chaldeika

staroveká ideológia otrokárskych štátov (babylónska, asýrska, abrahámovská  a podobná)  

Stránky