spoločnosť

spoločenské kulty, kultúrne hypnotiká a narkotiká určené na zotročovanie. a debilizáciu

        všetky texty                                      -->iba úvahy