masmédia

masmediálne kulty a mocenské chobotnice, prestitúti 

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky