demokracia

moc politických strán, korporácií a podobných mafií, viac odvodená od slova (falošná) "demonštrácia", ako od slova "demos"