antropos

antropológia, klasická história, čkoveka ako súčasť reality