sémantika

sémy, koncepty

        všetky texty                                      -->iba úvahy