moc

ovládanie a zneužívanie más

        všetky texty                                      -->iba úvahy