štát

metabolizmus štátu

        všetky texty                                      -->iba úvahy