kryptokracia

neoficiálne, tajné a kamuflované organizácie akéhokoľvek typu (mimovládky, neziskovky).