debilizácia

degradácia mentálnej sily, rozklad základných vzťahov, celebritní šašovia, zabávači.