kryptokracia

neoficiálne, kamuflované a tajné organizácie rôzneho typu (mimovládky, neziskovky).

Stránky