vedomie

vedomie, jazyk, sémantika

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky