antropos

antropológia, klasická história, čkoveka ako súčasť reality

 

        všetky texty                                      -->iba úvahy