vedomie

vedomie, jazyk, sémantika

       úvahy                                       -->všetky texty