globalika

globálna medzinárodná politika, determinovaná rozložením zdrojov (ľudí, surovín, energie).

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky