BIOREAL

biologická diverzita, genetika, eugenika, dysgenika

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky