konzumizmus

demoralizácia a vytváranie chorej slabej spoločnosti

       úvahy                                       -->všetky texty