,vieš to. No a aby som nezabudla,ak si z Ba,túto sobotu má v Istropolise prednášku von Daniken. Má 80,veľa takých príležitostí už nebude. Zas nie každý je jeho fanúšik,tak len taká upútavka.

Ľubov

Ps: omyl...Daniken až 13.teho,teraz v sobotu slávnosť na Devíne k 200.výročiu narodenia nášho krásneho Ľudovíta.

Norman

som sa bol pozrieť. Podobných ľudí je dobre vidieť na živo. Bolo to určite zaujímavé, kľudne odporúčam.
Ale teraz už sú tie ceny naozaj úžernícke, dobrý zárobkový obchod.

Prasiatko

Doporučujem pozrieť film v Talianskej republike do začiatku deväťdesiatych rokov zakázaný. Výborný na podnietenie nenávisti proti Talianskej armáde. :D
http://www.ulozto.cz/x2voL9U9/lion-of-the-desert-1981-mp4

Želám emóciami nabitú "zábavu". Síce ITA už usilovne pomohli zmiesť z povrchu zeme krajinu čo ho natočila, napriek tomu hovorím, ešte nie je všetkému koniec!!!

s1

Ďakujem klobása za dobrý tip na film (Y).

Grigoriy

Predstavte si, že som dnes bol v televíznej vedomostnej súťaži. V poslednom kole som uz mal nahrate 2 450 EUR. Dostal som za úlohu buď správne odpovedat na poslednú otázku a zdvojnasobit sumu, alebo pri nesprávnej odpovedi všetko stratiť.
Dali mi dve ukážky z diskusných príspevkov v denníku SME, a ja som mal určiť etnickú príslušnosť prispievatela "deti de licate".

1)
spoločne proti putinovi..
jo a prikladám zoznam pracovníkov ruskej ambasády:
a. horislav, aragonit22, arten ritter, bankar, belnea, camilo, ciernobielo, cs2, danny89, dede1, dujlujhuj, eg, elo99, emilm, erebos111, esmeraldo, evuška, fanty, fart2, ferinko jaternica, frankys, hakap, chladomor, ison, ivanh, jan halaj, jana pokorná, jaroslav66, jezkovivoci, katarina08, ladlen, lešek, logika1, lubos57, kowalski9393, marcel666, marco01, martin lukacek, medvedie labky, melicher, mito, nal, namornik.sk, oryhel, ovic, pepesk, peter8563, pitu077, rarasok, rené artois, robo65, rudolf mráz, sano b, scarabeus, slibak, slias, sotko, sunmoon, svihrnak, vanbe, viktor, votrelec, zlodejdusi, zoromstitel, 2010a
Reagovať | dati de licate 29.04.2014 17:27

2)
dobrá správa je vždy vítaná..
kol hakavod
dati de licate
Diskusia k článku: Izraelská armáda zbúrala nepovolenú palestínsku mešitu

Odišiel som bez jediného centa!
Ako ja mám vediet, kam patri idiot dati de licate, ktory dokáže niekedy napísať az 38 príspevkov denne???!! Za šestnásť mesiacov takmer tri tisícky príspevkov!!!
Vy by ste vedeli?

Mireček T.

My si tu v centrále všetko archivujeme, triedime a vyhodnocujeme. Ale tento dati de licate je nejaký slabší káder, lebo len tak fľochnem okom a vidím, že chýba chuang-tzu, Commitee Upon Nonliberal Taboos, rafael rafael, Nikto 1, udine parma a ďalší, ktorým sa nám podarilo zablokovať konto.

Grigoriy

teraz uz bez tremy pre televíznou kamerou, je mi takmer jasne, kam patriš ty. Dokonca by som vedel povedat meno obce v Halici, odkial prišla tvoja stara mati na Slovensko.

vp

Ak sa obraciaš na Mirka Tódu, tak máš nepochybne pravdu. Ak sa obraciaš na autora príspevku, chytil si sa do pasce, ktorú tak rád staviaš ostatným. Medzi menovanými "pracovníkmi ruského veľvyslanectva" je aj autor príspevku.

Grigoriy.

Commitee a parma sú veľmi dobrí. Aj další . S takými ľudmi by sa dalo niečo robiť.
Zle som odhadol Mirečka T.
Je NÁŠ.

Grigoriy

V abecednom zozname ľudských charakterov je skoro symbolicky na prvom mieste A - aristokrat; na poslednom mieste je vsak písmeno Ž.

Predstavte si, že v dedine je jedna nechutná, klebetna, hasteriva, intriganska, hnusna škrata. Do všetkého rozpráva, rozostvava celu dedinu a večne žije zo sociálnej vypomoci a podvodov.
Niet ničoho, k čomu by sa naša škrata nevyslovovala, niet nikoho, komu by táto kreatura nechcela radiť, ako má žiť.
Zalubilo sa našej škrate vydať sa do kaštieľa, tak si vyhliadla jedného aristokrata a nemalo mu kombináciou rôznych lichôtok aj vyhrazok nadbiehala.
Dozvedela sa k svojmu zhrozeniu, že mlady aristokrat strávil večierok u svojej snubenici-grofke (lebo však takí prirodzene patria k sebe), a dostala z toho hystericky zachvat: chodila po dedine a rozpravala každému, aki by všetci mali byt rozhorceni nad takou vecou.
Všimli ste si niekedy, že tie najhnusnejsie kreatury by Vám chceli vnucovat ešte aj to, ako sa vy máte cítiť, ako sa vy máte divat na veci okolo Vas?

Tak som ju tam vcera stretol, a hovorím jej: "Čo je teba do toho, kurva!"

Niekto jej to musel povedat.

http://www.sme.sk/c/7185921/schroder-oslavoval-narodeniny-u-putina-a-nah...

Kolodej

mas tam zasadny omyl, pise sa: "Čo je teba, kurva, do toho!"

Le Bleu

To je už totálna VOJNOVÁ propaganda. Už im chýba len začať kresliť Rusov ako prasce a môžu si ruky podať so svojimi kolegami "žurnalistami" z čias 2. sv. vojny v Nemecku, USA atď.

Prečo by mali USA zaviesť sankcie voči vláde v Kyjeve:
http://domino50.blog.pravda.sk/2014/04/29/sankcie-proti-ukrajine-logicke...
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2014/3/15/kam-se-podelo-105-mi...

Sinuhet

http://www.thetruthseeker.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/bel...

Iné déja vu som mal, keď som v ostatnom čase videl v telke rečniť Kerryho. Zrazu som si uvedomil, že čosi veľmi podobné som už videl - presne takú neistú, nepresvedčivú mimiku a presne také ksichty ako Kerry strúhal svojho času Miloš Jakeš, keď v poslednom roku svojej vlády-nevlády táral k masám. Evidentne aj v USA dospeli do štádia, keď ich politická reprezentácia už ani na úrovni nonverbálnych prejavov nevie v komunikácii skryť to, že svojim táraninám neveria už ani oni sami...

slaven1

Keď sme pri bývalom režime, tak toto som videl včera:
https://www.youtube.com/watch?v=AQ092rRTrfE

„Rozprodej století“ – tak se nazývá jedna z knih, vydaná na Západě, hodnotící výsledky privatizace. I když název knihy je nadsazený a jak bývá zvykem, cíl je zaujmout čtenáře, obsah vykresluje jen zlomek toho, co proběhlo v Rusku v polovině devadesátých let. Tj. kdy podniky druhé největší ekonomiky světa, náležející celému národu, přecházely za pakatel do soukromých rukou. Precedens, který nemá v lidské historii obdoby a sotva kdy mít bude.

http://zvedavec.org/komentare/2014/04/5958-role-zapadu-v-ruskych-reforma...

Ľubov

Pochod Národ povstaň začína 9.mája v Košiciach ,pred chrámom sv.Alžbety,viac menej to píšem Tebe Kolodej,lebo viem,že si z Košíc.Lepšie je mať informácie z prvej ruky,tie osobné stretnutia ,ktoré sa nedajú nahradiť. Viac info mám z SV,5.5. 2014 M.Urminský Nenásilný antiterorista. Aspoň toľko k tomu zatiaľ.

Grigoriy

V Amerike radili členky hudobnej skupiny Pussy Riot kongresmanom, ake sankcie uvalit na Rusko.

Taku vec ja uz naozaj neviem ani komentovať.

V denníku SME uviedla akási Miriam Zsilleova, že:

"Pre Rusov je 9. máj národným sviatkom. Podľa prieskumov ho až 70 percent Rusov považuje po Silvestri za druhý najvýznamnejší sviatok. Víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom za „najväčší úspech Sovietskeho zväzu“ považuje 60 percent Rusov."

Aj o tomto je naozaj ťažké niečo povedat, ale nedalo mi, aby som si v Google -images nezistil, ako asi môže kreatura, ktora takéto niečo napíše, vyzerať. Google je však dobre aj k tomu, aby si jeden zistil, kto nosí meno Zsille alebo Zille.

Buheh

Takúto správu môže prekonať už iba informácia, že to mrazené kurča kandiduje for president of the USA.

Norman

ludia ako poliacik, ak aj sa daju na hladanie, v sebe objavia zrejme len tu opicu.

Ale vazne, na vine su drogy. Prepil si mozog, zial.

Buheh

ja som presvedčený, že alkohol je v tomto prípade len druhotný jav. On je prosto taký od podstaty. Je to exemplár, aký by si Klimov vystavil vo vitríne.

Norman

je myslene alegoricky. on si ho prefetoval , v tom nie je rozdiel.

nové