Rasová mentalita imigrantů

Ján Čech

Pro zkoumání rizik masové uprchlické krize je vhodné zamyslet se nad tím, kdo nám to sem z jihu do Evropy vlastně proudí. Nejčastěji se zmiňuje hrozba islámu, protože většina imigrantů jsou muslimové. Náboženské vyznání sice z těchto lidí dělá vetřelce, vyzbrojené Evropanům nepřátelskou ideologií, není to ale ten hlavní problém. Hlavní problém je rasový.

Islám je výsledkem neúspěšné christianizace Arabů. Římští biskupové od třetího století po Kristu usilovali o vítězství křesťanské moci nad všemi zeměmi okolo Středozemního moře. Jejich misionářské výpady vedené silou či ideologickým působením směrem do arabských zemí končily isolovanými křesťanskými sektami bez masivního vlivu na většinovou populaci. Ta zůstávala z hlediska helénského pohledu barbarská. Řešením bylo vytvořit modifikovanou verzi Bible ušitou na míru mentalitě jižních ras. Tak vzniklo Mohamedovo učení a islám. V důsledku vše skončilo rozkolem mezi katolickou církví a islámskými heretiky v pozici muslimských kněží. V další fázi došlo k rozdělení tehdy známého světa na dvě nesmiřitelné strany Kristových a Mohamedových služebníků.

Podstatné pro současnost ale je, že prvotní nekompatibilita mezi evropským a arabským světem spočívala v mentalitě obyvatel těchto geopolitických celků, v mentalitě podmíněné rasovou odlišností.

Obdobný nesoulad v mnohem subtilnější míře samozřejmě platí i pro černochy z jižních oblastí afrického kontinentu. Pro ně je už lhostejné, zda vyznávají Krista, Mohameda či pralesní Duchy. Jejich pojetí jakékoliv duchovnosti je natolik primitivní, že z hlediska evropského pohledu na věc není vůbec rozhodující, k jaké víře se hlásí. Problém s jejich integrací bude vždy týž.

Mentalita černochů vyplývá z jejich bytostné animality. Pro černocha nemá smysl vyšší pojetí duchovního poznání, ať už se hledá v transcendentální sféře absolutního Boha či v imanentním božství. Jeho vnímání je ohraničeno přímým pozorováním okolní přírody. Nachází tak vzory svého chování mezi zvířaty. Muži z černošského kmene nikdy nepracují. Tato pro ně nízká činnost je úkolem žen. Černoch nanejvýše loví nebo válčí, většinou však tráví čas lelkováním na očích samic svého druhu a budováním vůdčího postavení v kruhu vlastních soukmenovců. Od tohoto postavení se odvíjejí takové okolnosti, jako na kolik žen si může činit nárok, jak velkou rodinu, která se o něho bude starat, si může dovolit, a tak podobně.
Vzorem chování pro černocha je život africké šelmy. Lev má na starosti uhájit smečku před napadením jinými samci téhož druhu. Lev se nevyčerpává lovem potravy, to mají na starosti lvice. Hlavním jeho zaměstnáním je vystavovat na odiv svoji velikost, sílu a urozenost v podobě bohaté hřívy, aby tak odstrašil své konkurenty a získal povolnost samic ve smečce. Podobné duševní pochody dominují i v hlavě negra. Přesídlením do civilizovaných končin, kde je přinucen k technickému vzdělání a k uplatnění na trhu práce, se sice jeho chování dílem změní. V jádru však zůstává stejný. Jakmile mu k tomu jsou dány podmínky, buď zvýšenou životní úrovní, nebo naopak vyloučením z prostředí většinové společnosti do černošského ghetta, navrací se ke svým bazálním impulzům a k roli zvířecké šelmy.

Pokud uvažujeme obyvatele arabského světa, jeho mentální podstata má podobné, avšak méně vyhraněné rysy než u černocha. Jeho genetické založení je totiž ambivalentní. Často se v něm mísí negroidní, mongoloidní ale také árijské geny. Podíl takto nesourodých vloh ho ovšem nikterak neobohacuje, naopak, výsledkem je ztráta většiny předností ze všech ras podílejících se na jeho charakteru a zároveň jakýsi hybridní životní styl postrádající jasnou identitu a směřování. Arab, podobně jako černoch, pracuje pouze v případě, že je k tomu donucen. Jakmile získá dostatečné finanční prostředky, najímá za sebe někoho jiného jako sluhu či otroka. Navenek se velice honosí svým postavením, které je vyjádřeno počtem žen v domácnosti, velikostí domu, bohatstvím a adekvátní mocí. Toto postavení nesmí být nikým zpochybňováno, jinak následuje tvrdá agrese, podobně jako u samců ze zvířecí říše. Proto Arabové dodržují pevná pravidla při vzájemné komunikaci, aby nedali ironií, zvýšeným hlasem či jinými deklasujícími mimikry záminku k napadení.


Okolnost, že arabský svět přijal islám, má jen podružný význam. Nicméně způsob, jakým je toto náboženství využíváno k upevnění moci privilegovaných vrstev ve společnosti, závisí zase od genetického založení. Země blíže negroidní populaci praktikují krutý a radikální islám. Země, v jejichž genetickém mixu převažuje složka bílé rasy, vyznávají umírněný islám. Příkladem umírněného islámu je Irán, jehož perská minulost v sobě nese výraznou stopu árijských vládců a zakladatelů perské moci.

Ukázkou rasové mentality Arabů je způsob, jakým využívají své ropné bohatství. Pokud by blízkovýchodní ropná pole byla v rukou bělochů majících tam svůj domov, byla by již dávno na místě stávající pouště kvetoucí zahrada. Ne tak zdejší muslimové. Ti obrovské ropné zisky využívají především ve prospěch blahobytu vyvolených – k vytvoření neslýchaného přepychu a nadbytku pro vládnoucí monarchistické rody a imámy jako pečetících odznaků Alláhovy přízně, jimiž se mohou tyto muslimské elity honosit. Na arabské půdě rostou hotely a turistická centra pro extrémně bohaté zákazníky, budují se tam umělé rajské ostrovy a prosklené monstrózní haly se sněhem pro celoroční lyžování pod žhavým sluncem, mezi standardní výbavu příbytků pro bohaté patří zlaté kohoutky, zlaté vany, mramorové fasády a kdo ví, co ještě.

Jsme zde svědky extrémní marnivosti, pýchy a duchovní plytkosti. Arabští muslimové jsou jako kobylky, které spasou, co jim Alláh nadělil, a když už není co spásat, začnou se zabíjet mezi sebou. Důvodem ovšem není islám, ale jejich rasová predispozice. Proto si i Korán vykládají různě podle specificky odlišných animálních sklonů. Agresivita a krutost při obhajobě vlastního postavení či společenské role je totéž, co obrana cti a svatého sebeurčení. Je proto nanejvýš žádoucí znát, s jakým živlem jsme v případě invaze muslimů do Evropy konfrontováni.
Důležité je také vědět, že všechny tyto rasy žijí a ctí kmenový princip komunitního soužití bez znalosti a respektování genetických zákonů, o nichž tradičně nemají pojem. Černoši, Arabové, ale i Semité provozují sexuální obcování v uzavřeném kruhu geneticky blízkých potomků. Nutně proto podléhají degenerativním účinkům, jejichž typickým znakem je vedle fyzických defektů i snížená inteligence. Nyní zvažme, jaký genetický vklad přinášejí alogenní vetřelci původní bílé evropské populaci, jakých konců se dočkají naše národy, pokud se s těmito novousedlíky začnou geneticky mísit. Raději si to ani nechtějme představit a snažme se o všemožnou formu obrany před zničující uprchlickou invazí.

Většina barevných evropských imigrantů pochází z nižších vrstev. Doma často nemají ženy a musí otročit svým pánům, v horším případě prchají před hladomorem. Při primitivním způsobu jejich myšlení se není třeba divit tomu, že Evropu považují za místo, kde se mužům ženy samy nabízejí, o čemž je sexuálně vyzývavé oblečení evropských žen nenechává na pochybách, a nemají žádné zábrany před tím, aby si na ně jednoduše a bez dovolení sáhli. Pohostinnost evropského sociálního systému je pro ně výrazem Alláhovy štědrosti vůči svým věřícím na úkor bezvěrců. Mají proto pocit, že je jim dán shůry nárok na vysoké sociální zajištění, jaké si nezadá s nárokem místních obyvatel a nevěřících nepřátel žijících v bezbožnosti. Zde je vidět, jak islám, coby víra pro duševně zaostalá etnika, vytváří v hlavách věřících iluze a myšlenkové fikce nacházející se zcela mimo obraz objektivní reality.

Jediným smysluplným řešením (dez)integrace barevných uprchlických a imigrantských etnik je proto tyto lidi z Evropy vyhnat zpět do jejich zemí původu a tak zachránit bílou rasu před totální devastací a úpadkem. Není se třeba tolik bát evropského chalífátu, jako geneticky zprzněných potomků současných obyvatel Evropy. Pro Slovany se tím nastoluje otázka kardinálního významu: Jak zabránit pronikání barevných vetřelců do jejich držav a ochránit tak genofond bílé rasy, jehož jsou Slované nositeli jako poslední dosud výrazně geneticky nezasažené bílé etnikum na planetě Zemi.

Konec bílé rasy bude totiž znamenat i konec jakékoliv duchovně i technologicky vyspělé civilizace na modré planetě. A vězme, že Číňané to nezachrání, pokud tedy nechceme za vyspělou civilizaci považovat technokraticky propracovaný systém hemžení žlutých biorobotů v koridorech světových megapolí, do nichž budou tyto transhumanistické životní formy pod vládou geneticky vyšlechtěných nadlidí koncentrovány.

 
Ján Čech
 
0
Ľubov

Toto video
https://www.youtube.com/watch?v=fGRuN9Hg1N8
má niekoľko rovín,v tej prvej,dobre,má trochu pobaviť.Ale nie zlomyselne. Skúste sa na to pozrieť tak,že je to stále 19 ročné dievča,ktoré chce byť krásnou nevestou.

Potom tie ostatné roviny,bizardnosť,ktorá hraničí s Kosturicovým legendárnym Kocúrom a mačkou a potom,ešte myslím ilustruje aj čosi na veľmi hlbokých úrovniach podvedomia,a to snahu šúdrov dostať sa aspoň takýmto komickým a hej,aj tragickým spôsobom na úroveň brahmanov.Brahmani boli v kastovnom systéme nedosiahnuteľní,až zrazu,hľa,svet sa obrátil hore nohami a nič nechápajúci cigáni,možno sa práve stali niekým iným.Ktovie,ako to chápeť.Rasa v tom je ,aj mentalita .

Dusanbe

ved to bolo u nas - niekde pri Michalovciach.
Napadla ma otazka, ako sa dali "mladi" dokopy - ci nejde viac o spojenie
majetkov, resp. "firiem".
Ak nahodou ano- vidis, este aj dovody mali take typicky "slachticke".
:-)

Nevyznam sa velmi v ciganoch - je ich viac druhov - "kmenov",
to vidis jasne na ich vyzore a medzi sebou sa distancuju este viac, ako "vacsinove" obyvatelstvo od nich.
Dufam, ze to bohatstvo nepochadza napr. z uzery, alebo nejakej "stavebnej firmy",
kde 30 kopacov maka nacierno za 2 eura/hod.
Aj ked, s velkou pravdepodobnostou to bude z niecoho podobneho.
Ale nemoralizujem, ved napr. zisk sukromnych zdravotnych poistovni pochadza z limitov
na lieky ci vysetrenia pre pacientov a nikto zo zucastnenych sa kvoli tomu na svojej jachte netrapi.

"Dievca" nech je stastne kolko vladze, kedze uz coskoro zacne mat vazne zdravotne problemy a aj ked zaklad bude asi v genoch - vlastnym pricinenim rozvinula zdedene danosti do uteseneho stavu.
Ale to je ciganska predstava "uzitia si" a zmyslu zivota.
No nebudme zas prilis kriticki - vari sa vam nestalo, ze vasi znami na otazku, ze aka bola dovolenka, zacnu opisovat interier hotela a kolko a akej zranice bolo pocas dna v ramci "all inclusive" ?!

Norman

Oni sa samozrejme od seba dištancujú viac, ako biele obyvatelstvo od nich.
Je to tak preto, lebo belošská spoločnosť bola viac rovnostárska. Beloši to majú očividne v génoch, až to zdegenerovalo do nekontrolovaného rastu s názvami "demokracia" a do všetkých možných politických "rovností" - genderovej, rasovej, buzerantskej, politickej ... len majetková rovnosť, tá napodiv stále vraj nie je potrebná. Majetková rovnosť sa mocným korporáciám neosvedčila, reálne sa v krátkom čase neosvedčia ani tie genderové, buzerantské, asi ešte nejaký čas potrvá, kým sa všeobecne akceptuje, že rasová rovnosť je tiež nezmyselná utópia. Možno to pôjde aj rýchlo, všetko závisí od stupňa utrpenia v nasledujúcej rasovej občianskej vojne.

Takto formovaní - tendujúci k rovnosti a slobode - sú len beloši. Nehovorím, že je to automaticky zlo, ani dobro, ale je to proste tak, momentálne je to na škodu. U iných rás také niečo proste nejestvuje, a ani nikdy nebude jestvovať, pretože ich hardvér, ten nik zo súčasných socio mudrlantov neprerobí ani trocha, náhodou.

Sinuhe

a podobných satelitoch Bratislavy. Je tam jeden politicky nekorektný inotaj, keď sa v článku píše: Obec už dávno stratila dedinský ráz, prisťahovalci ju zmenili, doniesli si nové zvyky a nechcú tolerovať tie staré. Tak je to aj v Miloslavove, kde sa za päť rokov počet obyvateľov zdvojnásobil na 3400 a ľudia tu neustále pribúdajú... a to sú tí "prisťahovali" Slováci. Keby sem prišli Arabi a Afričania, tak ich netolerancia by vyhrotila situáciu do katastrofy. ... Nesmieme to dovoliť.

Ľubov

Prioritou pre nás je biela renesancia,tak,ako to tak jednoznačne prezentuje portál Nadhľad.
Pokial je pre nás takáto opulentnosť,ako ilustruje táto svadba,fúzia dvoch "královských" rodov,samozrejme,že sa jedná o majetok za pasenie,v GB,takí sú aj u nás,len o niečo nenápadnejší,tak pokial je táto prezentácia bohatstva prejavom slabšieho rozumu,máme stále šancu.
Verím,že Norika M. je dostatočným varovaním.Naša cesta je hľadať nenápadný pôvab skromnosti.Ešte k tomu fenoménu obezity"dievčaťa".Vidím to vo svojom okolí,už 10 ročné deti,väčšinou dievčatá,majú nadváhu.Nikdy neviem,či sú už tehotné,alebo tučné.Chlapci,naopak,sú astenickí.Niečo postihuje endokrinný systém.Vysvetlujem si to laicky stravou.Cigáni sú totiž vzorkou,ktorú už jednu generáciu živia iba reťazce-odpad na naše stoly.Predtým ,za socíku,aspoň občas chodili po dvoroch kúpiť si nejakú zeleninu,dnes už ani to. Tie dve papriky si predsa kúpia v lídli.Najradšej majú mäso s chlebom.Nech je to pre nás dostatočným varovaním.
Nezabúdajme,že cesta k bielej renesancii vedie aj cez prácu v záhrade,pestovaním vlastného jedla.

Sinuhe

že Orbán prehral, lebo napriek 98%nému (!) odmietnutiu votreleckých kvót sa na voľbách zúčastnilo menej ako 50% oprávnených voličov....
Hm, mali by takto upraviť aj voľby do parlamentu a miestnych zastupiteľstiev, bol by som zvedavý ako by sa politici vykrúcali, keby ich neprišlo odvoliť potrebné kvórum.
Inak kvóra pri voľbách sú blbosť. Kto chce prísť voliť volí a má právo, aby sa jeho hlas rátal, kto nechce prísť voliť, na toho sa treba pozerať tak, že mu je to jedno a výsledku volieb sa prispôsobí.
Na druhej strane je smutné, že len polovica Maďarov dvihla zadky a išlo k referendovým urnám, lebo téma bola - napriek pišťaniu probruselských propagangistov a politrukov - závažná.

KObuS

U juzanskych ras, ale i etnik (aj v ramci bielej rasy) je podstatne silnejsie pudove telo, emocne telo ako u bielej (najma severskych etnik), vid. mensia hadka a vytahuju sa noze, cernoch, ktory ide po ulici, sleduje ci sa neho niekto krivo nekuka, ci niekto nema blbe poznamky. Vazne ako nejaky pan dzungle, ci savany. Niektori sa uz snazia nastastie vymanit zo svojho zvieraco-pudoveho zmyslania, je rozdiel medzi americkym ciernym a africkym...kto vie nakolko ma na to vplyv rasove miesanie s bielymi v predchadzajucich storociach.
Osobne zastavam nevedecky a mozno aj ezotericky nazor..ze jednotlive rasy sem boli dovazene, popripadne v ramci genetickych pokusov vytvarane v prostredi Afriky mimozemskymi entitami...geny z opic, ak predloha. ja osobne si neviem predstavit ako z cernocha sa vplyvom europskej klimy moze aj za 10 ci 15. tisic rokov stat napr. svedsky nordik ci v azii azijat, zblednutie pokozky ano...ale take radikalne rozdiely? Tu nam niekto klame.

Norman

Ale veď to tvoje "pudové telo" je to isté, ako biologická dedičná podstata, rasa. Pointa je ale žiaľ v tom, že "vymanenie sa zo svojej pudovej podstaty" je ťažké, ak nie nemožné. Ak by sa to u jednotlivca aj dalo dosiahnuť, efektívnou výchovou a psychologickým formátovaním (veľa veci je možných), nikdy sa to nepodarí u celej populácie. Sú proste limity a dúfať v zázraky či utópie - to sa nikdy neoplatilo.

K americkým černochom naozaj patrí to, že mnohí sú miešanci. Základná masa ale ide podla svojho predurčenia, brutálne a hlúpo, ako všetci vidíme.

Čo sa týka vytvorenia rasových priepastí - nik presne nevie, ako to bolo, ale jeden fakt k tomu: ich vytváranie zrejme netrvalo 10 či 15 tisíc( ako sa ti správne nechce veriť), ale, podľa modernej vedy, zrejme státisíce, ba pár miliónov (prvý homo erectus na kaukaze, 2 miliony rokov). Sú to dva milióny oddeleného vyvinu určitých schopností, ktoré sa síce miešali, preberali a predávali medzi rôznymi etnikami - ale nevznikli relatívne nedávno.
Toľko aj oficiálna veda.

Ale, prirodzene, aj podľa vedeckej logiky a metodiky, nemožno vylúčiť bočné faktory, ktoré nepoznáme - a vedecká racionalita hovorí jednoznačne: VELA vecí ešte nepoznáme. Ako hovoríš: rozdiely sú oveľa hlbšie, ako farba pokožky. Naozaj nám tu niekto klame.
Ale nech bola minulosť akákoľvek, či to bol samovývoj alebo určité ovplyvňovanie akoby zvonka, na podstate problému agresívnych južanských rás to až tak moc nezmení - málo to mení na fakte, že ich negatíva sa nedajú ovplyvniť ani kultúrou ani inou metódou.

Náhodný okoloidúci

Niečo o rozdieloch medzi rasami som naznačil v tomto príspevku:
http://nadhlad.com/comment/19560#comment-19560

Prírodná selekcia môže byť veľmi drsná. Černošské oduté gamby a široké nosy sa napríklad nehodia do našej mrazivej klímy, lebo cez zimu sú veľmi náchylné na omrznutie. A naša slabšia pigmentácia a schopnosť opáliť sa cez leto sa síce hodí v miernom pásme, ale v suchých slnečných oblastiach bližšie k rovníku nám hrozí zvýšené riziko rakoviny kože.

Ešte k tomu treba doplniť, že u bielej rasy je istý podiel génov Neandertálca a u východoázijských rás a Polynézanov zasa nejaký podiel génov záhadných Denisovanov. To len černosi, ktorí počas svojej evolúcie nikdy neopustili Afriku, pravdepodobne nemajú v genóme žiadny podiel génov iného príbuzného ľudského druhu.
Čo sa týka vyblednutia, oslabenie alebo strata pigmentácie je bežný jav. Pozri sa na nás bielych, akí sme rôzne pigmentovaní - je to prirodzená variabilita. Ešte aj u černochov v Afrike je možné vidieť rôzne odtiene. Podľa jednej teórie biela rasa vznikla vyblednutím Dravidov. Tí teraz žijú v južnej Indii a jedna populácia niekde v Pakistane. Sú síce tmaví, ale majú takmer európske črty.

Náhodný okoloidúci

Prišlo mi dnes e-mailom. Zdroj nebol uvedený, ale mal by sa dať vygúgliť.

Muslimská genetika ??? !!! 

 
Dr.Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum na málo známý  problém v muslimském světě. Katastrofální výsledky muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byl a zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena Muhammadem, probíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let).
 Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech života, včetně manželství.
  
 Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci, duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech muslimů na světě jsou inbrední.
  
 V Pákistánu se blíží 70%.
 I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém. V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%.
 Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích:
 67% v Saúdské Arábii
 64% v Jordánsku a Kuvajtu
 63% v Súdánu
 60% v Iráku
 A 54% ve Spojených arabských emirátů a Kataru
  
 Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než 13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady.
  
 Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát vyšší a rizik úmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.
  
 K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při porodu.
  
 Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.
  
 Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility) , oficiální vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako "retardovaný - opožděný", se zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. (Podobné účinky byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u britské královské rodiny, kde inbreeding byla normou pro delší časové období .) (pozn BMK a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a šílenství?) V Dánsku, nezápadní (BMK:velmi korektní termín!) přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.
  
 Dr. Sennels říká, že "schopnost používat a produkovat znalosti a abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě." Poukazuje na to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co překládá jen samotné Řecko... V posledních1200 letech islámu pouhých 100.000 knih bylo přeloženo do arabštiny, přibližně totéž, co Španělsko produkujev jednom roce.
  
 Sedm z 10 Turků údajně nikdy nečetlo nějakou knihu. 
  
 Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na Západě. "Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti." 
  
 Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho "cenu míru." Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10% světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina (33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v Kodani jsou děti imigrantů.
  
 Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po 10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž ta k klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.
    
 Dr. Sennels uzavírá:
 "Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond . Vzhledem k tomu, že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace, genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před 1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými společenskými a lidskými důsledky
  
 Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.
  
 Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou muslimové.Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie, která není jen náboženstvím. 
  
 Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné politiky zabývající se imigraci z muslimských zemí. 

Náhodný okoloidúci

Nedávno, niekoľko mesiacov dozadu, som čítal vyjadrenia jedného moslima na adresu našich žien. Vraj keď sú doma, tak sú oblečené len v teplákoch, lebo im na manželovi nezáleží, a keď idú do spoločnosti, tak sa nahodia, takže sa vlastne parádia nie kvôli svojmu manželovi, ktorému sa ukazujú teplákoch, ale kvôli ostatným chlapom, ktorých stretnú vonku. A ich moslimské ženy sa vonku zakrývajú, aby sa chránili pred pohľadmi ostatných mužov, ale doma sa kvôli manželovi pekne nahodia.
Tak sa na to pozrime z hľadiska našej modernej bielej civilizácie. Nebudeme sa tváriť, že nevieme, že kedysi v minulosti práve kresťanskí - katolícki predstavitelia uvažovali, či je vôbec možné pokladať ženu za človeka. Ale túto fázu vývoja spoločnosti už našťastie máme za sebou a chápeme, že muž a žena sa dopĺňajú a nemali by súperiť.

Ak sa moslimská žena na verejnosti zahaľuje a doma sa kvôli manželovi parádi, vyplýva z toho iba jedno - moslimky sú škaredé a ich manželia sa za ne hanbia, preto ich nútia baliť sa ako vrece na odpadky. Dôkazom je aj tvrdenie, že moslimská žena sa doma pekne nahodí, aby sa manželovi páčila. Z toho vyplýva jedine to, že keby sa nenahodila, tak by sa mu nepáčila. Lebo je škaredá. A islam ju navyše degradoval do úlohy večnej slúžky a chodiaceho inkubátora.
Nám nemoslimom sa naše ženy páčia a ľúbime ich, aj keď sa ráno zobudia strapaté a s opuchnutými očami, máme ich radi aj v pohodlnom domácom oblečení, aj nahodené. A ak sa naše ženy vyparádia, keď idú na verejnosť, tak sa naozaj parádia kvôli iným mužom, ale vysielajú tým iným mužom takúto správu: "Pozrite sa na mňa, som výstavný kus a patrím tomuto chlapovi, ktorý je pre mňa najlepší na svete a vy ostatní sa mu v ničom nevyrovnáte". A náš nemoslimský muž sa rád popýši svojou peknou ženou, ako keby tým chcel svetu povedať "Na svete sú tisíce chlapov, ale táto krásavica si vybrala mňa, lebo som boss".

Takže ktoré ženy sú na tom lepšie?

Sinuhe

súčasnosť Nemecka, ako aj možné scenáre ďalšieho vývoja podáva zaujímavý pohľad z tretej strany Vietnamec Linh Dinh, ktorý emigroval do USA a v súčasnosti je hosťujúcim profesorom na Lipskej univerzite.
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=141004

Ľubov

aj ja mám svoj pohľad z tretej strany.
Sasko sa musí osamostatniť,možno aj ďalšie "východné republiky".A budú mať po ftákoch.